DSC 1797

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 1798 คณะวัดนาหนองใหญ่ DSC 1773 DSC 1796 DSC 1800 เด็กน้อยจากผาหยาด DSC 1779 DSC 1797 DSC 1591 DSC 1823 DSC 1778 DSC 1806 DSC 1596 พระอาจารย์ดาวทอง  เตชธัมโม
สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก เจ้าภาพกฐินสามัคคีฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์บุญกาญจน์  อนุตตโร DSC 1803

แชร์หน้านี้

Loading...