DSC 1802

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 1706 ต้นกัลปพฤกษ์กับตัวแทนเจ้าภาพสามัคคีจากสำนักสงฆ์ถ้ำผาหยาด DSC 1796 DSC 1819 DSC 1713 DSC 1737 DSC 1797 DSC 1802 DSC 1604 พระอธิการวันชัย  ชยวุฑโฒ
เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ DSC 1801 DSC 1798 คณะวัดนาหนองใหญ่ DSC 1773 DSC 1796 DSC 1800

แชร์หน้านี้

Loading...