DSC 2884

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 2819 DSC 2836 DSC 2909 DSC 2881 DSC 2749 DSC 2785 DSC 2823 DSC 2837 DSC 2884 DSC 2882 DSC 2750 บวชเนกขัมมะ DSC 2822 DSC 2838 DSC 2926 พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิกิตติสาร (ศรี) เป็นประธานในพิธีวางศิลฤกษ์

แชร์หน้านี้

Loading...