DSC 2931

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระครูวิชัยธัมสิริ  เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย นั่งปรกอธิษฐานจิต DSC 2841 DSC 2930 DSC 2769 ท่านเจ้าคุณวิสุทธิกิตติสาร แสดงพระธรรมเทศนา DSC 2829 DSC 2845 DSC 2931 พระอธิการวันชัย  ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 32235.jpg DSC 2832 DSC 2885 DSC 2935 32226.jpg DSC 2807 DSC 2833

แชร์หน้านี้

Loading...