DSC00620 ภาพที่เห็นเป็นคณะทัวร์ที่เดินทางไปกันเป็นจำนวน 1 คันรถโค้ชกับผู้ติดตามหลวงปู่ขาวอีกประมาณ สองคันรถตู้

แชร์หน้านี้

Loading...