DSC02016

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC01965 DSC02120 DSC01996 DSC00467 DSC01997 DSC00474 DSC01998 DSC00475 DSC01999 DSC00476 DSC02000 DSC00477 DSC02016 DSC00477 DSC02040 DSC00481
  1. emperron
    emperron
    อธิบายตามความเข้าใจผมน่าจะเป็นอนูวสี เพราะท่านเพิ่งจะออกจากนิโรจงับ กล้องทุกตัวของคนที่มาในงาน มัวหมดเลยทุกกล้องขนาดกล้อง16ล้านพิกเซลยังมัว กล้องฟิลก็มัวหมด ยากที่ผมจะอธิบายงับ
  2. ruts
    ruts
    สาธุค่ะ

แชร์หน้านี้

Loading...