Share this photo with your friends.

สมเด็จองค์ปฐมรุ่นหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาปลุกเสกอธิฐานจิตเอง และรุ่นมหาจัรพรรดิ์ ที่มีพระจากทั่วทิศไทยมาร่วมอธิฐานจิต

Loading...