DSC2762m

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

จากวัดท่าขนุนมองไปเขาเจดีย์ DSC2762m พายเรือ DSC3916m DSC3946m จากวัดท่าขนุนมองไปทางทองผาภูมิ ทั้งอำเภอ โบสถ์ของวัดวัดพระพุทธบาท ๔ รอย 2008 12070075m DSC4008m Copy of Copy of ss1m DSC4114m อยู่สัตหีบมองไปทางทิศใต้ทางเกาะจวง Untitled Panorama111เขาพระครู ภายในของรีสอร์ทภูนาคินทร์  ใกล้ๆเขาใหญ่ 2008 12070075mm มองจากรีสอร์ทภูนาคินทร์ไปทางเหนือทางปากช่อง

แชร์หน้านี้

Loading...