DSCF0232

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ก่อนปัดฝุ่น ปัดฝุ่นแล้ว ด้านข้าง ด้านหลัง ทรงเจดีย์หรือปาวนะ DSCF0223 DSCF0224 ปรกโพธิ์ 7 ใบ น่าจะใช้ DSCF0232 DSCF0233

แชร์หน้านี้

Loading...