Oroj 2

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

Oroj 1 Oroj 2 Oroj 3
su37berkut
ในอัลบั้ม งดงามที่สุด
  1. su37berkut
    su37berkut
    “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร”
    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรมหมื่นเจษฏาบดินดร์)

แชร์หน้านี้

Loading...