P1000157

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

FB IMG 1453450492518 DSC 0050 P1011054 123456 FB IMG 1453450481281 DSC 0062 P1011138 P1000157 user319926 pic93089 1308313046 horz vert page FB IMG 1453450475867 DSC 0091 P1011115 DSC 0476 DSC 0138 DSC 0480
  1. พชรรินทร์
    พชรรินทร์
    กราบ กราบ กราบ ลูกขอน้อมจิตกราบ ขอน้อมถวายบุญกุศลที่ลูกได้กระทำมาทุกชาติภพ ชาติปัจจุบัน และจะทำต่อไปในอนาคตเพื่อพุทธศาสนาต่อสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ

แชร์หน้านี้

Loading...