P1080900 นั่งภาวนาพิจารณาตน ว่าสังขารของตนล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

P1090140
ปฏิบัติธรรมแล้ว รับันน้ำพระพุทธมนต์จากท่านพระครูเวฬุวัน ฯ เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ ฯ P1080956
ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนา ทั้งคุณยาย คุณย่า คุณน้า คุณหลาน ต่างเจริญในธรรม เปี่ยมกุศล น่าอนุโมทนาครับ P1080977
ท่านพระครูเวฬุวัน ฯ นำปฏิบัติธรรมเดินจงกรม ณ.อุโบสถวัดไผ่โสมนรินทร์ ฯ P1080790
พระครูเวฬุวัน ฯ เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ นำลูกวัด และนักเรียนประชาชน ปฏิบัติธรรมครับ! P1080991
เดินจงกรมปฏิบัติธรรม ณ อุโบสถวัดไผ่ดสมนรินทร์ฯ P1080789
อาจารย์ใหญ่ และน้องนักเรีียน ประชาชน พากันปฏิบัติธรรม ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ กันด้วยจิตศรัทธาครับ.สาธุ! P1090026
เด็กไทยใจสงบเพราะได้พบสันติธรรม P1080864
รับศีลรับพรขออวยพรให้โชคดี รวยทุกคน ครับ! P1090862 P1080881
สวดมนต์ภาวนานำพาจิตชื่นบาน P1090877 P1080900
นั่งภาวนาพิจารณาตน ว่าสังขารของตนล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา P1090926 P1080917
เดินจงกรมข่มจิต พิจารณาสภาวธรรม นำกุศล ที่ระลึก001 วัดไผ่โสมนรินทร์
ขอมอบภาพที่ระลึกของวัดไผ่โสมนรินทร์ ให้กับชาวเน็ตทุกท่าน ที่ผ่านเข้ามาชม หน้าปฏิบัติธรรมของวัดไผ่โสมนรินทร์
ขอให้ทุกท่า P1090101
สวดมนต์ภาวนานำพาจิตให้เกิดสันติสุข

แชร์หน้านี้

Loading...