Phra Buddha Chinarat

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระพุธเจ้า buddha พระพุธเจ้า Phra Buddha Chinarat BD พระประธานเก่าแก่ในอุโบสถหลังกลาง

แชร์หน้านี้

Loading...