Pictureพย 026

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

กุมาร Pictureพย 027 48f8a638ee25f Pictureพย 026 DSC00836 เอ๋1 เอ๋2 เอ๋3 เอ๋5 DSC00871 กุมารกระทง ถ่ายเมื่อ 12 พย 2551 ตอนถ่ายรูปมีแสงเปล่งออกมาด้วย เอ๋4 DSC00846 กระทง(ซื้อมา 40 บาท) DSC00856 ลอยกระทง 2551

แชร์หน้านี้

Loading...