ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
24 เมษายน 2018 at 15:35
วันที่สมัครสมาชิก:
30 ธันวาคม 2017
โพสต์:
2
Profile Views:
1
วิดีโอ:
1
พลัง:
1
อัลบั้ม:
2
Photos:
1

30 คนล่าสุดที่เข้าชม 1

view_all

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 1 14
อนุโมทนา 0 0
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
เพศ:
ชาย

แชร์หน้านี้

ธรรมะ เพื่อ ชีวิต

สมาชิกใหม่, ชาย

บุญ...ไม่ใช่จะมีเงินไปหาซื้อ หาขอเอาที่ไหนก็ได้นะ บุญเกิดจากทาน..เสียสละความโลภ ความโกรธ..ความหลง ตระหนี่เป็นทาน นี่แหละ.. ยอดบุญ 10 กุมภาพันธ์ 2018

ธรรมะ เพื่อ ชีวิต เห็นครั้งสุดท้าย:
กำลังดูกระทู้ นางแก้วคู่บารมี ของพระโพธิสัตว์ (เรียบเรียง โดย อังคาร), 24 เมษายน 2018 at 15:35
  1. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   บุญ...ไม่ใช่จะมีเงินไปหาซื้อ หาขอเอาที่ไหนก็ได้นะ บุญเกิดจากทาน..เสียสละความโลภ ความโกรธ..ความหลง ตระหนี่เป็นทาน นี่แหละ.. ยอดบุญ
  2. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" (สมเด็จพระญาณสังวร) "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" " .. เพราะเหตุใดหรือ แม้พิจารณาให้ดีย่อมได้ความเข้าใจพอสมควรว่า "การละกิเลสยากมาก เพราะพากันไปมุ่งละกิเลสผู้อื่น ไม่มุ่งละกิเลสตนเอง กิเลสจึงท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ทุกวันนี้" จนบดบังแสงแห่งพระพุทธศาสนา แสงแห่งพระธรรมคำทรงสอนในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นทุกเวลานาที "อย่าไปมุ่งเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่น"
  3. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   " แม้ปรารถนาเป็นผู้พ้นทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลส "เพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นนั้น นอกจากจะไม่ทำให้กิเลสของตนเบาบางห่างไกลออกไป ยังจะเพิ่มกิเลสของตนให้มากขึ้น" กิเลสของใครคนใด ใครคนนั้นต้องแก้ ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้ .. " "แสงส่องใจ วันจักรี ๒๕๔๘" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
  4. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภัยเวร "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" (สมเด็จพระญาณสังวร) "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด"
  5. ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ธรรมะ เพื่อ ชีวิต
   ดูถูกดูหมิ่น ฯ ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จโย นโร สญฺญาตึ อติมญฺเญติ ตํ ปราภโว มุขํ ; คนใด หยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล ย่อมดูหมิ่นญาติของตน ข้อนั้น เป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น ขุ.ส. 25 / 37
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  เพศ:
  ชาย
 • Loading...
 • Loading...
Loading...