ปัจเจกพุทธภูมิ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
2 พฤษภาคม 2019
วันที่สมัครสมาชิก:
7 มกราคม 2019
โพสต์:
7
พลัง:
78

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 0 0
อนุโมทนา 78 13
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
เพศ:
ชาย

แชร์หน้านี้

ปัจเจกพุทธภูมิ

ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต, ชาย

ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ปัจเจกะพุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล. 7 มกราคม 2019

ปัจเจกพุทธภูมิ เห็นครั้งสุดท้าย:
2 พฤษภาคม 2019
  1. ปัจเจกพุทธภูมิ
   ปัจเจกพุทธภูมิ
   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ปัจเจกะพุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล.
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  เพศ:
  ชาย
  เดิมทีเดียว เราได้ปรารถนาซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ปัญญาธิกะ เพื่อพระสัพพัญญุตญาณนั้น แต่มากาลบัดนี้ ขอลดเป้าหมายลง เพื่อย่นภพชาติ เพื่อการเข้าถึงอมตธรรมโดยไวขึ้น เพื่อคุณสมบัติ เพื่อฤทธิ์แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และเลื่อมใสในอัธยาศัยของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ถึงอย่างนั้นเรายังคงช่วยทำนุบำรุงงานพระพุทธศาสนา งานแห่งพุทธภูมิตามความสามารถที่จักกระทำได้สืบต่อไป.

  ลายเซ็น

  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ปัจเจกะพุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล.
Loading...