ปัญจ's Recent Activity

 1. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญผอบทองคำ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ 45 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:09
 2. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคท้อง 8 คู่ 88 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:09
 3. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญปิดทองคำผนังเจดีย์บู่ทองกิตติ 55 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:08
 4. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญเทคอนกรีตทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมเมืองใยศรัทธาราม 40 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:08
 5. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง 50 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:08
 6. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐิน วัดป่ากกสะทอน 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:08
 7. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐิน วัดป่าบ้านตาด 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:07
 8. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญผ้าป่าที่พักสงฆ์เขมาภิรโต 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:07
 9. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐินตกค้าง วัดป่าบ้านค้อ 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:07
 10. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐิน วัดป่ารัตนมณี 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:07
 11. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐิน สำนักสงฆ์ถ้ำผาแล 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:07
 12. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐิน สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยสันกู่ 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:06
 13. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญกองบุญต่างๆ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 48 กองบุญ กองบุญละ 5 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:06
 14. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญถวายปัจจัย พระกรรมฐาน 6 รายนาม รายนามละ 20 บาท ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

  22 กันยายน 2019 at 23:06
 15. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญถวายภัตตาหาร ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

  22 กันยายน 2019 at 23:05
 16. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  22 ก.ย. 62 ร่วมบุญถวายเครื่องดื่มมอลต์สกัด เครื่องดื่มธัญญพืช กาแฟ พระกรรมฐาน 7 รูป ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

  22 กันยายน 2019 at 23:05
 17. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญสร้างโบสถ์ วัดคลองคูเมือง 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:04
 18. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญวันมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 43 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:04
 19. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญใส่บาตร และผ้าป่าโรงเรียน โรงพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพ และทุนการศึกษา 50 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:04
 20. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญสร้างกุฏิ วัดป่าบ้านโนนสว่าง 30 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:04
 21. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญพระวิสุทธิเทพ พระประธาน วัดพุทธพรหมยาน 30 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 22. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญห่มผ้าและถวายเครื่องบูชา พระธาตุ 18 แห่ง ปีที่ 7 108 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 23. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  21 ก.ย. 62 ร่วมบุญวัดท่าซุง 50 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 24. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญสำนักปฏิบัติธรรมป่ากายแก้วเจริญธรรม รับวัตถุมงคล

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 25. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญกฐินวัดหนองหอย 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 26. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญถวายสังฆทาน ปัจจัย และทองคำหล่อพระวิสุทธิเทพ หลวงพ่อหนุน 50 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:03
 27. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญโครงการสังฆทานทางไปรษณีย์-ใส่บาตรทุกวันเดือนตุลาคม 799 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:02
 28. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญสวดอภิธรรม หลวงปู่หลาย อาภรโณ 40 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:02
 29. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญใส่บาตรข้าวกระยาสารท พระป่า 12 วัด บ้านลานเสียงธรรม 101 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:02
 30. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  20 ก.ย. 62 ร่วมบุญทางเดินจงกรม สำนักพุทธบารมีอ่างหินข่า 20 บาท

  22 กันยายน 2019 at 23:02
Loading...