ปัญจ's Recent Activity

 1. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญผ้าป่าโรงพยาบาลสากเหล็ก 10,000 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:50
 2. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญกองทุนโรงครัว วัดบ้านห้วยน้ำขาว รับวัตถุมงคล

  5 สิงหาคม 2020 at 19:50
 3. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญโครงการเพื่อสงเคราะห์โลก 10 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:50
 4. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญสังฆทานรายวัน วัดธรรมยาน 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:50
 5. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญผ้าป่าโรงพยาบาลชุมแพ 999 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:50
 6. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญสร้างอุโบสถ วัดดอยเทพนิมิต 100 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 7. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญโลงศพผู้ยากไร้ วัดป่าสว่างบุญ 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 8. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญกฐินตกค้าง 20 วัด วัดสุทธิธรรมาราม 40 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 9. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมพระประธาน วัดวังปาน 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 10. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญถวายฉัตรหลวงพ่อโสธร วัดถ้ำไตรรัตน์ 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 11. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญบูรณะพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:49
 12. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟฟ้า 7 วัด อำเภอปากช่อง 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:48
 13. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญกระเบื้องปูรอบพระพุทธศากยมุนีฉัพพรรณธรังษี วัดไทรย้อยพัฒนา 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:48
 14. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ 473 วัดหนองหญ้าปล้อง 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:48
 15. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญบูรณะมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ยอดเขาวงพระจันทร์ 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:48
 16. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญแก้วยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:48
 17. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญหลังคาห้องน้ำพระ 155 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:47
 18. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญปล่อยสัตว์ทุกวัน วัดพระธาตุแช่แห้ง 10 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:47
 19. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญปล่อยปลา วัดพุทธจักรมงคลชยาราม 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:47
 20. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญปล่อยปลาหน้าเขียงบูชาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:47
 21. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  5 ส.ค. 63 ร่วมบุญปล่อยปลาหน้าเขียงทุกวัน 30 บาท

  5 สิงหาคม 2020 at 19:47
 22. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญโครงการเพื่อสงเคราะห์โลก 10 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:55
 23. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญสังฆทานรายวัน วัดธรรมยาน 30 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:54
 24. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญปล่อยนกและเต่า เดือนสิงหาคม 50 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:54
 25. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญบ้านสุมโน รับวัตถุมงคล

  4 สิงหาคม 2020 at 21:52
 26. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญกฐินวัดนาเดื่อและที่พักสงฆ์ประไพพานพนา รับวัตถุมงคล

  4 สิงหาคม 2020 at 21:52
 27. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญสวดพระอภิธรรมและถวายข้าวสาร วัดปากน้ำภาษีเจริญ 100 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:52
 28. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญถมหิน วัดป่าศิลารัตน์ 30 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:52
 29. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญบูรณะเมรุ วัดคลองส่งน้ำ 30 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:51
 30. ปัญจ ตอบกระทู้ บันทึกบุญ (ขอเชิญร่วมอนุโมทนา เพื่อปัตตานุโมทนามัย).

  4 ส.ค. 63 ร่วมบุญสร้างอุโบสถ ยกฉัตรและหล่อช่อฟ้า วัดซําขามถ้ํายาว 50 บาท

  4 สิงหาคม 2020 at 21:51
Loading...