วรภาส's Recent Activity

 1. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:11
 2. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ pa6986 อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมด้วยครับ

  DBE25A29-8B87-4FF8-852E-9743EBCC718B.jpeg 26 มีนาคม 2020 at 00:11
 3. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:11
 4. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ murata_19 อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมขอให้กระผมไม่พบข้าศึกศัตรูตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานพบแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระ...

  NEXT2020224195648.png 26 มีนาคม 2020 at 00:10
 5. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:10
 6. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ ธรรมวิวัฒน์ อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ร่วมบุญ 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  010081101553883284.jpeg 26 มีนาคม 2020 at 00:10
 7. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:10
 8. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ kiati_sak อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่สมเด็จองค์ปฐม ครับ สาธุ

  118188.jpg 26 มีนาคม 2020 at 00:09
 9. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:09
 10. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ ธนกร มีบารมี อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  นาย ธนกร กิจวิริยะ ครับ ขอร่วมบุญและสาธุกับทุกท่านครับ

  1664563A-8F27-4B61-8558-AB3A0FC9387D.jpeg 26 มีนาคม 2020 at 00:09
 11. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:09
 12. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ mypolicexp อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ

  NEXT202021914511.png 26 มีนาคม 2020 at 00:08
 13. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:08
 14. วรภาส ตอบกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  สาธุ ๆ ขอเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยม มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา ตั้งกุศลจิตเจตนาอย่างสำคัญ...

  26 มีนาคม 2020 at 00:08
 15. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ขอร่วมบุญสร้างองค์ปฐมวันนี้10บาทครับ เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ปฐมในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุๆๆ

  26 มีนาคม 2020 at 00:07
 16. วรภาส ได้เรต โพสต์ของ pa6986 อนุโมทนา ในกระทู้ บุญใหญ่หายาก! เชิญร่วมสร้างองค์ปฐมหน้าตัก 10 เมตร สูง 19 เมตร องค์แรกของเมืองอุตรดิตถ์.

  ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมด้วยครับ

  C00A2432-EA86-46E0-B612-71420DBC6E11.jpeg 26 มีนาคม 2020 at 00:07
Loading...