วิทยามา's Recent Activity

 1. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ ลูกโดด อนุโมทนา ในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  ข้าพเจ้า นาย กันยา อินปากดี ขอร่วมทําบุญสร้างพระประธาน ดว้ย 50 บาท

  TXN_2019111805kB29yAI3j34OC60.jpg 19 พฤศจิกายน 2019 at 11:05
 2. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ ชมพูอุษมัน อนุโมทนา ในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ๒๐ บาทค่ะ

  19 พฤศจิกายน 2019 at 11:05
 3. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต พระประธานองค์แรกของวัด ของศาลาหลังแรก ในวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี...

  BBl-Screenshot-1574118433205.png 19 พฤศจิกายน 2019 at 11:05
 4. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ prasert898 อนุโมทนา ในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  กระผม นายประเสริฐ อาสนะวัฒนาพิพัฒน์ และครอบครัว ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  19 พฤศจิกายน 2019 at 05:40
 5. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1574098434527.png 19 พฤศจิกายน 2019 at 05:40
 6. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ สายรุ้ง Sairung อนุโมทนา ในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  ร่วมบุญ 70 บาท โอนเมื่อวาน ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ

  17 พย 62 สร้างพระแก้วมรกตเป็นพระประธาน.png 18 พฤศจิกายน 2019 at 15:00
 7. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1573860102097.png 16 พฤศจิกายน 2019 at 23:04
 8. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:44
 9. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 10. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 11. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 12. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 13. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 14. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ skimmy อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ผมขอร่วมทำบุญสร้างสะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ เชื่อมข้ามภพข้ามชาติ ครับ สาธุ

  TXN_201911098IK8NakmpBYOW5BCe.jpg 16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 15. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:43
 16. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 17. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 18. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีศรัทธาร่วมบริจาคสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ(สะพานเชื่อมต่อไปยังเมรุ) จำนวน 1...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 19. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ พระธนนท์ ธฺมมสาโร อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ (สะพานข้ามคลองไปเมรุที่เผาศพ).

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ได้โปรดอวยพรให้คณะศรัทธาร่วมบุญบริจาค จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ...

  16 พฤศจิกายน 2019 at 07:42
 20. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต พระประธานองค์แรกของวัด ของศาลาหลังแรก ในวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี...

  BBl-Screenshot-1573803690820.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 17:32
 21. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญสร้างพระประธาน (พระแก้วมรกต) องค์แรกของวัดอนาคตอยู่กลางอุโบสถแน่นอน/เหลืออีก 47,690 บ..

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต พระประธานองค์แรกของวัด ของศาลาหลังแรก ในวัดโบราณ ๕๐๐ กว่าปี...

  BBl-Screenshot-1573769665496.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 07:52
 22. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ tung696969 อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก โอนเข้าบัญชีของ ธนาคารกรุงไทย 7/11/2562 (5บ.)...

  ฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:44
 23. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ Wattatongnoi อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  [ATTACH] ขอเชิญร่วมบุญปวารณาร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ณ วัดท่าทองน้อย ตำบลศรีภิรมย์...

  20191026_213408.jpg 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 24. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ walanrat อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  โอนเมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 เวลา 10:48 น. จำนวน 100 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช -นายรวี...

  15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 25. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ skimmy อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก.

  ผมขอร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพด้วยครับ สาธุ

  TXN_201911075c48ZV5AIbLVVc8Y2.jpg 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:43
 26. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ สายรุ้ง Sairung อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ.

  ร่วมบุญ 70 บาท ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ

  14 พย 62 ร่วมสร้างพระกับหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า 70 บาท.png 15 พฤศจิกายน 2019 at 04:37
 27. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  1573742877766.jpg 14 พฤศจิกายน 2019 at 21:48
 28. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ สร้างพระทุกโครงการ ในดำริของหลวงตาม้า ,หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ถวายเป็นพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ จำนวน 20...

  1573657486023.jpg 13 พฤศจิกายน 2019 at 22:05
 29. วิทยามา ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ยังขาดอีก 13,836 บ ขอเชิญร่วมบุญหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดสันติสุข กำแพงเพชร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล จำนวน 100 เล่ม...

  BBl-Screenshot-1573605565787.png 13 พฤศจิกายน 2019 at 20:37
 30. วิทยามา ได้เรต โพสต์ของ สัภยา อนุโมทนา ในกระทู้ ปิดรับบริจาค เชิญร่วมบุญทอดกฐินกับโครงการกฐินแสนกอง ปีที่ 14 พ.ศ. 2562.

  ขอร่วมบุญกฐินแสนกองครับ

  NEXT2019109121246.png 13 พฤศจิกายน 2019 at 20:36
Loading...