อันน์
วันที่สมัครสมาชิก:
14 กรกฎาคม 2008
โพสต์:
98
Profile Views:
4
พลัง:
449

30 คนล่าสุดที่เข้าชม 4

 1. sssai27
 2. อนัตตา
 3. ผ่อนคลาย
view_all

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 435 2,045
อนุโมทนา 14 55
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0

กำลังติดตาม 3

ผู้ติดตาม 3

แชร์หน้านี้

อันน์

เป็นที่รู้จักกันดี

  1. อันน์
   อันน์
   การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จึงเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเราไปอยู่ในสังคม เราจะไม่กระโดดโลดเต้นไปตามสิ่งที่เค้าพูด ตามที่เขายั่วยวนเรา ให้เราหลงเห็นเสียหลักเลย เขาว่านี่ดี ก็กระโดดไปๆ ไปหมด สุดท้ายตนเองไม่มีหลัก พอไม่มีหลักเป็นยังไง คราวนี้ หมดแรง อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี ไม่รู้อะไรดีจริง ไม่จริง พอมีหลัก อ้อ...เรารู้เลย มันก็จะเห็นจิต มันก็จะย้อนกลับมามองที่จิต ตัวเรา เอ้อ นี่ไม่ใช่ มันก็จะชั่งน้ำหนัก เป็นโดยอัตโนมัติ เพราะฝึกจิต ที่ฝึก ฝึกมาตั้งแต่เล็กจนโต โอวาทธรรมหลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท
  2. อันน์
   อันน์
   ส่วน “สัมมาสมาธิ” ที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้อยู่ตลอดกาล ตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ บริบูรณ์ รู้ตลอดกาล นี้เรียกว่า “สัมมาสมาธิ” “เป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้ นี้ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดี จะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้ จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายทีเดียว ถึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้อง ขอให้สังเกตให้มาก" //หลวงพ่อชา
  3. อันน์
   อันน์
   มันก็ เหมือนมีดที่เราลับให้คมดีแล้ว แต่เก็บไว้เฉยๆ ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างนั้นเป็นความสงบที่หลง คือ ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไป จึงเป็นอันตราย เป็นข้าศึก ในขั้นนั้นเป็นอันตราย ห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบ
  4. อันน์
   อันน์
   "สมาธิ” ทั้งหลายเหล่านี้ แบ่งเป็น “มิจฉาสมาธิ” อย่างหนึ่ง คือเป็นสมาธิในทางที่ผิด เป็น “สัมมาสมาธิ” อย่างหนึ่ง คือสมาธิในทางที่ถูกต้อง นี่ก็ให้สังเกตให้ดี มิจฉาสมาธิ คือความที่จิตแน่วแน่เข้าสู่สมาธิ เงียบหมด ไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่ ๒ ชั่วโมงได้ กระทั่งทั้งวันก็ได้ แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหน มันเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่อง นี้สมาธิอันนี้เป็น “มิจฉาสมาธิ”
  5. อันน์
   อันน์
   บางคนกล่าวว่า.. โลกใบนี้เหมือนละครโรงใหญ่ แต่ความเป็นจริงแล้ว โลกไม่ใช่โรงละคร แต่เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นในสภาพความเป็นจริงที่สัตว์โลกกำลังเผชิญอยู่ในลีลาลักษณะต่างกัน อันเป็นลีลาของชีวิต แม้ว่าจะมีกรรมลิขิตก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว ตัวเราเองต่างหากที่ลิขิตกรรมขึ้นมา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากการกระทำของเรา //ธรรมะบรรยายโดย: หลวงพ่อสี ตัตโถภิกขุ ธรรมสถาน หุบเขาผีเสื้อทองคำ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  6. อันน์
   อันน์
   ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตายก็นับวันมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใดใด ก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้นพวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกวังเวง - - - ศาสนาทางมิจฉทิฏฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์- - - คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย
  7. อันน์
   อันน์
   พวกเราทั้งหลายจงเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ดังไฟที่กำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏฏสงสารทั้งโลกภายในคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลกให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่ ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด
  8. อันน์
   อันน์
   ความเบื่อหน่ายคลายเบาไม่ต้องประสงค์ ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆ และแยบคายด้วย จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะอันถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอกพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหน มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบัน จิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลาย ตั้งอยู่หน้าสติ หน้าปัญญา อยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ” -โอวาทครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น
 • Loading...
Loading...