jaxjax's Recent Activity

 1. jaxjax ตอบกระทู้ เชิญร่วมทำบุญ ซื้อที่ดิน เพิ่มเติม วัดอโศการาม.

  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

  5 ธันวาคม 2019 at 09:11
 2. jaxjax ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ เชิญร่วมทำบุญ ซื้อที่ดิน เพิ่มเติม วัดอโศการาม.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญ ร่วมทำบุญ ซื้อที่ดิน เพิ่มเติม วัดอโศการาม จำนวน 20 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ...

  BBl-Screenshot-1575493305095.png 5 ธันวาคม 2019 at 09:10
 3. jaxjax ตอบกระทู้ เชิญร่วมบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา.

  ***ภาพพระอัพเดท เร็วๆนี้ ร่วมบุญ 100 บาท รับปู่ทวด รุ่นนิรันตราย เนื้อว่าน 1 องค์ คุณวิเศษ ยอดเมตตา โชคลาภ แคล้วคลาด กันภัย...

  4 ธันวาคม 2019 at 16:43
 4. jaxjax ตั้งกระทู้ใหม่

  เชิญร่วมบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

  ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ ลพ.รักษ์ อนาลโย ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา (สำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัด...

  upload_2019-12-3_15-48-40-png-png.png

  Forum: พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง

  4 ธันวาคม 2019 at 16:42
 5. jaxjax ตอบกระทู้ เชิญร่วมบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา.

  ***ภาพพระอัพเดท เร็วๆนี้ ร่วมบุญ 100 บาท รับปู่ทวด รุ่นนิรันตราย เนื้อว่าน 1 องค์ คุณวิเศษ ยอดเมตตา โชคลาภ แคล้วคลาด กันภัย...

  4 ธันวาคม 2019 at 08:25
 6. jaxjax ตั้งกระทู้ใหม่

  เชิญร่วมบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

  ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างวิหารคู่หน้าอุโบสถมหาอุตม์ ลพ.รักษ์ อนาลโย ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา (สำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัด...

  upload_2019-12-3_15-48-40-png.png

  Forum: งานบุญอื่นๆ

  4 ธันวาคม 2019 at 08:23
 7. jaxjax ตั้งกระทู้ใหม่

  ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ ทอดกผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

  ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ลพ.รักษ์ อนาลโย ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา (สำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัด แห่งที่13...

  upload_2019-12-3_15-48-40.png

  Forum: กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด

  3 ธันวาคม 2019 at 15:49
Loading...