Komodo's Recent Activity

 1. Komodo ตอบกระทู้ วัดท่าขนุนจัดงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช.

  คำว่า "พ่อ" แม้เป็นคำสั้น ๆ แต่ความหมายมากมายครับ เว็บพลังจิตขอเป็นตัวแทนทุกคนทำความดีถวาย "พ่อ" ครับ "พ่อ" ในที่นี้ คือ "พระพุทธเจ้า"...

  6 ธันวาคม 2018 at 13:31
 2. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ วัดท่าขนุนจัดงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒...

  174005.jpg 174006.jpg 174007.jpg 174008.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 13:26
 3. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ วัดท่าขนุนจัดงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช.

  [ATTACH] [ATTACH] เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒...

  173341.jpg 173342.jpg 173343.jpg 173344.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 13:25
 4. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ วัดท่าขนุนจัดงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช.

  [ATTACH] เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน นำคณะสงฆ์วัดท่าขนุนออกบิณฑบาตตามปกติ...

  173321.jpg 173322.jpg 173324.jpg 173325.jpg 173326.jpg 173327.jpg 173328.jpg 173329.jpg 173330.jpg 102317.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 13:22
 5. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  วัดท่าขนุนจัดงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

  [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จัดโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ...

  173323.jpg 174008.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  6 ธันวาคม 2018 at 13:13
 6. Komodo ตอบกระทู้ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดกาญจนบุรี.

  เว็บพลังจิตกราบโมทนาและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

  6 ธันวาคม 2018 at 13:06
 7. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุนได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดกาญจนบุรี

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  172256.jpg 172254.jpg 172255.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  6 ธันวาคม 2018 at 13:05
 8. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  174005.jpg 174006.jpg 174007.jpg 174008.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 13:01
 9. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  173341.jpg 173342.jpg 173343.jpg 173344.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:59
 10. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑...

  173321.jpg 173322.jpg 173323.jpg 173324.jpg 173325.jpg 173326.jpg 173327.jpg 173328.jpg 173329.jpg 173330.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:56
 11. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  172558.jpg 172559.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:52
 12. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

  [ATTACH] [ATTACH] ชุมชนคุณธรรมออนไลน์ Palungjit.org เครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน ขอรวบรวมข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของ...

  38160542_1809002509185536_1111895002037878784_o.jpg 43657195_2167990906855562_9006047975872397312_n.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  6 ธันวาคม 2018 at 12:48
 13. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  172558.jpg 172559.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:47
 14. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  172254.jpg 172255.jpg 172256.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:46
 15. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  172120.jpg 172121.jpg 172122.jpg 6 ธันวาคม 2018 at 12:43
Loading...