Nat_usp's Recent Activity

 1. Nat_usp ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไขปัญหา “อะไรทำให้ชายหญิงรักชอบกัน”.

  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไขปัญหา “อะไรทำให้ชายหญิงรักชอบกัน” [ATTACH] มีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่มั่นว่า “ปัญหาที่ว่ามีอะไรที่ทำให้มนุษย์...

  -1.jpg 2-1.jpg normal_หลวงปู่มั่น-ภูริทัตโต-142.jpg 21 พฤษภาคม 2018 at 17:06
 2. Nat_usp ได้เรต โพสต์ของ WebSnow อนุโมทนา ในกระทู้ ระหว่างกรรมฐาน ๔๐ กองกับมโนมยิทธิ ผมควรจะฝึกอะไร ?.

  [ATTACH] ถาม : ผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาครับ ? ตอบ : ชอบอย่างไรให้ทำอย่างนั้น ขอให้ทำจริง ๆ เท่านั้นแหละ ถ้าเป็นไปได้ก็คือ...

  bg-005-000.jpg 21 พฤษภาคม 2018 at 17:04
 3. Nat_usp ถูกใจ โพสต์ของ พุทธศาสนิกชนไทย ในกระทู้ เปิดตำนานแม่น้ำชี!! แม่น้ำสายที่มีความยาวที่สุด เกิดจาก "สิ่งลี้ลับ"ตำนานความเชื่อ!.

  [ATTACH] เปิดตำนานแม่น้ำชี!! แม่น้ำสายที่มีความยาวที่สุด เกิดจาก "สิ่งลี้ลับ" ตามตำนานความเชื่ออันสุดแสนสะพรึง! แม่น้ำชี...

  tnews_img_1526546594_9740.jpg expert-3887-1(1).jpg expert-3887-1(2).jpg tnews_img_1521533777_865.jpg 18 พฤษภาคม 2018 at 13:05
 4. Nat_usp ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ เมื่อลูกศิษย์มาบอกว่าเทวดามาสอนสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญใช้วิธีใดพิสูจน์จึงยอมรับว่าเป็นความจริง?.

  เมื่อลูกศิษย์มาบอกว่าเทวดามาสอนสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญใช้วิธีใดพิสูจน์จึงยอมรับว่าเป็นความจริง? [ATTACH] [ATTACH]...

  9281930_8761.jpg 16-3-1-1.jpg 16-3-1-2.jpg 16-3-2-1.jpg 16-3-2-2.jpg 17 พฤษภาคม 2018 at 21:46
 5. Nat_usp ได้เรต โพสต์ของ พุทโธอวโลกิเตศวร อนุโมทนา ในกระทู้ พรหมวิหารเป็นกรรมฐานเย็น.

  [ATTACH] พรหมวิหารเป็นกรรมฐานเย็น สำหรับพรหมวิหาร ๔ นี้บรรดาท่าน พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นกรรมฐานกลาง จริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า...

  235-5-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-jpg.jpg 16 พฤษภาคม 2018 at 22:20
Loading...