Nutthawut
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
3 มีนาคม 2017
วันที่สมัครสมาชิก:
22 มิถุนายน 2007
โพสต์:
162
พลัง:
479

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 477 3,903
อนุโมทนา 2 1
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 0 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0

กำลังติดตาม 3

ผู้ติดตาม 3

ที่ตั้ง:
Augusta Maine USA
อาชีพ:
พ่อครัว ร้านอาหารไทย

แชร์หน้านี้

Nutthawut

เป็นที่รู้จักกันดี, จาก Augusta Maine USA

Nutthawut เห็นครั้งสุดท้าย:
3 มีนาคม 2017
  1. วัดปางค่า
  2. พระกีรติ
  3. ANUWART
   ANUWART
   เชิญทำบุญสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ๙ ศอกปิดทองเพื่อยับยั้งภัยพิบัติ
   http://palungjit.org/threads/เ�...280143.18/
  4. noonei789
   noonei789
  5. ANUWART
   ANUWART
   เชิญสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมและสร้างวิหารแก้วพระจุฬามณีปฏิบัติธรรม
   http://palungjit.org/threads/เ�...153668.23/
  6. pemax2001
   pemax2001
   ขอบคุณมากนะครับ สำหรับกำลังใจและธรรมดีๆ
  7. Nutthawut
   Nutthawut
   คำสอนหลวงปู่สิม

   จิตหลง จิตมักคิดไปว่า จะมีความสุขอย่างนั้น จะเอาความสบายอย่างนี้ ที่ไหนในโลกในความสุขความสบาย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "เกิดมาแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์" เมื่อ เกิดมาแล้ว จะเลือกเอาแต่ว่าให้มีความสุขสบาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ต้องการได้ที่ไหน สภาวะธาตุ สภาวะธรรม สภาวะโลก เขาเป็นอยู่อย่างนี้ เมื่อเกิดขึ้นมาก็มีทั้งโรคภัย ไข้เจ็บ อุปัทวเหตุต่าง ๆ นานา ที่จะมาพาให้คนเราเกิดทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ มันมีเต็มอัตราอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไปที่ไหน ก็ทุกขัง อริยสัจจัง ทั้งนั้น จงดู จงรู้ จงพิจรณา อย่าไปมัวเพลิดเพลิน ลุ่มหลงมัวเมา เก็บเอากิเลส ตัณหามาคิด ไม่จบไม่สิ้น.
  8. Nutthawut
   Nutthawut
   คำสอนหลวงปู่สิม

   การภาวนาเป็นเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อความสุข ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ แม้จะมีความยากลำบากบ้างก็อย่าท้อถอยให้เห็นเป็นของธรรมดาขอการจะทำสิ่งมี ค่าให้เกิดขึ้น

   ธรรมะหรือมรรคผล เปรียบเหมือนน้ำอยู่ใต้ดิน คนบางพวกขุดไปได้เล็กน้อยไม่พบท้อใจเลิกก็ไม่ได้น้ำ คนบางพวกขุดไปพอลึกหน่อยดินพังแล้วไม่มีปัญญาแก้ไขเลยขุดไม่ได้ถึงน้ำ ส่วนผู้ที่มีความพยายาม มีสติปัญญา เหมือนผู้มีเครื่องมือดี มีความเพียร มีความอดทน ย่อมขุดถึงน้ำได้

   ภัยต่าง ๆ ที่เห็น ๆ กันนั้น อย่างมากก็เพียงชั่วระยะเวาหนึ่งแล้วก็ผ่านไป แต่ส่วนภัยของกิเลสนั้น ตายแล้วก็ยังไม่หมดวัย มันยังเป็นภัยข้ามภพข้ามชาติไปอีก ไม่รู้สิ้นสุด ถ้าเราไม่หาอุบายวิธีกำจัดมันให้หมดสิ้นหรือเบาบางไป เราก็จะต้องประสบภัยจากมันเรื่อยไป

   เมื่อตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ผ่านไปแล้ว มันผ่านแต่เวลา แต่มันไปเก็บไว้ในธรรมารมณ์ อารมณ์ในจิตมันยึดไว้ ถือไว้ ส่วนใดดี ชอบคอพอใจก็ติดอยู่ ข้องอยู่ ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไป อารมณ์ใดที่ไม่ชอบพอก็ขัดเคืองอยู่ในจิตในใจจนเกิดอิจฉา อาฆาต พยาบาท จองเวรซึ่งกันและกัน
  9. Nutthawut
   Nutthawut
   คำสอนหลวงปู่สิม

   สงบแต่ปาก ใจไม่สงบก็ไม่ได้ ต้องให้ใจสงบ ใจสงบก็คือว่าเมื่อฟุ้งซ่านรั่วไหลไปที่อื่น ก็ให้คอยระวัง นึกน้อมสอนใจของตัวเองด้วยว่า ความเกิดเป็นทุกข์ เกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้แหละ จะไปเอาสุกที่ไหนในโลก ที่ไหนมันก็ทุกข์เท่าๆ กันเอาสิ่งเหล่านี้มาเตือนใจตนเอง

   พระพุทธเจ้าท่านเลิก ละกิเลสได้หมดสิ้น เราทำไมทำไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ มีใครเป็นผู้ห้าม ไม่มีบุคคลใดเป็นผู้ห้าม จิต ใจของเราไม่เพ่งเล็งเห็นทุกข์โทษภัยในวัฏสงสาร จึงได้มาหมกมุนอยู่ในอารมณ์สัญญากิลสตัณหาอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจขึ้นมาในเวลานี้ก็จะเสียเวลา เพราะความแก่ชราไม่ไว้หน้าใคร ได้เวลาก็ต้องแก่ชรา ได้เวลาเจ็บก็ต้องเจ็บ ได้เวลาตายก็ต้องตาย

   ภาวนาให้จิตใจเป็นบุญ การนั่งสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมกาย วาจาจิตของตัวเองให้เป็นบุญเรียกว่า "บุญภายใน" เมื่อใจภาวนาเป็นบุญพูดจาปราศรัยอะไรออกมาก็เป็นบุญ จะทำสิ่งใดก็เป็นบุญ ฉะนั้นบุญบาปให้รวมเข้ามา มาละที่จิตนี่แหละ ให้จิตละบาปบำเพ็ญบุญ
  10. Nutthawut
   Nutthawut
   คำสอนหลวงปู่สิม
   ถ้าละกิเลสไม่หมด ก็ยังมาเกิดอีก เกิดมาอีกก็แก่ไปอีก แก่ไปอีกก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปอีก เจ็บไข้ได้ป่วยหนักเข้าก็ตายไปอีก วนอยู่อย่างเก่านั้นแหละ ฉะนั้น "มรณัง เม ภวิสสติ" เตือนจิตของตนเองให้ได้ ทุกคนย่อมมีความตายเป็นผลที่สุด

   ดูใจภายใน ภาวนาภายใน ภายนอกจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของภายนอก บางอย่างแก้ไมได้ มาจากผลของกรรม คนเราทำไว้อย่างไร ก็ได้รับผลอย่างนั้น ใครจะแก้ได้ แก้ใจนั่นแหละไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนกับความติเตียน นินทา ว่าร้ายป้ายสี

   การปฏิบัติ ต้องทำให้มาก เจริญให้มาก พิจรณาให้มาก จนกระทั่งเกิดปัญญา วิชาความรู้ขึ้นมา ไม่หลงใหลไปตามกิเลสกาม วัตถุกาม จนได้สติ ได้สมาธิ มีปัญญา เกิดญาณอันวิเศษ ละกิเลสราคะ โทสะ โมหะในตัว ในกาย วาจา จิตของตัวเราได้ จึงได้ชื่อว่าเข้าใจ เข้าในอุบายธรรม เข้าในใจไม่อยู่นอกใจ
  11. Nutthawut
   Nutthawut
   คำสอนหลวงปู่สิม
   อันความตายนั้น จงระลึกดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตนเอง ยกจิตใจตั้งให้มั่นอย่าได้หวั่นไหวเจ็บจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตาย อยู่ดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตาย แก่ชราแล้วไม่ตายไม่ได้ เมื่อมาถึงบุคคลผู้ไดจะให้ผู้อื่นช่วยไม่ได้ ต้องภาวนาให้พ้นจากความตาย ความตายนั้นมีทางพ้นไปได้ อยู่ที่การละกิเลส ล้างกิเลสในใจให้หมดสิ้น

   กิเลสกองไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ขุ่นมัวให้รีบตัดรีบละออกไป เลิก ไม้ได้ ละไม่ได้ก็ให้นึกถึงความตาย ใครจะดุร้าย ป้ายสี ก็ให้นึกว่าเขาจะต้องตาย เราคือกายกับจิตก็ต้องตายจากกันไป จะมาโกรธ มาโลภ มากหลง มายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมิอะไรไปทำไม จงปล่อยวางให้มันหมดสิ้นไป

   โลกธรรม ๘ ประการ มีความสบายกายสบายใจ ก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้ มีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้ มีลาภเสื่อมลาภได้เป็นธรรมดาอย่างนี้ มียศเสื่อมยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้ จิตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดพ้นไปเสียที
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  ที่ตั้ง:
  Augusta Maine USA
  อาชีพ:
  พ่อครัว ร้านอาหารไทย
  แนะนำตัวเอง:
  สวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนครับ ยินดีมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในสังคม (Online) ของคนที่มีความสนใจ และ มีความตั้งใจ ที่จะศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กระจ่างแจ้ง พร้อมทั้งได้ช่วยกันทำนุบำรุุงและรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้สืบเนื่องยาวนานต่อไป
  ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
  ณัฐวุฒิ ลุน
  เกิดที่จังหวัดสุโขทัย โตที่เพชรบูรณ์ ตายที่ไหนก็ไม่เป็นไร ขอไม่เกิดอีกแล้วกัน ปัจจุบัน

  ธรรมะ พระพุทธวจนะ , ประวัติและธรรมะพระอริยะสงฆ์ต่าง ๆ
Loading...