pasiri's Recent Activity

 1. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 590 เหรียญพระธรรมวราลังการ(หลวงปู่กล่อม) วัดบุปผาราม ธนบุรี ปี2516 บูชา 250 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1500.JPG IMG_1514.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:35
 2. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 589 เหรียญหลวงพ่อเทียม วัดวัง จ.อยุธยา ปี2520 บูชา 350 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1475.JPG IMG_1484.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:34
 3. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 588 เหรียญครูบาวัดพระบาทตากผ้า ปี2525 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1265.JPG IMG_1270.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:33
 4. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 587 เหรียญหลวงพ่อเจริญ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่ ปี2539 บูชา 300 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1414.JPG IMG_1417.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:33
 5. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 586 เหรียญพระอาจารย์เนื่อง วัดโพธิญาณวราราม จ.พัทลุง ปี2527 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1361.JPG IMG_1366.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:27
 6. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 585 เหรียญหลวงปู่หงษ์ จ.สุรินทร์ ปี2546 บูชา 250 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1233.JPG IMG_1250.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:24
 7. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 584 2 เหรียญ เหรียญหลวงพ่อหน่าย ออกวัดพฤกษะวัน จ.พิจิตร ปี2530 บูชา 400 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1194.JPG IMG_1207.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:23
 8. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 583 เหรียญหลวงพ่อขาว วัดตะโหนด จ.สิงห์บุรี ปี2519 บูชา 250 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1159.JPG IMG_1166.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:14
 9. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 582 เหรียญพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ร.ร.กันตังรัษฎาศึกษา จ.ตรัง บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0915.JPG IMG_0919.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:12
 10. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 581 เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี รุ่น 1 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0772.JPG IMG_0779.JPG 22 มกราคม 2019 at 22:08
 11. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 910 เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดหนองไม้แก่น จ.กาญจนบุรี บูชา 150 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_9229.JPG IMG_9230.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:30
 12. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 909 เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ จ.พิษณุโลก ปี2536 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_9104.JPG IMG_9105.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:28
 13. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 908 เหรียญหลวงพ่อทอง วัดอัยยิการาม จ.ปทุมธานี รุ่น 1 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_9078.JPG IMG_9086.JPG IMG_9091.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:28
 14. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 907 เหรียญหลวงปู่เผิน วัดแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รุ่น 1 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_9202.JPG IMG_9209.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:27
 15. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 906 เหรียญพ่อหลวงหนู วัดควนกอ จ.นครศรีธรรมราช รุ่น 1 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_9057.JPG IMG_9061.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:26
 16. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 905 เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านกล้วย จ.ราชบุรี รุ่น 1 ปี2530 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_8956.JPG IMG_8960.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:25
 17. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 904 เหรียญพ่อท่านเลื่อน วัดวังรีบุญเลิศ จ.นครศรีธรรมราช 90 ปี บูชา 150 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_8672.JPG IMG_8674.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:24
 18. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 903 เหรียญพระอาจารย์สืบ วัดกุฎีทอง จ.อยุธยา ปี2519 บูชา 150 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_8555.JPG IMG_8560.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:23
 19. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 902 รูปหล่อพระครูสุทธิพัชโรภาส วัดเขาคณฑา จ.เพชรบูรณ์ บูชา 150 บาท [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_8311.JPG IMG_8316.JPG IMG_8319.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:22
 20. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ ราคาเบาๆ 3 ***.

  รายการที่ 901 รูปถ่ายหลวงพ่อถมยา วัดท่าแก้ว จ.ชัยนาท บูชา 150 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_8285.JPG IMG_8289.JPG 22 มกราคม 2019 at 18:21
 21. pasiri ตอบกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 2 ***.

  จัดส่งพระให้แล้วครับ วันที่ 22/01/62 EMS หมายเลข ED681744691TH ขอบคุณครับ

  22 มกราคม 2019 at 12:27
 22. pasiri ตอบกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 2 ***.

  รับทราบการโอนเงิน ขอบคุณครับ ถ้าจัดส่งแล้ว จะแจ้งหมายเลขจัดส่งให้ทราบ ครับ

  21 มกราคม 2019 at 21:51
 23. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 580 รูปหล่อหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ จ.ชัยนาท ปี2529 บูชา 350 บาท [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0682.JPG IMG_0684.JPG IMG_0694.JPG IMG_0702.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:06
 24. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 579 เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดวังใหญ่ จ.นครสวรรค์ ปี2522 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0571.JPG IMG_0577.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:04
 25. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 578 เหรียญปรามาจารย์ทองเฒ่า วัดบ้านสวน จ.พัทลุง ปี2537 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0506.JPG IMG_0511.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:03
 26. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 577 เหรียญหลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้ จ.อยุธยา บูชา 300 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0441.JPG IMG_0444.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:02
 27. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 576 เหรียญหลวงปู่ขาน วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย ปี2541 บูชา 200 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0393.JPG IMG_0397.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:01
 28. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 575 เหรียญหลวงปู่ฤาษีตาไฟ วัดหนองทาระภู จ.ชัยนาท ปี2546 บูชา 300 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0362.JPG IMG_0368.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:01
 29. pasiri ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ *** วัตถุมงคล รวม หลายพระคณาจารย์ 3 ***.

  รายการที่ 574 เหรียญพระครูพิพัฒน์สารธรรม วัดคลองหอทอง จ.ปราจีนบุรี บูชา 250 บาท [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_0304.JPG IMG_0316.JPG 21 มกราคม 2019 at 18:00
Loading...