porpek's Recent Activity

 1. porpek ได้เรต โพสต์ของ ก็มันเป็นอย่างนั้น อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนหรือจัดถวายทองคําเพื่อหุ้มส่วน ฐานของยอดฉัตรพระธาตุพนม 12กค.63.

  จิตติมา ติ๊บโท๊ะ และครอบครัว ขอร่วมบุญและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ สาธุๆๆ

  -A-.jpg 7 กรกฎาคม 2020 at 17:21
 2. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญการก่อสร้างหอระฆัง ที่วัดจานเลียว อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมทำบุญการก่อสร้างหอระฆัง ที่วัดจานเลียว อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ๕๐บาทโมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202067114525.png 7 กรกฎาคม 2020 at 11:47
 3. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างอุโบสถ ณ. วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างอุโบสถ ณ. วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี๕๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT202067113916.png 7 กรกฎาคม 2020 at 11:41
 4. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญการบริจาคที่ดินถวายวัดสันโค้งเจริญสุข เชียงราย ตารางวาล่ะ 9 บาท.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญการบริจาคที่ดินถวายวัดสันโค้งเจริญสุข เชียงราย๕๐บาทโมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202066203910.png 7 กรกฎาคม 2020 at 11:36
 5. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับวัด(สำนักสงฆ์สันติบรรพรต)จ.ยะลาเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินกันนะคะ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับวัด(สำนักสงฆ์สันติบรรพรต)จ.ยะลา๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202066223118.png 6 กรกฎาคม 2020 at 22:34
 6. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมซื้อที่ดินถวายวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ คนล่ะ 10 บาท.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ๑๐๐บาทโมทนาบุญครับ

  NEXT20206622272.png 6 กรกฎาคม 2020 at 22:28
 7. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัด วัดแก้วกู่มงคลชัย จ. ขอนแก่น.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมซื้อที่ดินถวายวัด วัดแก้วกู่มงคลชัย จังหวัดขอนแก่น๑๐๐บาท โมทนาบุญครับ

  NEXT202066222233.png 6 กรกฎาคม 2020 at 22:24
 8. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ มหาวิหารทาน ขอเชิญร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อัมพรมหาเถร ) จ.ปทุมธานี.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อัมพรมหาเถร ) จ.ปทุมธานี๑๐๐บาทโมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202066221520.png 6 กรกฎาคม 2020 at 22:17
 9. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขออนุญาตบอกบุญร่วมสร้างกุฏิพร้อมทางเดินจงกรมและสร้างกุฏิที่พักสงฆ์อาพาธและบูรณะกุฏิ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างกุฏิพร้อมทางเดินจงกรมและสร้างกุฏิที่พักสงฆ์อาพาธและบูรณะกุฏิ๑๐๐บาทโมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202066203449.png 6 กรกฎาคม 2020 at 20:36
 10. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนหรือจัดถวายทองคําเพื่อหุ้มส่วน ฐานของยอดฉัตรพระธาตุพนม 12กค.63.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญสมทบทุนหรือจัดถวายทองคําเพื่อหุ้มส่วน ฐานของยอดฉัตรพระธาตุพนม๑๐๐บาทโมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT202066192218.png 6 กรกฎาคม 2020 at 19:29
 11. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ หลวงพ่อประสิทธิ วัดป่าหมู่ใหม่.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างเจดีย์ หลวงพ่อประสิทธิ วัดป่าหมู่ใหม่๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT202066185325.png 6 กรกฎาคม 2020 at 18:55
 12. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างโรงพยาบาล กับ หลวงพ่อสาคร.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างโรงพยาบาล ห้องน้ำ ๑๐๐ บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206618480.png 6 กรกฎาคม 2020 at 18:49
 13. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชรร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206618382.png 6 กรกฎาคม 2020 at 18:39
 14. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบูรณะพระเจดีย์พุทธาจาโรนุสรณ์ ( เจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ) วัดถ้ำผาปล่อง กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบูรณะเจดีย์หลวงปู่สิม ๑๐๐ บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT202066183331.png 6 กรกฎาคม 2020 at 18:35
 15. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างเจดีย์ บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม ๙๐ บาท (เทหมดบัญชี) โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206611640.png 6 กรกฎาคม 2020 at 01:18
 16. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์ หลวงตามหาบัว กับ หลวงปู่ลี กุศลธโร.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างเจดีย์ หลวงตามหาบัว๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206611146.png 6 กรกฎาคม 2020 at 01:13
 17. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างเจดีย์พระบรมธาตุโลกนาถเจดีย์ วัดโคกสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชรร่วมสร้างเจดีย์พระบรมธาตุโลกนาถเจดีย์ วัดโคกสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด ๑๐๐ บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT2020661742.png 6 กรกฎาคม 2020 at 01:09
 18. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์๑๐๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT2020661359.png 6 กรกฎาคม 2020 at 01:05
 19. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้าง "พระมหาเจดีย์อรุโณโชติธรรมท่าไท" วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้าง "พระมหาเจดีย์อรุโณโชติธรรมท่าไท" วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๑๐๐ บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206605928.png 6 กรกฎาคม 2020 at 01:01
 20. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี๑๐๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT2020660532.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:54
 21. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างพระเจดีย์พุทธาคมรตนญาณมุนีศรีนครลำดวน กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างพระเจดีย์พุทธาคมรตนญาณมุนีศรีนครลำดวน๑๐๐บาท โมทยาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206604854.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:50
 22. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างพุทธมงคลมหาเจดีย์ หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าดอนนาดีรัตนาราม จ.หนองบัวลำภู.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างพุทธมงคลมหาเจดีย์๑๐๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206604430.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:46
 23. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างพระเจดีย์จตุราจารย์บูชา(หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ) กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างพระเจดีย์จตุราจารย์บูชา๑๐๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206604056.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:42
 24. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมซื้ออิฐมอญ สร้าง มหาเจดีย์หลวงสรีนันทจริม (ชเวดากอง) 2 แผ่นดิน.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร สร้าง มหาเจดีย์หลวงสรีนันทจริม (ชเวดากอง) ๒ แผ่นดิน ๑๐๐ บาทโมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206603618.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:38
 25. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ) ร่วมกับที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) จ.น่าน.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ) ๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206603119.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:33
 26. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมสร้างพระเจดีย์มหาเทพ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว.ป่ามงคลธรรม.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างพระเจดีย์มหาเทพ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่ามงคลธรรม๑๐๐บาท

  NEXT20206602618.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:28
 27. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมสร้างพระบรมธาตุบุรีรัมย์พุทธองค์ดำมหาเจดีย์ วัดกลันทาราม พุทธองค์ดำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กันครับ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชรร่วมสร้างพระบรมธาตุบุรีรัมย์พุทธองค์ดำมหาเจดีย์ วัดกลันทาราม พุทธองค์ดำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT20206601531.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:17
 28. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เรียนเชิญร่วมบุญ สร้างวิหารบูรพคณาจารย์ ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมบุญ สร้างวิหารบูรพคณาจารย์ ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ๑๐๐บาท โมทนาบุญร่วมกันครับ

  NEXT2020660114.png 6 กรกฎาคม 2020 at 00:13
 29. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ บุญใหญ่ อานิสงส์แรง พลิกดวงชะตา เชิญร่วมสร้าง “โบสถ์หลังแรก” ณ วัดป่าร้อยอรัญญา จ.นครพนม.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้าง “โบสถ์หลังแรก” ณ วัดป่าร้อยอรัญญา จ.นครพนม ๑๐๐ บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT202065191616.png 5 กรกฎาคม 2020 at 23:51
 30. porpek ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร ณ วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา.

  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร ณ วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา๑๐๐บาท โมทนาบุญด้วยกันครับ

  NEXT20206519276.png 5 กรกฎาคม 2020 at 19:29
Loading...