Rogulair's Recent Activity

 1. Rogulair ได้เรต โพสต์ของ ธรรม-ชาติ อนุโมทนา ในกระทู้ ธรรมไหน? ทำให้เนิ่นช้า.

  +++ เป็น "ความเข้าใจแจ่มแจ้ง ของ สังขารจิต ที่ พ้นพันธนาการ" และมีอาการ "สดชื่นที่พ้นแล้ว" +++ ต้องแล้วแต่ คำว่า "จิต" ของแต่ละคน...

  1 มิถุนายน 2020 at 21:43
 2. Rogulair ได้เรต โพสต์ของ ธรรม-ชาติ อนุโมทนา ในกระทู้ ธรรมไหน? ทำให้เนิ่นช้า.

  +++ คำว่า "สติ" ของผมคือ "เป็นสภาวะรู้" อยู่แล้ว +++ อาการตรงนี้ คือ "การระลึกทุกชนิด ถูกรู้" +++ สติ 2 ระดับ คือ +++ 1. ฝึกสติ (อาสัย...

  1 มิถุนายน 2020 at 21:43
 3. Rogulair ได้เรต โพสต์ของ ธรรม-ชาติ อนุโมทนา ในกระทู้ ธรรมไหน? ทำให้เนิ่นช้า.

  +++ เจริญ = ทำให้มาก/ทำให้ได้นิสัย +++ อยู่กับรู้ มี 2 ระดับ +++ ระดับแรก คือ "ทำ" ให้ตน อยู่กับรู้ (เจริญสติ) +++ ระดับหลัง คือ...

  1 มิถุนายน 2020 at 21:42
Loading...