Super Bank's Recent Activity

 1. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องใส่แร่ 3 มิติ มอบให้ รพ.ศูนย์ขอนแก่น.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  0E9B9552-3B31-48DD-868E-15050AC683EF.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 22:02
 2. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้รพ.สุวรรณภูมิ.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  D700D765-709D-428F-A568-8AF014C9CE5F.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:59
 3. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญขอเชิญร่วมบุญสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้รพ.สุวรรณภูมิ.

  ขอร่วมบุญ20 บาท เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ

  20200812_201119.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:59
 4. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ตากสิน กทม..

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  71D03FCB-7F7E-4B00-A71D-6740531DB65C.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:58
 5. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบริจาคกับศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  59E702C7-387D-4A1A-8126-31A0291BAA75.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:57
 6. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญชวนทำบุญกับพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้ายกับมูลนิธิสันติภาวัน.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  4013DCBC-773A-4DD7-BA03-626571A757A3.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:55
 7. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ girlinbangkok อนุโมทนา ในกระทู้ เชิญชวนทำบุญกับพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้ายกับมูลนิธิสันติภาวัน.

  ร่วมบุญช่วยเหลือพระอาพาธ ณ ศูนย์สันติภาวัน จ.จันทบุรี น้อมถวายบุญนี้แด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา บุพการีที่ล่วงลับ...

  ทำบุญช่วยพระอาพาธมูลนิธิสันติภาวัน จันทบุรี.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:55
 8. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมทำบุญจัดซื้อเสื้อกันหนาวกับกองทุนสงฆ์อาพาธ ถวายแก่พระเณรบนดอยและชนบทห่างไกล.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  6DDE9794-E97D-4EC9-83FE-8E4583FA986A.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:53
 9. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมทำบุญจัดซื้อเสื้อกันหนาวกับกองทุนสงฆ์อาพาธ ถวายแก่พระเณรบนดอยและชนบทห่างไกล.

  ขอร่วมบุญ20บาทครับ สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในโอกาศนี้ด้วยครับ

  20201026_192045.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:53
 10. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญบริจาคกับ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  BB59AF56-81D9-4549-9D29-9DDEEB98FD11.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:52
 11. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญบริจาคกับ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน.

  ขอช่วย20บาทครับ สาธุ

  20201026_191508.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:52
 12. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ขอเชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ โรงพยาบาล อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  9A72E459-6AFA-48EE-B760-95DC1A5B2EB8.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:51
 13. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ โรงพยาบาล อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี.

  ขอร่วมบุญ20 บาท เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญทําความดีในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ

  20201025_095212.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:51
 14. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  E4B6DA39-9912-4A73-9FD4-C6919452657F.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 15. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ murata_19 อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านครับขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้...

  aviary-image-1603807560657.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 16. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ kukritar อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ร่วมทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อนำปัจจัยพัฒนาวัดและสมทบก่อสร้างวิหารล้านนาวันเสาร์ ที่ 31...

  27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 17. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ MiMi_S อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ร่วมทำบุญกฐิน 99.99 บาท วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นันทิชา แสงสังข์และครอบครัวค่ะ ขออานิสงค์นี้ส่งผลให้ เป็นบุญญาผลานิงสงค์ให้กับตัวลูกเอง,...

  27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 18. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ one-zee อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ขอร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล จำนวน 200 บาท ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหดมทั้งมวลกับทุกท่านครับ สาธุๆๆ

  190725.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 19. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ zakell อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ขอร่วมบุญ ๒๐ บาท และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

  IMG_20201009_061818.png 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 20. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ murata_19 อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านครับขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้...

  1601400808904.PNG 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 21. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ นรินสาคร อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ขอร่วมบุญ 10 บาท ครับ และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 22. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ขอร่วมบุญ 10 บาท เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ

  20200928_120751.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 23. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล ลำปาง เพื่อสร้างวิหารล้านนา 31 ตุลาคม 2563.

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าชัยมิ่งมงคล อำเภองาว จังหวัดลำปาง...

  20200927a9bd3b46479d5dccc6fd4b71f4b3f4d8225827.jpg 202009271fc1f19eb438d40fb6a897881963909e225828.jpg 2020092781c4894f131c7a089d112714b63183c7225827.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:48
 24. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ทอดผ้าป่าอีกวาระ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  3A51CFD1-0BE1-4014-A382-BD3B76035EC3.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:47
 25. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ sindhus อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ทอดผ้าป่าอีกวาระ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.

  ขอร่วมบุญสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โอน 10 บาท เข้าบัญชี ธ.ออมสิน วันที่ 27 ตุลาคม 2563...

  27 ตุลาคม 2020 at 21:47
 26. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ทอดผ้าป่าอีกวาระ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.

  ขอร่วมบุญ20บาทครับ สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ

  20201026_191229.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:47
 27. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าหัวหว้า (ธ) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 29 ตค.63.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  107E1BE8-1075-47C7-BF18-F1FCD6F406F6.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:46
 28. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ murata_19 อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าหัวหว้า (ธ) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 29 ตค.63.

  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านครับขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้...

  aviary-image-1603768733683.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:46
 29. Super Bank ได้เรต โพสต์ของ ศิษย์รุ่นจิ๋ว อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าหัวหว้า (ธ) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 29 ตค.63.

  ขอร่วมบุญ 10 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ

  20201027_084321.jpg 27 ตุลาคม 2020 at 21:46
 30. Super Bank ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญกฐิน วัดป่าอัมพวัน ชลบุรี บริวารกฐินจะได้นำไปจัดหาผ้ากฐิน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 30-31 ตค.63.

  นายภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ...☺️✨

  02273895-F613-45C5-900E-37CE34A9935A.jpeg 27 ตุลาคม 2020 at 21:45
Loading...