และลมหายใจที่ยังคงอยู่

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก และลมหายใจที่ยังคงอยู่. เปิดดู: 31.

  1. วิญญาณนิพพาน
Loading...