คือการที่คุณยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก คือการที่คุณยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น. เปิดดู: 54.

Loading...