ออกเสียง " แดนส " หรือ " ดานส " ??

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก ออกเสียง " แดนส " หรือ " ดานส " ??. เปิดดู: 29.

  1. วิญญาณนิพพาน
Loading...