สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

เป็นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บ พลังจิต ที่ใส่แท็ก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม. เปิดดู: 225.

  1. อิตัง
  2. วิญญาณนิพพาน
  3. วิญญาณนิพพาน
Loading...