กฐินตกค้าง สองประเทศ ไทย - เชียงตุง เมียนมาร์ ประจำปี 2561

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย กองทุนพุทธานุภาพ, 4 กรกฎาคม 2018.

 1. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ds-jpg.jpg

  กฐินตกค้าง ประจำปี 2561 สองประเทศ ไทย - เชียงตุง เมียนมาร์
  จัดโดย กองทุนพุทธานุภาพ คณะลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวี


  สถานที่จัดถวาย
  จัด 2 ประเทศ

  1. ช่วงกลางกฐิน จัดถวายที่วัดบ้านใหม่ อ.เมืองลาบ จ.เชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ โดยทางคณะจัดทริปทัวร์บุญกฐินตกค้าง ช่วงวันที่ 8 – 11 พ.ย 2561 (วันที่ยังไม่แน่นอน เป็นการคาดการณ์ไว้เท่านั้น ท่านที่จะร่วมทริปบุญให้เข้าร่วมกลุ่ม กฐินตกค้าง 2561)

  2. ช่วงวันสุดท้ายของกฐิน จัดถวายที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี จ.ลำพูน จัดที่บนพระเจดีย์เงินทอง บนดอยผาหนาม (เข้าไปทางถนนหลังวัดผาหนาม) โดยจัดช่วงบ่าย ของวันที่ 22 พ.ย. 2561

  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินทั่วหน้ากัน ไม่ว่ายากดีมีจน ร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธา แม้เงินหนึ่งบาทก็สามารถร่วมบุญได้ เพียงตั้งจิตอธิฐานให้กุศลในการสร้างทานบารมีครั้งนี้เป็นไปตามชอบ ตามธรรม ตามควรเพื่อมรรคผลแห่งพระนิพพาน หรือเพื่อพระโพธิญาณ แล้วแต่จะอธิฐาน
  2. เพื่อให้จิตมีทางเดินไปทางเดียวกันคือพระนิพพานเป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมาย เป็นมรรคเป็นผลสืบไปภายหน้า
  3. เพื่อให้วัดต่าง ๆ ในเขตชนบทห่างไกล บางวัดไม่ได้รับกฐินมาหลายปีหรือยังไม่เคยรับกฐิน ได้มีกฐินทาน
  4. เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาและดูแลวัดวาต่างๆ
  5. การจัดทอดกฐินตกค้างปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ปีแรกจัดที่ไทย จำนวน 1 วัด ปีที่ 2 จัดที่เชียงตุง 19 วัด จัดถวายที่ไทย 6 วัด

  ประวัติและอานิสงส์การทอดกฐิน

  การทอดกฐินเป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน
  งานบุญนี้มีระยะเวลาทำตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  มูลเหตุที่มีการทำบุญกฐินนั้น มีเรื่องเล่าว่า มีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างการเดินทางนั้นยังเป็นช่วงหน้าฝนและระยะทางไกลจึงทำให้ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่านั้นเปียกน้ำเปรอะเปื้อนโคลนไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้ พระพุทธเจ้าได้เห็นถึงความยากลำบากนั้น จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรนำมาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าว จนกลายเป็นประเพณีทำบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน

  ต่อไปนี้ จะพูดถึงอานิสงส์กฐิน เอาย่อๆนะ อานิสงส์ในการถวายกฐิน หรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายสังฆทาน สังฆทานวันนี้เป็นสังฆทานของกฐิน การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบกับกฐิน เพราะเป็นวันของกฐิน ความจริงการทอดกฐิน ไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ผ้ากฐินทาน จะรับได้ก็ต่อเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 หลังจากนั้น จะทอดขนาดไหนก็ตาม จะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้น กฐินมีเวลากาลจำกัด

  ทีนี้ ว่าถึงอานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ท่านพูดถึงอานิสงส์ให้ทราบ ฉะนั้น การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี วันนี้ก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน

  ต่อไปนี้ก็โปรดทราบ จะนำพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีให้ทราบ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในสมัยพระองค์เกิดเป็น"มหาทุคคตะ" ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "พระปทุมมุตระ" เวลานั้น พระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นคนจนอย่างยิ่ง
  เป็นทาสของคหบดี เวลานั้น ถอยหลังจากนี้ไป 92 กัป ก็ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า"พระปทุมมุตระ"วันหนึ่ง มหาทุคคตะ ไปดูงานทอดกฐิน เมื่อเขาทอดกฐินเสร็จ
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลใด เคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี (แต่ว่ากฐินนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี) จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน

  และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า"โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า 500 ชาติ"

  นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือ นางฟ้า
  จุติแล้วก็เกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย
  เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์
  จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก 500 ชาติ
  แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ชาติ
  แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ
  หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ

  คำว่า"มหาเศรษฐี"นี่ มีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป
  เขาเรียกว่า "มหาเศรษฐี" ถ้ามีเงินต่ำกว่า 80 โกฏิ
  แต่ว่าตั้งแต่ 40 โกฏิขึ้นไป เขาเรียกว่า "อนุเศรษฐี"
  เมื่อเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติแล้ว ก็เป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ
  หลังจากเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติแล้ว ก็เป็นคหบดี 500 ชาติ

  ก็รวมความว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด
  คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ

  ประเภทของกฐินแยกเป็นประเภทใหญ่ ได้ดังนี้
  ๑. กฐินหลวง
  ๒. กฐินราษฎร์

  1) กฐินหลวง – กฐินหลวง เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือทรงโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จไปพระราชทานแทน

  1.1 กฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี พระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และบางครั้งมีการจัดพิธีแห่เครื่องกฐินพระราชทานอย่างใหญ่ โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค หรือกระบวนพยุหยาตราสถลมารถ แล้วแต่พระราชประสงค์ (ในปัจจุบันคงการเสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐินอย่างพิธีใหญ่นั้น คงเหลือเพียงโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเท่านั้น)

  1.2 กฐินต้น – กฐินต้น เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์

  1.3 กฐินพระราชทาน – กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร (ในปัจจุบันกรมการศาสนารับผิดชอบจัดผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินถวาย)

  กฐินหลวงในปัจจุบันมีเพียง 16 วัดเท่านั้น เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นต้น

  2) กฐินราษฎร์ – เป็นกฐินที่ราษฎรหรือประชาชน ผุ้มีศรัทธานำผ้ากฐินของตนไปทอด ณ วัดต่าง ๆ เว้นไว้แต่วัด ที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องกฐินหลวง การทอดกฐินของราษฎรตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันคือ
  1. กฐิน หรือ มหากฐิน
  2. จุลกฐิน
  3. กฐินสามัคคี
  4. กฐินตกค้าง

  กฐินตกค้าง – กฐินนี้มีชื่อเรียกอีกว่า กฐินตก กฐินโจร ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึง เหตุผลที่เกิดกฐินนี้ว่า “แต่ที่ทำกันเช่นนี้ ทำกันอยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดมาก ซึ่งอาจมีวัดตกค้าง ไม่มีใครทอดก็ได้ จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอย่างนี้เพื่อทอดกฐิน ตามปกติในวันใกล้ ๆ จะสิ้นหน้าทอดกฐินหรือในวันสุดท้าย คือวันก่อนแรมค่ำหนึ่งของเดือน ๑๒ ทอดกฐินอย่างนี้ เรียกกันว่า กฐินตกค้าง หรือเรียกว่า กฐินตก บางถิ่นก็เรียก กฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ ไปทอดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว จู่ ๆ ก็ไปทอด ไม่บอกกล่าวเล่าสิบล่วงหน้าไว้ให้วัดรู้ เพื่อเตรียมตัวกัน ได้พร้อมและเรียบร้อย #การทอดกฐินตกถือว่าได้บุญ #อานิสงส์แรงกว่าทอดกฐินตามธรรมดา บางทีเตรียมข้าวของไปทอดกฐินหลาย ๆ วัด แต่ได้วัดทอดน้อยวัด เครื่องไทยธรรมที่ตระเตรียม เอาไปทอด ยังมีเหลืออยู่หรือทางวัดทอดไม่ได้ก็เอาเครื่องไทยธรรมเหล่านั้นจัดทำเป็นผ้าป่า เรียกกันว่า “ผ้าป่าแถมกฐิน”

  อานิสงส์แห่งการถวายกฐินทาน

  1. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นชายและได้เจอพระพุทธเจ้า จะได้รับประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้
  2. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นหญิง ก็จะได้ครอบครองเครื่องประดับอันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น คือ มหาลดาปสาธน์เหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขา และนางมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของท่านพันธุละเสนาบดี
  3. จะมีผิวพรรณวรรณะงดงาม สว่างผ่องใส
  4. จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่มอันประณีต งดงามสง่า ถูกอกถูกใจ
  5. หากชาติใดพลั้งพลาดวิบากกรรมส่งผลให้ไปเกิดเป็นสัตว์ก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่มีขนงาม ได้แก่ นกยูง ไก่ฟ้า เป็นต้น
  6. จะได้ทรัพย์สมบัติตามกาล เพราะทำบุญตามกาล เช่น หากปลูกผลไม้ก็จะได้ผลผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ได้ใช้กิน ใช้ประโยชน์ตรงตามฤดูกาลนั้นๆ หรือได้สมบัติ ของขวัญ ของกำนัล ตรงตามกาล ตรงตามวาระ เช่น วันเกิด วันครบรอบ วันพิเศษต่างๆ
  7. การถวายกฐินจัดเป็นสังฆทาน คือ ทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งถือว่าได้มากกว่าการถวายทานกับพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
  8. ทรัพย์สมบัติที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมาบังเกิดกับเราอย่างง่ายๆ
  9. จะเป็นผู้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรม จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานและไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย
  10. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
  11.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
  12.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
  13.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
  14.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
  15.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

  คำกล่าวถวายผ้ากฐิน
  นะโม 3 จบ
  อิมัง มะยัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินะ- จีวะระทุสสัง / สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ สังโฆ
  อิมัง /สะปะริวารัง /กะฐินะจีวะระทุสสัง / ปะฏิคคันหาตุ /ปะฏิคคะ-เหตตะวา จะ /อิมินา ทุสเสนะ /กะฐินัง/ อัตถะรัตตุ/ อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะจะ ฯ
  ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้น-รับแล้ว / จงกรานกฐิน / ด้วยผ้าผืนนี้ / เพื่อ-ประโยชน์ / เพื่อความสุข / เพื่อมรรคผล-นิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน-เทอญฯ

  สำหรับเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเชียงตุง

  เอกสารที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ ถ่ายเฉพาะด้านหน้า- เซ็นรับรอง และขีดคร่อมด้วยว่า สำหรับใช้ทำบัตรผ่านแดนไปเชียงตุงเท่านั้น
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ สามารถถ่ายด้วยมือถือ โดยใช้ฉากหลังเป็นสีพื้นสามารถส่งมาทางแซทเพื่อปรินรูป ทั้งทางเฟสและทางไลน์
  3. เงินค่าทำบัตรผ่านแดน ท่านละ 800 บาท
  4. ค่ามัดจำการเดินทาง ท่านละ 2,500 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายที่เชียงตุง ค่าใช้จ่าย จะเป็นค่าใช้จ่ายจริง หารเฉลี่ยกัน
  - สำหรับพาสปอร์ต ทางเราจัดเป็นทริปแบบนี้ไม่ได้ใช้ ใช้แต่เอกสารที่แจ้ง พาสสปอร์ตและวีซ่าจะใช้กรณีเดินทางเข้าเมียนมาร์ด้วยตนเอง

  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
  1. ค่าไกด์ วันละ 1000 บาท ต่อกลุ่ม
  2. ค่าที่พัก ห้องละ 600 บาท พัก 2 ท่าน พักเดียวจ่ายเต็ม 600
  3. ค่าเหมารถตู้ จากเชียงใหม่ ไป แม่สาย เชียงราย
  4. ค่าเหมารถตู้จาก แม่สาย ไปเชียงตุง
  อาหารทานกันเอง
  **เนื่องจากเราจัดงานบุญด้วยใจ และไม่ใช่มืออาชีพในการจัดทัวร์ จึงเน้นเรื่องงานบุญเป็นหลัก เรื่องเทียวเป็นเรื่องรอง และเน้นผู้ที่เดินทางไปร่วมบุญเป็นนักศีลนักบุญเป็นหลัก

  วันงานถวายกฐินที่เชียงตุง
  07.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง ทานข้าวเช้า
  09.00 น. เจ้าภาพกฐินถือผ้าไตร ชาวเชียงตุงถือสัปทน เดินขบวนแห่ บุญกฐินเข้าสู่วัด เดินรอบพระวิหาร 3 รอบ ถ่ายรูปหมู่
  10.00 น. พระเจริญพุทธมนต์ ถวายกฐินพร้อมบริวารกฐิน พระสงฆ์อุโมทนา ให้พร เป็นเสร็จพิธี
  11.00 น. ถวายภัตราหารแก่พระภิกษุสงฆ์
  11.30 น. รับประทานอาหาร

  วันแรก/ วันที่ 2 และช่วงบ่ายของวันทอดกฐินพาทัวร์ ตามสถานที่สำคัญ ๆ ของเชียงตุง
  วันสุดท้าย เดินทางกลับประเทศไทย
  ********************************************************************************

  กำหนดการถวายกฐินตกค้าง ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
  ช่วงเช้าจะเป็นกฐินของทางวัดพระพุทธบาทผาหนาม
  ช่วงบ่าย จะเป็นการถวายกฐินตกค้าง


  กำหนดการณ์
  เจ้าภาพรายงานตัว ติดป้าย และแจ้งชื่อวัดที่เป็นเจ้าภาพ
  1. พิธีกร ประการให้เจ้าภาพแต่ละวัด เข้าประจำที่ จุดธูปเทียนบูชาพระ กล่าวคำถวายกฐิน และถวายกฐิน
  2. จุดถวายกฐิน จะมีการจัดจุดถวาย ราว 4-5 จุด ตามความเหมาะสมและตามจำนวนเจ้าภาพกฐิน โดยจะเรียกเข้าเป็นชุด ๆ พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
  3. หลังจากที่เจ้าภาพถวายกฐินครบแล้ว พระแต่ละวัดทำพิธีกรานกฐินในพระวิหาร

  เจ้าภาพกฐิน
  วัดละ 22,000 บาท ทั้งในไทยและเชียงตุง
  โดยเป็น
  - ค่าเครื่องกฐิน มีผ้าไตร และบริวารกฐิน
  - ปัจจัยถวายวัด
  - ปัจจัยถวายพระคู่สวด มัคทายก พระและเณรในวัดตามสมควร
  - บำรุงค่าน้ำค่าไฟวัดที่จัดงานรวมทั้งเป็นค่าอาหารถวายพระ เณรที่มาในงาน

  ปัจจัยข้างต้นเป็นการกำหนดเพื่อความสะดวกในการจัดงานหากเจ้าภาพมีความประสงค์จะถวายมากกว่าสามารถถวายได้ตามเจตนาที่ตั้งไว้ดีแล้ว

  เจ้าภาพแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพหลักได้ที่เจ้าหน้าที่หรือพระสงฆ์ตามชื่อข้างท้าย
  กำหนดโอนปัจจัยทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อความพร้อมและไม่ทำให้การจัดงานเสียหายจากการปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพในภายหลัง ปัจจัยจะถูกส่งไปยังวัดเพื่อให้ทางคณะกรรมการวัดดำเนินการจัดซื้อเครื่องกฐินและจัดซอง

  สำหรับในวันงาน จะมีการตั้งพุ่มเงินกฐินให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญกฐินโดยมีชื่อวัดติดไว้ในแต่ละพุ่มเงินกฐินและถวายพร้อมกับกฐิน

  สำหรับรายชื่อวัด และจำนวนวัด ขณะนี้ยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับและจำนวนเจ้าภาพหลักที่แจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งในเชียงตุงและที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม เมื่อทางคณะรวบรวมเจ้าภาพ และปัจจัย จัดสรรปัจจัยที่ได้รับร่วมบุญมา แจ้งยอดเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพกฐินสามัคคี ให้ทางวัด ในสายเชียงตุง และสายวัดพระพุทธบาทผาหนาม เมื่อออกพรรษาแล้วราว 1 สัปดาห์ (เชียงตุง) และ 2 สัปดาห์ทางวัดรวบรวมวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน แจ้งให้ทางทีมงานทราบ และจับคู่ชื่อเจ้าภาพ และวัดตามลำดับ จากที่เคยจัดกฐินตกค้างมาแล้ว 2 ปี พบว่ามีวัดที่ไม่มีการจองกฐินเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัดต่างๆ เหล่านี้ มักอยู่ตามเขา ตามป่า หรืออยู่ตามชนบทขาดเจ้าภาพกฐิน และด้วยความเชื่อของชาวบ้านที่สืบ ๆ กันมาว่าเจ้าภาพกฐินต้องใช้งบจำนวนหลักแสนขึ้นจึงจะเป็นเจ้าภาพได้ ดังนั้นทางชนบทจึงไม่มีใครกล้าเป็นเจ้าภาพกฐินจะรอว่าเมื่อไหร่จะมีเศรษฐีชาวกรุงมารับเป็นเจ้าภาพ พอพ้นออกพรรษาหรือล่วงเวลากฐินไปก็ไม่มีผู้ใดจองเป็นเจ้าภาพกฐิน เลยเป็นกฐินตกค้างไป

  แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพกฐิน ได้ใต้โพสต์ พร้อมเจ้าเบอร์โทรติดต่อ แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกฐินตกค้างในไทย หรือที่เชียงตุง

  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ได้ที่

  ติดต่อสอบถามได้ที่
  ครูบาดร วัดพระพุทธบาทผาหนาม 089-954-6889
  พระเมธีพงษ์ ใจธรรม (พระชาวเชียงตุง อยู่วัดร่องเคาะลำปาง) โทร 080-850-0030
  เฟส ดอกกุหลาบ สีเขียว
  คุณ พุฒิภัทร ใจอินผล เบอร์โทรและไลน์ไอดี : 095-191-5253
  คุณ อัญชลี ธรรมจักร์ 096-697-4094 090-32-6941
  คุณ อัญญ์วริญ ปัญญามี 097-995-4559
  คุณสิรินยา อินเหว่าวงศ์ ทางปราบมาร ทางปราบมาร 098-782-2655

  สำหรับท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญกฐินตกค้างสามัคคีทุกวัดสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศปิดกองบุญ
  ร่วมบุญได้ที่ พร้อมแจ้งการร่วมบุญใต้โพสต์หรือในกล่องข้อความ

  ชื่อบัญชี นายพุฒิภัทร ใจอินผล

  ธนาคารกสิกรไทย 038-885-4324
  เบอร์โทรและไลน์ไอดี : 095-191-5253
  เฟส พุฒิภัทร ใจอินผล
  .
  กรณีโอนเงินร่วมบุญจากต่างประเทศ
  .
  Paypal put.puttipat@gmail.com
  ไลน์ไอดี : kputtipat /095-191-5253


  โปรดแจ้งรายการร่วมบุญทุกครั้ง เพราะทำงานบุญหลายงาน หากไม่ได้แจ้งยอดจะไปร่วมเป็นเงินกองกลาง

  ds.jpg 22228131_1144399482326575_1864439651598119573_n.jpg 21192484_1117147551718435_3829987676783547752_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2018
 2. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ภาพเก่า งานถวายกฐินตกค้าง เชียงตุง 3 พฤศจิกายน 2560

  21930831_297818274027618_866112994_o.jpg 21931212_297818234027622_1382929154_o.jpg 21931217_297818224027623_1844084347_o.jpg 22894508_312888765853902_5650833020149543715_n.jpg 23031255_312889232520522_7409237410321934144_n.jpg 23032365_305747233244995_4905841561701423006_n.jpg 23032464_312889082520537_5788575267337987407_n.jpg 23032559_305747066578345_91905039288692376_n.jpg 23032602_312888695853909_1313742811352611151_n.jpg 23032664_312888242520621_3437039676032108177_n.jpg 23032670_305746976578354_3446543547956882997_n.jpg 23032725_305747126578339_8935842805095259258_n.jpg 23032922_312888482520597_1564683019564048078_n.jpg 23130489_312887372520708_5764107897747814328_n.jpg 23130717_305747143245004_4039390161403736531_n.jpg 23130731_305747159911669_2927009299000529177_n.jpg 23130735_305747033245015_2511729745499903218_n.jpg 23130768_1368692973253605_8869442185230370189_n.jpg 23130854_312887922520653_1201677578673404819_n.jpg 23130899_312888819187230_2074340790861880978_n.jpg 23131032_1368692999920269_5125867610770794144_n.jpg 23131548_305746933245025_6184457362169013753_n.jpg 23131602_312887335854045_1072607665803656284_n.jpg 23131695_312888929187219_8846278316925706365_n.jpg 23131748_1368693059920263_5314764854669652523_n.jpg 23132038_305747196578332_4158116723696470548_n.jpg 23167530_305747179911667_2232129002867489031_n.jpg 23167953_312888325853946_6131563388516416044_n.jpg 23167975_305746986578353_7855332945833088146_n.jpg 23167996_312889315853847_7425709293666682514_n.jpg 23172594_312887269187385_1766746986146609933_n.jpg 23172843_312887632520682_2109699868539657221_n.jpg 23231319_305747086578343_4212637677179826255_n.jpg 23231346_305747213244997_383403738548926804_n.jpg
   
 3. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  แห่กฐิน เชียงตุง 3 พ.ย. 2560
  ปีที่แล้ว ถวายกฐิน เชียงตุง 20 วัด

  19260307_313104352499010_2676621567832757037_n.jpg 22894028_305498346603217_6639606731689592923_n.jpg 22894414_313102462499199_8230902309094998315_n.jpg 23031470_313103642499081_9158670082277799592_n.jpg 23031673_305498533269865_1261235186242976188_n.jpg 23032403_305498429936542_7242021918491399194_n (1).jpg 23032441_313100265832752_4170020565862204233_n.jpg 23032886_313104195832359_4797376765361314004_n.jpg 23130646_313102899165822_1214979811301212155_n.jpg 23130694_313100132499432_1534520348333869432_n.jpg 23130785_313103362499109_4813848433861997444_n.jpg 23130881_313103015832477_4101944388194450100_n.jpg 23131562_313103855832393_6811609274320880256_n.jpg 23131719_313104022499043_2023798235858692379_n.jpg 23131781_305498466603205_4066616006762363990_n.jpg 23132142_313102772499168_5690461685612005260_n.jpg 23167582_507924439606175_8264927712905840360_n.jpg 23172443_313104255832353_6252261709009296919_n.jpg 23172858_305498393269879_2674797065203855198_n (1).jpg 23172858_305498393269879_2674797065203855198_n.jpg 23226848_10210232494520589_78148110_n.jpg 23231189_313104089165703_756168986408734589_n.jpg 23231909_10210232494360585_916996123_n.jpg 23232160_10210232541241757_1964633156_n.jpg 23318722_10210232497680668_1072544598_n.jpg
   
 4. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ภาพเก่า ถวายกฐิน วันที่ 3 พ.ย. 2560

  19244462_10210234861779769_1956337636_n.jpg 22815046_10210229917336161_6587330555905541794_n.jpg 23031393_10210229913016053_1624952712363373236_n.jpg 23031689_305595973260121_5161389071792916710_n.jpg 23032719_10210229973937576_9171888205088881630_n.jpg 23032779_10210229970937501_1437914267089920486_n.jpg 23032822_312888375853941_1102806678116576357_n.jpg 23130518_10210229976417638_4599966782998428509_n.jpg 23130554_10210229914616093_8492451801396827342_n.jpg 23130760_305596119926773_7833881608593397966_n.jpg 23131026_294523591054356_6127251789142186762_n.jpg 23172486_10210229974897600_3808222544652263592_n.jpg 23172605_10210093426834657_7552071645533183168_n.jpg 23172685_10210093425154615_4059888789067903231_n.jpg 23172699_10210229975737621_396614030009279759_n.jpg 23201878_10210232581682768_168474276_n.jpg 23226719_10210232572802546_673322593_n.jpg 23226880_10210234861699767_1357157721_n.jpg 23231858_10210234861739768_227918837_n.jpg 23244093_10210229973417563_1559460481282188013_n.jpg 23283089_10210234861099752_1068717757_n.jpg
   
 5. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ถวายกฐินตกค้าง ที่วัดวังตวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

  ถวาย 2 วัด
  วัดวังตวง อ.ฮอด และสำนักสงฆ์สันดินแดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

  22729198_727941577397199_1205581487866689011_n.jpg 22730143_727942070730483_2239533096497020150_n.jpg 22730415_727942710730419_4438713581766993560_n.jpg 22730543_727941607397196_9141707657069094770_n.jpg 22780254_727942597397097_8480493497784272258_n.jpg 22780345_727941847397172_347930385088000410_n.jpg 22780534_169698803614101_127887296488173685_n.jpg 22780702_727942307397126_4745961004681011170_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ถวายกฐินตกค้าง วัดสามัคคีธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  2017-10-30 08.56.40.jpg 2017-10-30 08.56.58.jpg 2017-10-30 09.08.42.jpg 2017-10-30 09.09.01.jpg 2017-10-30 09.12.31.jpg 2017-10-30 09.12.35.jpg 2017-10-30 09.12.45.jpg 2017-10-30 09.13.03.jpg 2017-10-30 09.13.12.jpg 2017-10-30 09.13.29.jpg 2017-10-30 09.13.34.jpg 2017-10-30 09.14.54.jpg 2017-10-30 09.14.59.jpg 2017-10-30 09.17.27.jpg 2017-10-30 09.58.14.jpg 2017-10-30 09.58.20.jpg 2017-10-30 09.58.58.jpg 2017-10-30 09.59.01.jpg 2017-10-30 09.59.42.jpg 2017-10-30 09.59.47.jpg 2017-10-30 10.01.03.jpg 2017-10-30 10.01.06.jpg 2017-10-30 10.01.39.jpg 2017-10-30 10.01.43.jpg 2017-10-30 10.01.46.jpg 2017-10-30 10.02.04.jpg 2017-10-30 10.03.42.jpg 2017-10-30 10.03.49.jpg 2017-10-30 10.08.27.jpg 2017-10-30 10.08.52.jpg 2017-10-30 10.09.02.jpg 2017-10-30 10.09.13.jpg 2017-10-30 10.09.19.jpg 2017-10-30 10.09.27.jpg 2017-10-30 10.09.35.jpg 2017-10-30 10.09.44.jpg
   
 7. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  ภาพเก่า ถวายกฐินตกค้าง จัดที่วัดผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

  23032534_644432989278034_7880528085445442108_n.jpg 23167488_171654916751823_1146779199899684733_n.jpg 23167513_644433009278032_5696001049991649087_n.jpg 23283355_1371563656299870_1068359719_n.jpg 23283375_1371563706299865_539212403_n.jpg 23283461_1371563652966537_1779409390_n.jpg 23314236_1371563689633200_360281485_o.jpg 23316053_1371563666299869_1549181279_n.jpg 23316128_1371563682966534_195754384_n.jpg 23360935_1371563679633201_1041365557_n.jpg
   
 8. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  รายชื่อวัดที่ ถวายกฐินไปแล้วเมื่อปี 2560

  รายชื่อวัดที่ถวายกฐิน ที่ เชียงตุง เมียนมาร์ ถวาย วันที่ 3 พ.ย. 2560

  วัดที่ 1 วัดบ้านใหม่ จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 2 วัดบ้านก๋าง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 3 วัดบ้านจ่อน จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 4 วัดบ้านยาง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 5 วัดบ้านตอง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 6 วัดบ้านส่า จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 7 วัดบ้านหุด จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 8 วัดบ้านน้อย จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 9 วัดบ้านต่ง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 10 วัดบ้านเลื่อน จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 11 วัดฝาต๊ะ จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 12 วัดถ้ำขาว จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 13 วัดดอยเหมย จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 14 วัดพระธาตุจอมแกัว จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 15 วัดบ้านปุ้ง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 16 วัดบ้านวัว จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 17 วัดบ้านจาย จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 18 วัดบ้านป๋าง จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 19 วัดพระธาตุจอมหงษ์ จ.เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์
  วัดที่ 20 วัดบ้านเวียง เขมรัฐนครเชียงตุง
  รายชื่อวัดที่ถวายกฐิน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  ถวายวันที่ 27 ต.ค. 2560
  วัดที่ 21 สำนักสงฆ์วังตวง บ้านวังตวง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  วัดที่ 22 สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ม.15 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

  ถวายวันที่ 30 ต.ค. 2560
  วัดที่ 23 วัดสามัคคีธรรม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

  ถวายวันที่ 3 พ.ย. 2560 ถวายพร้อมกันที่ วัดผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
  วัดที่ 24 วัดพระเจ้าหูยาน อ. ป่าซาง จ.ลำพูน
  วัดที่ 25 วัดแม่หว่างลุ่ม อ. ลี้ จ.ลำพูน
  วัดที่ 26 วัดทุ่งคอกช้าง อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
  วัดที่ 27 วัดแม่หว่างพัฒนา อ. ลี้ จ.ลำพูน
  วัดที่ 28 วัดบ้านฮั่ว อ.ลี้ จ.ลำพูน
   
 9. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 5,731 บาท
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
   
 10. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
 11. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
 12. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 6,831 บาท
  .
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
  Nawarat Wikorn 100
  คุณปาณนุษา บุญศรี 1000 บาท
   
 13. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 6,876 บาท
  .
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
  Nawarat Wikorn 100
  คุณปาณนุษา บุญศรี 1000 บาท
  คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาภ 45 บาท
   
 14. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  สรุปยอด ถวายกฐินตกค้าง 2 ประเทศ ไทย - เมียมาร์ (เชียงตุง)

  ถวายที่เชียงตุง เมียนมาร์ 7 วัด
  ถวายที่ ลี้ ลำพูน 9 วัด

  รวม 16 วัด

  ณ วันที่ 9 ก.ค. 2561
   
 15. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
 16. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 7,926 บาท
  .
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
  Nawarat Wikorn 100 บาท
  คุณปาณนุษา บุญศรี 1000 บาท
  คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาภ 45 บาท
  MB You KB 10 บาท
  Penpitcha Arunrung 40 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  Screenshot_20180709-182830[1].png
   
 17. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +7,115
  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีงานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561ครับและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ทอดกฐินสามัคคีขอให้อานิสงส์กฐินสามัคคีทั้งหมดนี้และการโมทนาบุญกับทุกท่านส่งผลให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้โดยเร็วที่สุด และขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่กระผมตลอดไปจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 611860.jpg
   611860.jpg
   ขนาดไฟล์:
   130.4 KB
   เปิดดู:
   12
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2018
 18. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  โมทนา สาธุ
   
 19. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 7,929 บาท
  .
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
  Nawarat Wikorn 100 บาท
  คุณปาณนุษา บุญศรี 1000 บาท
  คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาภ 45 บาท
  MB You KB 10 บาท
  Penpitcha Arunrung 40 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  murata_19 3 บาท
   
 20. กองทุนพุทธานุภาพ

  กองทุนพุทธานุภาพ สมาชิก สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2016
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +836
  งานบุญถวายกฐินตกค้างสามัคคี ปี 2561
  ยอดร่วมบุญ 8,249 บาท
  .
  .
  คุณภรภัชชา จุลหิรัญ (Pornpatcha Junhirun) 131 บาท
  คุณจตุพร เตชะสุกิจ และ ครอบครั 500 บาท
  คุณDiyewkung Pd 100 บาท
  คุณธนัทสรช์ ไพบูลย์สว่างงามและครอบครัว 1000 บาท
  คุณยุรดา รัตนาภรณ์ และครอบครัว 200 บาท
  คุณณัฎฐกฤติ ห่วงนาค 200 บาท
  ชีวิต ดี๊ดี 200 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  นางบุญญาภา ผิวชู และครอบครัว 100 บาท
  คุณช่อปีบ กัลปพฤกษ์ 200 บาท
  ดญ.เกณิกาและ อ.ทิพย์สุดา 200 บาท
  คุณศิริวรรณ ภควิโรจน์กุล 500 บาท
  คุณกชพร คำบุตดา 1000 บาท
  คุณกรณ์ วิเชียรดี (Kaon Wichiandee ) 100 บาท
  คุณเชอรี่ และครอบครัว 300 บาท
  Nawarat Wikorn 100 บาท
  คุณปาณนุษา บุญศรี 1000 บาท
  คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาภ 45 บาท
  MB You KB 10 บาท
  Penpitcha Arunrung 40 บาท
  คุณวาสนา จูศิริพงษ์กุล 1000 บาท
  murata_19 3 บาท
  Bunyaporn Juthaprachakul 300 บาท
  Krittika Tian Sirikhun 20 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...