เรื่องเด่น กรมการศาสนา จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 สิงหาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,585
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,653
  ค่าพลัง:
  +6,058
  0b8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2-e0b888e0b8b1e0b894e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8aa.jpg
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ประชาชนเข้าร่วม

  นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเห็นสมควรส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาททำหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย ปัจจุบันพระภิกษุสามเณร ที่บวชเรียนเพื่อดำรงตนเป็นศาสนทายาทยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนศาสนทายาทให้ทำหน้าที่สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง จัดพิธีถวาย “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร” ที่สอบบาลีสนามหลวง ได้ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยค – 8 ประโยค จำนวน 200 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉาน ในพระธรรมวินัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมสืบไป [​IMG]

  8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2-e0b888e0b8b1e0b894e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8aa-1.jpg
  8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2-e0b888e0b8b1e0b894e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8aa-2.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1647298
   

แชร์หน้านี้

Loading...