กรมสมเด็จพระเทพพระราชทานปริญญาบัตร ขณะมีเข็มสายน้ำเกลือติดอยู่พระหัตถ์

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 22 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,307
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,784
  ค่าพลัง:
  +6,694
  e0b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b980e0b897e0b89ee0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b897.jpg
  กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ขณะมีเข็มสายน้ำเกลือติดอยู่ที่พระหัตถ์


  กรมสมเด็จพระเทพฯ / เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b980e0b897e0b89ee0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b897-1.jpg

  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ.2559 โดยมีผลบังบังคับใช้วันที่ 24 มิ.ย.2560 และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล

  [​IMG] [​IMG]

  b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b980e0b897e0b89ee0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b897-2.jpg

  ปัจจุบันสถาบันเปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น สถาบันได้ยึดมั่นตามปณิธาน ปรัชญาของสถาบัน จรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์สภากาชาดไทย และมีความมุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

  b894e0b987e0b888e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b980e0b897e0b89ee0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b897-3.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2993863
   

แชร์หน้านี้

Loading...