"กระทู้กดปุ่ม".. Supatorn คอลเล็คชั่น และ ภาคผนวก << คลิก >>

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย นารายณ์ทรงศร, 2 มกราคม 2018.

 1. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  .....................................สารบัญ
  หมวดพุทธศาสนา หน้า 1 : หมวดพลังจิต . หน้า 2 : หมวดมิเดีย .......... หน้า 2
  หมวดทั่วไป ......... หน้า 2 : หมวด English หน้า 3 : หมวดต่างประเทศ .หน้า 3
  กระทู้โดนใจ ........ หน้า 3 : ภาคผนวก ...... หน้า 3 : ส่วนขยายเพิ่มเติม .หน้า 4


  ปฐมเทศนา.jpg
  พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ปฐมเทศนา
  การแสดงปฐมเทศนา ตรงกับวัน มีความสําคัญอย่างไร
  ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เรียกว่าอะไร
  ภาพ ปฐมเทศนา
  หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
  ประวัติพระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา
  ปฐมเทศนา ภาษาอังกฤษ
  ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจไว้เท่าไร อะไรบ้าง
  50 ลายไทย3.jpg

  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.jpg

  ......................................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  ศาสนาพุทธในประเทศไทย นิกายอะไร
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ppt
  พระพุทธ ศาสนา ใน ประเทศไทย ppt
  ประวัติศาสนาพุทธ
  ชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนานิกาย
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย
  พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจําชาติไทยเมื่อสมัยใด

  50 ลายไทย5.jpg
  องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย.jpg

  .......................................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  องค์กรพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
  องค์กรทางพระพุทธศาสนา คืออะไร
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
  องค์กรพระพุทธศาสนาที่สำคัญในต่างประเทศ
  พระพุทธ ศาสนา ใน โลก ปัจจุบัน
  พระพุทธ ศาสนา โลก
  ศาสนาพุทธ
  สถานการณ์พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
  50 ลายไทย4.jpg

  ------------.....-------------หมวดพุทธศาสนา
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น/หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก/ในหลวงกับพุทธศาสนา/
  อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/
  พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/
  พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด
  Line 675x16.jpg

  พุทธศาสนา และ ธรรมะ :

  อุบาสกคู่แรกในโลก
  บัว ๔ เหล่า (บุคคล ๔ จำพวก)
  ภวังคจิต
  ทุกข์เพราะรัก


  แท็ค : อุบาสก บัว 4 เหล่า ภวังคจิต
  ------------------------------&&------------------------------

  ดอกไม้ในมือโจร

  สาราณียาธรรม ๖ : หลักแห่งความสามัคคี
  วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  อยู่ใกล้กับคนพูดลบทุกวัน ทำใจอย่างไร?
  รักษาใจยามเจ็บไข้


  ประเพณีความเป็นมาของจึวร
  ธรรมะใต้ดิน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

  ร่างกายตามทฤษฏีไอน์สไตน์ และพระพุทธเจ้า
  ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
  ความเป็นมาของจีวร
  "สัจจะ" มีอภินิหารทั้งทาน ศีล ภาวนา... โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


  แท็ค : สาราณียธรรม ๖ จีวร หลวงพ่อวิริยังค์ ไอน์สไตน์ สัจจะ ทาน ศีล ภาวนา หลวงพ่อจรัญ
  ------------------------------@@------------------------------


  พระนันทเถรศากยะ
  เรื่องเล่าเช้าวันพระ สมาธิแบบหมูขึ้นเขียง & etc. เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล
  หลักของการปฏิบัติธรรม
  ที่ว่าพระสกทาคามีทำกิเลสให้เบาบางนั้นแค่ไหน


  จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
  พระโคธิกะปรินิพพาน [โคธิกสูตร]
  พุทธมามกะที่ยูกันดา

  ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในพุทธศาสนา
  พระพุทธองค์ทรงเล่นซ่อนหากับผกาพรหม

  แท็ค : พระนันทเถรศากยะ พระไพศาล วิสาโล พระสกทาคามี สามเณรจุนทะ พระโค
  ธิกะ
  พุทธมามกะ ยูกันดา ท้าวผกาพรหม
  ------------------------------##------------------------------

  วีดีโอ สารคดีตามรอยพระอรหันต์(2 1/2 hrs.)
  วิมุตติ ๕ ประการ.....วิมุตติสูตรที่ ๖
  Buddha History Art 2008/2551 / ภาพวาดพระพุทธเจ้า โดย กฤษณะ สุริยกานต์
  ธรรมะจากพระธุดงค์เถื่อน โดย ธกร คนชอบเล่า
  คำสอนพระอาจารย์จี้กง พระอรหันต์นิกายมหายาน


  ความรักของผู้หญิงกับพระ (โกกิลารักพระอานนท์)
  รายชื่อผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าอัฐิแปรเป็นพระธาตุ
  คลิปหาดูหาฟังยาก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สอนการภาวนา
  วินาทีบรรลุธรรมพร้อมกับสิ้นลมหายใจของ คุณแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย กระดูกเป็นพระธาตุ
  ปรมาจารย์เว่ยหล่าง พระอรหันต์ของจีนที่นิพพานมาเป็นพันๆปีแต่ร่างกายยังนั่งสมาธิเป็นหินอย่างสมบูรณ์


  แท็ค : วิมุตติสูตร พระอรหันต์จี้กง มหายาน นางโกกิลา พระอานนท์ พระธาตุ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ พระอาจารย์เหว่ยหลาง
  ------------------------------@@------------------------------

  ภัยของพระบวชใหม่ อ.สมภพ
  ตำนานพระอุปคุตเถระ
  ขนาดนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังพูดถึงพระพุทธเจ้าแบบนี้
  เรื่องเล่าอาจารย์ยอด | หลวงพ่อเงิน (วัดบางคลาน)
  พระฝรั่งถูกหลวงพ่อชาถีบจนหงายหลังถึงพื้น


  วีดีโอ แม่ชีตาทิพย์ เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญ
  การนั่งสมาธิให้จิตนิ่ง กับการบรรลุธรรม เป็นคนละเรื่องกัน
  ธรรมะเรื่องความว่าง สงบ หลุดพ้น เสียงของสมเด็จพระสังฆราช ญสส
  วีดีโอ หลวงพ่อจรัญเที่ยวอินเดีย(ธรรมหรรษา)
  วีดีโอ วิปัสสนาญาณ ๑๖ - ท่านเจ้าคุณโชดก


  แท็ค : อาจารย์สมภพ พระอุปคุตเถระ อาจารย์ยอด หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน แม่ชีตาทิพย์ หลวงพ่อจรัญ บรรลุธรรม สมเด็ขพระสังฆราช ญสส วิปัสสนาญาณ 16 เจ้าคุณโชดก
  50 ใบโพธิ์.jpg

  ..................,กระทู้ใหม่เพิ่มด้านบน : ไปที่สารบัญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2019 at 14:04
 2. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มกราคม 2019
 3. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  ลปมั่น.jpg
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ................ ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ............... ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
  เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สกลนคร .. หลวงปู่มั่น pantip
  เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ...................... หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต pantip
  หลวงปู่เสาร์ ..................................... พระอาจารย์มั่น คุณธรรม
  50 ลายไทย4.jpg
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : ไปที่สารบัญ

  เกร็ดธรรมชวนยิ้มของ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
  รักษาศีลองค์เดียว
  เสียงธรรม ฟังลพเปลี่ยนเล่าเรื่องพลังจิตอันแก่กล้าต่างๆ


  ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์(พระธาตุของหลวงตา)
  "จิตนี้อัศจรรย์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  จุดเด่นหลวงปู่ตื้อ
  การฝึกสติและวิธีแก้จิตเสื่อม โดย หลวงตาพระมหาบัว
  วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  ------------------------------%%------------------------------


  พระอาจารย์มั่นตอบปัญหาพระมหาเถระ
  หลวงปู่จันทา ถาวโร : ธุดงค์ผจญสัตว์ร้าย ยอมสละชีพได้เพื่อพระธรรม
  "ระวังถนนลื่น" พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม
  คำสั่งสอนธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้แก่ท่านพระอาจารย์กินรี
  อาจารย์ยอด : อารมณ์ขันหลวงปู่แหวน, หลวงพ่อจรัญกรรมฐาน [พระ]


  เสียงธรรม เปรตผีในร่างเทวดา วัน: 21 ก.ย. 2543 หลวงตามหาบัว
  เสียงธรรม ฟังธรรมคลิปนี้จิตรวมเป็นสมาธิได้ไวมาก รู้ทันจิต โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  ชีวประวัติและปฎิปทาท่านพ่อลี ธมมธโรผู้มีพลังจิตแก่กล้า(5Hrs.)
  หลวงปู่มั่นผจญพญานาคมากทิฏฐิ ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น หลวงตามหาบัว
  วีดีโอ ประวัติหลวงปู่ฝั้น อาจาโรและคําสอน

  ------------------------------$$------------------------------

  เสียงธรรม คนที่มีฤทธิ์ทางใจ สังเกตให้ดีเถอะ เงียบๆ พวกที่มีฤทธิ์มากๆนะ มีอภิญญามากๆ ไม่ค่อยพูดอะไรหรอก เงียบๆ
  ประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ฉบับเต็ม 2ชั่วโมงครึ่ง) อาจารย์ยอด
  วีดีโอ ตามรอยถ้ำกงเกวียน หลวงปู่ผางพบถ้ำลึกลับจากนิมิต
  หลวงปู่หลุย เกือบพลาดท่ากับความรักข้ามภพชาติ
  เสียงธรรม วิธีแก้ จิตเสื่อม ชีวิตและปฏิปทา หลวงปู่มั่น โดย หลวงตามหาบัว


  พระอริยสงฆ์ 2หลวงปู่ ผู้ไม่รู้จักพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
  เสียงธรรม อันชนกชนนีนี้รักเจ้าฯ บทประพันธ์โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เสียงธรรม ทางเข้า-ออกของอารมย์ ๕ ทางในกายที่เป็นตัวสร้างกิเลส เสียงธรรม หลวงพ่อ พุธ ฐานิโย
  วีดีโอ "ภูทอก"เขามหัศจรรย์ ประวัติการสร้างวัดป่าภูทอก โดยท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  หลวงปู่ทองมา ถาวโร ธุดงค์ 6 ประเทศ ( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด )

  ------------------------------##------------------------------

  เสียงธรรม วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  เสียงธรรม หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 1 ทั้งฉบับ โจโฉอ่าน.mp4 (7Hrs.)
  ผีมีจริงไหม - มนุษย์เกิดมาจากไหน - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต - หลวงตามหาบัว
  เสียงธรรม ธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ รวมโอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
  อาจารย์ยอด : ขุนโจรอิสไมล์แอ (โจรร้ายผู้กลายเป็นอรหันต์) [พระ]


  อัศจรรย์ในธรรมที่ถ้ำเชียงดาว ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
  พระฝรั่งศิษย์หลวงปู่ชารูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย ประวัติพระอาจารย์สุเมโธ
  วีดีโอ ขณะธุดงค์ท่ามกลางป่าใหญ่ หลวงปู่ขาว อนาลโย ก็ได้ผจญช้างป่าตัวใหญ่
  ธรรมาภิวัตน์ มรดกธรรม หลวงปู่ชา สุภทฺโท "วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ช่วงที่2 18/03/2017
  ครูและศิษย์สนทนาธรรม

  ------------------------------@@------------------------------

  ท่านชยสาโร ภิกขุ เทศนาเรื่องเวลา(ศิษย์หลวงพ่อชา)
  ความอัศจรรย์ เมื่อหลวงปู่ฝั้นและท่านพ่อลีมากราบหลวงปู่มั่น
  เสียงธรรม จิตวิญญาณ พระธรรมเทศนาพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)
  ประวัติหลวงปูมั่น ธุดงค์ที่ถ้ําเชียงดาว
  ชีวประวัติและปฏิปทาพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺโม)


  เสียงพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น
  16. เทศน์อัศจรรย์ ครั้งสุดท้าย - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น - หลวงตามหาบัว
  ภาวนา ให้ใจอยู่ใน พุทโธ - หลวงตา มหาบัว
  ปัญญาอบรมสมาธิ คำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูรืทัตโต
  วีดีโอ โปรดเทวดา ถ้ำสาริกา - สกิทาคามี ธรรม - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต - หลวงตามหาบัว

  ....................กระทู้ใหม่เพิ่มด้านบน : ไปที่สารบัญ
  50 ลายไทย5.jpg

  ลปแหวน.jpg

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ............ ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นถิ่นกำเนิด ... หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ราคา
  หลวงปู่แหวน pantip
  .........................ทำเนียบเหรียญหลวงปู่แหวน
  ตำหนิ หลวง ปู่ แหวน 2519......."....... คำสอนหลวงปู่แหวน
  หลวงปู่แหวน 17
  .................."........... หลวงปู่แหวนบรรลุธรรม
  50 ลายไทย3.jpg
  หลวงปู่แหวน :
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มกราคม 2019 at 09:57
 4. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
 5. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  หลวงพ่อฤาษีฯ (2) : 50 กระทู้ : ลพ 1 : ลพ 2 : ลพ 3 : ลพ 4 : สารบัญ

  ตัวอย่างประสบการณ์มโนมยิทธิ
  จิตสงบ
  วิธีหลับในฌาน
  โป๊ยเซียน จริงๆแล้วท่านคือใคร?โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้มาสอนมโนมยิทธิวิชชาให้หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรในนิมิต

  ----------------------------10------------------------------

  แม่ชีประทุม โชติอนันต์ ท่านผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ
  หน้าที่ของพระภูมิ โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
  หลวงปู่คำแสนเล็ก
  เสียงธรรม เรื่องฌานสมาบัติภายใน3วัน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง รุกขเทวดา


  เณรน้อยยอดผู้ทรงฌาน (ยอดกตัญญู ต่อชาติ)พ.ศ. ๙๐๐

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง แมวหลวงพ่อเนียม
  บุญชายผ้าเหลืองลูกชาย (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศนาเรื่องพระอรหันต์ สุกขวิปัสสโก
  ลพ.โหน่ง สุดยอดพระต้นธาตุต้นธรรม
  ------------------------------20------------------------------

  บุคคลต่างๆที่ธรณีสูบลงนรกทั้งเป็น โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระภิกษุ 500 รูปพิจารณาดอกมะลิ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ยายเพิ้ง..ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อบายมุขทางแห่งความฉิบหาย
  เรื่อง หลวงปู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์และหลวงปู่แดงเป็นพระเต็มที่น่าสักการบูชา

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  กายในกายนี้แบ่งออกเป็น ๕ ขั้น
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | ขุนแผนและวิชาปลุกตน 1-2

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระสารีบุตรทำอาจริยวัตรกับพระอัสสชิเถระ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ธรรมะศาสตร์สมัยสุโขทัย
  ------------------------------30------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ธรรมะศาสตร์สมัยอยุธยา

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง น้ำพระทัยของนายหลวงพระราชินีและพระเทพ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สุดสูสัง ละภะเต ปัญญัง การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เรื่องบ้าแร่ยูเรเนียม, แร่ทองคำ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗)
  หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง-เล่าเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี (หนีนรก๓)


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สมบัติที่เราจะได้รับตอนเกิด
  ตำนานพระองค์ที่ 10 และ 11 จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เรื่องเล่าหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ประวัติพระอินทร์

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เรียนวิธีทำน้ำมนต์โปรดคน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เทวดาสาธุการพระเอกุทานเถระเทศน์
  ------------------------------40------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพาหิยะทารุจิริยะเถระผู้เลิศในการบรรลุธรรมเร็ว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องตัวอย่างคนที่ถูกธรณีสูบ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อรูปฌาณ 4
  รู้หรือไม่ พระนเรศวรกลับชาติมาเกิดเป็นในหลวง ร.9 เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ l คำทำนายในสมัย ร.5
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เข้าเขตกาสาวพัสตร์บวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่บวชตามประเพณี


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระเรวตะเถระและพระสีวลีเถระ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องพระโมคคัลลานะ มาประทานโอวาทสุดท้ายเพื่อการจบกิจ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพุทธเจ้าไม่รับคำด่าของอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
  เล่าเรื่อง สามเณรโต พระโต สมเด็จพระพุฒาจารย์โต โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตามหาพระที่เคยช่วยวัดท่าซุง ท่านละสังขารแล้ว ไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พบเจ้าคุณไสว วัดไตรมิตร

  ....................กระทู้ใหม่เพิ่มด้านบน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มกราคม 2019
 6. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  หลวงพ่อฤาษีฯ (3) : 50 กระทู้ : ลพ 1 : ลพ 2 : ลพ 3 : ลพ 4 : สารบัญ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปฏาจาราเถรี
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์(จรณะ15)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พบเจ้าคุณเทพประสิทธินายกวัดระฆังบนนิพพาน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องคาถาเรียกจิต


  เสียงธรรม ตะปูคุณไสย หมดฤทธิ์ ตกมาจากฟ้าที่วัดท่าซุง เพราะมีคนทำหลวงพ่อฤาษีลิงดํา บันทึกความจำพิเศษ .03
  หนังสือ ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสียงธรรม แม้ไม่มีเจตนา แต่กฎของกรรมตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำมา 3 ชาติ กรรมไก่ของฉัน
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เล่าตัวอย่างพระดี
  อนุภาพของกสิณ ทั้ง 10 กอง โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ------------------------------10------------------------------

  นิมิตของกสิณของฌาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นางฟ้าสองพี่น้อง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องการบรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ
  หลวงพ่อฤาษีฯ เข้าเฝ้านายหลวง 17 เมษายน 2512
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ตัวกูของกู


  เสียงธรรม การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ ตอนที่ 01 หลักสูตรอภิญญาหก
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์,การบวชของภิกษุณี
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติ
  เสียงธรรม กรรมอะไร ทำให้พระกปิละตกนรกอเวจี พี่ชายไปนิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอานนท์เป็นผู้ฟังมากรู้มากและปฎิบัติได้(จรณะ15)

  ------------------------------20-------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง รักลูกรักเมียควรมีเมียน้อย
  ก้มกราบเพราะ หลวงพ่อแต่งกายเหมือนพระโมคคัลลานะที่เคยเห็น หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเล่านิทาน จุไรท่องหลุมดำ 2
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอนุรุทธผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ตาทิพย์)
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | กรมหลวงชุมพรช่วยตำรวจ, กรมหลวงชุมพรโดนโกง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นางฟ้าปลาทูและนางฟ้าหมอดู


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเรียนวิธีทำน้ำมนต์
  หลวงพ่อฤาษีฯ พระเจ้าพรหมมหาราช (2.1/2Hrs.)
  หลวงพ่อฤาษี เทศน์เรื่องพระวิธุรบัณฑิต(ทศชาติชาดกที่9)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ขุมทรัพย์ ที่ใช้ได้ใน สมัยรัชกาลที่ ๑๐
  เมื่อหลวงพ่อปานสอบกรรมฐานกับหลวงพ่อฤาษีฯ

  ------------------------------30------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
  หลวงพ่อสุ่นสอนหลวงพ่อปานเสกฝน
  เสียงธรรม อินทรีย์สังวร,โภชเนมัตตัญญุตา
  หลวงพ่อฤาษี ขุนช้าง ขุนแผน
  หลวงพ่อฤาษีฯ เล่าเรื่องสมัยเด็ก 5ชม(สนุกมาก)


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระอรหันต์องค์แรกเพราะจาคานุสสติในอดีตชาติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษี เทศน์ เรื่อง พระมโหสถ1-25 นิทานชาดก10Hrs...
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปฏิปทาปฏิบัติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นารทะพรหม
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า, คาถาปราโมทย์

  ------------------------------40------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ลูกชายเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า,อานิสงส์การทำทาง,สมเด็จโตกับรัชกาลที่4
  ผีเล่าเรื่องพระเจ้าตากที่ไม่เหมือนประวัติศาสตร์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เกิดไปเป็นเปรตเพราะด่าพระสงฆ์ เรื่องในพระไตรปิฏก...หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสือจำแลงทั้งสองนั้นคือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงมาทดสอบหลวงพ่อฤาษีลิงดําบิณฑบาตป่าศรีประจันต์ ตอน 2
  เสียงธรรม การทำสมาธิให้ได้โดยเร็ว โดยหลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ (เสียงชัด)


  วัดท่าซุง "การฝึกทิพจักขุญาณ(ฝึกจับภาพพระ)" หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เรื่อง บารมี 30 ทัศ เสียงธรรมโดยหลวงพ่อ ฤาษี ลิงดำ (3Hrs.)
  เสียงธรรม เทวดามาใส่บาตร หลวงพ่อฤาษีลิงดำในป่าศรีประจันต์ ตอน 1
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง งูเหลือมฟังธรรม
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฟังเพลงให้เป็นธรรมะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2018
 7. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  หลวงพ่อฤาษีฯ (4) : 50 กระทู้ : ลพ 1 : ลพ 2 : ลพ 3 : ลพ 4 : สารบัญ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เถรใบลานเปล่า
  เสียงธรรม เรียนอภิญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ภาวนา "สัมปจิตฉามิ" ของเก่าฝึกมาหมด 2560
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | กรรมไก่ของฉัน
  เสียงธรรม พระสองพี่น้อง องค์หนึ่งไปนิพพานองค์หนึ่งไปนรกอเวจี บรรยายธรรมโดยหลวงพ่อฤาษี

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาจารย์ชื้นศิษย์หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา

  ปัญหาพระนิพพานและอานิสงส์ต่าง ๆ

  เสียงธรรม หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ธุดงค์13และปฏิปทาปฏิบัติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษี สอนระลึกชาติ ญาณ8

  หลวงพ่อฤาษี สอน วิธีฝึกมโนมยิทธิ 4:32:75 (4Hrs.)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เปรตในหลุมส้วม

  ------------------------------10------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเร่งรัดการปฏิบัติ - มองให้เห็นความทุกข์
  ฟังธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศน์วันเข้าพรรษา
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศนาเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร_๙ เวทนานุปัสสนา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อลัชชี
  วีดีโอ ตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พบพญาจระเข้ยักษ์ผีสิง เฝ้าขุมทรัพย์ ที่น้ำตกห้วยยาง

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | อำเภอหัวหิน, ชุมพร-ชนเผ่าไทย, ทรัพยากรทางภาคใต้
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องไปหาหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยโลก (7Hrs.)
  ฟังแล้วขนลุก!! พระอริยะเจ้ากล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัว ร.9
  ธรรมมะ เรื่อง นิรยภูมิ พระราชพรหมยาน

  ------------------------------20------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | ทรัพย์ใต้ดินแห่งเมืองกาญจนบุรี
  เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีฯ "เจโตฯของหลวงปู่นาค วัดระฆัง"
  หลวงพ่อวัดท่าซุงกับหลวงพ่อวัดโขงขาว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อุทุมพริกสูตร(6Hr.)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อภิญญา


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง คำเตือนครูและศิษย์
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ชุดกรรมฐาน 40 ย่อ ปี 2531
  พุทธานุสติกรรมฐาน (หลวงพ่อเทศน์โปรดเทวดาครั้งแรก)สนุกมาก
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฤาษีสอนลูกภาคใต้ 6Hrs.

  วีดีโอ ฌาณที่ 1-4 ตอนที่5 - อานาปานสติ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ------------------------------30------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปกิณกะคำสอน 6Hr.
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (8Hr.)

  วีดีโอ ความสัมพันธ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระสูตรก่อนนิทรา (6Hr.)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ดาวอังคาร ,ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ดาวหลุมดำ (3 ชม.)
  หลวงพ่อ กับ หลวงปู่บุดดา เทศน์แจง 2 ธรรมมาสน์
  คำสอนหลวงพ่อเรื่อง "พิจารณาความทุกข์"
  อ่านประวัติหลวงพ่อปานแล้วเลิกดื่มสุรา(๓ ชม)รวมธรรมะ

  ------------------------------40-----------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง สมเด็จองค์ปฐม
  หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียม
  หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเล่าเรื่อง"หลวงพ่อปานกับขรัวอีโต้"
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง กรมหลวงชุมพร

  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน (๕ช.ม)

  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง บุพกรรมของพระมหาสาวก (๕ ช.ม.)
  วีดีโอ วันที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำละสังขาร
  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เมื่อข้าพเจ้าตา
  ย (๖ช.ม.)
  วีดีโอ ธรรมก่อนนอน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ชุด 3
  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ - ฤาษีสอนลูกใต้ร่มไทรงาม [ตอนเดียวจบ]

  --------------------------------------------- ลพ 1 : ลพ 2 : ลพ 3 : ลพ 4 : สารบัญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2018
 8. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  ลพเล็ก.jpg
  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ..........
  ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน pantip ...... หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุน คาถาเงินล้าน
  หลวงพี่เล็กวัดท่าขนุน อายุ
  ............. หลวงพี่เล็กวัดท่าขนุน พระอรหันต์
  วันเกิดหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ....... เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
  กำหนดการวัดท่าขนุน
  .................... วัตถุมงคลสายวัดท่าขนุน

  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน : ไปที่สารบัญ


  50 ลายไทย5.jpg

  ในหลวงกับพุทธศาสนา
  ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  .............................. ค้นรูป

  ในหลวงกับพุทธศาสนา.jpg
  ...................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ


  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ในหลวงกับพุทธศาสนา
  พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ..... รัชกาลที่9 ศาสนา
  การทํานุบํารุงศาสนา ของพระมหากษัตริย์ .... พระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม

  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ................. ข่าวพระพุทธศาสนาในยุโรป
  พระมหากษัตริย์ กับ พระพุทธศาสนา มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร
  พระพุทธศาสนา กับ พระมหากษัตริย์ไทย

  50 ลายไทย2.jpg
  ในหลวง.jpg  ในหลวงกับพุทธศาสนา :
  วีดีโอ คำอริยะถึงในหลวง
  "พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง"

  วีดีโอ เห็นกับตาสุดปาฏิหาริย์ ในหลวงรัชกาลที่9 บุญญาภินิหารที่เมืองเพชร
  ในหลวงถอดจิตมาคุยในนิมิตกับหลวงปู่ท่อน....สาธุ

  50 ลายไทย5.jpg
  Line 675x16.jpg
  วัดในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  วัดในประเทศไทย.jpg
  ......................................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ วัดในประเทศไทย
  วัดในประเทศไทยมีกี่วัด .........ใ........ วัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  รูป โบสถ์ วัด ไทย ........................... ภาพวัดที่สวยที่สุดในโลก
  วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย .ใ. วัดสวยๆใกล้กรุงเทพ
  วัดสวยภาคใต้ .................................วัดสวยชัยนาท

  50 ลายไทย1.jpg
  ศาสนสถานในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  ศาสนสถานใประเทศไทย.jpg
  ........................................................ ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนสถานในประเทศไทย

  ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ .......... ศาสนสถานของศาสนาซิกข์
  ส่วนประกอบของโบสถ์วัดไทย ........ ศาสนสถาน ภาษาอังกฤษ
  ความสำคัญของศาสนสถาน ป 4 ..... วัดพระแก้ว
  ส่วนประกอบของโบสถ์ไทย ............ องค์ประกอบของโบสถ์ในทางศาสนาพุทธ

  50 ลายไทย4.jpg

  ท่องวัดและศาสนสถาน :
  รายชื่อ 50 สถานที่ปฏิบัติธรรม
  วีดีโอ พาราณสี พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ
  วีดีโอ อยุธยาที่ไม่รู้จัก : ความเป็นไทย ที่สืบสาย หรือไร้ราก (2 ก.ย. 60)
  จดหมายเหตุพระแก้วมรกรต จากลังกา ผ่านเชียงใหม่ ถึงหลวงพระบาง ก่อนมารัตนโกสินทร์


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019 at 11:52
 9. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
 10. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มกราคม 2019
 11. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
 12. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มกราคม 2018
 13. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ : ไปที่สารบัญ

  วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด
  ทําไมจึงเกิดมาตัวเตี้ย? เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล
  "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
  หมั่นสร้างบุญแก่ตนและคนที่รัก เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บารมี

  263119_5023195.jpg
  เคล็ดการใช้อำนาจบุญแก้กรรมเก่า-ปัญหาชีวิต
  บุญกุศลและการอธิษฐาน(มหัศจรรย์ วันอาสาฬหบูชา)
  หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
  ทุ สะ นะ โส : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
  ทําบุญ-กรรมอะไรจึงมาเป็นกึ่งเปรตกึ่งเทวดา?


  กรรมที่เคยทำกับงู (หลวงปู่ไม อินทสิริ)
  ปัญหาของการหลงไปกับเหตุผลทางโลก
  การทำบุญที่ถูกต้อง และเกิดอานิสงส์มากที่สุด
  รวมเรื่องราวระลึกชาติ

  ผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ล้วนมาจาก “กรรม” ทั้งสิ้น
  743563iwlnsufvb6.jpg
  รวมเรื่องของ "แม่" พระในบ้าน
  กรรมเก่าจากเนื้อคู่

  คู่เวรหรือคู่บุญรู้ได้อย่างไร
  ลักเกลือหนึ่งกำต้องชดใช้หนึ่งเกวียน
  อาจารย์ยอด : สังกะสีแผ่นเดียว (เรื่องเล่าหลวงพ่อจรัญ)


  เรื่องของกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์
  อาจารย์ยอด : ได้เมียรวย ซวยทั้งชาติ, กรรมทำตัวเอง[กรรม] new

  วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด
  วัฏจักรชีวิตบทที่ 41 50 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ
  เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ชุดที่ 9 (4Hrs.)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019 at 11:49
 14. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  นรก ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  นรก.jpg
  ....................................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ นรก

  นรกคือ ........................................ นรกของจริง
  นรก สวรรค์ ....................ใ............. นรกขุมที่18
  นรกมีกี่ขุมตามหลักไตรภูมิ ...ใ......... อายุนรก
  นรกขุมที่2 .................................... นรกขุมที่4
  50 ลายไทย2.jpg
  สวรรค์
  สวรรค์.jpg
  ....................................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สวรรค์

  สวรรค์ดาวดึงส์ ............................. สวรรค์16ชั้น
  สวรรค์เป็นอย่างไร .......................... ภาพบนสวรรค์
  สวรรค์ของจริง ............................... ภาพสวรรค์
  สวรรค์มีกี่ชั้น pantip ...................... สวรรค์ การ์ตูน
  50 ลายไทย3.jpg
  Line 675x16.jpg
  ภพภูมิ - สวรรค์ นรก : ไปที่สารบัญ

  วีดีโอ ท่องนรกกับพระมาลัย (ฉบับรวมภาพนรก ดูจบกลายเป็นคนดีทันทีเพราะไม่กล้าทำความชั่วอีก)
  เรื่องของนายกาละ อนาถบินฑิกะเศรษฐีจ้างลูกชายไปฟังธรรม
  เสียงธรรม วันคืนแห่งสงสารวัฏฏ์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019 at 11:48
 15. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มกราคม 2019 at 17:27
 16. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  พุทธภูมิ ไปที่กูเกิล > ........................... ค้นรูป
  พุทภูมิ.jpg

  ....................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พุทธภูมิ
  พุทธภูมิลำบาก ............................... พุทธภูมิ ภาษาอังกฤษ
  เว็บพุทธภูมิ .................................... ทำไมต้องลาพุทธภูมิ
  ดินแดนพุทธภูมิ ............................. พุทธภูมิ อินเดีย
  คู่บารมี ของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ...... พุทธภูมิ palungjit

  50 ลายไทย5.jpg

  พระโพธิสัตว์ ไปที่กูเกิล > .................... ค้นรูป
  พระโพธิสัตว์.jpg
  ....................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระโพธิสัตว์
  พระโพธิญาณ คือ ..........................
  พระพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคต
  พระพุทธเจ้า ที่มีบารมีมากที่สุด...... พระมัญชุศรี
  การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า.. วิธีการบำเพ็ญบารมี
  ลักษณะผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ........... พระกษิติครรภ์
  50 กุหลาบเถา2.jpg
  Line 675x16.jpg
  พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์ : ไปที่สารบัญ

  พระปัจเจกพุทธเจ้า
  เสียงธรรม นิทานชาดก พระเจ้า 30 ชาติ - (บารมี30ทัต)
  อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม(ความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร)
  นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภฯ

  ประวัติอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ 1-6

  พระเวสสันดร การบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้ายในอัตภาพมนุษย์

  เสียงธรรม พระมหาโมคคัลลานะ (ผู้เลิศทางฤทธิ์)
  ท่านอาฬารดาบสกับท่านอุทกดาบส ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นอรูปพรหม
  เสียงธรรม นิทานชาดก พระเจ้า 30 ชาติ - (บารมี30ทัต)
  นิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019 at 11:46
 17. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019 at 11:00
 18. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
 19. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155
 20. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +155

แชร์หน้านี้

Loading...