"กระทู้กดปุ่ม".. Supatorn คอลเล็คชั่น และ ภาคผนวก

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย นารายณ์ทรงศร, 2 มกราคม 2018.

 1. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สารบัญ ................................... ลง #2
  หมวดพุทธศาสนา หน้า 1..หมวดพลังจิต . หน้า 2. หมวดมิเดีย ....... หน้า 2
  หมวดทั่วไป ........ หน้า 2. หมวด English หน้า 3. หมวดต่างประเทศหน้า 3
  กระทู้โดนใจ ........ หน้า 3. ภาคผนวก ...... หน้า 3. ส่วนเพิ่มเติมหน้า 4, 5, 6

  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ปฐมเทศนา.jpg
  พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ปฐมเทศนา
  การแสดงปฐมเทศนา ตรงกับวัน มีความสําคัญอย่างไร
  ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เรียกว่าอะไร
  ภาพ ปฐมเทศนา
  หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
  ประวัติพระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา
  ปฐมเทศนา ภาษาอังกฤษ
  ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจไว้เท่าไร อะไรบ้าง

  Line 672x16 กลับ.jpg
  หมายเหตุ : ดูเรื่องพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมได้ที่ ภาคผนวก > พระพุทธเจ้า/พระพุทธวงศ์ บุคคล-สถานที่/พระอรหันตฺ์/พระเกจิอาจารย์/พระฤาษี 108

  50 ลายไทย3.jpg

  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.jpg

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  ศาสนาพุทธในประเทศไทย นิกายอะไร
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ppt
  พระพุทธ ศาสนา ใน ประเทศไทย ppt
  ประวัติศาสนาพุทธ
  ชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนานิกาย
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย
  พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจําชาติไทยเมื่อสมัยใด

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : ปัญจวัคคีย์/ อริยสัจ
  50 ลายไทย5.jpg
  องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย.jpg

  .................................................. ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  องค์กรพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
  องค์กรทางพระพุทธศาสนา คืออะไร
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
  องค์กรพระพุทธศาสนาที่สำคัญในต่างประเทศ
  พระพุทธ ศาสนา ใน โลก ปัจจุบัน
  พระพุทธ ศาสนา โลก
  ศาสนาพุทธ
  สถานการณ์พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
  50 ลายไทย4.jpg

  หมวดพุทธศาสนา หน้า 1..หมวดพลังจิต . หน้า 2. หมวดมิเดีย ....... หน้า 2
  หมวดทั่วไป ........ หน้า 2. หมวด English หน้า 3. หมวดต่างประเทศหน้า 3
  กระทู้โดนใจ ........ หน้า 3. ภาคผนวก ...... หน้า 3. ส่วนเพิ่มเติมหน้า 4, 5, 6


  หมวดพุทธศาสนา
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด
  Line 675x16.jpg
  พุทธศาสนา และ ธรรมะ :

  เมื่อคนตกปลาบรรลุธรรม
  ธรรมะมีค่าดั่งทอง

  ดอกไม้แห่งธรรม

  การประพฤติวุฏฐานวิธี
  ร่างกายนี้เหมือนอุจจาระในถุงผ้าแพร
  อุบาสกคู่แรกในโลก
  บัว ๔ เหล่า (บุคคล ๔ จำพวก)
  ภวังคจิต

  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : วุฏฐานวิธี/ อุบาสก/ บัว 4 เหล่า/ ภวังคจิต
  50 ลายไทย1.jpg
  ดอกไม้ในมือโจร
  สาราณียาธรรม ๖ : หลักแห่งความสามัคคี
  วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  อยู่ใกล้กับคนพูดลบทุกวัน ทำใจอย่างไร?
  รักษาใจยามเจ็บไข้


  ธรรมะใต้ดิน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
  ร่างกายตามทฤษฏีไอน์สไตน์ และพระพุทธเจ้า
  ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
  ความเป็นมาของจีวร
  "สัจจะ" มีอภินิหารทั้งทาน ศีล ภาวนา... โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : สาราณียธรรม ๖/ วันอาสาฬหบูชา/ หลวงพ่อวิริยังค์/ ไอน์สไตน์/ วันสงกรานต์/ จีวร/ สัจจะ/ ทาน/ ศีล/ ภาวนา/ หลวงพ่อจรัญ
  50 ลายไทย2.jpg
  ทุกข์เพราะรัก
  พระนันทเถรศากยะ
  เรื่องเล่าเช้าวันพระ สมาธิแบบหมูขึ้นเขียง & etc. เขียนโดย พระไพศาล วิสาโล
  หลักของการปฏิบัติธรรม
  ที่ว่าพระสกทาคามีทำกิเลสให้เบาบางนั้นแค่ไหน


  จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
  พระโคธิกะปรินิพพาน [โคธิกสูตร]
  พุทธมามกะที่ยูกันดา

  ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในพุทธศาสนา
  พระพุทธองค์ทรงเล่นซ่อนหากับผกาพรหม
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : พระนันทเถรศากยะ/ พระไพศาล วิสาโล/ พระสกทาคามี/ สามเณรจุนทะ/ พระโค
  ธิกะ/ พุทธมามกะ/ ยูกันดา/ ท้าวผกาพรหม
  50 พญานาค.jpg
  วีดีโอ สารคดีตามรอยพระอรหันต์(2 1/2 hrs.)
  วิมุตติ ๕ ประการ.....วิมุตติสูตรที่ ๖
  Buddha History Art 2008/2551 / ภาพวาดพระพุทธเจ้า โดย กฤษณะ สุริยกานต์
  ธรรมะจากพระธุดงค์เถื่อน โดย ธกร คนชอบเล่า
  คำสอนพระอาจารย์จี้กง พระอรหันต์นิกายมหายาน


  ความรักของผู้หญิงกับพระ (โกกิลารักพระอานนท์)
  รายชื่อผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่บรรลุเป็นพระอริยเจ้าอัฐิแปรเป็นพระธาตุ
  คลิปหาดูหาฟังยาก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สอนการภาวนา
  วินาทีบรรลุธรรมพร้อมกับสิ้นลมหายใจของ คุณแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย กระดูกเป็นพระธาตุ
  ปรมาจารย์เว่ยหล่าง พระอรหันต์ของจีนที่นิพพานมาเป็นพันๆปีแต่ร่างกายยังนั่งสมาธิเป็นหินอย่างสมบูรณ์

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : วิมุตติสูตร/ พระอรหันต์จี้กง/ มหายาน/ นางโกกิลา/ พระอานนท์/ พระอริยเจ้า/ อัฐิ/ พระธาตุ/ หลวงพ่อคูณ/ วัดบ้านไร่/ แม่ชีอุ่น ไร่พิมาย/ พระอาจารย์เหว่ยหลาง

  bb (1).jpg
  ภัยของพระบวชใหม่ อ.สมภพ
  ตำนานพระอุปคุตเถระ
  ขนาดนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกยังพูดถึงพระพุทธเจ้าแบบนี้
  เรื่องเล่าอาจารย์ยอด | หลวงพ่อเงิน (วัดบางคลาน)
  พระฝรั่งถูกหลวงพ่อชาถีบจนหงายหลังถึงพื้น


  วีดีโอ แม่ชีตาทิพย์ เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญ
  การนั่งสมาธิให้จิตนิ่ง กับการบรรลุธรรม เป็นคนละเรื่องกัน
  ธรรมะเรื่องความว่าง สงบ หลุดพ้น เสียงของสมเด็จพระสังฆราช ญสส
  วีดีโอ หลวงพ่อจรัญเที่ยวอินเดีย(ธรรมหรรษา)
  วีดีโอ วิปัสสนาญาณ ๑๖ - ท่านเจ้าคุณโชดก

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : อาจารย์สมภพ/ พระอุปคุตเถระ/ อาจารย์ยอด/ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน/ แม่ชีตาทิพย์/ หลวงพ่อจรัญ/ บรรลุธรรม/ สมเด็ขพระสังฆราช ญสส/ วิปัสสนาญาณ 16/ เจ้าคุณโชดก
  50 ใบโพธิ์.jpg

  กระทู้ใหม่เพิ่มด้านบน : ไปที่สารบัญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กรกฎาคม 2020
 2. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  สมเด็จโต.jpg
  สมเด็จโต พรหมรังสี ...... ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จโต พรหมรังสี

  สมเด็จโต pantip ............................. ตำนานสมเด็จโต
  รูปภาพสมเด็จโต วัดระฆัง ................. สมเด็จโต ประวัติ
  หนังสมเด็จโต ................................. คำสอนสมเด็จโต
  สมเด็จโต รัชกาลที่5 ........................ เหรียญสมเด็จโต
  50 ลายไทย5.jpg
  สมเด็จโต พรหมรังสี
  : ไปที่สารบัญ


  ศีลกับการทำสมาธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี
  เรื่องจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต แปลงร่างเป็นพญานาค บันทึกของหลวงพ่อจรัญ
  ..

  คําคมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)/ หลวงพ่อจรัญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 3. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ลปมั่น.jpg
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ...... ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ............... ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สกลนคร
  เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สกลนคร .. หลวงปู่มั่น pantip
  เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ...................... หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต pantip
  หลวงปู่เสาร์ ..................................... พระอาจารย์มั่น คุณธรรม
  50 ลายไทย4.jpg
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : ไปที่สารบัญ

  เกร็ดธรรมชวนยิ้มของ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
  รักษาศีลองค์เดียว
  เสียงธรรม ฟังลพเปลี่ยนเล่าเรื่องพลังจิตอันแก่กล้าต่างๆ


  ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์(พระธาตุของหลวงตา)
  "จิตนี้อัศจรรย์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  จุดเด่นหลวงปู่ตื้อ
  การฝึกสติและวิธีแก้จิตเสื่อม โดย หลวงตาพระมหาบัว
  วิธีสร้างพลังจิตปราบขันธมาร โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  Line 668x15 กลับ.jpg
  แท็ก : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย/ ลพเปลี่ยน/ พลังจิต/
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน/ หลวงปู่ตื้อ/ ขันธมาร
  ดอกไม้1.png
  พระอาจารย์มั่นตอบปัญหาพระมหาเถระ
  หลวงปู่จันทา ถาวโร : ธุดงค์ผจญสัตว์ร้าย ยอมสละชีพได้เพื่อพระธรรม
  "ระวังถนนลื่น" พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม
  คำสั่งสอนธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้แก่ท่านพระอาจารย์กินรี
  อาจารย์ยอด : อารมณ์ขันหลวงปู่แหวน, หลวงพ่อจรัญกรรมฐาน [พระ]


  เสียงธรรม เปรตผีในร่างเทวดา วัน: 21 ก.ย. 2543 หลวงตามหาบัว
  เสียงธรรม ฟังธรรมคลิปนี้จิตรวมเป็นสมาธิได้ไวมาก รู้ทันจิต โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  ชีวประวัติและปฎิปทาท่านพ่อลี ธมมธโรผู้มีพลังจิตแก่กล้า(5Hrs.)
  หลวงปู่มั่นผจญพญานาคมากทิฏฐิ ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น หลวงตามหาบัว
  วีดีโอ ประวัติหลวงปู่ฝั้น อาจาโรและคําสอน

  Line 668x15 กลับ.jpg
  แท็ก : พระอาจารย์มั่น/ หลวงปู่จันทา ถาวโร/ พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม/ พระอาจารย์กินรี/ หลวงปู่แหวน/ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ/ ท่านพ่อลี ธมมธโร/ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  ตุ๊กตา1.gif

  เสียงธรรม คนที่มีฤทธิ์ทางใจ สังเกตให้ดีเถอะ เงียบๆ พวกที่มีฤทธิ์มากๆนะ มีอภิญญามากๆ ไม่ค่อยพูดอะไรหรอก เงียบๆ
  ประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ฉบับเต็ม 2ชั่วโมงครึ่ง) อาจารย์ยอด
  วีดีโอ ตามรอยถ้ำกงเกวียน หลวงปู่ผางพบถ้ำลึกลับจากนิมิต
  หลวงปู่หลุย เกือบพลาดท่ากับความรักข้ามภพชาติ
  เสียงธรรม วิธีแก้ จิตเสื่อม ชีวิตและปฏิปทา หลวงปู่มั่น โดย หลวงตามหาบัว


  พระอริยสงฆ์ 2หลวงปู่ ผู้ไม่รู้จักพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
  เสียงธรรม อันชนกชนนีนี้รักเจ้าฯ บทประพันธ์โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เสียงธรรม ทางเข้า-ออกของอารมณ์ ๕ ทางในกายที่เป็นตัวสร้างกิเลส เสียงธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  วีดีโอ "ภูทอก"เขามหัศจรรย์ ประวัติการสร้างวัดป่าภูทอก โดยท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  หลวงปู่ทองมา ถาวโร ธุดงค์ 6 ประเทศ ( เรื่องเล่า อาจารย์ยอด )

  Line 668x15 กลับ.jpg
  แท็ก : ฤทธิ์ทางใจ/ อภิญญา/ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ/ หลวงปู่ผาง/ หลวงปู่หลุย/ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9/ พระมหาบัว ญาณสัมปันโน/ อารมณ์ ๕/ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย/ ภูทอก/ วัดป่าภูทอก/ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ/ หลวงปู่ทองมา ถาวโร
  ตุ๊กตา2.jpg
  เสียงธรรม วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  เสียงธรรม หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 1 ทั้งฉบับ โจโฉอ่าน.mp4 (7Hrs.)
  ผีมีจริงไหม - มนุษย์เกิดมาจากไหน - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต - หลวงตามหาบัว
  เสียงธรรม ธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ รวมโอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
  อาจารย์ยอด : ขุนโจรอิสไมล์แอ (โจรร้ายผู้กลายเป็นอรหันต์) [พระ]


  อัศจรรย์ในธรรมที่ถ้ำเชียงดาว ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
  พระฝรั่งศิษย์หลวงปู่ชารูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย ประวัติพระอาจารย์สุเมโธ
  วีดีโอ ขณะธุดงค์ท่ามกลางป่าใหญ่ หลวงปู่ขาว อนาลโย ก็ได้ผจญช้างป่าตัวใหญ่
  ธรรมาภิวัตน์ มรดกธรรม หลวงปู่ชา สุภทฺโท "วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ช่วงที่2 18/03/2017
  ครูและศิษย์สนทนาธรรม

  Line 668x15 กลับ.jpg
  แท็ก : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย/ วัดป่าบ้านตาด/ ขุนโจรอิสไมล์แอ/ ถ้ำเชียงดาว/ ท่านพ่อลี ธัมมธโร/ พระอาจารย์สุเมโธ ธรรมาภิวัตน์/ หลวงปู่ขาว อนาลโย/ หลวงปู่ชา สุภทฺโท
  ธง1.png
  ท่านชยสาโร ภิกขุ เทศนาเรื่องเวลา(ศิษย์หลวงพ่อชา)
  ความอัศจรรย์ เมื่อหลวงปู่ฝั้นและท่านพ่อลีมากราบหลวงปู่มั่น
  เสียงธรรม จิตวิญญาณ พระธรรมเทศนาพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)
  ประวัติหลวงปูมั่น ธุดงค์ที่ถ้ําเชียงดาว
  ชีวประวัติและปฏิปทาพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺโม)


  เสียงพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น
  16. เทศน์อัศจรรย์ ครั้งสุดท้าย - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น - หลวงตามหาบัว
  ภาวนา ให้ใจอยู่ใน พุทโธ - หลวงตา มหาบัว
  ปัญญาอบรมสมาธิ คำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูรืทัตโต
  วีดีโอ โปรดเทวดา ถ้ำสาริกา - สกิทาคามี ธรรม - ชีวิตและปฏิปทา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต - หลวงตามหาบัว

  Line 668x15 กลับ.jpg
  แท็ก : ท่านชยสาโร ภิกขุ/ พระอาจารย์วัน อุตฺโม/ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ/ ถ้ำสาริกา/ สกิทาคามี
  50 ลายไทย5.jpg
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ลปแหวน.jpg
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ...ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นถิ่นกำเนิด ... หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ราคา
  หลวงปู่แหวน pantip
  .........................ทำเนียบเหรียญหลวงปู่แหวน
  ตำหนิ หลวง ปู่ แหวน 2519......."....... คำสอนหลวงปู่แหวน
  หลวงปู่แหวน 17
  .................."........... หลวงปู่แหวนบรรลุธรรม
  50 ลายไทย3.jpg
  หลวงปู่แหวน :
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 4. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ลพ ฤาษี.jpg
  หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง
  ... ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนกรรมฐาน ............ พระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาว.เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  พรหมวิหาร 4 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ............ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วิธีบรรลุธรรม
  เรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ......................... ฟังเทศเรื่องสัมภเวสี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  50 ลายไทย1.jpg

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนกรรมฐาน
  แก้อารมณ์ฟุ้ง หลวงพ่อฤาษีลิงดํา .............. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฌาน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา อภิญญา ....... คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา pdf
  สมาธิ สมถะวิปัสสนา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ. ....หลวงพ่อฤาษีสอนกรรมฐานให้ได้เร็วๆ
  วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ pdf .... สมาธิ อภิญญา
  025[1].jpg
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ประสบการณ์พระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัตถุมงคลหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ซอยสายลม
  พระคําข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ............. ราคาพระคําข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดํา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ประวัติ .................. หลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัตถุมงคล ราคา
  กลุ่มพระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ....... ชี้ตำหนิหลวงพ่อฤาษีลิงดำปี 21
  50 ลายไทย2.jpg

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเที่ยวดาวอังคาร ........ หลวงพ่อฤาษีเล่าเรื่องบางระจัน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่านิทาน ................ พระราชพรหมยาน มนุษย์ต่างดาว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่อง ................... หลวงพ่อฤาษีเรื่องดวงจันทร์
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่องดาวพระศุกร์ ...... หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ดาวอังคาร

  3b5610e454[1].jpg
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ยูทูป ธรรมะก่อนนอน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ... ฟังเทศน์หลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าซุง ธรรมะก่อนนอน
  หลวงพ่อฤาษี เล่าเรื่องธรรมะก่อนนอน .... ธรรมะก่อนนอน ปู่ฤาษีลิงดํา วิธีคิดก่อนนอน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา อภิญญา.................. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมก่อนนอน youtube
  นิทานธรรมะก่อนนอน หลวงพ่อฤาษี ....... หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่อ

  50 ลายไทย3.jpg

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พรหมวิหาร 4 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เมตตา ................ หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนธรรมะ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา อภิญญา ............ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ youtube
  นิทาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ................. หลวง พ่อ ฤาษี ลิง ดํา mp3 download
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ทันเวลา .............. หลวงพ่อฤาษีลิดํา พลังจิต
  bb (1).jpg
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วิธีบรรลุธรรม
  หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่องพญานาค .... ลพ ฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา เล่านิทาน .............. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รำลึกอดีตชาติ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ชาติที่แล้ว ............ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รัชกาลที่ 5
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ประวัติ .................. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาว
  50 ลายไทย4.jpg

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่อง ................ หลวงพ่อฤาษีลิงดํา อภิญญา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ประวัติ .................. หลวงพ่อฤาษีลิงดําเทศนา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา เล่านิทาน ............. พระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนกรรมฐาน ....... ลพ ฤาษีลิงดำ
  bb (2).jpg
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ฟังเทศน์ เรื่องสัมภเวสี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนธรรมะ .................. หลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่อง
  ยูทูป ธรรมะก่อนนอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ .... หลวงพ่อฤาษี เล่าเรื่องธรรมะก่อนนอน
  คำทำนายหลวง ปู่ฤาษีลิงดำ ..................... หลวงพ่อฤาษีลิงดํา อภิญญา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา หลังท้าวเวสสุวรรณ ..... ฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดํา เทศน์เกี่ยวกับพรหมวิหาร
  50 ลายไทย5.jpg
  Line 675x16.jpg
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  หลวงพ่อฤาษีฯ (1) : ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2020
 5. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  หลวงพ่อฤาษีฯ (2) : 50 กระทู้

  ตัวอย่างประสบการณ์มโนมยิทธิ
  จิตสงบ
  วิธีหลับในฌาน
  โป๊ยเซียน จริงๆแล้วท่านคือใคร?โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้มาสอนมโนมยิทธิวิชชาให้หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรในนิมิต

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : มโนมยิทธิ/ ฌาน/ โป๊ยเซียนคือใคร/ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร
  ----------------------------------------10/2-------------------------------------------

  แม่ชีประทุม โชติอนันต์ ท่านผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ
  หน้าที่ของพระภูมิ โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
  หลวงปู่คำแสนเล็ก
  เสียงธรรม เรื่องฌานสมาบัติภายใน3วัน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง รุกขเทวดา


  เณรน้อยยอดผู้ทรงฌาน (ยอดกตัญญู ต่อชาติ)พ.ศ. ๙๐๐

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง แมวหลวงพ่อเนียม
  บุญชายผ้าเหลืองลูกชาย (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศนาเรื่องพระอรหันต์ สุกขวิปัสสโก
  ลพ.โหน่ง สุดยอดพระต้นธาตุต้นธรรม
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : แม่ชีประทุม โชติอนันต์/ พระภูมิ/ หลวงปู่คำแสน เล็ก/ ฌาน/ สมาบัติ/ รุกขเทวดา/ หลวงพ่อเนียม/ พระอรหันต์ สุกขวิปัสสโก/ ลพ.โหน่ง/ ต้นธาตุต้นธรรม
  ------------------------------------------20/2--------------------------------------------

  บุคคลต่างๆที่ธรณีสูบลงนรกทั้งเป็น โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระภิกษุ 500 รูปพิจารณาดอกมะลิ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ยายเพิ้ง..ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อบายมุขทางแห่งความฉิบหาย
  เรื่อง หลวงปู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์และหลวงปู่แดงเป็นพระเต็มที่น่าสักการบูชา

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  กายในกายนี้แบ่งออกเป็น ๕ ขั้น
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | ขุนแผนและวิชาปลุกตน 1-2

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระสารีบุตรทำอาจริยวัตรกับพระอัสสชิเถระ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ธรรมะศาสตร์สมัยสุโขทัย
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : นรก/ หลวงปู่ทวด/ พระโพธิสัตว์/ หลวงปู่แดง/ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ/ กายในกาย/ ขุนแผน/ พระสารีบุตร/ อาจริยวัตร/ พระอัสสชิเถระ/ ธรรมศาสตร์สมัยสุโขทัย

  ------------------------------------------30/2-----------------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ธรรมะศาสตร์สมัยอยุธยา

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง น้ำพระทัยของนายหลวงพระราชินีและพระเทพ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สุดสูสัง ละภะเต ปัญญัง การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เรื่องบ้าแร่ยูเรเนียม, แร่ทองคำ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗)
  หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง-เล่าเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี (หนีนรก๓)


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง สมบัติที่เราจะได้รับตอนเกิด
  ตำนานพระองค์ที่ 10 และ 11 จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เรื่องเล่าหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ประวัติพระอินทร์

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เรียนวิธีทำน้ำมนต์โปรดคน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เทวดาสาธุการพระเอกุทานเถระเทศน์
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : ธรรมศาสตร์สมัยอยุธยา/ สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง/ ยูเรเนียม/ ทองคำ/ พระนางมัลลิกาเทวี/ พระองค์ที่ 10 และ 11/ พระอินทร์/ น้ำมนต์/ พระเอกุทานเถระ
  ------------------------------------------40/2-----------------------------------------


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพาหิยะทารุจิริยะเถระผู้เลิศในการบรรลุธรรมเร็ว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องตัวอย่างคนที่ถูกธรณีสูบ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อรูปฌาณ 4
  รู้หรือไม่ พระนเรศวรกลับชาติมาเกิดเป็นในหลวง ร.9 เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ l คำทำนายในสมัย ร.5
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เข้าเขตกาสาวพัสตร์บวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่บวชตามประเพณี


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระเรวตะเถระและพระสีวลีเถระ
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องพระโมคคัลลานะ มาประทานโอวาทสุดท้ายเพื่อการจบกิจ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพุทธเจ้าไม่รับคำด่าของอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
  เล่าเรื่อง สามเณรโต พระโต สมเด็จพระพุฒาจารย์โต โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตามหาพระที่เคยช่วยวัดท่าซุง ท่านละสังขารแล้ว ไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พบเจ้าคุณไสว วัดไตรมิตร

  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : พระพาหิยะทารุจิริยะเถระ/ ธรณีสูบ/ อรูปฌาน 4/ พระนเรศวร/ เขตกาสาวพัสตร์/ พระเรวตะเถระ/ พระสีวลีเถระ/ พระโมคคัลลานะ/ อักโกสกภารทวาชพราหมณ์/ เจ้าคุณไสว วัดไตรมิตร
  กระทู้ใหม่เพิ่มด้านบน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤษภาคม 2020
 6. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  หลวงพ่อฤาษีฯ (3) : 50 กระทู้
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปฏาจาราเถรี
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์(จรณะ15)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พบเจ้าคุณเทพประสิทธินายกวัดระฆังบนนิพพาน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องคาถาเรียกจิต


  เสียงธรรม ตะปูคุณไสย หมดฤทธิ์ ตกมาจากฟ้าที่วัดท่าซุง เพราะมีคนทำหลวงพ่อฤาษีลิงดํา บันทึกความจำพิเศษ .03
  หนังสือ ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสียงธรรม แม้ไม่มีเจตนา แต่กฎของกรรมตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำมา 3 ชาติ กรรมไก่ของฉัน
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เล่าตัวอย่างพระดี
  อนุภาพของกสิณ ทั้ง 10 กอง โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : ปฏาจาราเถรี/ ปฏิสัมภิทัปปัตโต/ จรณะ15/ เจ้าคุณเทพประสิทธิ วัดระฆัง/ แดนนิพพาน/ คาถา/ จิต/ คุณไสย/ ปฏิปทา/ กรรม/ กสิณ
  ------------------------------------------10/3-----------------------------------------

  นิมิตของกสิณของฌาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นางฟ้าสองพี่น้อง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องการบรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ
  หลวงพ่อฤาษีฯ เข้าเฝ้านายหลวง 17 เมษายน 2512
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ตัวกูของกู


  เสียงธรรม การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ ตอนที่ 01 หลักสูตรอภิญญาหก
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์,การบวชของภิกษุณี
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติ
  เสียงธรรม กรรมอะไร ทำให้พระกปิละตกนรกอเวจี พี่ชายไปนิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอานนท์เป็นผู้ฟังมากรู้มากและปฎิบัติได้(จรณะ15)

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : นิมิต/ กสิณ/ ฌาน/ นางฟ้า/ พระโสดาบันขั้นโกลังโกละ/ ฉฬภิญโญ/ อภิญญาหก/ อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์/ ภิกษุณี/ สมาบัติ/ พระกปิละ/ นรกอเวจี/ พระอานนท์/ จรณะ15
  ------------------------------------------20/3-----------------------------------------

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง รักลูกรักเมียควรมีเมียน้อย
  ก้มกราบเพราะ หลวงพ่อแต่งกายเหมือนพระโมคคัลลานะที่เคยเห็น หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเล่านิทาน จุไรท่องหลุมดำ 2
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอนุรุทธผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ตาทิพย์)
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | กรมหลวงชุมพรช่วยตำรวจ, กรมหลวงชุมพรโดนโกง
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นางฟ้าปลาทูและนางฟ้าหมอดู


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเรียนวิธีทำน้ำมนต์
  หลวงพ่อฤาษีฯ พระเจ้าพรหมมหาราช (2.1/2Hrs.)
  หลวงพ่อฤาษี เทศน์เรื่องพระวิธุรบัณฑิต(ทศชาติชาดกที่9)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ขุมทรัพย์ ที่ใช้ได้ใน สมัยรัชกาลที่ ๑๐
  เมื่อหลวงพ่อปานสอบกรรมฐานกับหลวงพ่อฤาษีฯ

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : หลุมดำ/ พระอนุรุทธ/ ทิพยจักขุญาณ/ กรมหลวงชุมพร/ พระเจ้าพรหมมหาราช/ พระวิธูรบัณฑิต/ หลวงพ่อปาน
  ------------------------------------------30/3-----------------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง วิปัสสนาญาณ 9
  หลวงพ่อสุ่นสอนหลวงพ่อปานเสกฝน
  เสียงธรรม อินทรีย์สังวร,โภชเนมัตตัญญุตา
  หลวงพ่อฤาษี ขุนช้าง ขุนแผน
  หลวงพ่อฤาษีฯ เล่าเรื่องสมัยเด็ก 5ชม(สนุกมาก)


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระอรหันต์องค์แรกเพราะจาคานุสสติในอดีตชาติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษี เทศน์ เรื่อง พระมโหสถ1-25 นิทานชาดก10Hrs...
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปฏิปทาปฏิบัติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง นารทะพรหม
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า, คาถาปราโมทย์

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : วิปัสสนาญาณ 9/ หลวงพ่อสุ่น/ หลวงพ่อปาน/ อินทรีย์สังวร/ โภชเนมัตตัญญุตา/ พระอัญญาโกณฑัญญะ/ พระอรหันต์/ จาคานุสสติ/ พระมโหสถ/ นารทพรหม/ คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า/ คาถาปราโมทย์
  ------------------------------------------40/3-----------------------------------------

  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ลูกชายเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า,อานิสงส์การทำทาง,สมเด็จโตกับรัชกาลที่ 4
  ผีเล่าเรื่องพระเจ้าตากที่ไม่เหมือนประวัติศาสตร์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เกิดไปเป็นเปรตเพราะด่าพระสงฆ์ เรื่องในพระไตรปิฏก...หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เสือจำแลงทั้งสองนั้นคือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงมาทดสอบหลวงพ่อฤาษีลิงดําบิณฑบาตป่าศรีประจันต์ ตอน 2
  เสียงธรรม การทำสมาธิให้ได้โดยเร็ว โดยหลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ (เสียงชัด)


  วัดท่าซุง "การฝึกทิพจักขุญาณ(ฝึกจับภาพพระ)" หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  เรื่อง บารมี 30 ทัศ เสียงธรรมโดยหลวงพ่อ ฤาษี ลิงดำ (3Hrs.)
  เสียงธรรม เทวดามาใส่บาตร หลวงพ่อฤาษีลิงดำในป่าศรีประจันต์ ตอน 1
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง งูเหลือมฟังธรรม
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฟังเพลงให้เป็นธรรมะ

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : พระปัจเจกพระพุทธเจ้า/ สมเด็จโต/ รัชกาลที่ 4/ พระเจ้าตาก/ พระไตรปิฏก/ หลวงพ่อปาน/ หลวงพ่อจง/ บิณฑบาต/ ป่าศรีประจันต์/ ทิพจักขุญาณ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2020
 7. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  หลวงพ่อฤาษีฯ (4) : 50 กระทู้
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เถรใบลานเปล่า
  เสียงธรรม เรียนอภิญญา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ภาวนา "สัมปจิตฉามิ" ของเก่าฝึกมาหมด 2560
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | กรรมไก่ของฉัน
  เสียงธรรม พระสองพี่น้อง องค์หนึ่งไปนิพพานองค์หนึ่งไปนรกอเวจี บรรยายธรรมโดยหลวงพ่อฤาษี

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อาจารย์ชื้นศิษย์หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา

  ปัญหาพระนิพพานและอานิสงส์ต่าง ๆ

  เสียงธรรม หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ธุดงค์13และปฏิปทาปฏิบัติ
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษี สอนระลึกชาติ ญาณ 8

  หลวงพ่อฤาษี สอน วิธีฝึกมโนมยิทธิ 4:32:75 (4Hrs.)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เปรตในหลุมส้วม

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : เถรใบลานเปล่า/ สัมปจิตฉามิ/ อาจารย์ชื้น/ หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา/ ธุดงค์13/ ระลึกชาติ/ ญาณ 8/ เปรต
  ------------------------------------------10/4--------------------------------------------


  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องเร่งรัดการปฏิบัติ - มองให้เห็นความทุกข์
  ฟังธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศน์วันเข้าพรรษา
  เสียงธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เทศนาเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร_๙ เวทนานุปัสสนา
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อลัชชี
  วีดีโอ ตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พบพญาจระเข้ยักษ์ผีสิง เฝ้าขุมทรัพย์ ที่น้ำตกห้วยยาง

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | อำเภอหัวหิน, ชุมพร-ชนเผ่าไทย, ทรัพยากรทางภาคใต้
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่องไปหาหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยโลก (7Hrs.)
  ฟังแล้วขนลุก!! พระอริยะเจ้ากล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัว ร.9
  ธรรมมะ เรื่อง นิรยภูมิ พระราชพรหมยาน

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : วันเข้าพรรษา/ มหาสติปัฏฐานสูตร ๙/ เวทนานุปัสสนา/ อลัชชี/ น้ำตกห้วยยาง/ อำเภอหัวหิน/ ชุมพร/ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย/ นิรยภูมิ
  ------------------------------------------20/4--------------------------------------------


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่อง | ทรัพย์ใต้ดินแห่งเมืองกาญจนบุรี
  เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีฯ "เจโตฯของหลวงปู่นาค วัดระฆัง"
  หลวงพ่อวัดท่าซุงกับหลวงพ่อวัดโขงขาว
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อุทุมพริกสูตร(6Hr.)
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อภิญญา


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง คำเตือนครูและศิษย์
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ชุดกรรมฐาน 40 ย่อ ปี 2531
  พุทธานุสติกรรมฐาน (หลวงพ่อเทศน์โปรดเทวดาครั้งแรก)สนุกมาก
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฤาษีสอนลูกภาคใต้ 6Hrs.

  วีดีโอ ฌาณที่ 1-4 ตอนที่5 - อานาปานสติ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : กาญจนบุรี/ เจโตฯ/ หลวงปู่นาค วัดระฆัง/ หลวงพ่อวัดโขงขาว/ อุทุมพริกสูตร/ อภิญญา/ กรรมฐาน 40/ พุทธานุสติกรรมฐาน/ เทวดา/ ฌานที่ 1-4/ อานาปานสติ
  ------------------------------------------30/4--------------------------------------------


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ปกิณกะคำสอน 6Hr.
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ (8Hr.)

  วีดีโอ ความสัมพันธ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง พระสูตรก่อนนิทรา (6Hr.)

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ดาวอังคาร ,ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ดาวหลุมดำ (3 ชม.)
  หลวงพ่อ กับ หลวงปู่บุดดา เทศน์แจง 2 ธรรมมาสน์
  คำสอนหลวงพ่อเรื่อง "พิจารณาความทุกข์"
  อ่านประวัติหลวงพ่อปานแล้วเลิกดื่มสุรา(๓ ชม)รวมธรรมะ

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : ปกิณกะ/ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต/ หลวงปู่มั่น/ พระสูตร/ ดาวอังคาร/ ดาวพุธ/ ดาวพฤหัส/ ดาวศุกร์/ ดาวเสาร์/ ดาวหลุมดำ/ หลวงปู่บุดดา/ ธรรมมาสน์/ หลวงพ่อปาน
  ------------------------------------------40/4--------------------------------------------


  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง สมเด็จองค์ปฐม
  หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียม
  หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเล่าเรื่อง"หลวงพ่อปานกับขรัวอีโต้"
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง กรมหลวงชุมพร

  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน (๕ช.ม)

  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง บุพกรรมของพระมหาสาวก (๕ ช.ม.)
  วีดีโอ วันที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำละสังขาร
  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เมื่อข้าพเจ้าตา
  ย (๖ช.ม.)
  วีดีโอ ธรรมก่อนนอน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ชุด 3
  วีดีโอ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ - ฤาษีสอนลูกใต้ร่มไทรงาม [ตอนเดียวจบ]

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : สมเด็จองค์ปฐม/ หลวงพ่อปาน/ หลวงพ่อเนียม/ ขรัวอีโต้/ กรมหลวงชุมพร/ พระนิพพาน/ บุพกรรม/ พระมหาสาวก

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2019
 8. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ลพเล็ก.jpg
  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน .. ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน pantip ...... หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุน คาถาเงินล้าน
  หลวงพี่เล็กวัดท่าขนุน อายุ
  ............. หลวงพี่เล็กวัดท่าขนุน พระอรหันต์
  วันเกิดหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ....... เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
  กำหนดการวัดท่าขนุน
  .................... วัตถุมงคลสายวัดท่าขนุน

  หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน : ไปที่สารบัญ

  กระโถนข้างธรรมาส์ :

  อดีตที่ผ่านพ้น :
  ฝากคำถามถึงหลวงพ่อเล็ก :
  กรรมฐาน 40 :

  50 ลายไทย5.jpg
  ลปดู่.jpg
  หลวงปู่ดู่ .........................
  ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ หลวงปู่ดู่

  หลวงปู่ดู่ pantip ............................. อิทธิฤทธิ์ หลวงปู่ดู่
  หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด ...................... คำสอนหลวงปู่ดู่
  คำสอน ง่าย สไตล์หลวงปู่ดู่ ............. หลวงปู่ดู่ แหวน
  เหรียญหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ .......... ลูกอม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ


  หลวงตาม้า ..................
  ไปที่กูเกิล > ทั้งหมด .. ค้นรูป .. วิดีโอ

  30x20 บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ์.jpg 30x20 คำสอนหลวงตาม้า.jpg
  50 ลายไทย5.jpg

  หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า : ไปที่สารบัญ

  ลายไทย1.jpg
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ในหลวงกับพุทธศาสนา
  ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป .............................. ค้นรูป
  ในหลวงกับพุทธศาสนา.jpg
  ...................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ


  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ในหลวงกับพุทธศาสนา
  พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ..... รัชกาลที่9 ศาสนา
  การทํานุบํารุงศาสนา ของพระมหากษัตริย์ .... พระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม

  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ................. ข่าวพระพุทธศาสนาในยุโรป
  พระมหากษัตริย์ กับ พระพุทธศาสนา มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร
  พระพุทธศาสนา กับ พระมหากษัตริย์ไทย

  50 ลายไทย2.jpg
  ในหลวง.jpg  ในหลวงกับพุทธศาสนา :
  วีดีโอ คำอริยะถึงในหลวง
  "พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง"

  วีดีโอ เห็นกับตาสุดปาฏิหาริย์ ในหลวงรัชกาลที่9 บุญญาภินิหารที่เมืองเพชร
  ในหลวงถอดจิตมาคุยในนิมิตกับหลวงปู่ท่อน....สาธุ
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : บุญญาภินิหาร/ ถอดจิต/ นิมิต/ หลวงปู่ท่อน
  50 ลายไทย5.jpg
  Line 675x16.jpg
  วัดในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  วัดในประเทศไทย.jpg
  .............................................. ทั้งหมด .. วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ วัดในประเทศไทย
  วัดในประเทศไทยมีกี่วัด .........ใ........ วัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  รูป โบสถ์ วัด ไทย ........................... ภาพวัดที่สวยที่สุดในโลก
  วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย .ใ. วัดสวยๆใกล้กรุงเทพ
  วัดสวยภาคใต้ .................................วัดสวยชัยนาท

  50 ลายไทย1.jpg
  ศาสนสถานในประเทศไทย ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  ศาสนสถานใประเทศไทย.jpg
  ............................................. ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนสถานในประเทศไทย

  ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ .......... ศาสนสถานของศาสนาซิกข์
  ส่วนประกอบของโบสถ์วัดไทย ........ ศาสนสถาน ภาษาอังกฤษ
  ความสำคัญของศาสนสถาน ป 4 ..... วัดพระแก้ว
  ส่วนประกอบของโบสถ์ไทย ............ องค์ประกอบของโบสถ์ในทางศาสนาพุทธ

  50 ลายไทย4.jpg

  ท่องวัดและศาสนสถาน :
  รายชื่อ 50 สถานที่ปฏิบัติธรรม
  วีดีโอ พาราณสี พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ
  วีดีโอ อยุธยาที่ไม่รู้จัก : ความเป็นไทย ที่สืบสาย หรือไร้ราก (2 ก.ย. 60)
  จดหมายเหตุพระแก้วมรกต จากลังกา ผ่านเชียงใหม่ ถึงหลวงพระบาง ก่อนมารัตนโกสินทร์

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : พาราณสี/ พุทธจักรไทย/ แดนพุทธภูมิ/ พระแก้วมรกต/ ลังกา/ เชียงใหม่/ หลวงพระบาง/ รัตนโกสินทร์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 9. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 10. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  อภิญญา - สมาธิ :

  ธัมมุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านในธรรม เหตุแห่งวิปัสนูปกิเลส
  วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ : เครื่องขวางกั้นการปฏิบัติและแนวทางการแก้ไข
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก :/ / ธัมมุทธัจจะ/ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐

  รถไฟ2.jpg
  อานาปานสติ พระราชสุเมธาจารย์ (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ)
  วิธีเจริญจิตภาวนาจนถึงจิตเดิมแท้ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  ส่งกระแสจิตลาตายกลายเป็นตัวหนังสือ

  วีดีโอ หลวงปู่ขุน หลวงปู่คำสิงห์ 2บูรพาจารย์ผู้ทรงอภิญญา อ. สมภพ โชติปัญโญ
  อภินิหาร พระนเรศวรที่อเมริกา เรื่องเล่าหลวงพ่อจรัญ

  เมื่อโลกธาตุคว่ำ ด้วยเตโชวิปัสสนากรรมฐาน
  อภินิหารย์สารคดีหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน
  อาจารย์ยอด : พระ 6 แผ่นดิน หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร [พระ] new

  อาจารย์ยอด : หลวงพ่อกัสสปมุนี อรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ [พระ] new
  วีดีโอ เรื่องเล่า ตำนานเมืองลับแล อาณาจักรบังบด

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : อานาปานสติ/ พระราชสุเมธาจารย์ (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ)/ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล/ หลวงปู่ขุน/ หลวงปู่คำสิงห์/ พระนเรศวร/ หลวงปู่สรวง/ หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร/ หลวงพ่อกัสสปมุนี/ ลับแล/ บังบด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2020
 11. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  ประสบการณ์อภิญญา :

  หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย สะกดจิตหนึ่งต่อสอง
  เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่สุภา เขารัง จ.ภูเก็ต
  (เรื่องเล่า อาจารย์ยอด) : เรื่องแปลกพระเกจิ

  เสียงธรรม โอวาทธรรมของหลวงปู่ผู้เฒ่า พระธุดงค์กลางป่าลึก

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย/ หลวงปู่สุภา/ เขารัง จ.ภูเก็ต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 12. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 13. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ :

  เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล..กรรมมีดอกเบี้ย
  “เมื่อพ่อกลับชาติ มาเกิดเป็นลูก”
  "เวียนว่ายตายเกิด"
  เจ้ากรรมนายเวร โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

  การทำบุญด้วยการภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุด ทำได้ไม่ยาก
  วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด
  ทําไมจึงเกิดมาตัวเตี้ย? เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล
  "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
  หมั่นสร้างบุญแก่ตนและคนที่รัก เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บารมี

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : พุทธกาล/ สวรรค์/ หลวงปู่จันทา ถาวโร
  263119_5023195.jpg
  เคล็ดการใช้อำนาจบุญแก้กรรมเก่า-ปัญหาชีวิต
  บุญกุศลและการอธิษฐาน(มหัศจรรย์ วันอาสาฬหบูชา)
  หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
  ทุ สะ นะ โส : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
  ทําบุญ-กรรมอะไรจึงมาเป็นกึ่งเปรตกึ่งเทวดา?


  กรรมที่เคยทำกับงู (หลวงปู่ไม อินทสิริ)
  ปัญหาของการหลงไปกับเหตุผลทางโลก
  การทำบุญที่ถูกต้อง และเกิดอานิสงส์มากที่สุด
  รวมเรื่องราวระลึกชาติ

  ผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ล้วนมาจาก “กรรม” ทั้งสิ้น
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : บุญ/ กรรม/ ทุ สะ นะ โส/ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร/ เปรต/ เทวดา/ หลวงปู่ไม อินทสิริ/ หลง/ ระลึกชาติ
  743563iwlnsufvb6.jpg
  รวมเรื่องของ "แม่" พระในบ้าน
  กรรมเก่าจากเนื้อคู่

  คู่เวรหรือคู่บุญรู้ได้อย่างไร
  ลักเกลือหนึ่งกำต้องชดใช้หนึ่งเกวียน
  อาจารย์ยอด : สังกะสีแผ่นเดียว (เรื่องเล่าหลวงพ่อจรัญ)


  เรื่องของกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์
  อาจารย์ยอด : ได้เมียรวย ซวยทั้งชาติ, กรรมทำตัวเอง[กรรม] new

  วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด
  วัฏจักรชีวิตบทที่ 41 50 นิยายธรรมะ หลวงพ่อจรัญ
  เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ชุดที่ 9 (4Hrs.)
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : กรรมเก่า/ เนื้อคู่/ คู่เวรคู่กรรม/ คู่บุญ/ หนึ่งเกวียน/ หลวงพ่อจรัญ/ ท.เลียงพิบูลย์/ อาจารย์ยอด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2020
 14. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  นรก ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป

  นรก.jpg
  .......................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ นรก

  นรกคือ ........................................ นรกของจริง
  นรก สวรรค์ ....................ใ............. นรกขุมที่18
  นรกมีกี่ขุมตามหลักไตรภูมิ ...ใ......... อายุนรก
  นรกขุมที่2 .................................... นรกขุมที่4
  50 ลายไทย2.jpg
  สวรรค์
  สวรรค์.jpg
  .......................................... ทั้งหมด .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สวรรค์

  สวรรค์ดาวดึงส์ ............................. สวรรค์16ชั้น
  สวรรค์เป็นอย่างไร .......................... ภาพบนสวรรค์
  สวรรค์ของจริง ............................... ภาพสวรรค์
  สวรรค์มีกี่ชั้น pantip ...................... สวรรค์ การ์ตูน
  50 ลายไทย3.jpg
  Line 675x16.jpg
  ภพภูมิ - สวรรค์ นรก : ไปที่สารบัญ

  วีดีโอ ท่องนรกกับพระมาลัย (ฉบับรวมภาพนรก ดูจบกลายเป็นคนดีทันทีเพราะไม่กล้าทำความชั่วอีก)
  เรื่องของนายกาละ อนาถบินฑิกะเศรษฐีจ้างลูกชายไปฟังธรรม
  เสียงธรรม วันคืนแห่งสังสารวัฏ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : นรก/ พระมาลัย/ นายกาละ/ อนาถบิณฑิกเศรษฐี/ สังสารวัฏ/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 15. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  บุญ - อานิสงค์การทำบุญ :

  พระพากุลเถระ ตอน อานิสงส์จากการทำให้พระภิกษุหายจากอาพาธ
  วิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผล โดย ธ. ธรรมรักษ์
  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : พระพากุลเถระ/ อธิษฐาน/ ธ. ธรรมรักษ์
  kapook_5515_p1.jpg

  อานิสงส์กรรมบถ ๑๐ หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง
  ขาดทานบารมี โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ทําบุญอะไรจึงเกิดมาสวย
  อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด
  อานิสงส์การบริจาคโลงศพ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  เลี้ยงหมาแมวป้องกันนรก

  ผลของการให้ทาน
  กรรมฐานป้องกันยาพิษ เรื่องเล่าหลวงพ่อจรัญ
  อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล
  8 คำตอบ ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องการทำบุญไปตลอดชีวิต ?

  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : อานิสงส์/ กรรมบถ ๑๐/ ทานบารมี/ การอนุโมทนาบุญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 16. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  พุทธภูมิ ไปที่กูเกิล > ......................... ค้นรูป

  พุทภูมิ.jpg
  ...................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พุทธภูมิ
  พุทธภูมิลำบาก ............................... พุทธภูมิ ภาษาอังกฤษ
  เว็บพุทธภูมิ ..................................... ทำไมต้องลาพุทธภูมิ
  ดินแดนพุทธภูมิ .............................. พุทธภูมิ อินเดีย
  คู่บารมี ของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ......... พุทธภูมิ palungjit

  50 ลายไทย5.jpg

  พระโพธิสัตว์ ไปที่กูเกิล > .................. ค้นรูป

  พระโพธิสัตว์.jpg
  ...................................................... ทั้งหมด ... วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระโพธิสัตว์
  พระโพธิญาณ คือ ............................ พระพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคต
  พระพุทธเจ้า ที่มีบารมีมากที่สุด.......... พระมัญชุศรี
  การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า...... วิธีการบำเพ็ญบารมี
  ลักษณะผู้ปรารถนาพุทธภูมิ .............. พระกษิติครรภ์

  50 กุหลาบเถา2.jpg
  Line 675x16.jpg
  พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์ :

  พระปัจเจกพุทธเจ้า
  อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม(ความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร)
  นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภฯ

  ประวัติอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ 1-6


  พระเวสสันดร การบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้ายในอัตภาพมนุษย์

  เสียงธรรม พระมหาโมคคัลลานะ (ผู้เลิศทางฤทธิ์)
  ท่านอาฬารดาบสกับท่านอุทกดาบส ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นอรูปพรหม
  เสียงธรรม นิทานชาดก พระเจ้า 30 ชาติ - (บารมี30ทัต)
  นิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : พระปัจเจกพุทธเจ้า/ อุปัชฌาย์องค์แรก/ ญัตติจตุตถกรรม/ กตัญญูกตเวที/ พระสารีบุตร/ นางสูจิมุขี/ หมอชีวกโกมารภัจจ์/ พระเวสสันดร/ พระมหาโมคคัลลานะ/ ท่านอาฬารดาบส/ ท่านอุทกดาบส/ อรูปพรหม/ นิทานชาดก/ พระเจ้า 30 ชาติ/ บารมี 30 ทัต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 17. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  พระไตรปิฏก ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป
  พระไตรปิฎก.jpg .
  ...........................................
  ทั้งหมด
  .. วิดีโอ
  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระไตรปิฎก

  พระไตรปิฎก คือ ............................ พระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไร
  พระไตรปิฎก pdf ........................... โครงสร้างพระไตรปิฎก
  พระไตรปิฎก ภาษาอังกฤษ ............. พระ ไตรปิฎก ภาษา บาลี
  พระไตรปิฎก ราคา ......................... ข้อความในพระไตรปิฎก
  50 ลายไทย2.jpg
  พระไตรปิฎก :
  การแปลพระไตรปิฎก
  พระถังซำจั๋ง ผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียสู่จีน
  เสียงอ่าน มหาปรินิพพานสูตร(5Hrs.)

  พระไตรปิฎก เสียงอ่าน :
  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน เล่ม 1-24 พระวินัยปิฎก อ่านโดย โจโฉ Jz'(38Hrs.)
  Line 672x16 กลับ.jpg

  แท็ก : พระถังซำจั๋ง/ พระไตรปิฎก/ มหาปรินิพพานสูตร/ พระไตรปิฎกฉบับประชาชน/ พระวินัยปิฎก/ โจโฉเสียงธรรม/ โจโฉสามก๊ก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2020
 18. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  รวมบทสวดมนต์ ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป

  รวมบทสวดมนต์.jpg
  บทสวดมนต์ - คาถา : ไปที่สารบัญ

  เสียงธรรม ไหว้ ๕ ครั้งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และโอวาทธรรมคำสอน ท่านเจ้าคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ)
  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์/ ท่านเจ้าคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020
 19. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  สมเด็จโต/หลวงปู่มั่น,หลวงปู่แหวน/หลวงพ่อฤาษีฯ/หลวงพ่อเล็ก,หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า,ในหลวงกับพุทธศาสนา/พระเครื่อง วัตถุมงคล/อภิญญา-สมาธิ/ประสบการณ์อภิญญา/กฎแห่งกรรม-ภพภูมิ/ภพภูมิ-สวรรค์นรก/บุญ-อานิสงค์การทำบุญ/พุทภูมิ-พระโพธิสัตว์/พระไตรปิฏก/บทสวดมนต์-คาถา/ประสบการณ์-ผลของการสวด

  รวมบทสวดมนต์ พระคาถา ไปที่กูเกิล > คลิกที่รูป

  รวมบทสวดมนต์ พระคาถา.jpg
  รวมบทสวดมนต์และคาถา : ไปที่สารบัญ


  เปิดบทสวด ‘รัตนสูตร’ พระพุทธเจ้าประกาศใช้ปัดเป่าภัยโรคระบาด
  คาถาปู่สิงขร มนต์คาถา แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ
  วีดีโอ กรณียเมตตสูตร ฉบับเต็ม สวดแล้วเทวดารักษา ภูตผีปีศาจไม่รบกวน

  Line 672x16 กลับ.jpg
  แท็ก : / / / รัตนสูตร/ คาถาปู่สิงขร/ กรณียเมตตสูตร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2020
 20. นารายณ์ทรงศร

  นารายณ์ทรงศร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2016
  โพสต์:
  747
  ค่าพลัง:
  +349
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2020

แชร์หน้านี้