"กระทู้จับฉ่าย".. สัพเพเหระ สิ่งละอันพันละน้อย เรียงร้อยเป็นเรื่องราว

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย เวชยันต์ไกรภพ, 16 พฤศจิกายน 2018.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  เมื่อวานนี้ เวลา 08:40 น.

  วันนี้ (25 กันยายน 2562) เวลา 17.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด (Mr. Tijjani Muhammad -Bande) ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
  .
  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนประธานสมัชชาฯ และการจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นี้ ประสบความสำเร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ประธานสมัชชาฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายที่โลกต้องให้ความสนใจ ได้แก่ การศึกษา ความเท่าเทียม สังคมการมีส่วนร่วม (inclusion) และสภาพภูมิอากาศ ไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “Advancing partnerships for sustainability” ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืน
  .
  ประธานสมัชชาฯ ชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน และบทบาทที่เด่นชัดของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งส่งผลในการเสริมสร้างบทบาทของเวทีระหว่างประเทศ
  .
  ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนหัวข้อหลักหลักการอภิปรายทั่วไปในปีนี้ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง ที่เป็นหัวใจของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) และเน้นคนเป็นศูนย์กลาง นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยได้ยึดถือแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดนี้กับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ไทยก่อตั้งกองทุน Equitable Education Fund (EEF) เมื่อปี 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส โดยเป็นโครงการที่ UNESCO ชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อน SDG4 ในเรื่องการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
  .
  สุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณไนจีเรียสำหรับการสนับสนุนไทยให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOSOC ซึ่งไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมกราคม ปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งขอให้เชื่อมั่นว่าไทยพร้อมแสดงบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ เพื่อให้ ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติจะสามารถทำงานเสริมกันและกันให้เกิดผลลัพธ์ที่ทวีคูณมากขึ้น ทั้งนี้ไทยสนับสนุนการสอดประสานกันของสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงฯ (UNSC) และไทยสนับสนุนการมีผู้แทนของประเทศแอฟริกาใน UNSC เพื่อจะได้มีความสมดุลในการเป็นตัวแทนภูมิภาคมากขึ้น

  69972615_394364354817916_6660041048141594624_n.jpg 71212354_394364388151246_330493979625783296_n.jpg

  70896916_394364231484595_8948547099742437376_n.jpg 69395564_394364244817927_1233895583895257088_n.jpg

  70971434_394364344817917_4686363336357445632_n.jpg 70907892_394364251484593_2417453584145711104_n.jpg

  ตุ๊กตา5.jpg
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  เมื่อวานนี้ เวลา 10:35 น.

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐฯ ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท สภาธุรกิจสหรัฐฯและอาเซียน (US-ASEAN Business Council : USABC) และหอการค้าสหรัฐฯ (US Chamber of Commerce : USCC) จัดเลี้ยงอาหารค่ำท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไทย ซึ่งท่านนายกฯ ได้กล่าวคำยินดีพร้อมกับปาฐกถาในหัวข้อ “Fostering Partnership for Common Prosperity” สรุปสาระสำคัญดังนี้
  .
  ไทยและสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) มีโอกาสหารือกันบ่อยครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของธุรกิจสหรัฐฯ ในไทย และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุน และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ โดยได้ย้ำถึงจุดแข็งของไทย ทั้งโดยสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา ทำให้ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และมีสาขาเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในหลายๆ ด้าน ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ อย่างแนบแน่นและยาวนานถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทย ปัจจุบัน ไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ หลายบริษัท ทั้งยังเป็นที่ตั้งสำนักงานการบริการลูกค้าและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขณะเดียวกัน บริษัทไทยกว่า 20 บริษัทเข้าไปประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ และมีแนวโน้มขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  .
  นอกจากนี้ ท่านนายกฯ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามเพิ่มความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน ผ่านการวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทย ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการผลิตของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลักดันโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การดำเนินนโยบาย Thailand +1 รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบภายใน ส่งผลให้ปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 ส่วนในปีนี้คาดว่าการเติบโตอาจลดลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 2.7-3.2 จากความตึงเครียดทางการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง
  .
  พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ผ่าน “กลไกประชารัฐ” รวมทั้งกำหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ โดยในด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในด้านการลงทุน รัฐบาลยังคงส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต และช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดย BOI ได้กำหนดให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการลงทุนในไทย (Thailand Investment Year)” โดยได้ออกมาตรการจูงใจพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  .
  ท่านนายกฯ กล่าวว่า ในปีนี้ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพ และการเจริญเติบโตร่วมกันของประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยในช่วงเวลาวาระประธานอาเซียนที่เหลือของไทย ไทยจะพยายามผลักดันการเจรจา RCEP ให้เกิดความคืบหน้าอย่างเต็มที่ รวมถึงการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่ม SMEs พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) และการเปิดรับ ACMECS Development Partners ซึ่งสหรัฐฯ เป็นประเทศแรกที่ตอบรับเข้าร่วม รวมถึงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ร้อยละ 44 มีประชากรที่เป็นทั้งแรงงานและผู้บริโภคร้อยละ 65 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นร้อยละ 62 ของโลก

  71074548_394436741477344_8729987011596779520_n.jpg 71594515_394436974810654_331634671399993344_n.jpg

  72047036_394436838144001_4830093858572337152_n.jpg 70689701_394437374810614_7429271378777341952_n.jpg

  71317845_394437758143909_2686186290537299968_n.jpg 69560598_394437831477235_511226942175838208_n.jpg 70853568_394437974810554_502354720858308608_n.jpg

  ธง2.jpg
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  เมื่อวานนี้ เวลา 20:17 น.

  การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ

  71320222_394715398116145_6578012863619661824_n.jpg 71276837_394715274782824_4500573874450071552_n.jpg

  71466864_394715284782823_7082761736687714304_n.jpg 71034806_394715298116155_3883823219353845760_n.jpg

  ธง1.png
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  เมื่อวานนี้ เวลา 20:24 น.

  วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ณ อาคารสำนักเลขาธิการ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นายอันโตนิอู กุแตเรซ (Mr. António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ โดยชื่นชมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติที่พยายามผลักดันการปฏิรูปองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง
  .
  ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทยพร้อมมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในประเด็นท้าทายที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน การสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมแสดงบทบาทในการเป็นสมาชิก Ecosoc ในปีหน้า
  .
  เลขาธิการสหประชาชาติขอบคุณบทบาทที่ชัดเจนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก และชื่นชมไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนเช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  .
  นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันแนวทางของไทยในการส่งเสริมให้อาเซียน เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งไทยมีแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ปัญหาในโลกไม่มีประเทศใดทำได้ลำพัง ต้องมีความร่วมมือกัน ไม่ใช่เพียงแต่ทวิภาคี แต่ต้องดำเนินการแบบไตรภาคีและพหุภาคีด้วย

  71497554_394739201447098_483439620462215168_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กันยายน 2019
 2. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กันยายน 2019
 3. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda
  6 ชม.

  ผลการนำคณะเอกชนไทยเจรจาการค้ากับอินเดีย 2 เมือง”มุมไบกับเจนไน” ขายยางได้ 100,000 ตัน 9,000 ล้าน แป้งมัน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อาหาร อีก 3,000 ล้าน รวม รายได้เข้าประเทศ 12,000 ล้านบาทครับ
  (ร่วมด้วยช่วยแชร์ครับ)

  70678980_3050134398346587_7483092807964426240_n.jpg 70933054_3050134075013286_5514146062786363392_n.jpg

  70964605_3050134601679900_6290552433370202112_n.jpg 71016827_3050134388346588_5787712909488422912_n.jpg

  71081880_3050134251679935_1318212556489228288_n.jpg 71497333_3050134335013260_552109232627908608_n.jpg

  71588910_3050134495013244_8630813163010392064_n.jpg 72105811_3050134211679939_5277481918688919552_n.jpg

  72348233_3050134105013283_1057184475965816832_n.jpg 71093466_3050134611679899_5694286693511725056_n.jpg
   
 4. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  25 กันยายน เวลา 18:22 น.

  ท่านนายกฯ และภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมฯ และคู่สมรส ณ โรงแรมล็อตเต นิวยอร์ก พาเลซ

  71104087_393872858200399_2123091051257266176_n.jpg

  ลายไทย5.jpg
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  19 ชม.

  กิจวัตรที่ทำเสมอของท่านนายกฯและ อ.น้อง คือการอ่านหนังสือ เมื่อเดินผ่านร้านหนังสือในสนามบิน JFK ทั้งสองท่านจึงแวะหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านค่ะ

  71579156_395322894722062_1847645667464314880_n.jpg
   
 5. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  สมเกียรติ โอสถสภา
  2 ชม.

  คนUSAเกือบ50ล้านคนรายได้ไม่พอรายจ่าย ทั้งที่ประเทศดูร่ำรวย
  ความหิวโหยในอเมริกา

  แนะนำครับ คุณจะเห็นโลกชัดขึ้น
  กรุณา บัวคำศรี คือคุณภาพ

  กรุณา บัวคำศรี
  รางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม จากรายการ รอบโลกกับกรุณา

  รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทผู้อ่านข่าวดีเด่น สาขา ผู้สื่อข่าวดีเด่น

  กรุณา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ

  ชีวิตส่วนตัว กรุณาสมรสกับอเล็กซานเดอร์ คอร์น

  ?d=AQCnAEE9IFTsXIeK&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FDHkIKw2P63Y%2Fmaxresdefault.jpg
  youtube.com
  รอบโลก By กรุณา บัวคำศรี - Hunger in America (1/2)
   
 6. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  21 ชม.

  การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ของท่านายกฯ เพื่อร่วมประชุมกับสหประชาชาติ ท่านนายกฯ ไปพบปะกับพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี


  รถไฟ2.jpg
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  18 ชม.

  ประธานสมัชชาสหประชาชาติได้ออกข่าวสารนิเทศขอบคุณท่านนายกฯและชื่นชมผลงานของท่านนายกฯ เรื่อง SEP for SDG

  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นาย Tijjani Muhammad-Bande ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๔ ได้พบหารือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติฯ ได้แสดงความขอบคุณที่ไทยแสดงความยึดมั่นต่อระบบพหุภาคี และบทบาทนำในการเจรจาจัดทำปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นหลักที่เห็นพ้องร่วมกันในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ ๗๔ รวมถึงการดำเนินการด้านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อบรรลุด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ประธานสมัชชาสหประชาชาติฯ ยังกล่าวยกย่องไทยในการแบ่งปันประสบการณ์กับนานาประเทศในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างดีเยี่ยม

  https://www.un.org/pga/74/2019/09/2...sPDZzrYrynBtmHt9hn-2mK7BafXtvfsc-q2_cVPNjDKTE

  71212354_394364388151246_330493979625783296_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กันยายน 2019
 7. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
 8. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  5 ชม.

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุด จากประธานาธิบดีสีจิ้นผิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ภาพจากพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศแห่งชาติจีน ถ่ายทอดสดผ่าน ซีซีทีวี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศจีน วันที่ 29 กันยายน 2562  ลายไทย3.jpg
  จาก youtube


  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2019
 9. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  ผลพวงแห่งประชาธิปไตย .. รึเปล่า ??
  จาก facebook
  CGTN
  4 ชม.

  ผู้ชายที่มีธงแดงห้าดาวนั้นแตกต่างกันมากในหมู่ผู้ประท้วงที่มีหน้ากากหน้า ผู้ประท้วงที่รุนแรงอย่างรวดเร็วล้อมรอบเขาและร่างกายถูกทำร้ายเขา #hk #ฮ่องกง
  · ดูข้อความเดิม ·ให้คะแนนคำแปลนี้


  .
   
 10. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  แทรกนิดครับ
  อ่านเจอมีการทำโพล ตัวเลขในส่วนของผู้บริหารประเทศลดลง

  คิดว่าการรับฟังข่าวสารยุคนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ต้องหนักแน่นและนึกถึงเหตุผล เพราะข่าวทั้งที่จริง เท็จ มั่ว ชี้นำ หรือข่าวที่มุ่งให้เสียหายต่อบุคคลอื่นนั้นมีมาก

  ความเห็นผม ถ้าเราลองคิดดู ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน .. จำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรก็เท่ากับ 700,000 คน แล้วการทำโพลนั้นทำจากประชากรจำนวนเท่าไร จะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
  ถ้าตัวเลขการทำโพลอยู่ที่สองพันกว่า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 0.0035 เปอรฺ์เซ็นต์ จะมีความน่าเชื่อถือหรือ ในขณะที่สังคมมีความแตกแยกทางความคิด มีชอบคนนี้ ชังคนนั้น
  จุดสี.jpg
  กาลามสูตร จากวิกิพืเดีย
  กาลามสูตร (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร[1]) คือ พระสูตรที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่[2]
  1. มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
  2. มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
  3. มา อิติกิราย - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
  4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
  5. มา ตกฺกเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง)
  6. มา นยเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (คาดคะเน)
  7. มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
  8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
  9. มา ภพฺพรูปตา - อย่าปลงใจเชื่อมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
  10. มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา
  เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ
  ...........................
  ถ้าเชื่ออะไรง่ายๆ เกิดมีคนบอกว่า กินแมลงแล้วบรรลุธรรมได้..รับรองแมลงสูญพันธุ์แน่ๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ตุลาคม 2019
 11. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2019
 12. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ไทยคู่ฟ้า
  35 นาที

  #ไทยคู่ฟ้า เพียงพกโทรศัพท์มือถือ แล้วอัพโหลดใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ก็สามารถใช้เป็นใบขับขี่เสมือนจริงได้แล้ว หลังจากที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ควรพกใบขับขี่ตัวจริงไว้ด้วยนะครับ กันไว้...ดีกว่าแก้

  c_oc=AQnSb3Z8ZGzih7dUIZpKAi9LhlMlpewPpudnCcFqHQbzMxL9bvLFPmPRXBkGIh3Ut_g&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
 13. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  ขออนุญาตทางเว็บลงเรื่องนี้ ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณา แต่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยครับ

  จาก facebook
  c_oc=AQmhL84UbHMaMmUvx954t4IO0uADq6C2gmP8FODIyKlZ82hNyJuN8noHIHnhzarCaMM&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.png
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
  9 กันยายน เวลา 10:11 น. ·

  ความน่ารักของ เพนกวินฮัมโบล์ด เพนกวินขนาดเล็กจากอเมริกาใต้ ในชุดการแสดง "เพนกวินเดินพาเหรด” ต้วมเตี๊ยมเตาะแตะ น่ารักน่าชัง เป็นขบวนเดินตามเส้นทางจากด้านในส่วนแสดงออกมายังสระน้ำด้านหน้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความน่ารักและให้อาหารเพนกวินได้อย่างใกล้ชิดวันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น., 14.30 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มรอบ 16.00 น. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
  #humboltpenguin
  #เพนกวิ้น #เพนกวิน
  #พาเหรดนกเพนกวิน
  #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  #khaokheowopenzoo
  #สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้

   
 14. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  คุยทุกเรื่องกับสนธิ
  19 ชม.

  มีคนเขาบอกว่า เดือนตุลาคมนี้ จะเป็นระยะเวลาที่ชี้ชะตา คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเรื่องอนาคตทางการเมือง และในเรื่องอื่นๆที่อาจจะตามมาภายหลังได้
  .
  ผมดูคุณธนาธรฯแล้ว ก็น่าเห็นใจ เพราะนอกจากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดหลายๆอย่างออกไปเหมือนคนรุ่นเก่าแล้ว ฐานะส่วนตัว และฐานะทางบ้าน ก็อยู่ในขั้นอภิมหาเศรษฐี
  .
  คนที่มีการศึกษา มองอะไรในรูปแบบใหม่ๆ และมีเงินมีทองหนุนหลัง น่าจะเป็นคนที่เพียบพร้อมมีคุณสมบัติในการเข้ามาเล่นการเมือง
  .
  แต่นับตั้งแต่คุณธนาธรฯ ได้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และก้าวเข้ามาสู่สังเวียนการเมืองที่ต้องวนเวียนอยู่กับการแย่งชิงอำนาจ และแสวงหาผลประโยชน์ต่อไป จากวันนั้นถึงวันนี้ คุณธนาธรฯ ได้ประสบพบและก้าวเข้าสู่สงครามการต่อสู้ช่วงชิง และการโค่นล้มในทุกรูปแบบ
  .
  เมื่อผมมองย้อนหลังไปถึงวันแรกที่คุณธนาธรฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ความคิดของตัวเอง ก็อดคิดไม่ได้ถึงเรื่องบางเรื่องที่คุณธนาธรฯ ได้มีส่วนร่วม หรือได้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว และก็ไม่มีคำตอบจากคุณธนาธรฯ ในเรื่องเหล่านั้น เช่น ในยุคที่คุณธนาธรฯ เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ยังหนุ่มยังแน่น ยังไม่มีครอบครัว มีแต่ความร่ำรวยที่พ่อแม่ได้สั่งสมเอาไว้ให้ คุณธนาธรฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้กับนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน” โดยนิตยสารนี้ ได้ถูกกล่าวหาและถูกมองว่า เป็นนิตยสารที่แสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับที่ประเทศไทย จะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการออกแบบปก หรือในเนื้อหาที่ส่อไปในทิศทางที่ถูกกล่าวหา
  .
  เผอิญช่วงนั้นเป็นยุคที่ ทักษิณ ชินวัตร มีอำนาจทางการเมือง และในกลุ่มของทักษิณฯ ที่มีอิทธิพลในด้านความคิดกับทักษิณฯ ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดในแนวทางเดียวกันกับข้อเขียนของนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน” เช่น คุณจักรภพ เพ็ญแข คุณจรัญ ดิษฐาพิชัย และอีกหลายๆคน ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้หนีไปพำนักพักพิงอยู่ในต่างประเทศ
  .
  ด้วยเหตุผลนี้ นิตยสารฟ้าเดียวกัน และคุณธนาธรฯ ก็เลยรอดพ้นจากการถูกจับตามองและดำเนินการให้หยุดทำเรื่องดังกล่าว เพราะกลุ่มผู้มีอำนาจในยุคนั้น ก็เป็นกลุ่มผู้มีความคิดแบบเดียวกันกับคุณธนาธรฯ
  .
  ผมไม่อยากเอาเรื่องนี้มาขยายความให้มากไปกว่านี้ เพราะเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าผมโหนเจ้า อ้างความจงรักภักดี เพื่อมาเล่นงานคุณธนาธรฯ แต่ผมเพียงแต่อยากจะเตือนความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งสมัยคุณธนาธรฯ หนุ่มๆ คุณธนาธรฯได้ทำเรื่องเช่นนี้
  อีกเรื่องหนึ่งที่ หลายคนอาจจะจำกันไม่ได้ แต่เผอิญผมจำได้ เพราะคนที่เดือดร้อนจากการกระทำของ บริษัท ไทยซัมมิท อินดรัสตรี (ของตระกูลคุณธนาธรฯ) ได้มีปัญหาแรงงานกับคนงานของกลุ่มบริษัททางตระกูลคุณธนาธรฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ ก็ประกาศปิดโรงงาน แล้วเอาตำรวจมาล้อมโรงงานไว้ แสดงความแข็งกร้าวในการไม่ยอมเจรจา
  .
  เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของการทำการค้าการขาย แต่พฤติกรรมแบบนี้มันสวนทางกับบุคลิคและปรัชญาของคุณธนาธรฯ ที่กำลังจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วย
  ทั้งสองเรื่องนี้ ผมไม่อยากให้คุณธนาธรฯลืม และอยากให้คนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ได้รับทราบข้อเท็จจริง
  .
  คุณธนาธรฯ ก้าวเข้าสู่วงการเมือง โดยขายความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ ในขณะที่ คสช. ได้ดับความหวังคนรุ่นใหม่ และไปเสริมความหวังให้กับคนรุ่นเก่าๆ ตลอดจนระบบราชการ
  .
  การที่มีคนรุ่นใหม่ เข้ามาสนับสนุนอย่างล้นหลามก็เป็นบทพิสูจน์ว่า คุณธนาธรฯ ได้มาถูกทางแล้ว
  แต่การเข้ามาสู่สังเวียนสงครามของการแย่งชิงอำนาจกับระบบการเมืองเดิมๆนั้น คุณธนาธรฯ ประมาทเกินไปหรือเปล่า?
  .
  ประมาทในหลายๆ เรื่องที่ไม่ควรประมาท ทั้งๆ ที่ตัวเองรู้อยู่ว่า ต้องเดินเข้าไปในดงหมาป่า ตัวเองก็ยังทำพลาดอยู่ เมื่อพลาดแล้ว ถูกหมาป่ากระโดดเข้าขย้ำ พลพรรคของคุณธนาธรฯ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกบางส่วน หรือสื่อมวลชนบางกลุ่ม ก็บอกว่า คุณธนาธรฯ ถูกรังแก ถูกใส่ร้ายป้ายสี
  .
  ผมมามองดูแล้ว ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะคุณธนาธรฯ ทำผิดมาตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง หรืออาจจะเป็นเพราะว่า ตัวเองมีความมุ่งมั่น และไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น สำหรับผลที่จะตามมาภายหลัง
  .
  ความผิดพลาดนั้น ข้อแรก คุณธนาธรฯ เข้ามาในแวดวงการเมือง ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า เขาห้ามถือหุ้นสื่อ และคุณธนาธรฯ ไม่ได้เข้ามาในสถานภาพสมาชิกพรรค แต่เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคจะประมาทเลิ่นเล่อ ถึงเพียงนี้เชียวหรือ ไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไรก็ตาม ความผิดก็ยังตกอยู่ที่คุณธนาธรฯ เหมือนเดิม
  สอง คุณธนาธรฯ ไม่ได้เอาทรัพย์สินตัวเองเข้าไปไว้ในบลายด์ทรัสต์ (BLIND TRUST) แล้วต่อมาภายหลังพอถูกศัตรูจี้ประเด็นก็มีข้ออ้างว่า เนื่องจากว่าตัวเองถูกตัดสิทธิ์ในการเป็น สส. ก็เลยไม่จำเป็นต้องเอาทรัพย์สินเข้าบลายด์ทรัสต์ ข้อแก้ตัวดังกล่าว จะฟังขึ้นเฉพาะพวกคุณธนาธรฯเท่านั้น แต่แน่นอนที่สุด ฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายที่เป็นกลางๆ ก็จะไม่เห็นด้วยกับตรรกะอันนี้ เพราะสำหรับนักการเมืองที่มีทรัพย์สินมากๆ อย่างคุณธนาธรฯ ถ้าจะมาเล่นการเมือง และอยากแสดงออกถึงความโปร่งใส ก็จะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไปใน บลายด์ทรัสต์ เพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคต
  .
  สาม การจ้างบริษัทล็อบบี้ วันนี้กลุ่มคุณธนาธรฯ ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ไม่ได้เป็นความลับอะไรทั้งสิ้น เปิดเผยหมดทุกอย่าง แต่ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น กลับถูกเปิดเผยโดยคนที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ด็อกเตอร์ 2 คน ที่เปิดเผยข้อมูลนี้มา และก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวพัวพันกันอย่างชุลมุน
  .
  ถ้าคุณธนาธรฯ จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาเล่นการเมือง การว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ในต่างชาตินั้น ไม่ผิดอะไรทั้งสิ้น ถ้าเปิดเผยเอาไว้ก่อนอย่างตรงไปตรงมาว่า จ้างฝรั่งที่ทำหน้าที่ล็อบบี้ มาล็อบบี้เรื่องอะไร? และระยะเวลาในการจ้างนานแค่ไหน ? ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นแล้ว ภาพคุณธนาธรฯ ก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  .
  คนที่ต่อต้านคุณธนาธรฯ นั้นเพราะ เขาได้รับบทเรียนจากคุณทักษิณ ชินวัตร ที่ไปจ้างบริษัทล็อบบี้ แล้วมาทำร้ายประเทศไทย
  .
  ตรงนี้คุณธนาธรฯ จะตำหนิ คนที่ต่อต้านคุณไม่ได้เพราะ เขามีประสบการณ์ที่เลวร้ายจากคุณทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องการจ้างบริษัทล็อบบี้ อุปมาอุปมัย เหมือนคนที่เคยถูกงูกัด โดนเชือกกล้วยเปียกน้ำมาสัมผัส ก็ย่อมคิดว่าเป็นงู แล้วคุณจะไปตำหนิพวกเขาได้ยังไง ถ้าเขาตั้งข้อสงสัย และเชื่อว่ากลุ่มคนที่ไปประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ที่สหประชาชาติ ในมหานครนิวยอร์ค นั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในหมู่ผู้ประท้วงนั้น มันชวนให้เชื่อได้ว่า ต้องมีคนว่าจ้างแน่นอน ซึ่งก็อาจจะเป็นบริษัทล็อบบี้ยิสต์ ที่คุณธนาธรฯ จ้างอยู่ก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่คุณธนาธรฯ ก็ต้องรู้ว่าสังคมไทย เป็นสังคมที่พึ่งพาการใช้ความรู้สึก (PERCEPTION)
  .
  ข้อสุดท้าย เงินกู้ 191 ล้าน ผมจะไม่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าถูกหรือผิด แต่ผมจะถามในเชิงปรัชญาดังนี้ว่า :-
  .
  - พรรคอนาคตใหม่กู้เงินคุณธนาธรฯ 191 ล้าน โดยพฤติกรรมแล้ว ถือได้ไหมว่าคุณธนาธรฯ คือเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่พรรคที่มหาชนเข้ามามีส่วนร่วม
  - ถึงแม้ว่าในข้อเท็จจริงทุกพรรคอาจจะทำเช่นนี้ เพียงแต่ว่า เขามีวิธีหลบหลีกหลบซ่อน ใช้นอมินี แต่คุณธนาธรฯ กลับเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม) แต่คนที่ไม่ชอบขี้หน้ากัน แค่หายใจแรงหน่อยก็ผิด
  - ในเมื่อคุณธนาธรฯ จะเข้ามาสู้กับระบบการเมืองเก่า และคุณธนาธรฯ ก็ยังใช้วิธีเก่าๆ ในการเป็นเจ้าของพรรค โดยที่ทุกคนต้องมาเอาเงินกับคุณธนาธรฯ แล้วจะมีความต่างกันตรงไหนระหว่างพรรคการเมืองแบบเก่า กับพรรคอนาคตใหม่ เพราะคนที่คิดเป็นก็ต้องตั้งคำถามถามว่า พรรคอนาคตใหม่จะเอาเงินมาคืนคุณธนาธรฯ ได้อย่างไร 191 ล้านบาท?
  - ในข้อนี้คุณธนาธรฯ ไม่ได้ต่างไปกว่า คุณทักษิณ ชินวัตร,คุณบรรหาร ศิลปะอาชา , คุณเสนาะ เทียนทอง ฯลฯในวิธีการเล่นการเมือง
  .
  ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ เป็นความประมาทของคุณธนาธรฯ และพรรคพวกที่ไม่เคยคิดว่า เหล่านี้ จะเป็นช่องโหว่ต่างๆ ที่จะโดนโจมตี และใช้กฎหมายมาจัดการ
  .
  ผมเห็นใจที่กลุ่มคุณธนาธรฯ รวมทั้งสื่อฝ่ายคุณธนาธรฯ พากันพูดว่า ทำไมเล่นงานกลุ่มคุณธนาธรฯ กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน แต่ฝ่ายรัฐ ไม่เคยโดนเล่นงาน ?
  คนที่พุดแบบนี้ คิดแบบนี้ สำหรับผมแล้วไร้เดียงสามากๆ
  .
  เพราะอำนาจรัฐ ไม่เคยเข้าข้างใคร นอกจากเข้าข้างผู้ที่ถืออำนาจรัฐอยู่ สมัยก่อนเป็นเช่นนี้ สมัยนี้ก็เป็นเช่นนี้ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ก็เป็นเช่นนี้
  .
  ถ้าวันหนึ่งคุณธนาธรฯ มีอำนาจรัฐ ก็จะต้องทำเช่นนี้ เช่นกัน ผมไม่อยากจะพูดถึงสมัยก่อนที่คุณทักษิณฯ ใช้อำนาจรัฐมารังแกผมขนาดไหน หรือกลุ่มทหารบางกลุ่ม ที่ใช้อำนาจเผด็จการมารังแกผม เช่นกัน เพราะผมยอมรับในสัจจธรรมข้อนี้ในความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละ”
  .
  เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ ถ้าคุณธนาธรฯ และสหายทั้งหลาย นั่งคิดให้ดีๆ ก็จะค้นพบว่า เมื่อคุณเข้ามาในแวดวงการเมืองที่มีแต่เขี้ยวงาสารพรรณ สิ่งเดียวที่คุณทำได้ เพื่อไม่ให้คุณบาดเจ็บล้มตายไปก่อนที่จะได้มีโอกาสเข้ามาช่วงชิงอำนาจ (ที่คุณเข้ามาเล่นการเมืองก็เพราะว่า คุณต้องการล้มล้างอำนาจเก่า แล้วก็ให้พวกคุณเข้ามาใช้อำนาจใหม่ บริหารชาติบ้านเมืองแทนมิใช่หรือ? )
  .
  เพราะฉะนั้นแล้ว ก็ต้องเดินเข้ามาตั้งการ์ดสูงปิดช่องโหว่ทุกอย่าง ทำอะไรด้วยความรอบคอบ ไม่แสดงออกเพื่อให้ตัวเองดูดี เหนือคนอื่น เนื่องจากคุณไม่ได้ทำเช่นนี้เลยแม้แต่นิดเดียว ในความหลงตัวเองมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่คุณโดนโจมตีอย่างดุเดือดตลอดเวลา
  .
  คุณอย่าไปเที่ยวโทษใครเลยแม้แต่นิดเดียว คุณต้องโทษตัวเองที่สร้างปัญหาให้ตัวเอง ด้วยตัวเอง เปิดช่องโหว่ให้คนมาเล่นงานตัวคุณเอง
  .
  สนธิ ลิ้มทองกุล

  c_oc=AQlhZVO_3FdtDi6_9yzCMOHRYLSrugq-F1Kc70wtkIxpdc75Rn0m14X7bh1VJUjmU7A&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
 15. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
 16. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook  https://www.facebook.com/chinaorgcn...6ScR7iBctmXsPTiGxFYrkWNsg6qhQF4WzdfS2xKQc-Jjw

  0000138[1].gif
  ลุยจีน Shoot2China
  37 นาที
  จะมาไทยกี่แสนคนน้าาาา
  #วันชาติจีน #หยุด1ถึง7ตค

  PQKF&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fmedia.thansettakij.com%2Fimages%2F2019%2F09%2F30%2F1569821633.jpg
  thansettakij.com
  800 ล้านทัวริสต์จีนทะลัก!
  ดอกไม้ (39).jpg
  สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
  34 นาที

  “ไม่มีกองกำลังใดสามารถสั่นคลอนประเทศจีนได้ และย้ำว่าจีนจะต้องรักษาความมั่นคงและมั่งคั่งในฮ่องกงและมาเก๊า และมุ่งมั่นให้มีการรวมชาติอย่างสมบูรณ์”

  สี จิ้นผิง
  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
  กล่าวในพิธีฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบ 70 ปี

  c_oc=AQkRnItFu-eLlt-WSutO-8GmYm4eAE9tcnBnPLxAxlfYIF6775qFqieZvTPoPc77fPM&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2019
 17. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  ตลก (ตะหลก) คั่นเวลา...
  โลกสมมุติ .. โลกมายา หรือ โลกมารยา
  สมมุติว่า มีคนๆหนึ่ง ตั้งคำถามเพื่อหาคนช่วยเหลือ ในสิ่งที่ตนประสบความเดือดร้อน
  ก็เขียนเล่าแจ้งแถลงไขเป็นเรื่องเป็นราว ยังงี้ ยังงั้นนะ .. แต่ว่าสิ่งที่คนๆนั้นเล่ามาทั้งหมดไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา

  แล้วก็มีผู้หวังดี เข้ามาตอบ ชี้แจงแถลงไข เพื่อแนะนำแก้ปัญหาให้คนๆนั้น แนะนำเป็นตุเป็นตะ ทำยังงี้ ทำยังงั้นนะ

  เรื่องเช่นนี้มีอยู่จริงในโลกมายา อาจวินิจฉัยได้ว่า ..
  .. คนถาม เล่นละคร สร้างเรื่องโกหกพกลม
  .. คนตอบๆแบบไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง หรือฉลาดเกินแนะนำให้แก้ไขในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้
  .. ทั้งสองมาเรือลำเดียวกัน ร่วมกันสร้างเรื่องราวขึ้นมา ฝ่ายหนึ่งถาม อีกฝ่ายหนึ่งตอบ อาจจะเพื่ออะไรซักอย่าง

  สรุปว่า..กรรมคงเป็นของคนที่มาเห็นและเชื่อในสิ่งที่เห็น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2019
 18. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
  2 ชม.

  รัสเซียทดสอบจรวดแซม S-500 ในซีเรีย:

  ข่าวล่ามาไว อาทิตย์หน้า วลาดิเมียร์ ปูตินจะเดินทางไปเยือนซาอุฯ อย่างเป็นทางการ เดาสิครับ เขาจะคุยเรื่องอะไรกัน? ๑.มกุฏราชกุมารซาอุฯ อยากรู้ว่าลาบ ส้มตำ น้ำตก ร้านไหนในเมืองไทยอร่อยดี? ๒.มกุฏราชกุมารซาอุฯ อยากคุยเรื่องซื้อขายจรวดแซม S-400 เพื่อป้องกันโรงกลั่นน้ำมัน คิดเอาเองนะครับ

  แผนเหนือเมฆของวลาดิเมียร์ ปูตินอีกอย่างคือขนจรวดแซม S-500 ที่ทำต่อยอดจากจรวดแซม S-400 และทดลองในรัสเซียได้ผลประสบความสำเร็จมาแล้วมาทดสอบประสิทธิภาพในซีเรียซึ่งสื่อชาวโลกกำลังจับตาอยู่ การนำมาทดสอบที่ซีเรีย ได้ประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารให้กลุ่มประเทศอาหรับที่เองมาทางรัสเซียและจีนอุ่นใจว่าพี่ใหญ่คุ้มครองได้แน่นอน ถ้าผละจากอเมริกามา และที่สำคัญก็คือโลกอาหรับรวยน้ำมัน มีเงินมาก ดีไม่ดี ประเทศอาหรับหลายประเทศอาจสั่งซื้อตามมาในภายหลังเพื่อคุ้มครองประเทศตนจากอเมริกาและแก๊งพันธมิตร

  จรวดแซม S-500 นี้รัสเซียสร้างขึ้นเพื่อยิงสกัดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์จากข้าศึก ใช้ยิงสกัดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิคของข้าศึก ซึ่งขณะนี้ข้าศึกอย่างอเมริกาและนาโต้ไม่มี มีแต่รัสเซียและจีน แต่รัสเซียสร้าง S-500 ดักไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถยิงสกัดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิค ๑๐ เป้าหมายในเวลาเดียวกัน รัศมีทำการ ๖๐๐ กิโลเมตรนอกจากนั้น ยังเอาไว้สอยดาวเทียมสอดแนม เครื่องบินจารกรรมและยานอวกาศ โดยมีความเร็วมากกว่า ๕ มัค

  เรด้าร์จรวดแซม S-300, S-400 และ S-500 ทำงานประสานงานกันครับ คุณภาพเรด้าร์ไม่ต่างกัน ขึ้นกับพิสัยการยิงใกล้หรือไกลต่างกันเท่านั้น ถ้ามีครบทั้ง ๓ ชุด ไม่มีชาติไหนเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดมาบินโชว์ขู่เหนือน่านฟ้าได้หรอกครับ

  @ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
  หมายเหตุ กฎเกณฑ์ กติกาและมารยาท:
  ๑.ถ้าจะแชร์ ไม่ต้องขออนุญาตแต่โปรดอ้างที่มาให้ชัดเจน
  ๒.หากจะวิจารณ์โปรดใช้คำสุภาพ สองข้อแรกนี้สำคัญเพื่อป้องกันมิให้ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
  ๓.โปรดสะกดใช้คำให้ถูกต้องตาม *หลักภาษาไทย* ด้วย (อย่าใช้ 'จารย์หรือจาร (แทนอาจารย์), อัลลัย (แทน อะไร), ทำมัย (แทน ทำไม), สนจัย (แทน สนใจ), อะเคร์ (แทน โอเค), ทะมาย (แทน ทำไม), ก้อ (แทน ก็), ม่ายด้าย (แทน ไม่ได้), ยังงัย (แทน ยังไง), จิงจัย (แทน จริงใจ), หัวจัย (แทน หัวใจ), ครัช (แทน ครับ), อะรัย (แทน อะไร), เป็นรัย (แทน เป็นไร), ปัย (แทน ไป) , คัย (แทน ใคร), ฝรรดี (แทน ฝันดี), เด๋ว (แทน เดี๋ยว), จิง (แทน จริง) เขาใช้กันมาผิดๆ อย่าใช้ตามครับ ๔.ข้อความวิจารณ์ที่ *หยาบ* และ *สะกดผิด* จะลบออกทุกครั้งที่เห็น
  ๕.ผู้ที่สะกดผิดบ่อยครั้งหรือใช้คำหยาบบ่อยครั้ง จะบล็อคอย่างถาวร
  ๖.คนที่ใหม่ต่อการเมืองระหว่างประเทศ ควรจะอ่านข่าวจากเพจนี้ย้อนหลังไป ๓ เดือนเป็นอย่างน้อยก่อนจะวิจารณ์ใดๆ
  ๗.อย่าด่วนเชื่อในสิ่งที่ผมเขียนให้อ่าน แต่จงใช้ข้อมูลที่ผมเขียนปูทางไปค้นคว้าหาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วสรุปด้วยตนเองว่าจริงหรือไม่จริง

  https://www.almasdarnews.com/…/russian-military-tested-ne…/…

  476&h=249&url=https%3A%2F%2Fwww.almasdarnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F1064796799.jpg
  almasdarnews.com
  Russian military tested new S-500 inside Syria
  The most important elements of Russia's S-500 Prometey air…
   
 19. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  จาก facebook
  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
  3 นาที

  แจ้งเตือนกันนะคะ อย่าหลงเชื่อผู้ที่อาสาจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิม ช้อป ใช้ เพราะหากท่านมอบข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ของท่านสามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ค่ะ อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครนะคะ

  c_oc=AQmoFxOAe86OFP5R1WZc_Ofp6-NUwk7vugnGsTpojLxd-bZYGXlqI3dNcy-rXjHtLjM&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  .
   
 20. เวชยันต์ไกรภพ

  เวชยันต์ไกรภพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2015
  โพสต์:
  751
  ค่าพลัง:
  +675
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2019
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...