กระทู้รวมบัญชีร่วมบุญ " กฐินพระราชทาน 2560 "

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย วชิรวงศ์, 28 มิถุนายน 2017.

 1. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " วัดปทุมวนาราม " ได้โอนเงินแล้ว ธนาคารธนชาต วันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 18.00 น. จำนวน 60 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 2. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 76 <<
  กฐินพระราชทาน " ป.ป.ง. "

  IMG_2055.jpg
   
 3. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 77 <<
  กฐินพระราชทาน " สำนักนายกรัฐมนตรี "

  IMG_2056.jpg
   
 4. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 78 <<
  กฐินพระราชทาน " กองทัพบก "

  IMG_2078.jpg IMG_2079.jpg
   
 5. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 79 <<
  กฐินพระราชทาน " สำนักงานศาลปกครอง "

  IMG_2080.jpg
   
 6. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 80 <<
  กฐินพระราชทาน " กรมอุทยานแห่งชาติ "

  IMG_2081.jpg
   
 7. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " ป.ป.ง. " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทยวันที่ 4 ต.ค. 60 เวลา 10.55 น. จำนวนเงิน 30 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 8. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญ กฐินพระราชทาน " สำนักนายกรัฐมนตรี " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทยวันที่ 4 ต.ค. 60 เวลา 10.55 น. จำนวนเงิน 30 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 9. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กองทัพบก " ได้โอนเงินแล้วธนาคารทหารไทยวันที่ 4 ต.ค. 60 เวลา 12.00 น. จำนวนเงิน 40 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 10. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,456
  ค่าพลัง:
  +3,093
  >> 81 <<
  กฐินพระราชทาน " สำนักข่าวกรองแห่งชาติ "

  IMG_2090.jpg
   
 11. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญ กฐินพระราชทาน " สำนักงานศาลปกครอง " ได้โอนเงินแล้ว ธนาคารกรุงไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 12. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมอุทยานแห่งชาติ " ได้โอนเงินแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 6 ต.ค. 60 เวลา 17.10 น. จำนวน 30 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 13. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +627
  ร่วมบุญกฐินพระราชทาน หน่วยงานละ 100 บาท


  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  กระทรวงศึกษาธิการ

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

  กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  กรมการศึกษานอกโรงเรียน

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  วัดพระธาตุศรีจอมทอง

  กระทรวงพลังงาน

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สกสค

  บริษัท สยามแมคโคร จำกัด

  กระทรวงยุติธรรม

  กรมการข้าว

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กระทรวงมหาดไทย

  กระทรวงพาณิชย์

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  กระทรวงการคลัง

  ทีโอที

  กรมเจ้าท่า

  กรมทรัพยากรน้ำ

  กรมการพัฒนาชุมชน

  กรมส่งเสริมการเกษตร

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กรมทรัพยากรธรณี

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สำนักงานศาลยุติธรรม

  กรมป่าไม้

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สถาบันพระปกเกล้า

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

  กรุงเทพมหานคร

  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ปตท.

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  กระทรวงแรงงาน

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  กรมศิลปากร

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  สำนักงบประมาณ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  กองทัพเรือ

  กรมชลประทาน

  กระทรวงวัฒนธรรม

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  กระทรวงสาธารณสุข

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  ธนาคารธนชาต

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  วัดปทุมวนาราม

  ป.ป.ง.

  สำนักนายกรัฐมนตรี

  กองทัพบก

  สำนักงานศาลปกครอง

  กรมอุทยานแห่งชาติ

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   
 14. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,689
  ค่าพลัง:
  +5,060
  ขอร่วมทำบุญ กฐินพระราชทาน " สำนักข่าวกรองแห่งชาติ " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 12.15 น. จำนวน 50 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 15. ncn500

  ncn500 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  ได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน 2560 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 ดังนี้

  upload_2017-10-9_17-8-59.png

  ไม่แน่ใจวันแต่ละหน่วยงานปิดรับไปก่อนแล้วหรือไม่ ((บางหน่วยงานปิดรับไปแล้ว ... เลยขอร่วมทำบุญแค่ 12 หน่วยงาน ))
   
 16. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,088
  ค่าพลัง:
  +2,727
  นายจาตุรงค์ คงทะ
  ร่วมบุญ กฐินพระราชทาน " สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง "
  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,088
  ค่าพลัง:
  +2,727
  นายจาตุรงค์ คงทะ
  ร่วมบุญ กฐินพระราชทาน กองทัพบก
  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  364
  ค่าพลัง:
  +696
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของ ข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญ สาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,088
  ค่าพลัง:
  +2,727
  นายจาตุรงค์ คงทะ
  ร่วมบุญ กฐินพระราชทาน กรมอุทยานแก่งชาติ
  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ถามคุง

  ถามคุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2017
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +22
  สาธุ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - กระทู้รวมบัญชีร่วมบุญ กฐินพระราชทาน
 1. กตัน
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,424
 2. วชิรวงศ์
  ตอบ:
  131
  เปิดดู:
  20,056
 3. มิตร
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  636
 4. มิตร
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  961

แชร์หน้านี้

Loading...