เสียงธรรม กระแสบุญและบาป พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร+๑๓๕ ชุด

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 ธันวาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  253.ผลบุญที่สร้างไว้ 15-9-61/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  254 เรื่องจิตใจตอน1,16-9-61/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  255.เรื่องจิตใจ ตอนจบ 16-9-61/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  263 การละนิวรณ์ 5 อย่าไร 1 11 61/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Nov 4, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 พฤศจิกายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  159.ตอน.นามรูปปริจเฉทญาณ 6-8-60/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  212.ภัยในสังสารวัฏฏะ 8-3-61 / พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  241.อนุสาสนี คำพร่ำสอน 28-8-61/ พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Aug 19, 2017
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540

  252.ความสุขที่เข้าถึงได้ตอนจบ 14-9-61/


  178.การปฏิบัติธรรมคือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 4-11-60

  ทางดับทุกข์ / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  AN66SAw7ESdUT4m6z1vCvSeeRXte-FXz6aBcKEmlYg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Nov 6, 2017
  พุทธดำรัสทีี่ตรัสว่า โย โว โข อานนฺท ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต โส โว มม อจฺจเย สตฺถา ดูกรอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดแลที่เราตถาคต แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ครั้นเมื่อกาลล่วงไปแห่งเราตถาคต ธรรมและวินัยนั้นแล จะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวเรา สำหรับพวกเธอทั้งหลาย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  กรรมจำแนก / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  อานุภาพแห่งธรรมและกรรม พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Nov 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ตัดสักกายทิฏฐิ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ธรรมชาติของคน..อยู่ใกล้ชิดสิ่งใด จิตเสพคุ้นสิ่งใด/ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  จิตใส..ใจสบาย /พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  มองไปข้างหน้าแลมาข้างหลัง / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Nov 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ตั้งตนไว้ชอบ..จะได้พบสิ่งที่ชอบ / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ทำให้เขา..แต่เราได้รับ / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Nov 25, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ชะตากรรมชีวิต / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  เรื่อง..คนมีบุญ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Nov 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ตัณหา/พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ฆ่ากิเลสได้..ก็ไปนิพพาน / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  จิตนี้สำคัญนัก/ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Nov 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  กระแสบุญและบาป/ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  กรรมสนอง / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ปุญญนิธิกถา / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  กรรมผูกโกรธจองเวรข้ามภพข้ามชาติ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Dec 3, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ความมีเมตตา/พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  คบคนต้องเลือก / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Dec 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  คนพาลกับบัณฑิต / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  มีศีลประเสริฐกว่า พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้เรียนธรรม / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Dec 6, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ธรรมของสัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Dec 11, 2018
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ภูเขาอิสิคิลิ..ภูเขากลืนกินฤาษี พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Dec 12, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  ทนทุกข์ไปก่อน..ค่อยสุขทีหลัง ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ที่พึ่งทางใจ /พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  อานุภาพศีล..ผลที่ได้จากการรักษาศีล /พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  276.ศีลนำไปสู่ความพ้นทุกข์ 30-12-61

  นายพิชิต กิมขาว

  Published on Dec 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มกราคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,465
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,540
  166.เตรียมตัวพร้อมก่อนตาย 4-9-60

  185.สีลวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ 15-11-60

  186.ทิฏฐิวิสุทธิ-ความเห็นบริสุทธิ์ 16-11-60

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Nov 16, 2017

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มีนาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...