เสียงธรรม กระแสบุญและบาป พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร+๑๓๕ ชุด

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 ธันวาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  287.องค์ ๓ ของการปฏิบัติ 21-1- 62 / พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  ทำให้เขา..แต่เราได้รับ ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

  Published on Jan 27, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร อบรมปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุผาเงา

  Manoonthum Thachai
  Published on Nov 23, 2014
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร "ธรรมกับชีวิตประจำวัน"

  ํYBATofficial Audiovisual

  Published on Nov 21, 2016
  สองผู้ใหญ่บ้านเข้าเฝ้าถามปัญหา ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Jul 8, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ธรรมะคลายทุกข์ ความเห็นชอบ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Jul 5, 2018
  288.งานฉลองฉัตรพระเจดีย์ 9-2-62 ขออภัยท่านผู้ชม วันนี้ตั้งขากล้องเอียง

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Feb 10, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ธรรมะ สบายจิต | พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร - ธรรมเทศนา ณ.บ้านจิตสบาย

  ธรรมะ สบายจิต
  Published on Oct 15, 2018
  พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร - ตอบปัญหาธรรม (11/2/2557)

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Nov 19, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มีนาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ดร.พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร - ตอบปัญหาธรรม (8/2/2558)

  พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร - ตอบปัญหาธรรม (20/8/2558)

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Feb 11, 2019
  โครงการ...พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข วันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดย...คุณแม่สิริ กรินชัย ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  https://www.facebook.com/ybatpage/?fr... https://web.ybatnet.org/th/knowledge/...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ธรรมะก่อนนอน พระมหาบุญช่วย - บุญเกิดจากจิต

  WatBanPonG Chiang mai
  Published on May 30, 2013
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ความสุขใจที่เข้าถึงได้๑ ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Nov 10, 2018
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  ความโกรธเป็นภัย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  เมตตาธรรม..ดับความโกรธ ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  ธรรมะคลายทุกข์ เรื่อง..ที่พึ่งทางธรรม พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Sep 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มีนาคม 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  อานุภาพการสวดมนต์ ธรรมะคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Oct 1, 2018
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  บุญอุทิศให้ญาติ ที่ญาติผู้ทำบุญอุทิศ..ต้องรู้ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Sep 7, 2017

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  290.เราจะเอาธรรมเป็นที่พึ่ง 12-2-62 / พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  291.เราจะเอาธรรมเป็นที่พึ่งตอนจบ 12-2-62

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Mar 8, 2019

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  VTS 01 2 ปาริสุทธิศีล โดยพระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  Thakorn Aiyararat
  Published on Oct 16, 2018

   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มีนาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  294.อบรมธรรมแนวการปฏิบัติ 14-2-62

  295.อบรมธรรมแนวการปฏิบัติตอนจบ14-2-62

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Mar 19, 2019ให้อารมณ์กรรมฐานที่บ้าน ฐณิชาฌ์ รีสอรทบ้านอัมพวา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มีนาคม 2019 at 02:50
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468
  296.อบรมสติปัฏฐาน 4, 14-2-62

  อานิสงส์การสวดมนต์ ส่งผลทั้งในชาตินี้ และ ชาติหน้า

  เสียงธรรม อกาลิโก
  Published on Nov 24, 2017
  18.VCD.เวลามสูตร.ทานที่มีผลมาก

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Feb 23, 2017

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทานํ วิจยฺยทานํ สุคตปฺปสตฺถํ ทานที่บุคคลเลือกแล้วให้ พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มีนาคม 2019 at 00:14
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,995
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,468

แชร์หน้านี้

Loading...