กราบเชิญสายดูกาย ดูจิตโดยเฉพาะครับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 11 สิงหาคม 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  กราบเรียนเชิญเฉพาะสายดูกาย ดูจิต
  หรือสติปัฏฐานด้วยสมาธิอย่างอ่อน
  มาสาธยายเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธะ
  กันเพื่อเป็นธรรมทาน
  หากเป็นสายฌานหรือกสินแจมเข้ามา
  อาจจะกลายเป็นกระมู้วโต้กันอีกฮับ
   
 2. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  ถ้ายังหลงเชื่อว่ากายนี้คือตัวเรา กายเป็นตัวตนของเรา
  และจิตนี้คือเราจิตนี้เป็นของเรา
  ผู้นั้นย่อมหาทางออกจากทุกขํไม่ได้
  ทั้งโลกนี้และโลกหน้า
  เป็นนิรันดร เพราะเหตุใดฮับเอ้อ...
   
 3. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  950
  ค่าพลัง:
  +1,377
  มีค่าเท่ากันครับลุงแมว

  หากไม่ได้แจ้งด้วยปัญญาตัวเอง

  แม้นฟังคำครูมาแล้วเชื่อ

  ก็ยังไม่พ้นบ่วงมาร ต้องจี้ลงการปฏิบัติ สถานเดียว

  จริงๆเรื่องทางออกจากทุกข์ ก็มีอยู่แล้ว อยู่ที่ใครจะลงมือฝึกก่อนกัน

  มีในตำราอยู่แล้วฮับ ทางสายเอก


  ใครจะเชื่อว่า จิตเกิดดับ
  ใครจะเชื่อว่าจิตไม่เกิดไม่ดับ
  ใครจะเชื่อว่าจิตใช่เรา
  ใครจะเชื่อว่าจิตไม่ใช่เรา

  จะเชื่ออย่างไหนก้แล้วแต่ หาก ลงมือทำตาม สติปัฏฐาน 4 แล้ว อย่างยิ่งยวด

  คำตอบที่ถูกต้องจะออกมาจากใจตัวเอง
   
 4. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  ถ้าจะให้ดีและมีโยคีมาสนใจ
  คงต้ององค์ความรู้ที่จำเป็น
  ในการชี้ทางออกจากทุกข์
  ซัก 1 ข้อในทั้งหมด 8 ข้อ
  ที่ต้องเชื่อและปฏิบัติที่ใจ
  โดยปราศจากเงื่อนไขข้อนั้น
  คือ สัมมาทิษฐิ 10
  ถ้าเชื่อตรงข้ามกันก็เป็น
  มิจฉาทิษฐิ10
  จะมีการโต้แหลก ยันกะมู้ว์โดนฝัง
  ฮับ
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  950
  ค่าพลัง:
  +1,377
  ครับสำคัญคือ การเลือกแนวทางเบื้องต้น

  แน่นอน ต้องเลือกแนวทางมาจากพระพุทธเจ้า การเรียน การจำวิธี การฟัง

  และก็ลงมือ ทำ

  อันนี้ ถ้าเบื้องต้น เลือก คนผิด ก็อาจจะเดินอ้อมไปหน่อยถึงไม่หน่อยแต่มาก
   
 6. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,345
  ค่าพลัง:
  +9,410
  https://th.wikipedia.org/wiki/สติปัฏฐาน_4

  โดยคำว่า สติ หมายถึงความระลึกรู้ ไม่ลืม สติเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตที่ดีงามเท่านั้น ไม่เกิดกับอกุศล คอยช่วยให้จิตที่ดีงามนึกถึงแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ให้ผลเป็นความสุข ระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดโทษคือกิเลส,

  ส่วนปัฏฐาน แปลได้หลายอย่าง แต่ในมหาสติปัฏฐานสูตรและสติปัฏฐานสูตร หมายถึง ความตั้งมั่น, ความแน่วแน่, ความมุ่งมั่นไม่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์

  http://www.nkgen.com/419.htm
  +++ ตรงนี้เป็นเรื่องของ "อุปัฏฐาน หรือ สติชัด" เป็น "สติ ที่ขาด สัมปชัญญะ"
  ==========================================
  +++ ถ้าลุงแมว อ่าน ทั้ง 2 อย่างแล้วเอามา "ปนกัน" เมื่อไร ก็เมื่อนั้นแหละ
  +++ มันจะ "ตีกันจนยุ่ง ไปหมด" จนไม่สามารถนำมาปฏิบัติ ได้เลย
  ==========================================
  +++ หากเป็นอาการ "ดู" ตรงนี้จะเป็น "อัตตา คือ ผู้ดู"
  +++ ซึ่งจะเป็น "อวิชชา เป็น ผู้ดู" ซึ่งจะตรงกันกับ "อุปัฏฐาน"
  +++ ข้อสังเกตุ คือ "เป็นสมาธิแบบ ปิด (สมถะ)" (ไม่รับรู้อะไรเลย)
  +++ หากจะใช้คำว่า "สติ" ตรงนี้จะเป็น "มิจฉาสติ" ตาม "อุปัฏฐาน" ที่กล่าวมา

  +++ อาการของ "สติ" แม้จะเริ่มมาจากการ "ระลึก" ก็ตาม
  +++ แต่ "ไม่ได้อยู่กับ การระลึกนั้น ๆ"
  +++ ถ้าหาก "อยู่กับ การระลึก" จะกลายเป็น "อุปัฏฐาน"

  +++ แต่ถ้าหาก "อยู่กับ รู้ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)" ตรงนี้
  +++ จะอยู่กับ "สติ" หากอยู่ได้ดี จึงเป็น "สติปัฏฐาน" จริง
  +++ ตรงนี้ ตรวจสอบได้จาก "การระลึก ถูกรู้ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)"


  +++ ดังนั้น จากใน "วิกิ" ที่กล่าวว่า "สติ หมายถึงความระลึกรู้ ไม่ลืม" นั้น (ภาษาปริยัติ)
  +++ ตามอาการ คือ "อยู่กับรู้ ไม่หลุดออกไปจาก รู้" ตรงนี้เป็น "ภาษาปฏิบัติ"
  +++ ตรงนี้ต้อง "ทำเอา" เท่านั้น จึงจะเข้าใจอาการได้ จะวางไว้แค่นี้
  +++ ตรงนี้ หากเอาตามความเป็นจริงแล้ว จะตรงกับ "อุปัฏฐาน ด้วยสมาธิอย่างอ่อน" มากกว่านะ
  +++ ตรงนี้ จะ รู้/เข้าใจ ได้จริงก็ต่อเมื่อ ผู้นั้น สามารถทำ "โภชฌงค์ 7 (สัมมาสมาธิ)" ได้แล้วเท่านั้น

  +++ สัมมาสติ คือ "อยู่กับรู้ (อยู่กับอาการสติ)"
  +++ ไม่ได้อยู่กับ อุปัฏฐาน คือ "อยู่กับระลึก (อยู่กับจำ)"


  +++ สติ/ปัฏฐานทั้งสี่ คือ "กาย/รู้สึกกาย + จิต/รู้สึกจิต" ถูกรู้
  +++ สติจึงสามารถ "เดินทางผ่าน สัมโภชฌงค์" ได้
  +++ เป็นอาการ "สติครองฌาน หรือ สติผ่านฌาน"
  +++ โดย ไม่ได้เป็นฌาน แต่ประการใด ทั้งสิ้น

  +++ หากจะใช้ภาษาของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  +++ ก็จะเป็น "อยู่กับรู้ ไม่ได้ อยู่กับฌาน"
  +++ หากจะใช้ภาษาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  +++ ก็จะเป็น "ฌานถูกรู้ โดยมี สติรู้อยู่"

  +++ ดังนั้น "สติปัฏฐานด้วยสมาธิอย่างอ่อน" คำนี้ "ไม่ตรงตามอาการของมัน"
  +++ อาการจริง คือ "สติปัฏฐาน เดินทางผ่าน ฐานทั้ง 4 อย่างเข้มข้น"
  +++ หรือ "สัมมาสติ เดินทางผ่านมาทาง สัมมาสมาธิ (โภชฌงค์)"
  +++ โดย "อาการของสติ นั้น ไม่มี หลุดไปไหน" ตรงนี้ นะครับ
  +++ ธรรมทาน จะเหมาะสมกับ "ผู้ที่ สมควรรับ" เท่านั้น
  +++ ธรรมทาน จะเละเทะ เมื่อมี "ผู้ที่ ไม่สมควรรับ" เข้ามา "มั่ว"
  +++ เดี๋ยวก็ "รู้ได้เอง" นะลุงแมว
   
 7. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,945
  ค่าพลัง:
  +1,470
  ต้องขออภัยและขอโทษทุกๆท่านในที่นี้ ที่ตัดสินใจทำแบบนั้น หวังว่าคงเข้าใจนะครับ แต่ขออภัยจริงๆ มันเป็นการกระทำที่ไม่ดี แต่เหตุผลมีเสมอเรื่องอื่นผิดพลาดเป็นปกติ แต่เรื่องแบบนี้ผมผิดพลาดไม่ได้ จึงขอโทษและขออภัยทุกท่าน โดยเฉพาะลุงแมว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเช่นกันครับ
   
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  ดูกายไม่ใช่กรรมฐานวัดป่า

  ถ้าพิจารณากายเป็นกรรมฐานวัดป่า

  พวกหมอมันผ่าดูกาย ผ่่าศพดูอวัยวะทุกวัน ไม่เห็นบรรลุธรรมเลย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2019
 9. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  สายวัดป่าออกมาโต้พอ.ปรา..หลายเรื่อง..
   
 10. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  เอ้างั้น เอาเป็นดูลม(หายใจ)แต่พิจารณาร่าง
  กายและอวัยวะต่างๆ
  ทั้วภายนอกภายใน
  ภายนอกสกปรก หมักหมม
  อย่างไร
  ภายในมีน้ำเลือด น้ำเหลือง
  อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำปัสสาวะ อุจจาระ
  สะสมอยู่ข้างในน่ารังเกียจเพียงไร
  ทำไมชอบคลอเคลียกันจัง
  ยังกะของหอมประเทืองใจ
   
 11. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  ข้อความหายเอาใหม่

  ดูลมเพื่ออะไร

  เมื่อใช้คำว่าพิจารณากายแทนการดูกาย

  พิจารณากายเพื่ออะไร?
   
 12. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  ผมตอบคำถามผมก่อนแล้วกัน
  ให้ลุงแมวตรวจ เพราะผมอายุน้อยกว่าเคารพผู้ใหญ่ครับ

  ดูลมเพื่อพัฒนาสติให้มีกำลัง
  พิจารณากายเพื่ออบรมจิตไม่ให้โง่..หลง..ยึด..ฯลฯ
  และทำลายกามตัณหาตัวพาบ้ากาม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2019
 13. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  การพิจารณากายหรือการดูจิตนั้น
  เพื่อให้เห็นความเป็นจริง
  ว่าร่างกายและลมหายใจนั้น
  อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ที่พระพุทธะทรงค้นพบ
  ทั้งนี้
  เพื่อจะได้กำจัดความหลงยึดมั่นถือมั่น
  ว่าตัวตนจริงบ้าง เป็นความคงที่บ้าง
  หรือสามารถควบคุมบังคับได้บ้าง
  หากไม่มีศาสนาพุทธก็ไม่มีใคร
  จะสามารถประกาศ
  ความจริงเหล่านี้
  ว่าเป็นความจริง(อริยสัจจ์)สูงสุดตาม
  ธรรมชาติ
   
 14. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  ส่วนการดูจิต(วิญญาณขันธ์)ก็
  เพื่อให้เห็นธรรมชาติของจิต
  ที่ทำหน้าที่รับรู้อารมย์ต่าง ๆที่มากระทบ
  แล้วนำไปสู่การคิดปรุง ปรุงคิด
  หรือปรุงแต่งไปตามความทรงจำเก่าบ้าง
  ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่บ้าง ซึ่งหากพระพุทธะ
  ไม่ทรงชี้ไว้ว่าสิ่งปรุงแต่งจากจิต
  (จิตสังขาร)เหล่านี้เป็นมายาของจิต
  และอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
  เพราะเป็นความหลงและเหตุแห่งทุกข์
  ทั้งปวงหากหลงไปยึด
  มายาจิตเหล่านี้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2019
 15. 8-0-4-0

  8-0-4-0 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +46
  ท่านNeoworld
  1) ทำไมคนที่มาตอบกระทู้เรียก Neoworldว่า ลุงแมว ล่ะครับ.
  Neoworld มีอายุมากแล้วเหรอครับ

  2) ลุงNeoworld ปฏิบัติถึงไหนแล้วเหรอครับ อยากให้แสดงผลการปฏิบัติ "ดูกายดูจิต" มาแชร์เป็นวิทยาทาน แต่ผู้อ่านครับ

  3) ถ้าผมลอง "ดูกายดูจิต" แบบลุงNeoworld บอก. จะเห็นเฉพาะกายกับจิตเท่านั้นรึเปล่าครับ. แล้ว เห็นกายเป็นสัญฐานอย่างไร . เห็นจิตเป็นสัญฐานอย่างไร.
  ใช้อะไรดูครับ? หรือว่าจะเป็น 2ก้อนกลมๆ กาย 1ก้อน จิต 1ก้อน.
  แบบนี้หรือเปล่าครับ.?

  4) "จิตหนึ่ง" ที่เห็นบางท่านโพส เป็นอย่างไรหรือครับท่านลุง Neoworld.

  5) เห็นกายเห็นจิต แล้ว ในระดับหนึ่ง เราจะหยั่งรู้ สิ่งที่กำลังจะมาถึง ได้ก่อนไหมครับ
  เช่น ประเดี๋ยวจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเรา. ซึ่งเราสามารถจับกระแส ที่ขยับเป็นคลื่น มาที่จิต (ใกล้ๆ จิตหรือวิ่งผ่านด้านข้าง ด้านหน้าขิงจิตหนึ่ง) มาก่อน. เสียงโทรศัพท์จะมา ได้ไหมครับ.

  6) ถ้าดูกายดูจิต แบบลุง Neoworld เราต้องปฏิเสธฌานและกสิณ ด้วยใช่ไหมครับ
  .หรือว่าสิ่งเหล่านี้ คือธรรมชาติ ธรรมดา
  อันปรากฏสืบเนื่อง แก่ผู้ปฏิบัติจริงๆจังๆ.
  จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฌาน กสิณ ฤทธิ์ ต่างๆ ก็เป็นธรรมดา ตามเหตุปัจจัย
   
 16. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,002
  ตั้งจิตให้ตรง

  น้องๆ หนูๆ ไหนเข้ามาอ่าน อย่า
  เมา ทำมาchat จมบัญญัติ เปน
  ทาสคำพูด มายาจิต เดินจิก

  จิต ที่มันมี อาการ มีนั่น มีนี้

  รู้เข้าไปตรงๆ จิต มันไม่เที่ยง
  ( มันไม่เที่ยง ด้วย สามัญลักษณ์
  ไม่ได้เดี่ยว เฮียไร จิตมี อวืชชา
  หรือ มีวิชชา แล้วเสือ..เที่ยง )

  รู้ลงที่จิต รู้ให้ถึงฐาน ตั้งเดือย
  เมล็ดข้าวให้ตรง เวลาเหยียบ
  ก้จะพึงทำให้ ห้อเลือดได้

  รู้ทุกขสัจจ ให้ตรง

  อย่าสงวน สิ่งใดไว้ เปน ต่อน
  แบบ ทำมาchat หนา เฮีย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2019
 17. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,002
  จิต จะเกิดก่อน อะไร
  หรือ ไม่เกิดก่อน อะไร

  อย่าให้ สาวก หนา สันติ ที่ไหน
  มาเก่งกว่า ศาสดา

  จิต พึงตอบต่อ ศาสดา เวลาทรง
  ถามทุกครั้ง

  จิต เที่ยง หรือ ไม่เที่ยง
  สัญญา เที่ยง หรือ ไม่เที่ยง
  สังขาร..
  เวทนา..
  รูป...


  พระศาสดา ทรง พยากรณ์( ให้คำ
  สอน ที่เปนประโยชน์ ห่างไกลข้า
  ศึก ทำมาแชท ....

  ผู้ใดมีความเพียรถูก(สัมมาฯ) ผู้นั้น
  จะมี กัลยาณมิตร

  อย่า มี กัลยณเฮีย แล้วเหนว่า
  จะมี สัมมาฯ

  นั่นมัน อาการฟังตามๆ กันไป
  ลูบๆ คลำๆ

  ภาวนาแทบตาย ให้ สังโยชน์
  หลอกรับทาน  อนึ่ง พึงสังเกต เวลาตอบแต่องค์
  ศาสดา เวลาตรัสถาม จิตเที่ยง
  หรือ ไม่เที่ยง

  ทันทีที่ตอบเปนเสียง ในใจ ว่า
  " ...... พระเจ้าข้า " แค่นี้มัน
  ก้จะ ขยับ มีการเคลื่อน ให้
  กำหนดรู้ เท่าทัน ภูมิธรรม
  นั้นด้วย

  สีลขันธ์
  สมาธิขันธ์
  รวมทั้ง ปัญญาขันธ์ เปน โลกียะธรรม

  วิมุตติขันธ์ เท่านั้น ที่ อนุโลมได้ว่า
  เปน ฝากโน้น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2019
 18. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  นิพพานไม่ใช่ขันธ์ นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจากขันธ์

  คำว่า ขันธ์ หมายถึงสภาพธรรมที่จำแนกเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล ใกล้ ฉะนั้น ขันธ์จึง ได้แก่ สังขตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดดับ จึงเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นต้น

  ส่วน อสังขตธรรม คือ นิพพานนั้น เป็นธรรมที่ไม่เกิด ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง จะกล่าวว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ ว่าเป็นธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ ว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ จะกล่าวว่าเป็นอดีตก็ไม่ได้ ว่าเป็นอนาคตก็ไม่ได้ ว่าเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น วิสังขารธรรม คือ นิพพาน จึงไม่ใช่ขันธ์ เป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจากขันธ์

  ดังนั้น นิพพานหรือ สภาพขันธวิมัตติ
  จึงอยู่ฝั่งโน้นได้ฝั่งเดียวโดยไม่อาจ
  อนุโลมไปฝั่งอื่นได้
   
 19. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  555 บร๊ะ!!..... เขียนอัลลัยมั่วไปเมิ๊ด
  พ่นธรรมะด้วยภาษากุ๊ยตุ๊ด
   
 20. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,002
  วิมมุติขันธ์ เปน คำที่ ศาสดา ทรง
  อนุเคราะห์ แก่ สรรพสัตว์


  ขันธวิมุตติ สัณนิฐาน เปน คำ สันติ
  ของ สาวก เฮียๆ


  เลือกเอา ฮับ

  อย่างไรก้ได้  ธรรมสามัคคี อยู่ที่ ความตั้งใจ
  ออกจากทุกข์

  ถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่มี ความตั้งใจ
  ออกจากทุกข์

  ก็ จะ ทุกขเพราะเปนทาส วจีสังขาร
  จะไป โทษ ใคร


  เฮีย น้อย ทำมาดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...