"กศน.ร้อยเอ็ด"ร่วมขับเคลื่อน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายในวัด80แห่ง

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Catt Bewer, 6 กันยายน 2008.

 1. Catt Bewer

  Catt Bewer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,767
  ค่าพลัง:
  +16,660
  "กศน.ร้อยเอ็ด"ร่วมขับเคลื่อน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายในวัด80แห่ง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด (กศน.ร้อยเอ็ด) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในวัด ณ หอประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

  นายจรูญ มะลาดวง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการระดมความคิดจากผู้รู้ หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น การที่รวบรวมนำเอาความรู้มาไว้ในที่เดียวกัน สะดวกสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาหาความรู้ ดังนั้นการจัดตั้งแหล่งความรู้ในวัด ก็จะเป็นแหล่งบริการการศึกษาตลอดชีวิต การที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่น และบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือก็คือสถาบันศาสนา ดังนั้นหากพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำในการจัดตั้งหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ก็จะสามารถโน้มน้าวให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมดำเนินการ วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางในการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัด และเพื่อให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างน้อย จำนวน 80 แห่ง ดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ จำนวน 60 รูป พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) จำนวน 130 รูป ผู้บริหาร กศน.อำเภอ จำนวน 20 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 คน  http://www.matichon.co.th/khaosod/v...ionid=TURNd053PT0=&day=TWpBd09DMHdPUzB3Tmc9PQ==
   

แชร์หน้านี้

Loading...