ปิดรับบริจาค กองบุญเต็มแล้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวาย ณ วัดป่าพุทธบูชา สวีเดน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 14 พฤษภาคม 2021.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา เมือง Olöfström 293 94 Kyrkhult Sweden ถวายไว้ประจำวัดสืบไป และจะได้นำถวายพร้อมของอื่นๆ ที่จะนำไปถวายที่วัดที่ประเทศสวีเดนต่อไป
  เปิดรับกองบุญพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ๙๑ เล่ม ทำบุญเล่มละ ๕๕๐ บาท
  หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่LINE:850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ จะได้รวบรวมอนุโมทนาบุญต่อไป

  ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลครั้งนี้ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
  "ดูก่อนสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้

  สารีบุตร ผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ
   • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
   • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
   • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
   • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
   • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด
  ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

  จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

  การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา


  tipidok.jpg unnamed (1).jpg 1731c9a769658503ff9ee8e6a11a1200.jpg 2018-09-08.jpg images (1).jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2021
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
  กองบุญพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ๙๑ เล่ม ทำบุญเล่มละ ๕๕๐ บาท
  ๑.
  ครอบครัวธำรงสมบัติ เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒.คุณอัจฉรา-คุณมณีรัตน์ นิลโชติ-คุณขันติชัย-คุณชนกนาถ-คุณปวัตติ-คุณศรีพวรรณ-คุณนันทวรรณ-คุณวิไลรัฏช์-คุณศิริชัย-ด.ญ.ณัฏฐ์นิชา พานิชกุล และพ่อจ๋า ร่วมทำบุญ ๒๐๙ บาท และคุณรสริน กิตติชีวัน ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท และคุณวิทยา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๙ บาท
  ๓-๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๑๐๐ บาท
  ๕-๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญ ๙๐๐ บาท และคุณสุทธิ กระจ่างโพธิ์ พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณกุลปราการ นันทิกานต์ พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๑๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพ ๒ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ บาท
  ๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญ ๓๐๐ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"mypolicexp" พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๕๐ บาท และคุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๕๕ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"murata_19" พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๘ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๒๐ บาท และคุณธรา จิวจินดา พร้อมครอบครัว ทำบุญ ๖ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญ ๑ บาท เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๘.คุณสุทธิลักษณ์และคุณปิยะพงศ์ ศรีโยธา เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสว่า"suriya_2524" ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๑๐-๑๔.คุณวิภาวดี จริยาธนาวุฒิ ร่วมทำบุญ ๒,๕๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณวรวุฒิ อินทนนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท เป็นเจ้าภาพ ๕ เล่ม ร่วมทำบุญ ๒,๗๕๐ บาท
  ๑๕.คุณตะวันฉาย เฟื่องวัฒนาพานิช พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๑๖.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๑๗.คุณหนูแดง จอมมะฬา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท และ
  คุณวิทยา มาสุปรีดิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๙ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๑๘.คุณPapangkorn Tapasitanan พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณLoppadol Teerapong พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณWitthaya Jaroenlarplam พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และสามเณรสิรธีร์ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณSuwaroj Betterman Thongsiriphongpak พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๙๐ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสว่า"sindhus" ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท และคุณุธาทิพย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๐.คุณภูริชา วาดลับ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๑.ครอบครัวคุณบุณณัฏฐา-คุณชนะ-คุณอภิปรัชญ-คุณ์ณฐชนนท์-คุณภูมิมาณัฐ สิทธิพงศ์พิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๖๐๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๖ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท
  ๒๔.คุณอรวรรณ เมฆฉิม พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๕.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๖.คุณธัญญลักษณ์ ดีมาก พร้อมครอบครัว และคุณวริษา จันทรเกษมพร พร้อมครอบครัว และคุณพิณทิพา พิณเกษมจิต พร้อมครอบครัว และคุณอมรรัตน์ เจียรศิลานุวัตร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๗.คุณทิพา เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๒๘.คณะกัลยณมิตร และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๒๙.คุณธัญญลักษณ์ ดีมาก พร้อมครอบครัว-คุณวริษา จันทรเกษมพร พร้อมครอบครัว-คุณพิณทิพา พิณเกษมจิต พร้อมครอบครัว-คุณอมรรัตน์ เจียรศิลานุวัตร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๓๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๓๑.คุณนงค์รัตน์ กะยุตา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณสุรศักดิ์ ศรีมณีชัย พร้อมรอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๑๒ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๓๘ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๓๒-๓๓.คุณสุภาพร ยิม YEM KWOK KEUNG เจริญผล มีจิตต์ พร้อมบุตร-ธิดา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๑๐๐ บาท
  ๓๔-๓๗.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๔ เล่ม ร่วมทำบุญ ๒,๒๐๐ บาท
  ๓๘.คุณนิษณี ส่งวัฒนา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๓๙.นาคราช-วลัญช์รัช-รวี-คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช-คุณรวี อาณานุการ-คุณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ-คุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"MK2508" สี่สหายสายบุญพร้อมด้วยหมู่คณะ ร่วมทำบุญ ๓๙๙ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และคุณนรรณพ สุทธิภาค พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๔๑.คุณภัสนันท์ สุทธิสน พร้อมครอบครัว
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๔๒-๔๔.ครอบครัวตาผล และครอบครัวZanin ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๖๕๐ บาท
  ๔๕-๔๗.คุณรภีร์ จักรภีร์ศิริสุข-คุณปัญญรัฏฐ์ พงศ์กล่ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๖๕๐ บาท
  ๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า"หนึ่ง ลาย บ้านด่าน" ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๙๓ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ บาท และคุณณัฐมนกัญญา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ ท่าน
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๕๑.คุณวรสิทธิ์ ชมภูวิเศษ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๕๒.คุณสำเนียง นิลวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๕๓.คุณทวีศักดิ์ สำแดงฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๕๔-๖๓.อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕,๕๐๐ บาท
  ๖๔-๖๖.ชมรมกตัญญุตาไชยารัตน์ ครูต้าแม่ติ๋วพี่รัก ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๖๕๐ บาท
  ๖๗.คุณน้ำ NCC. Image ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๖๘.คุณรัชนีวรรณ มิตรประสิทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๖๙.คุณพัณณ์ชิตา วารีเลิศพงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท และคุณวิยดา เลิศพันธ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๙ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท และท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" ร่วมทำบุญ ๔๑ บาท และคุณPetch Phoca พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๕๕๐ บาท
  ๗๐.คุณณัฐณิชา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๗๑-๗๒.พ.อ.อภิวัฒน์ แผ่นมา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ เล่ม ร่วมทำบุญ ๑,๑๐๐ บาท
  ๗๓-๗๔.คุณภารตี ตั้งจิตชัชวาล พร้อมครอบครัว และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ เล่ม ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ บาท
  ๗๕.คุณนิวัฒน์ ธรรมาพฤกษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๗๖.คุณธวัช ดุลย์พิจารณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๗๗.คุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๗๘-๘๗.คุณกานต์นภัส ปรียาณุพันธุ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕,๕๐๐ บาท
  ๘๘.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ๘๙-๙๓.พระอาจารย์ชลัด บุญจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕ เล่ม ร่วมทำบุญ ๒,๗๕๐ บาท
  ๙๔.คุณณัฐนันธ์ พรธนพัฒน์-คุณกุลภัสสรณ์ น้ำทิพย์จรัสกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  บุญละ ๑๐๐ บาท
  ๑.คุณศิริพร สร้อยศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.
  ๓.
  ๔.
  ๕.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๐๘ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๓ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๖.๖๘ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๔.๕๐ บาท
  ๕.พ.จ.อ.โยธิน บรรทจิตร์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๔ บาท
  ๖.คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๑ บาท
  ๗.
  ๘.
  ๙.
  ๑๐.
  ๑๑.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มิถุนายน 2021
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  "ดูก่อนสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้

  สารีบุตร ผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด
  ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

  จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

  การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สา รีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา
   
 4. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,785
  ค่าพลัง:
  +7,311
  ขอร่วมบุญ 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  3,394
  ค่าพลัง:
  +10,085
  ทำบุญสร้างพระไตรปิฏกทุกบุญขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบริษยากล่าวร้ายผู้อื่นและ อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราช(ผมบอกให้ท่านเป็นพยานกล่าวเกิน100ครั้งแล้วนะครับท่านลุงทุกท่าน)ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวิทยา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณอัจฉรา-คุณมณีรัตน์ นิลโชติ-คุณขันติชัย-คุณชนกนาถ-คุณปวัตติ-คุณศรีพวรรณ-คุณนันทวรรณ-คุณวิไลรัฏช์-คุณศิริชัย-ด.ญ.ณัฏฐ์นิชา พานิชกุล และพ่อจ๋า ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๕๙ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณรสริน กิตติชีวัน พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณนันทวรรณ์ พานิชกุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่าผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"murata_19" พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๘ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"murata_19" พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๘ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ เล่ม ร่วมทำบุญ ๕๕๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 14. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  680
  ค่าพลัง:
  +2,320
  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  14,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +17,094
  ขอร่วมบุญ20บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"mypolicexp" พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๒๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๕๐ บาท
  ถวายสร้างพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยพร้อมตู้ใส่พระไตรปิฎก ณ วัดป่าพุทธบูชา Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden
   
 19. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  3,785
  ค่าพลัง:
  +7,311
  ขอร่วมบุญ 29 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ธรา จิวจินดา

  ธรา จิวจินดา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2020
  โพสต์:
  307
  ค่าพลัง:
  +466
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวาย ณ วัดป่าพุทธบูชา ประเทศสวีเดน

  18 พฤษภาคม 2564 เวลา 7.34 จำนวน 6 บาท

  ข้าพเจ้าขออัญเชิญ สมเด็จขององค์ปฐม ฯ ทรงเป็นประธาน


  ขออำนาจ บารมี คุณพระพุธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ และในอดีตชาติก็ดี จงได้แก่ นางกิมหงษ์ จิวจินดา นายกิตติพงศ์ จิวจินดา เทวดาทุกชั้น ทุกพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย พญายมราช พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ท่านท้าวเวสสุวรรณ พระยาครุฑ พระยานาค ยักษ์ คนธรรพ์ และเทวดาประจำตัว ของข้าพเจ้า นก กี่วี กีต้าร์ (ในครอบครัวของข้าพเจ้า ) สรรพสัตว์ทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก และพระปรางค์ถวายเนตร ขอให้ท่านทั้งหลาย ร่วมกัน อนุโมทนาสาธุในผลบุญครั้งนี้. และ เป็นพยานให้ข้าพเจ้าด้วย และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า นก กีวี กีต้าร์ ขอจงยกโทษอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ


  และขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ด้วยครับ   

แชร์หน้านี้

Loading...