กายนคร

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย ธัมมนัตา, 19 สิงหาคม 2010.

 1. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,518
  ค่าพลัง:
  +9,761


  พระพุทธองค์ทรงอุปมาอุปมัย เปรียบเทียบกายเราเหมือนดังเมืองเมืองหนึ่งได้อย่างน่าสนใจ
  เพื่อน้อมใจให้ข้อคิดในการปฏิบัติอย่างชัดเจนดีมาก ดังนี้

  ดูกรภิกษุ เหมือนอย่างว่า เมืองชายแดนของพระราชาเป็นเมืองที่มั่นคง มีกำแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู
  นายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก
  อนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้น
  ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศบูรพาพึงถามนายประตูนั้นว่า
  แน่ะบุรุษผู้เจริญ เจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหน
  นายประตูนั้นตอบว่าแน่ะท่านผู้เจริญ นั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ ณ ทางสามแพร่งกลางเมือง
  ทีนั้นแลราชทูตคู่นั้นมอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว
  พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาแล้ว

  ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศปัจจิม...
  ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศอุดร...
  ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศทักษิณแล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่า แน่ะบุรุษผู้เจริญ
  เจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหน
  นายประตูนั้นพึงตอบว่า แน่ะท่านผู้เจริญ นั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ ณ ทางสามแพร่งกลางเมืองทีนั้นแล
  ราชทูตคู่หนึ่งนั้นมอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วพึงดำเนินกลับไปทางตามที่มาแล้ว


  ดูกรภิกษุ อุปมานี้แล
  เรา(พระพุทธองค์)กระทำแล้วเพื่อจะให้เนื้อความแจ่มแจ้งก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้

  1. คำว่าเมือง เป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดาและ บิดาเป็นแดนเกิด
  เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด มีอันต้องอบ ต้องนวดฟั้นเป็นนิตย์
  มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา

  2. คำว่าประตู ๖ ประตู เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖

  3. คำว่านายประตูเป็นชื่อของ สติ

  4. คำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วน เป็นชื่อของสมถะและวิปัสนา

  5. คำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของ วิญญาณ

  6. คำว่าทางสามแพร่งกลางเมือง เป็นชื่อของมหาภูตรูป ๔ คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ

  7. คำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริง เป็นชื่อของ นิพพาน

  8. คำว่าทางตามที่มาแล้ว เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์ ๘ คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ


  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค หน้าที่ ๒๑๐/๔๐๒  หมายเหตุ :รูปภาพมาจากเกม อาจไม่ตรงตามข้อความข้างต้นทั้งหมด พยายามให้นึกเห็นภาพออกเท่านั้น
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 สิงหาคม 2010
 2. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  [​IMG]

  ขออนุโมทนาค่ะ


   
 3. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,291
  ค่าพลัง:
  +82,541
  [​IMG]

  ติงได้ฟังเรื่องกายนครครั้งแรก
  แสดงโดย ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค 10 (ธ)
  ที่วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม
  ประทับใจมากค่ะ
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...