เรื่องเด่น "กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 10 มีนาคม 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,989
  กระทู้เรื่องเด่น:
  989
  ค่าพลัง:
  +9,545
  PKO.jpg

  .
  "กายนี้คือบ่อเกิดแห่งธรรม"

  " .. "กายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ ให้เป็นสมาธิก็ได้ ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้" สุดแท้แต่ผู้นั้นจะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน "กายนี้ได้ชื่อว่าเป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่ง" เป็นคัมภีร์เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ "เป็นต้นตอบ่อเกิดของพระพุทธศาสนา" ถ้าไม่มีกายอันนี้เสียแล้ว พุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไร

  "ศีล สมาธิ ปัญญา" จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่ไหน "เมื่อมีกายอันนี้แล้วพระพุทธศาสนาจึงได้ประดิษฐานตั้งลงที่กายนี้" ใครต่างคนก็ได้นำเอาไปปฏิบัติตามกำลังแก่ความต้องการของตน ๆ "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" มนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้ว ก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้น พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้ว "จึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กายวาจาและใจของมนุษย์เหล่านั้น" .. "

  "ของดีมีในศาสนาพุทธ"
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
   

แชร์หน้านี้

Loading...