การทดสอบคลื่นพลังงานชีวภาพของน้ำพลังพีรามิด

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย poom076, 17 มกราคม 2008.

 1. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  [​IMG]


  การทดสอบคลื่นพลังงานชีวภาพ

  การทดสอบคลื่นพลังงานชีวภาพของน้ำพลังพีรามิด
  ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ถึงความมีอยู่จริงของพลังงานชีวิตหรือพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ละเอียด มีอยู่ทั่วไปในร่างกายมนุษย์ เป็นพลังงานที่ช่วยสร้างความสมดุลให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่นเชื้อโรค หรืออาการเสียสมดุลของร่างกายจนเกิดโรคต่างๆตามมา แต่การศึกษาวิจัยด้านนี้ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ข้อจำกัดด้านเครื่องมือวัดและวิเคราะห์พลังงานชีวิต เนื่องจากพลังงานชีวิตเป็นสภาวะพลังงานที่มีความละเอียดมาก จึงยากต่อการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อตรวจจับปริมาณและคุณค่าของพลังงานได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับได้
  ในปัจจุบันนี้ ด.ร. ฮิโรโตชิ ยานามาชิ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารชาวญี่ปุ่น ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์คลื่นพลังชีวิต ได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดพลังชีวิตได้แล้ว เป็นเครื่องมือที่ให้ผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดระดับพลังงานชีวิตในขณะนี้ เรียกว่าเครื่อง MRA (Magnetic Resonance Analyzer) ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องมือแพทย์ MRI (Magnetic Resonance Imaging)
  เครื่อง MRA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดความสอดคล้องของสนามพลังงาน โดยใช้หลักการที่ว่า สนามพลังงานที่มีความสอดคล้องกันจะปรากฏอยู่ในทุกที่ แม้กระทั่งในหน่วยพลังงานชีวิตที่เล็กที่สุดที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า "ฮาโด" (HADO) โดยได้มีการให้ความหมายของ "ฮาโด" อย่างละเอียดว่า "ฮาโด" คือคลื่นพลังงานที่มีลักษณะจำเพาะ เกิดขึ้นจากการโคจรของอิเลคตรอนรอบนิวเคลียสในอะตอม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า "ฮาโด" คือสนามพลังที่มีคลื่นสอดคล้องกัน หรือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งนั่นเอง ซึ่งหลักการทำงานของเครื่อง MRA จะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความสอดคล้องและเป็นระเบียบ เพราะสสารทุกชนิดจะมีความสอดคล้องของพลังงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่อง MRA จะแปลงคลื่นดังกล่าวเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วแสดงออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลด้วยเครื่อง Spectroscopy จากนั้นจะส่งตัวเลขที่เรียกว่า รหัส MRA เข้าไปยังเครื่อง MRA หรือนำไปผลิตหรือประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ต่อกับขั้วรับสัญญาณ แล้วแสดงผลออกมาทั้งในรูปแบบของเสียงและตัวเลข เพื่อแสดงให้ทราบว่าวัตถุนั้นๆ มีคลื่นพลังงานสอดคล้องกันเป็นระเบียบหรือไม่อย่างไร
   
 2. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  เมื่อปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยได้เชิญ ดร.มาซารุ ฮิโมโต มาบรรยายร่วมกับ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมสุขภาพก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "น้ำเพื่อชีวิต พลังชีวภาพและสุขภาพ" ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของฮาโดกับสุขภาพ และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรทำการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ สู่สาธารณชนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2546 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต เคยได้รับความร่วมมือจาก ด.ร.ฮิโรโตชิ ยานามาชิ ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่อง MRA มาก่อนบ้างแล้ว สถาบันนวัตกรรมสุขภาพก้าวหน้าจึงเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสใช้เครื่อง MRA มาตรวจสอบคลื่นพลังงานชีวภาพในมนุษย์ และนำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงพลังงาน
   
 3. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  ปัจจุบันเครื่อง MRA ได้นำไปใช้ประโยชน์หลายประการ เริ่มจากการตรวจสุขภาพของอวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยซอฟท์แวร์โปรแกรมนี้จะสามารถบอกถึงภาวะสุขภาพของอวัยวะและเนื้อเยื่อของผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งเปรียบเทียบจากความเหมือนหรือความแตกต่างของระดับความสอดคล้อง เพื่อบอกถึงความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ เครื่อง MRA ยังสามารถตรวจความเป็นพิษจากเชื้อโรคและบอกตำแหน่งของเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ตรวจความเจ็บป่วยของโรคอันมีลักษณะเฉพาะ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตรวจปริมาณสารพิษชนิดต่างๆ และบอกตำแหน่งของสารพิษสะสม เช่น ปรอท ตะกั่ว อลูมิเนียม ตรวจสอบระดับของคลื่นและชนิดของคลื่นที่มีความเป็นพิษ ตรวจสอบความสามารถในการเข้ากันได้ของสสาร เช่น ตรวจสอบความสามารถในการเข้ากันได้ของสารเคมีในยาหรือเครื่องสำอางค์ การถ่ายโอนคลื่นพลังงานของสสารจากสสารหนึ่งไปสู่อีกสสารหนึ่ง และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพและระดับความเข้มข้นของพลังงานน้ำได้
   
 4. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  คณะนักวิจัยจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงชนิดแห้ง น้ำดื่มพลังปราณและมโนธาตุ โดยใช้เครื่อง MRA ซึ่งปกติใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของ อาหาร ยา และน้ำดื่ม โดยเครื่อง MRA จะวัดระดับและคุณภาพของพลังงาน ในสิ่งที่จะตรวจสอบเป็นหน่วยวัดระดับพลังงานที่เรียกว่า "ฮาโด" (HADO) แล้วนำพลังงานที่ประเมินได้นั้นมาตรวจสอบว่ามีผลกับอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างไร
  การทดสอบทำโดย ด.ร.ฮิโรโตชิ ยานามาชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารชาวญี่ปุ่น ได้มีการนำตัวอย่าง น้ำพลังปราณ น้ำพลังมโนธาตุ และเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงชนิดแห้ง ที่มีกระบวนการผลิตและแปรรูปที่แตกต่างกันมาทดสอบ โดยนำตัวอย่างน้ำที่นำมาทดสอบวางไว้ตรงตำแหน่งรับพลังงานจากเครื่อง MRA ซึ่งได้เชื่อมต่อเข้ากับบุคคลที่ทำการทดสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงค่าของระดับพลังงานฮาโดออกมาเป็นตัวเลขปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
   
 5. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  เครื่อง MRA สามารถประมวลผลระดับพลังงาน Hado และบันทึกเป็นระดับพลังงาน (Scale) เรียกว่า ระดับพลังงานฮาโด (HADO Scale) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -20 ถึง +20
  ระดับพลังงานฮาโด (HADO Scale)
  0 ไม่มีผลต่อร่างกาย
  +10 มีผลดีต่อสุขภาพยิ่งยวด
  +15 หวังผลในการบำบัดได้
  -10 มีผลร้ายต่อสุขภาพยิ่งยวด
  -15 เป็นพิษถึงแก่ชีวิตได้
  แต่ละระดับเป็นค่า log หมายความว่า
  ถ้าค่าต่างกัน 1 หน่วย (unit) จะมีความแรงต่างกัน "10 ยกกำลัง 1" เท่า (10 เท่า)
  ถ้าค่าต่างกัน 2 หน่วย (unit) จะมีความแรงต่างกัน "10 ยกกำลัง 2" เท่า (100 เท่า)
  ถ้าค่าต่างกัน 6 หน่วย (unit) จะมีความแรงต่างกัน "10 ยกกำลัง 6" เท่า (1,000,000 เท่า)
   
 6. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  ผลการวิจัย ในน้ำพลังปราณ น้ำพลังมโนธาตุ และเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงชนิดแห้ง เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 ได้ค่าดังนี้
  ตารางแสดง ค่าพลังงานชีวภาพ ( HADO UNIT )
  <TABLE style="WIDTH: 537pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=709 border=0 str="" x=""><COLGROUP><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" width=89><COL style="WIDTH: 47pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2267" span=10 width=62><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89 height=17></TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ภูมิคุ้มกัน</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ภูมิแพ้</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ตับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ลำไส้ใหญ่</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>มะเร็ง</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ความเครียด</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ความสุข จิตใจ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>เบาหวาน</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>ไต</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 47pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=62>หลอดลม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>P1900</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+13" x="">+13</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+13" x="">+13</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+13" x="">+13</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+14" x="">+14</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+14" x="">+14</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+17" x="">+17</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+18" x="">+18</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>M1900</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+14" x="">+14</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+13" x="">+13</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+13" x="">+13</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+12" x="">+12</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+14" x="">+14</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+18" x="">+18</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+18" x="">+18</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>P10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+9" x="">+9</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+9" x="">+9</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+11" x="">+11</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>RO</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x="" num="">0</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>RO+มะเขือพวง</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+11" x="">+11</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+12" x="">+12</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+10" x="">+10</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+11" x="">+11</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+12" x="">+12</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+11" x="">+11</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>P3+มะเขือพวง</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+17" x="">+17</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+16" x="">+16</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+16" x="">+16</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+16" x="">+16</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+16" x="">+16</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+16" x="">+16</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'+17" x="">+17</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=17>น้ำ Ozone</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'-4" x="">-4</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left str="'-5" x="">-5</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ที่มาข้อมูล: ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมสุขภาพก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 7. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องผลิตน้ำมาให้ดูกันนะครับ
  ว่างๆๆจะมาอัฟเดทใหม่ครับ
   
 8. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  น้ำพลังพีรามิดมีด้วยกัน 2 ชนิดคือ
  1.น้ำพลังปราณ
  2.น้ำพลังมโนธาตุ
  ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งกรรมวิธีของการจัดรูปพลังพีรามิดและคุณประโยชน์ (น้ำพลังพีรามิด เป็นองค์ความรู้ที่คิดค้นขึ้นก่อนเครื่องยกอากาศและเตียงสุขภาพ)

  น้ำพลังปราณ
  น้ำพลังปราณใช้ตัวย่อ "P" ซึ่งย่อมาจาก Prana หรือ ปราณ เป็นน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสารใดๆเจือปน หากแต่น้ำสะอาดนั้นได้เปลี่ยนโมเลกุลและคลื่นพลังงานตามจำนวนรอบที่น้ำไหลหมุนเวียนผ่านพลังของพีรามิด ซึ่งทำหน้าที่ดึงดูดพลังกระแสลมปราณ ซึ่งเป็นธาตุละเอียดจากอากาศแทรกลงไปในโมเลกุลของน้ำ
  น้ำพลังปราณแบ่งออกเป็นหลายชนิด จัดแบ่งตามความแตกต่างของจำนวนรอบที่น้ำไหลหมุนเวียนผ่านพลังของพีรามิด และให้ประโยชน์อย่างละเอียดต่อเซลล์แตกต่างกันไปบ้าง แต่ถ้ากล่าวโดยรวมแล้ว น้ำพลังปราณทุกชนิดจะช่วยขับสารพิษจากยา, สารตกค้างจากมลพิษ หรือสารปนเปื้อนจากอาหาร, สารเคมี ฯลฯ ออกจากร่างกายตามกระบวนการดีทอกซ์ และช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
  (smile)
   
 9. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  การจัดความเข้มข้นของน้ำพลังปราณ
  P = พลังปราณปกติ
  P1 = เพิ่มพลังปราณ 1 รอบ
  P3 = เพิ่มพลังปราณ 3 รอบ
  P7 = เพิ่มพลังปราณ 7 รอบ
  P10 = เพิ่มพลังปราณ 10 รอบ
  P1900 = เพิ่มพลังปราณสูงสุดจนไม่สามารถนับจำนวนรอบได้
  หัวใจของการใช้คลื่นพลังงานบำบัด คือทำอย่างไรให้เชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หมดความสามารถในการพัฒนาปรับตัวเองให้ทันกับความเข้มข้นของคลื่นพลังของน้ำ ไม่มีโอกาสที่จะโจมตีร่างกายได้อีกต่อไป การดื่มน้ำพลังปราณจัดว่าเป็นการบำบัดด้วยคลื่นพลังงานที่บำบัดรักษาจากภายนอกเข้าไปหาภายใน ดังนั้นทั้งผู้ป่วยและคนปกติจึงต้องรู้หลักการของการใช้น้ำพลังปราณให้ชัดเจน จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ น้ำพลังปราณสามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้ 3 วิธีคือ โดยการดื่ม การอาบ และฉีดพ่นสเปรย์เฉพาะส่วน
  (smile)
   
 10. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  น้ำพลังมโนธาตุ M1900
  เป็นน้ำที่ไม่แนะนำให้ดื่มครั้งละมากๆ เนื่องจากพลังมโนธาตุเป็นธาตุที่มีความเย็น และจะยิ่งเย็นจัดตามจำนวนรอบที่มากขึ้นของการไหลหมุนเวียนผ่านพลังพีรามิด จึงให้ประโยชน์ที่แตกต่างไปจากน้ำพลังปราณซึ่งมีลักษณะอุ่น,ร้อน น้ำพลังมโนธาตุมีเพียงชนิดเดียวคือ M1900 (M ย่อมาจาก Mind) ประจุพลังมโนธาตุสูงสุดจนเกินกว่าที่จะบรรยายได้ มีความเย็นจัด และมีข้อจำกัดในการใช้งาน
  (deejai)
   
 11. Stradale

  Stradale เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2007
  โพสต์:
  448
  ค่าพลัง:
  +4,367
  มารออ่านคับ เคยมีพระให้กินน้ำ M ไปอึกนึง กับให้แขวนก้อนหินอะไรไม่รู้คล้ายๆพีระมิดอยู่ในสายยาง แขวนแล้วหายใจทั่วลึกสุดๆอย่างกะเราเป็นอากาศซะเอง
   
 12. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  :cool:
  โมทนาครับที่ได้เคยใช้แล้ว
  มีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับผม

  การบำบัดด้วยคลื่นพลังงาน - อุปกรณ์พีรามิด
  อุปกรณ์ประกอบพลังพีรามิดทุกชนิดมีวิธีนำมาใช้งานที่คล้ายคลึงกันคือใช้น้ำเป็นสื่อและให้ประโยชน์สำคัญเหมือนกัน 2 อย่างคือ
  1. ช่วยทำให้หายใจสะดวก ลมหายใจยาวลึกถึงท้อง
  2. ช่วยดันสารพิษสารตกค้างที่สะสมอยู่ลึกในเซลล์และนิวเคลียส
  ซึ่งระดับความสามารถของอุปกรณ์แต่ละชนิดมีไม่เท่ากัน
  อุปกรณ์ประกอบพลังพีรามิดทุกชนิด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดวาง จำนวนก้อนของพีรามิดและข้อปลีกย่อยอื่นๆ ตามภาวะการหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลง พลังกระแสลมปราณ พลังงานแม่เหล็กโลก ดังนั้นผู้ฝึกปฏิบัติ ผู้นำไปใช้ ควรจะสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพลังพีรามิดอย่างเต็มที่
   
 13. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  (good) ปัจจุบันนี้ มีอุปกรณ์ประกอบพลังพีรามิดอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดประกอบขึ้นจากพีรามิด 5 ก้อนและ 7 ก้อน เรียกว่า แกนพลังงานพีรามิดและนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
  อนึ่ง พีรามิดทุกก้อนที่พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ได้เมตตาอนุญาตให้นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบพลังพีรามิดนั้น ทำมาจาวัตถุธาตุที่มีอำนาจตอบสนอง ธาตุรู้ในใจ หรืออาจจะเรียกว่า
   
 14. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  :cool:
  2.แถบแกนพีรามิดหรือแถบพลังงาน
  [​IMG]
  แถบพีรามิด
  ประกอบขึ้นจากพีรามิด 5 ก้อน ใช้วางขนาบหน้าหลังผู้ปฏิบัติ ปัจจุบันวางขนาบในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก เพื่อหักเหพลังงานแม่เหล็กโลกและสะเทินพลังงานที่เป็นโทษให้พ้นออกไปจากบริเวณที่ผู้ฝึกนั่งปฏิบัติ หรือวางขนาบเตียงนอนในนยามนอนหลับพักผ่อนเพื่อให้หลับได้สนิทมากขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันได้ในครอบครัว หมายความว่า เมื่อคุณแม่นำไปใช้ฝึกปฏิบัติแล้วคุณลูกสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างปลอดภัย
  (sing)
   
 15. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  3.เครื่องยกอากาศ
  [​IMG] [​IMG]
  กระป๋องยกอากาศ แกนพีรามิด
  [​IMG][​IMG]
  เครื่องยกอากาศแบบเซรามิค
  ประกอบขึ้นจากพีรามิด 5 ก้อน หรือ 7 ก้อน ให้เป็นแกนพีรามิด , กระป๋องพลาสติกขนาด 6x8 นิ้ว หรือเซรามิค และ มอร์เตอร์น้ำขนาดเล็ก เมื่อใช้งานให้เติมน้ำสะอาด (น้ำประปา / น้ำบ่อ / น้ำบาดาล) ลงในกระป๋อง/เซรามิค ในระดับที่ต่ำกว่าแกนพีรามิดประมาณ 1-2 นิ้ว เสียบปลั๊กไฟให้มอเตอร์ทำงาน พลีงพีรามิดจะทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลของน้ำในกระป๋องที่มีความเข้มข้นสูงกว่าโมเลกุลของน้ำในอากาศ พลังจากแกนพีรามิดจะทำหน้าที่ดึงดูดพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ และธาตุว่าง จากบรรยากาศระดับสูงลงมายังน้ำในกระป๋อง ยกดันอากาศเสียที่หนาแน่นกว่าให้ลอยสูงขึ้น กระจายพลังงานที่ดี บริสุทธิ์ไปทั่วห้อง ช่วยให้หายใจสะดวก มีความสดชื่น ซึ่งผู้ใช้จะสัมผัสได้ทันทีว่า"หายใจได้ลึกถึงท้อง"เป็นอย่างไร และถ้าหากใช้ก้อนพีรามิดขนาดใหญ่ มอเตอร์น้ำและภาชนะใส่น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อสร้างพลังพีรามิดครอบคลุมบ้านได้ทั้งหลัง สมาชิกทุกคนก็จะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ภูมิต้านทานร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ความเจ็บเจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า
  (smile)
   
 16. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  4. เตียงสุขภาพ (เตียงพีรามิด)
  [​IMG]
  เตียงพีรามิด
  จัดได้ว่าเป็นสุดยอดของอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังพีรามิดอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบันนี้ ใช้หลักการเดียวกับเครื่องยกอากาศ แต่ในครั้งนี้ได้เพิ่มประโยชน์และกำหนดทิศทางสำหรับให้น้ำและพลังงานที่มีประโยชน์ไหลผ่าน เตียงสุขภาพทำขึ้นจากท่อพีวีซี (หรือแสตนเลส) เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมวางอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย ถังน้ำ มอเตอร์ สายน้ำเข้า สายน้ำออก และแถบพีรามิด
  นำกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (โครงสร้างนำไปประกอบเองได้) พร้อมอุปกรณ์ทั้งชุดไปจัดวางเป็นที่นอนหลับพักผ่อนทั้งในยามกลางวันหรือกลางคืน ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยและคนปกติ น้ำที่ไหลวนล้อมตัวผู้นอนในเตียงสุขภาพเป็นน้ำพลังงานที่มากด้วยประโยชน์ เช่น พลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ และธาตุว่าง จะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ ตลอดการใช้งาน ช่วยให้ผู้ป่วยหนัก เช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต หัวใจ ภูมิแพ้ ฯลฯ ผู้ป่วยทุกอาการฟื้นคืนสภาพได้เร็วและสามารถเรียนรู้วิธีบำบัดรักษาตนเองได้ในเร็ววัน ช่วยให้คนปกติมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงผิวพรรณสดใส คืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้แก่ร่างกาย อายุยืน ฯลฯ และช่วยให้นึก คิด ทำเฉพาะในสิ่งที่ดีงาม
  ขณะที่นอนในเตียงสุขภาพ เซลล์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ สารพิษสารตกค้างในเซลล์ถุกดันระบายออกมาจากร่างกายได้ เป็นเสมหะ น้ำลาย ออกผดผื่นคันตามผิวหนัง ปัสสาวะ อุจจาระ ออกมาเป็นเลือดหรือกลิ่นยาที่เคยกิน ถ้าหากปริมาณสารพิษสารตกค้างในร่างกายมีมาก กระบวนการขับของเสียออกจากเซลล์อาจต้องใช้เวลาหลายวัน และความเจ็บปวดจะแสดงออกตามอาการของโรคที่เป็นอยู่ และรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิม เช่นผู้ป่วยมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ เมื่อแรกใช้เตียงสุขภาพจะรู้สึกเจ็บที่บริเวณลำไส้ใหญ่ และเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งกว่าปกติ ความเจ็บปวดจะลดน้อยลงตามลำดับ ปริมาณของเสียที่เกิดจากเซลล์ถูกทำลายจะระบายออกไปพร้อมกับพลังของน้ำ และลงไปรวมอยู่ในถังน้ำ ให้ผู้ใช้สังเกตุสี ความสกปรกขุ่นมัวของน้ำในถัง

  (good) (deejai) (ping)
   
 17. poom076

  poom076 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +690
  • (good)
  • ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วครับผม
  • สนใจเข้ารับการอบรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
   คุณจีรพันธุ์ 02 538-2341 เวลา 10.00 - 15.00 หรือ คุณอินทิรา 084 671-9877​
  • ติดต่อขอรับน้ำ P3 P7 P10 ได้โดยไม่คิดมูลค่า ( นำภาชนะมาใส่เอง ) ที่
   คุณอินทิรา 084 671-9877 ( กรุงเทพ ) หรือที่ สวนบูรณรักษ์ธรรม จ.เชียงใหม่​
  • สนใจอุปกรณ์พีรามิด ( ทุกชนิด ) และ น้ำพลังพีรามิด ( ทุกชนิด ) ติดต่อ
   คุณอินทิรา 084 671-9877 ( กรุงเทพ ) หรือที่ สวนบูรณรักษ์ธรรม จ.เชียงใหม่​
  • (deejai) (smile) ​
  <!-- / message --><!-- sig -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...