การบริจาคเลือด , ดวงตา , อวัยวะ , ร่างกาย ให้สภากาชาดไทย

ในห้อง 'ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 23 มีนาคม 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
  บริจาคดวงตา
  คุณประโยชน
  ช่วยผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งอาจแบ่งเป็น
  - กระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว เช่น เป็นแผลเป็น หรือกระจกตาบวมจากอุบัติเหตุสารเคมี การติดเชื้อ โรคกระจกตาที่เป็นแต่กำเนิด เป็นต้น
  - กระจกตามีความโค้งนูนผิดปกติ
  - กรณีฉุกเฉิน เช่น เป็นโรคติดเชื้อรุนแรง ไม่สามารถควบคุมด้วยการใช้ยารักษาได้ หรือรายที่กระจกตากำลังทะลุ หรือทะลุแล้ว สาเหตุใดก็ตาม ต้องรีบตัดกระจกตาส่วนที่ติดเชื้อ แล้วใส่กระจกตาบริจาคแทนที่เพื่อรักษาดวงตาไว้ก่อน
  - ทำเพื่อความสวยงามเป็นการทำให้ฝ้าขาวที่ตาดำหายไปโดยไม่คำนึงว่ามองเห็นหรือไม่ วิธีนี้ไม่นิยมทำในเมืองไทย เพราะดวงตาบริจาคมีน้อย จำเป็นต้องเก็บไว้ทำการผ่าตัดให้ผู้ที่ทำแล้วจะทำให้เห็นดีขึ้นเท่านั้น
  วิธีการ
  ภายหลังถึงแก่กรรม ดวงตาจะเริ่มเสื่อมคุณภาพและเน่าเปื่อยเหมือนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นจำเป็นต้องรีบเก็บดวงตาให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง ถ้าช้าเกินไปดวงตาจะใช้ไม่ได้ และไม่ควรอนุญาตให้ฉีดน้ำยากันเน่าเปื่อยของศพ ก่อนที่จะผ่าตัดเก็บดวงตา
  ขั้นตอนการแสดงความจำนงอุทิศดวงตา
  1. กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงอุทิศดวงตาให้ชัดเจน
  2. เมื่อศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้รับใบแสดงความจำนงอุทิศดวงตาจากท่านแล้ว ศูนย์ฯจะส่งบัตรประจำตัวให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
  3. หากย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานภาพใดๆ กรุณาแจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
  ข้อควรปฏิบัติภายหลังการอุทิศดวงตา
  1. แจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดให้รับทราบ
  2. เก็บบัตรอุทิศดวงตาไว้กับตัวหรือในที่หาง่าย
  3. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ควรปรึกษาจักษุแพทย์
  สถานที่ติดต่อ
  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7
  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0-2252-8131-9 , 0-2258-8181-9, 0-2256-4039 และ 0-2256-4040
  ต่อศูนย์ดวงตา ตลอด 24 ชั่งโมง
  E-mail: eyebank@redcross.or.th ***********************************************

  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>บริจาคอวัยวะ</TD></TR><TR><TD>คุณประโยชน์
  ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด ฯลฯ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ วิธีรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ คือ การปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะ หรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่าย จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปได้
  อวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่าย ได้แก่ หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน, กระดูก ฯลฯ ซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิม

  ขั้นตอนการบริจาค
  1. กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
  2. พิมพ์ใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งเอกสารมายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ตามที่อยู่ด้านล่าง และเมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
  3. หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร
  4. กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

  คุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะ
  1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. เสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ
  3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
  4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
  5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
  6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
  7. กรุณาแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วย

  สถานที่ติดต่อ
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
  ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 1666


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  **************************************************

  บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์
  การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาการให้ หรือ การบริจาคย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละ ผู้รับมีความสุข ที่ได้รับสิ่งจำเป็นที่สุดที่ตนเองยังขาดแคลน
  การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่างกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่างของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้"ให้"เท่านั้น
  คุณประโยชน
  การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสังคมอันจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในการศึกษาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
  การศึกษาจากร่างกายผู้อุทิศร่างกาย ใช้ประโยชน์หลายกรณี อาทิเช่น
  1. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์
  2. เพื่อใช้ในการศึกษาของแพทย์เฉพาะทาง
  3. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
  4. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตเทคนิคการแพทย์
  5. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษารังสีเทคนิค
  6. เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
  7. เพื่อใช้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
  วิธีการ
  ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายสามารถยื่นความจำนงได้ 2 แบบ คือ
  1. ยื่นความจำนงโดยตรงที่ ฝ่ายอุทิศร่างกาย แผนกเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  โดยกรอกข้อความ ตามแบบฟอร์ม ทั้ง 3 ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้อุทิศร่างกาย 1 ฉบับพร้อมทั้ง ใบประกาศของโรง
  พยาบาล 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 2 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็น
  หลักฐาน
  2. ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความในใบอุทิศร่างกายทั้ง 3 ฉบับ แล้วส่งมา
  ทางไปรษณีย์ 2 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่งบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ภายหลัง
  เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์คัดค้านไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยต้องแจ้ง
  การคัดค้านไม่มอบศพกับโรงพยาบาลฯภายใน 24 ชั่วโมง
  เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม และทายาทผู้รับมรดกยินยอมพร้อมใจกันจะมอบศพให้โรงพยาบาลฯ
  ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลฯเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบสำคัญยินยอมมอบศพให้
  โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาไว้เป็นหลักฐาน โดยติดต่อแจ้งการรับศพได้ที่
  1. ในเวลาราชการติดต่อที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
  2564281 หรือ 2527028 หรือ 2528181-9 ต่อ 3247
  2. นอกเวลาราชการติดต่อที่ ตึกห้องพักศพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับศพ หมายเลขโทรศัพท์
  2564317
  โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายได้ก็ต่อเมื่อ มีใบมรณบัตรซึ่งออกโดย นายทะเบียน
  ท้องถิ่นที่ผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรมแล้วเท่านั้น
  โรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเฉพาะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  เมื่อโรงพยาบาลรับร่างผู้อุทิศร่างกายมาแล้ว ไม่สามารถอนุญาตให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
  ก่อน เพราะจะทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา
  เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกาย ทายาทควรให้ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดไว้กับเจ้าหน้าที่
  เพื่อให้สามารถติดต่อได้เมื่อนิสิตศึกษาร่างผู้อุทิศร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วและหากมีการเปลี่ยนแปลงที่
  อยู่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ จะจัดให้มีการศึกษาร่างของผู้อุทิศร่างกายในกรณีต่างๆต่อไปนี้ ตามความ
  เหมาะสม
  1. เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
  2. เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจัยทางการแพทย์
  เมื่อฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาร่างผู้อุทิศฯศึกษาเรียบร้อยแล้ว
  จะมีคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
  คุณสมบัติของผู้บริจาค
  ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความ
  ยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
  โรงพยาบาลจะไม่รับศพผู้อุทิศร่างกายในกรณีดังนี้
  - ถึงแก่กรรมเกิน 24 ชั่วโมง ยกเว้นได้เก็บไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล
  - ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการผ่าตัด หรือมีรอยเสียหายจากอุบัติเหตุ บริเวณศีรษะและ
  สมอง
  - ผู้อุทิศร่างกายที่ถึงแก่กรรมจากสาเหตุจากโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและ สมอง หรือติดเชื้อ โรคร้ายแรงเช่น เอดส์ ไวรัสลงตับ และวัณโรค
  - ผู้อุทิศร่างกายที่มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์ ยกเว้นการผ่าพิสูจน์บริเวณช่องท้องที่แพทย์นำไปใช้ในทางการศึกษาทางการแพทย์เท่านั้น
  - ผู้อุทิศฯที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว
  ในกรณีที่รับร่างผู้อุทิศฯมาแล้ว มีการตรวจพบว่าอยู่ในกรณีดังกว่าวข้างต้น โรงพยาบาลจะติดต่อญาติให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
  สถานที่ติดต่อ
  ฝ่ายเลขานุการ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  เขตปทุมวัน กทม. 10330 ในวัน เวลาราชการ
  หลักฐานที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มีนาคม 2006
 2. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  ผมได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะ แล้ว เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

  มีความรู้สึกดี และภูมิใจ ว่า หากเราเสียชีวิตไปแล้ว ทั้งดวงตา และอวัยวะของเรา สามารถทำให้ผู้อื่นที่ได้รับดวงตาและอวัยวะของเรา มีสุขภาพที่ดีขึ้น หรือมีการมองเห็น (ซึ่งแต่ก่อนมองไม่เห็นเนื่องจากตาบอด) ทำให้ผู้ที่ได้รับมีชีวิตใหม่ขึ้นมา ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ไปบริจาคดวงตา , อวัยวะ , ร่างกาย กันนะครับ
   
 3. Settsan

  Settsan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +341
  อนุโมทนาด้วยครับ
   
 4. priscillaria

  priscillaria เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  131
  ค่าพลัง:
  +112
  อนุโมทนาด้วยค่ะ

  ขอถามข้อข้องใจสักหน่อยนะค่ะ

  หากมีการบริจาคอวัยวะแล้ว แต่เมื่อตายไปอวัยวะที่บริจาคเกิดใช้เปลี่ยนให้ผู้อื่นไม่ได้ จะได้บุญมั้ยค่ะ
   
 5. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  เท่าที่ทราบมา อวัยวะที่เราได้บริจาคนั้น ก่อนที่จะให้ใคร จะต้องมีการทดสอบก่อนว่า ร่างกายของผู้รับบริจาค กับ อวัยวะที่บริจาค เข้ากันได้หรือไม่ ครับ
   
 6. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]
  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5593​

  12 ปีศูนย์บริจาคอวัยวะ


  ศูนย์รับบริจาคสภากาชาดไทย จัดงานครบครอบ 12 ปี "วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย" ประจำปี 2549 ในวันที่ 31 มี.ค. เวลา 08.00-13.30 โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะ ภายในงานจัดปาฐกถาเรื่อง "บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขกับโครงการบริจาคอวัยวะ" และตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้มีจิตกุศลแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะในขณะที่มีชีวิตอยู่จำนวน 385,655 คน และผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 652 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 2,304 คน สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม. สอบถามโทร.1666 หรือ 0-2256-4045-6
   
 7. วสวัต

  วสวัต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  238
  ค่าพลัง:
  +2,077
  อนุโมทนาครับ ผมขอไปบริจาค ดวงตา กับ อวัยวะ ด้วยคนครับ
   
 8. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  สำหรับผู้ที่จะบริจาค ดวงตา ,อวัยวะ หรือร่างกายนั้น ควรโทรศัทพ์ไปสอบถามในรายละเอียดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ที่ส่งรายละเอียดและใบแสดงความจำนงที่จะบริจาคซึ่งเป็นตัวจริงมาให้ถึงบ้านครับ

  การที่เราบริจาคดวงตา ,อวัยวะ หรือร่างกายนั้น จะทำให้ตัวเราเองดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเสมอด้วย เนื่องจากการบริจาคจะมีข้อห้ามอยู่ครับ(รายละเอียดด้านบน)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มีนาคม 2006
 9. anko

  anko เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  972
  ค่าพลัง:
  +8,250
  บริจาคอวัยวะที่สำคัญไปแล้วเหมือนกันค่ะ บริจาคที่ศิริราช ตอนนั้นพาคุณยายไปหาหมอ ช่วงนั่งรอเลยเดินไปแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ คุณยายเห็นหลานสาวทำอย่างนั้นเลยนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใหญ่เลย แต่ดวงตาเหมือนจะยัง จำไม่ได้ สงสัยเดี๋ยวต้องโทรไปถามที่ศูนย์บริจาคดวงตาสักหน่อย ถ้ายังจะได้ไปบริจาค
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มีนาคม 2006
 10. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของการบริจาคโลหิตครับ

  บริจาคโลหิต
  เนื่องจากโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ให้อยู่รอด นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นคว้ามาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการหาสารประกอบอื่น ๆ ที่มาทดแทนโลหิตได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้โลหิตจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งด้วยการบริจาคนั่นเอง
  การบริจาคโลหิต คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลย เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ซึ่งร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้
  ผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไป ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาในรูปของปัสสาวะ อุจจาระ หรือเหงื่ออยู่แล้ว การบริจาคโลหิตใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านจะได้รับการเจาะเก็บโลหิตและบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค

  โลหิตคืออะไร
  โลหิตมีส่วนที่เป็นน้ำ เรียกว่า น้ำเหลือง มีสีเหลืองอ่อนใสมีโปรตีนและปัจจัยการแข็งตัวของเลือดและส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตซึ่งมีเม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไขกระดูก ซึ่งได้แก่ กระดูกแขน กระดูกหน้าอก กระดูกซี่โครง กระโหลกศีรษะ กระดูกเชิงกราน กระดูกไขสันหลัง เป็นต้น ในร่างกายของมนุษย์ (ผู้ใหญ่) จะมีโลหิตประมาณ 4,000-5,000 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) หรือสามารถคำนวณง่ายๆ คือ
  น้ำหนักตัวสุทธิ x 80 = ปริมาณโลหิตที่มีในร่างกายโดยประมาณ (หน่วยเป็น ซี.ซี.)
  โลหิตแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
  1. เม็ดโลหิต จะมีอยู่ประมาณ 45 % ของโลหิตทั้งหมด ซึ่งมี 3 ชนิด คือ
  - เม็ดโลหิตแดง มีหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนเพื่อให้เซลล์ต่างๆ ใช้สันดาปอาหารเป็นพลังงาน อายุการทำงานในกระแสโลหิต ประมาณ 120 วัน
  - เม็ดโลหิตขาว ทำหน้าที่ปกป้องและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งเปรียบเหมือนทหารป้องกันประเทศ เม็ดโลหิตขาวมีอายุการทำงานในกระแสโลหิต ประมาณ 10 ชั่วโมง
  -เกล็ดโลหิต ทำหน้าที่ช่วยให้โลหิตแข็งตัวตรงจุดที่มีการฉีกขาดของเส้นโลหิต มีอายุการทำงานในกระแสโลหิต ประมาณ 5-10 วัน
  2. พลาสมา (Plasma ) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง จะมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 55 ของโลหิตทั้งหมด มีหน้าที่ควบคุมระดับความดันและปริมาตรของโลหิตป้องกันเลือดออก และเป็นภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่จะเข้าสู่ร่างกาย พลาสมานี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำประมาณ 92 % และส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 8 % ซึ่งโปรตีนที่สำคัญ ได้แก่
  - แอลบูมิน มีหน้าที่รักษาความสมดุลของน้ำในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ
  - อิมมูโนโกลบูลิน มีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคติดต่อต่างๆ ที่จะเข้าสูร่างกาย เกร็ดความรู้
  ถ้านำเส้นโลหิตทั่วร่างกายมาต่อกัน จะมีความยาวถึง 96,000 กิโลเมตร หรือความยาวเท่ากับ 2 เท่าครึ่งของระยะทางรอบโลก โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณโลหิตในร่างกายจะมี 5-6 ลิตรในผู้ชาย และ 4-5 ลิตรในผู้หญิง และโลหิตจะมีการไหลเวียน โดยผ่านมาที่หัวใจถึง 1,000 เที่ยวต่อวัน คนหนุ่มสาวจะมีเซลล์เม็ดโลหิตแดงเท่ากับ 35,000,000,000,000 เซลล์ (สามสิบห้าล้านเซลล์) อยู่ภายในร่างกายในเวลา 120 วัน เซลล์เม็ดโลหิตแดง จำนวน 1.2 ล้านเซลล์ จะถึงกำหนดหมดอายุขัย ถูกขับถ่ายออกมาขณะเดียวกันไขกระดูกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกระดูกซี่โครง กะโหลกศรีษะ และกระดูกสันหลัง จะช่วยกันผลิตเซลล์ใหม่เท่ากับจำนวนที่ตายไปขึ้นมาแทนที่

  จากชีวิตสู่ชีวิต มอบโลหิตช่วยผู้ป่วย

  บริจาค
  1. บริจาคโลหิตรวม (Whole blood)
  2. บริจาคพลาสมา (Plasma)
  3. บริจาคเกล็ดโลหิต (Single Donor Platelets)
  4. บริจาคเม็ดโลหิตแดง (Single Donor Red Cell)
  5. ตารางเวลาหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
  6. LOGO โครงการ BRAND'S YOUNG BLOOD

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  บริจาคโลหิตรวม (Whole blood)
  คุณประโยชน์
  1. ได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกาย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ ซึ่งจะทำให้ท่านมีความสุขใจ
  2. ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก 3 เดือน
  3. ได้รับทราบหมู่โลหิตของตนเองทั้งระบบ เอ บี โอ และ ระบบ อาร์เอช
  4. โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เหมือนกับการที่ผู้บริจาคโลหิตได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี, เอดส์ และอื่นๆ
  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตขึ้น เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิต โดยจัดทำเป็นเข็มที่ระลึกครั้งที่ 1,7,16,24,36,48,60,72,84,96 และ 108 ตามลำดับ

  คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
  ผู้มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตควรตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนบริจาค ดังนี้
  1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์
  2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
  3. ไม่มีประวัติโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
  4. ไม่เป็นไข้มาเลเรียมาในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่าง ๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต โลหิตออกง่ายผิดปกติ โรคเลือดชนิดต่าง ๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์
  5. ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมากในระยะสั้น
  6. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
  7. งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตรหรือแท้งบุตร 6 เดือน (ถ้ามีการรับโลหิตต้องงดบริจาคโลหิต 1 ปี)
  8. สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

  ดูแลตัวเองก่อนมาบริจาคโลหิต
  *ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
  *ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆ
  *ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน
  *งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  *งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี
  *สุภาพสตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์
  *การบริจาคโลหิตครั้งต่อไปเว้นระยะ 3 เดือน ยกเว้นการบริจาคพลาสมาหรือเกล็ดโลหิต

  ข้อปฏิบัติหลังบริจาคโลหิต
  *นอนพักบนเตียงอย่างน้อย 3-5 นาที ห้ามลุกจากเตียงทันที จะเวียนศีรษะเป็นลมได้
  *ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ และดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา 2 วัน
  *ไม่ควรรีบร้อนกลับ นั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ
  *หากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมระหว่างลุกจากเตียงหรือขณะเดินทางกลับ ต้องรีบนั่งก้มศีรษะต่ำ ระหว่างเข่าหรือนอนราบ เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้ม
  *หากมีโลหิตซึมออกมา ให้ใช้นิ้วมือ 3 นิ้ว กดลงบนผ้าก๊อสหรือพลาสเตอร์ที่ปิดรอยเจาะ ให้นิ้วหัวแม่มือกดด้านใต้ข้อศอกและยกแขนสูงจนโลหิตหยุดสนิท หากโลหิตไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคเพื่อพบแพทย์พยาบาล
  *งดออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากภายหลังการบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพักหนึ่งวัน
  *รับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ 1 เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
  *หลีกเลี่ยงการใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการบวมช้ำ

  ผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบ ท่านที่มีประวัติดังต่อไปนี้ ควรงดการบริจาคโลหิตคือ
  *ท่านหรือคู่สมรสของท่าน เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชาย ที่ขายบริการทางเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา
  *เคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
  *รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์

  ทุกท่านมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิต ใช้ครั้งเดียวสำหรับคนเดียวแล้วทิ้ง


  สถานที่ติดต่อ
  ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="60%" align=center border=1><TBODY><TR><TD colSpan=2>
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  </TD></TR><TR><TD width="69%">วันจันทร์ - วันพุธ, วันศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)</TD><TD width="31%">08.00-16.30 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">วันพฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน)</TD><TD width="31%">07.30-19.30 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</TD><TD width="31%">08.00-12.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">วันอาทิตย์</TD><TD width="31%">12.00-16.00 น.</TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  หน่วยเคลื่อนที่ประจำ
  </TD></TR><TR><TD width="69%" height=24>สวนจตุจักร ทุกวันเสาร์
  (รถจอดริมถนนพหลโยธิน)</TD><TD width="31%" height=24>10.00-15.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">สนามหลวง วันอาทิตย์
  (รถจอดบริเวณด้านหน้ากรมศิลปากร)</TD><TD width="31%">09.00-14.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
  ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
  (รถจอดหน้าสำนักงาน)</TD><TD width="31%">10.00-15.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  ทุกวันจันทร์และวันอังคาร
  (รถจอดบริเวณข้างหอสมุดด้านคณะนิติศาสตร์)</TD><TD width="31%">10.00-15.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">สถานีกาชาด 11"วิเศษนิยม" บางแค
  ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
  (รับบริจาคโลหิตภายในอาคาร ข้างฟิวเจอร์ปาร์ค บางแค)</TD><TD width="31%">09.00-15.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
  ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน
  (รับบริจาคโลหิตภายในอาคารหน้าร้าน S.B. เฟอร์นิเจอร์ ชั้น 2)</TD><TD width="31%">
  13.00-17.00 น.</TD></TR><TR><TD width="69%">ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
  ทุกวันศุกร์และวันเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือน
  (รับบริจาคโลหิตบริเวณลานโยโย่ ชั้น 3)</TD><TD width="31%">
  13.00-17.00 น.
  </TD><TR><TD width="69%">ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาบางพลี
  ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน
  (รับบริจาคโลหิตบริเวณด้านหน้าห้าง)</TD><TD width="31%">
  13.00-17.00 น.
  </TD><TR><TD width="69%">ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
  ทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
  (รับบริจาคโลหิตบริเวณชั้น 2 หน้าซุปเปอร์ Big C )</TD><TD width="31%">
  13.00-17.00 น.
  </TD></TR><TR><TD width="69%">ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
  ทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
  (รับบริจาคโลหิตบริเวณชั้น 2 หน้าซุปเปอร์ Big C )</TD><TD width="31%">
  13.00-17.00 น.
  </TD></TR><TR><TD width="31%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  <TD width="31%">โทร.0-2468-1116-20</TD></TR><TR><TD width="69%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิกรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฎเกล้า</TD><TD width="31%">โทร.0-2245-8154</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="69%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ รพ.ตำรวจ </TD><TD width="31%">โทร. 0-2252-8111 ต่อ 4146</TD></TR><TR><TD width="69%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ รพ.รามาธิบดี </TD><TD width="31%">โทร. 0-2246-1057-87</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="69%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช </TD><TD width="31%">โทร.0-2531-1970-99 ต่อ 27109-10</TD></TR><TR><TD width="69%">สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  </TD><TD width="31%">โทร. 0-2243-0151-64</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="69%">และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) </TD><TD width="31%"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ท่านสามารถสอบถามหน่วยเคลื่อนที่อื่น ๆ ได้ที่
  โทรศัพท์ 0-2252-6116,0-2252-1637 ,0-2252-4106-9 ต่อ 113, 157
  E-mail : blood@redcross.or.th

  "3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง รวมพลังบริจาคโลหิต"

  บริจาคพลาสมา(Plasma)
  คุณประโยชน์
  พลาสมา
  จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคขาดน้ำเหลือง มีอาการช็อคเนื่องจากน้ำร้อน ลวก ไฟไหม้ หรือช็อคในผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก
  วิธีการ
  เจาะโลหิตออกจากร่างกายผ่านตัวกรอง หรือตัวปั่น เพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิต จากนั้นส่วนที่เป็นพลาสมาจะถูกแยกส่งไปยังถุงบรรจุ ที่รองรับอยู่ ส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตแดงไหลกลับเข้าสู่ร่างกายผู้บริจาค
  การบริจาคพลาสมา สามารถทำได้ทุก 14 วัน บริจาคครั้งละ 500 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) พลาสมาที่ได้รับบริจาค นอกจากจะใช้ในรูปของส่วนประกอบโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะโรคแล้ว ยังนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต เช่นแอลบูมิน (Albumin) แฟคเตอร์ 8 เข้มข้น แฟคเตอร์ 9 เข้มข้น อิมมูโนกลอบบูลิน ชนิดฉีดเข้าเส้น เซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า
  สถานที่ติดต่อ
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0-2251-3111 ต่อ 113, 114, 161, 162

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  การบริจาคเกล็ดโลหิต (Single Donor Platelets)
  เกล็ดโลหิต เป็นเซลล์เม็ดโลหิตชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมาก แต่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้โลหิตแข็งเป็นลิ่ม และอุดรอยฉีกขาดของเส้นโลหิตเวลาที่ถูกของมีคมบาด โดยปกติเกล็ดโลหิต มีอายุในการทำงานประมาณ 5-10 วัน ในร่างกายมนุษย์เราจะมีเกล็ดโลหิตประมาณ 1-5 แสน/1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร ถ้ามีภาวะเกล็ดโลหิตต่ำมากจะทำให้โลหิตออกง่าย นอกจากนี้ยังมีโรคหลายโรคที่ทำให้เกล็ดโลหิตต่ำ เช่นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว โรคที่เกี่ยวกับไขกระดูกไม่ทำงาน โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
  </B> ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เกล็ดโลหิตรักษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะเปิดรับบริจาคเกล็ดโลหิต เฉพาะที่มีการร้องขอจากโรงพยาบาลเท่านั้น มิได้เปิดรับบริจาคทั่วไปเหมือนรับบริจาคโลหิต หรือพลาสมา ทั้งนี้เพราะเกล็ดโลหิตเมื่อเจาะออกมานอกร่างกายแล้ว จะมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง - 5 วัน ตามลักษณะและกรรมวิธีในการเจาะเก็บและต้องเก็บรักษาไว้ในตู้ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 22 องศาเซลเซียส พร้อมกับมีการเขย่าเบาๆ ตลอดเวลา

  การรับบริจาคเกล็ดโลหิต
  จะใช้เครื่องมือเฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจะถูกเจาะโลหิตจากแขนข้างหนึ่งผ่านเข้าเครื่องแยกอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดโลหิตออกจากเม็ดโลหิตแดง เมื่อได้เกล็ดโลหิตแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกคืนกลับเข้าสู่ร่างกาย ระยะเวลาในการบริจาคเกล็ดโลหิต ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

  คุณประโยชน์
  </B> เกล็ดโลหิตใช้รักษาโรคในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดโลหิตต่ำ และมีปัญหาเลือดออกไม่หยุด เช่นโรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดโลหิตขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

  วิธีการ
  การรับบริจาคเกล็ดโลหิต จะใช้เครื่องมือเฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจะถูกเจาะโลหิตจากแขนข้างหนึ่งผ่านเข้าเครื่องแยกอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดโลหิตออกจากเม็ดโลหิตแดง เมื่อได้เกล็ดโลหิตแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกคืนกลับเข้าสู่ร่างกาย ระยะเวลาในการบริจาคเกล็ดโลหิต ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

  คุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้บริจาคเกล็ดโลหิต
  *หมู่โลหิตจะต้องตรงกับผู้ป่วยที่ต้องการเกล็ดโลหิต
  *เส้นโลหิตตรงข้อพับแขนชัดเจน
  *ไม่รับประทานยาแก้ปวดแอสไพริน ในระยะเวลา 5 วันก่อนบริจาค
  และควรเป็นผู้ที่บริจาคโลหิตสม่ำเสมอ
  ผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจะไม่อ่อนเพลีย สามารถปฏิบัติภารกิจการงาน ได้ตามปกติยกเว้นในกรณีจำเป็น อาจให้บริจาคได้ทุก 3 วัน หลังจากบริจาคเกล็ดโลหิตไปแล้ว 1 เดือน สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ

  สถานที่ติดต่อ
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0-2251-3111 ต่อ 113, 114, 161, 162

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  บริจาคเม็ดโลหิตแดง(Single Donor Red Cell)
  ตุณประโยชน์
  เม็ดโลหิตแดงใช้ในผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือซีดจากมีความผิด ปกติของเม็ดโลหิตแดง เช่นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
  วิธีการ
  1. สามารถเตรียมเม็ดโลหิตแดงได้จำนวนยูนิตมากขึ้น จากผู้บริจาคโลหิตที่มีหมู่โลหิตหายาก และไม่มีผู้บริจาคเพียงพอที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย ถ้าให้ผู้บริจาคโลหิตบริจาคแบบปกติ
  2. สามารถเตรียมโลหิตสำรองไว้สำหรับการผ่าตัดตนเองครั้งเดียวได้ 2 ถุง
  3. เป็นโลหิตที่เตรียมจากผู้บริจาครายเดียว เป็นการลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคหลายๆราย
  คุณสมบัติของผู้บริจาค
  - คุณสมบัติเบื้องต้นเช่นเดียวกับผู้บริจาคโลหิตทั่วไป เช่น อายุระหว่าง 17-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาต่างๆ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สำหรับคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากการบริจาคโลหิตทั่วไปดังนี้
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="30%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width="59%">ชาย น้ำหนักมากกว่า
  </TD><TD width="41%">59 กิโลกรัม</TD></TR><TR><TD width="59%"> ส่วนสูงมากกว่า </TD><TD width="41%">155 เซนติเมตร</TD></TR><TR><TD width="59%">หญิง น้ำหนักมากกว่า </TD><TD width="41%">
   
 11. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  คำถามที่เกี่ยวกับสภากาชาดไทยครับ
  http://www.redcross.or.th/faq/index.php4


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=133 background=images/barline_back.gif>
  <!--End Sothink DHTMLMenu Body-->​
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=140 border=0><FORM name=tosearch action=http://www.redcross.or.th/cgi-bin/rcsearch method=get><TBODY><TR vAlign=top><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=140 height=42> </TD></TR><TR><TD width=140 height=29> </TD></TR></FORM></TBODY></TABLE><!--<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="140" height="70">

  <embed src="../swf/searchbox.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="140" height="70"> </embed> </object> --></TD></TR><TR vAlign=top><TD><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD></TR><!tr><!td><!a href="../member/index.php4"><!img src="../picture/mainmenu/mainmenu_25.gif" width="137" height="20" border="0"><!/a><!/td><!/tr><!tr><!tr><!td><!a href="../job/index.php4"><!img src="../picture/mainmenu/mainmenu_31.gif" width="137" height="20" border="0"><!/a><!/td><!/tr></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top width=617 bgColor=#ffffff><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD></TR><!--<tr> <td width="52%"> </td> <td width="48%"> </td></tr>--><TR><TD vAlign=top width="52%">[​IMG]คำถามประจำของสภากาชาดไทย</TD><TD vAlign=top align=right width="48%">[​IMG]คำถามประจำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</TD></TR><!-- start **************--><TR bgColor=#eeeeee><TD colSpan=2>ทำไมไม่รับบริจาคโลหิตกับคนที่เคยเป็นมะเร็ง ถึงแม้รักษาหายขาดแล้ว [ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ]
  เป็นเบาหวานบริจาคโลหิตได้หรือไม่ [ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ]
  เป็นโรคผิวหนัง และเป็นโรคภูมิแพ้บริจาคโลหิตได้หรือไม่ [ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ]
  เคยผ่าตัดต้อกระจกมาแล้ว จะอุทิศดวงตาได้หรือไม่ ? [ศูนย์ดวงตา]
  เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอดมาหลายปีจะอุทิศดวงตาได้หรือไม่ ? [ศูนย์ดวงตา]
  <TR><TD align=left>คำถามประจำทั้งหมด</TD><TD align=right>ค้นหาคำถามประจำ >> </TD></TR><!--<tr align=right><td colspan="2" >ค้นหาคำถามประจำ</td></tr>--><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR bgColor=beige><TD colSpan=2>คำถาม : ทำไมไม่รับบริจาคโลหิตกับคนที่เคยเป็นมะเร็ง ถึงแม้รักษาหายขาดแล้ว
  คำตอบ : คนที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็ง ถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาถึงขั้นที่คิดว่าหายขาดแล้วก็ตาม แต่สภาพคนที่เป็นมะเร็งจะอ่อนแอกว่าคนปกติ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้สูง หากบริจาคโลหิตจะทำให้ความเข้มข้นโลหิตเจือจางได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สุขภาพเสื่อมลง จึงของดบริจาค
  [​IMG]กลับสู่ด้านบน <TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR bgColor=beige><TD colSpan=2>คำถาม : เป็นเบาหวานบริจาคโลหิตได้หรือไม่
  คำตอบ : ได้ ถ้าสามารถควบคุมน้ำตาลให้ปกติได้ หรือหากอาการไม่รุนแรงถึงขั้นฉีดอินซูลิน และไม่มีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ สุขภาพอื่นๆต้องพร้อมด้วย
  [​IMG]กลับสู่ด้านบน <TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR bgColor=beige><TD colSpan=2>คำถาม : เป็นโรคผิวหนัง และเป็นโรคภูมิแพ้บริจาคโลหิตได้หรือไม่
  คำตอบ : 1. กรณีโรคภูมิแพ้ ถ้าแพ้อากาศมีอาการจาม น้ำมูกไหลเวลาอากาศเย็นๆ และต้องรับประทานยาแก้แพ้ เช่น Antihistamine ก็สามารถบริจาคโลหิตได้ แต่ถ้ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ลำคออักเสบ ต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ต้องงดไว้ก่อน จนกว่าจะรับประทานยาครบชุดหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ จึงมาบริจาคได้
  2. ส่วนโรคผิวหนังเรื้อรัง ขึ้นอยู่กับโรคอะไร และมีแผลตรงไหน ถ้ามีแผลบริเวณข้อพับแขนทั้งสองข้าง ต้องงดไว้ก่อนจนกว่าแผลจะหาย โรคผิวหนังอื่นๆและการใช้ยารักษาโรคผิวหนัง ต้องให้แพทย์ผู้ตรวจร่างกายพิจารณาเป็นรายๆไป
  [​IMG]กลับสู่ด้านบน <TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR bgColor=beige><TD colSpan=2>คำถาม : เคยผ่าตัดต้อกระจกมาแล้ว จะอุทิศดวงตาได้หรือไม่ ?
  คำตอบ : ได้ เพราะกระจกตาดำยังดีอยู่
  [​IMG]กลับสู่ด้านบน <TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR bgColor=beige><TD colSpan=2>คำถาม : เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอดมาหลายปีจะอุทิศดวงตาได้หรือไม่ ?
  คำตอบ : ได้ เพราะกระจกตาดำยังดีอยู่
  [​IMG]กลับสู่ด้านบน <TR><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR></TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]คำถามประจำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักบริหาร
  </TD><TD width="48%">เหล่ากาชาด
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานการคลัง
  </TD><TD width="48%">สำนักงานการเจ้าหน้าที่
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานจัดหารายได้
  </TD><TD width="48%">วิทยาลัยพยาบาล
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานกลาง
  </TD><TD width="48%">สำนักงานยุวกาชาด
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานอาสากาชาด
  </TD><TD width="48%">โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  </TD></TR><TR><TD width="52%">ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬา
  </TD><TD width="48%">โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
  </TD><TD width="48%">ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สถานเสาวภา
  </TD><TD width="48%">ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  </TD></TR><TR><TD width="52%">ศูนย์ดวงตา
  </TD><TD width="48%">ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
  </TD></TR><TR><TD width="52%">ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  </TD><TD width="48%">สำนักงานโภชนาการวังสวนจิตรลดา
  </TD></TR><TR><TD width="52%">สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
  </TD><TD width="48%">ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  </TD></TR><TR><TD width="52%">ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
  </TD><TD width="48%">มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
  </TD></TR><TR><TD width="52%">[​IMG]กลับสู่ด้านบน
  </TD><TD width="48%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
   
 12. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width=550 bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD width="76%" height=12>
  [​IMG]


  </TD><TD width="14%" height=12></TD></TR><TR><TD width="10%"></TD><TD width="76%">
  มนุษยธรรม


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">
  กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปราถนาที่จะนำความช่วยเหลือโดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อป้องกัน และบรรเทาทความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล ​


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  ความไม่ลำเอียง


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา ชั้น วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุด </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  ความเป็นกลาง


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธินิยม </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  ความเป็นอิสระ


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฏหมายของประเทศตน จะต้องธำรงความเป็นอิสระอยู่ต่อไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  บริการอาสาสมัคร


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  ความเป็นเอกภาพ


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">ในประเทศพึงมีสภากาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้กับคนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตน </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%"></TD><TD width="76%">
  ความเป็นสากล


  </TD><TD width="14%"></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="10%">[​IMG]</TD><TD width="76%">กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลสังกัดอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 13. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]
  [​IMG]
  พระผู้พระราชทานกำเนิด เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) มี<WBR>กรณี<WBR>พิพาท ระหว่าง ประเทศ<WBR>สยาม กับ<WBR>ฝรั่งเศส เรื่อง<WBR>ดิน<WBR>แดน<WBR>ฝั่ง<WBR>ซ้าย<WBR>แม่<WBR>น้ำ<WBR>โขง ได้<WBR>ทวี<WBR>ความ<WBR>รุน<WBR>แรง<WBR>จน<WBR>ถึง<WBR>มี<WBR>การ<WBR>สู้<WBR>รบ เป็น<WBR>เหตุ<WBR>ให้<WBR>ทหาร<WBR>บาด<WBR>เจ็บ<WBR>ล้ม<WBR>ตาย<WBR>มาก ไม่<WBR>มี<WBR>องค์<WBR>การ<WBR>กุศล ทำ<WBR>หน้า<WBR>ที่<WBR>ช่วย<WBR>เหลือ พยาบาล<WBR>บรรเทา<WBR>ทุกข์<WBR>อย่าง<WBR>เป็น<WBR>ล่ำ<WBR>เป็น<WBR>สัน ท่าน<WBR>ผู้<WBR>หญิง<WBR>เปลี่ยน ภาสกร<WBR>วงษ์ ได้<WBR>ดำ<WBR>เนิน<WBR>การ<WBR>ชัก<WBR>ชวน<WBR>และ<WBR>รวบ<WBR>รวม<WBR>สตรี<WBR>อาสา<WBR>สมัคร<WBR>ขึ้น และ<WBR>ได้<WBR>ทำ<WBR>บันทึก<WBR>กราบ<WBR>บังคม<WBR>ทูล<WBR>สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>นาง<WBR>เจ้าสว่างวัฒนา พระ<WBR>บรม<WBR>ราช<WBR>เทวี (สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>ศรีสว<WBR>รินทิ<WBR>ราบ<WBR>รม<WBR>ราช<WBR>เทวี<WBR> พระ<WBR>พันวัส<WBR>สา<WBR>อัยยิกา<WBR>เจ้า) ขอ<WBR>ให้<WBR>นำ<WBR>ความ<WBR>ขึ้น กราบ<WBR>บังคม<WBR>ทูล พระ<WBR>กรุณา<WBR>ขอ<WBR>พระ<WBR>ราช<WBR>ทาน<WBR>พระ<WBR>บรม<WBR>รา<WBR>ชานุญาต ตั้ง "สภา<WBR>อุณา<WBR>โลม<WBR>แดง<WBR>แห่ง<WBR>ชาติ<WBR>สยาม" ขึ้น<WBR>เพื่อ<WBR>ปฏิบัติ<WBR>การ บรรเทา<WBR>ทุกข์<WBR>ทหาร<WBR>ที่<WBR>บาด<WBR>เจ็บ เมื่อ<WBR>ความ<WBR>ทราบ<WBR>ฝ่า<WBR>ละออง<WBR>ธุลี<WBR>พระ<WBR>บาท พระ<WBR>บาท<WBR>สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>จุลจอม<WBR>เกล้า<WBR>เจ้า<WBR>อยู่<WBR>หัว มี<WBR>พระ<WBR>ราช<WBR>กระแส<WBR>ว่า เป็น<WBR>ความ<WBR>คิด<WBR>อัน<WBR>ดี<WBR>ตาม<WBR>แบบ<WBR>อย่าง<WBR>ประเทศ<WBR>ที่<WBR>เจริญ<WBR>แล้ว จึง<WBR>ทรง<WBR>พระ<WBR>กรุณา<WBR>โปรด<WBR>เกล้าฯ พระ<WBR>ราช<WBR>ทาน<WBR>พระ<WBR>บรม<WBR>ราชูปถัมภ์ และ<WBR>พระ<WBR>บรม<WBR>รา<WBR>ชานุญาต<WBR>ให้<WBR>เรี่ย<WBR>ไร<WBR>ได้<WBR>เงิน<WBR>ถึง ๔๔๓,๗๑๖ บาท ซึ่ง<WBR>เป็น<WBR>เงิน<WBR>จำนวน<WBR>มหาศาล<WBR>ใน<WBR>สมัย<WBR>นั้น กับ<WBR>ทรง<WBR>พระ<WBR>กรุณา<WBR>โปรด<WBR>เกล้าฯ ให้<WBR>สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>นาง<WBR>เจ้าสว่างวัฒนา พระ<WBR>บรม<WBR>ราช<WBR>เทวี (สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>ศรีสว<WBR>รินทิ<WBR>ราบ<WBR>รม<WBR>ราช<WBR>เทวี<WBR> พระ<WBR>พันวัส<WBR>สา<WBR>อัยยิกา<WBR>เจ้า) ทรงเป็น<WBR>"สภา<WBR>ชนนี" สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>นาง<WBR>เจ้า<WBR>เสาวภา<WBR>ผ่อง<WBR>ศรี พระวร<WBR>ราช<WBR>เทวี (สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>ศรีพัช<WBR>ริน<WBR>ทราบ<WBR>รม<WBR>ราชินี<WBR>นาถ<WBR> พระบรม<WBR>ราช<WBR>ชนนี<WBR> พันปี<WBR>หลวง)<WBR>ทรงเป็น<WBR>"สภา<WBR>นา<WBR>ยิกา" และ<WBR>ท่าน<WBR>ผู้<WBR>หญิง<WBR>เปลี่ยน ภาสกร<WBR>วงษ์ เป็น<WBR>เลขานุ<WBR>กา<WBR>ริณี<WBR>สภา<WBR>อุณา<WBR>โลม<WBR>แดง

  [​IMG]

  นับ<WBR>ว่า<WBR>ท่าน<WBR>ผู้<WBR>หญิง<WBR>เปลี่ยน เป็น<WBR>สตรี<WBR>ที่<WBR>ทัน<WBR>สมัย มี<WBR>ความ<WBR>คิด<WBR>ริ<WBR>เริ่ม เฉลียว<WBR>ฉลาด<WBR>มี<WBR>ความ<WBR>สามารถ ใน<WBR>ด้าน<WBR>ต่าง ๆ ใน<WBR>สมัย<WBR>นั้น<WBR>อย่าง<WBR>ยิ่ง<WBR>ท่าน<WBR>หนึ่ง อาจ<WBR>กล่าว<WBR>ได้<WBR>ว่า ท่าน<WBR>เป็น<WBR>ผู้<WBR>ที่<WBR>ได้ ริ<WBR>เริ่ม กิจ<WBR>การ<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ขึ้น เป็น<WBR>คน<WBR>แรก<WBR>ใน<WBR>ประเทศ<WBR>สยาม
  พระ<WBR>บาท<WBR>สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>จุลจอม<WBR>เกล้า<WBR>เจ้า<WBR>อยู่<WBR>หัว ทรง<WBR>พระ<WBR>ราช<WBR>ดำริ<WBR>ว่า เป็น<WBR>ความ<WBR>คิด<WBR>ที่<WBR>ต้อง<WBR>ด้วย<WBR>แบบ<WBR>อย่าง อารยประเทศ<WBR>ที่ เจริญ<WBR>แล้ว<WBR>ทั้ง<WBR>หลาย จึง<WBR>ทรง<WBR>พระ<WBR>กรุณา โปรด<WBR>เกล้าฯ พระ<WBR>ราช<WBR>ทาน พระ<WBR>บรม<WBR>รา<WBR>ชานุญาต<WBR>ให้<WBR>จัด<WBR>ตั้ง "สภา<WBR>อุณา<WBR>โลม<WBR>แดง" ขึ้น ใน<WBR>วัน<WBR>ที่ ๒๖ เมษายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ซึ่ง<WBR>ถือ<WBR>เป็น<WBR>วัน<WBR>สถาปนา สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ไทย
  พระ<WBR>บาท<WBR>สมเด็จ<WBR>พร<WBR>ะม<WBR>งกฏ<WBR>เกล้า<WBR>เจ้า<WBR>อยู่<WBR>หัว เมื่อ<WBR>ทรง<WBR>ดำรง<WBR>ตำแหน่ง<WBR>พระ<WBR>ยุพราช<WBR>เสด็จ กลับ<WBR>จาก<WBR>การ<WBR>ศึกษา ใน<WBR>ประเทศ<WBR>อังกฤษ<WBR>ผ่านมา<WBR>ทาง<WBR>ประเทศ<WBR>ญี่ปุ่น ได้<WBR>เสด็จ<WBR>ทอด<WBR>พระ<WBR>เนตรโรง<WBR>พยาบาลของ<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ญี่ปุ่น ทำ<WBR>ให้ทรง<WBR>พระ<WBR>ดำริ<WBR>ว่า ถ้า<WBR>ได้<WBR>จัดโรง<WBR>พยาบาล<WBR>ของ<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ขึ้น<WBR>ใน<WBR>เมือง<WBR>ไทย ก็<WBR>จะ<WBR>เป็น<WBR>ประ<WBR>โยชน์<WBR>แก่<WBR>บ้าน<WBR>เมือง ฉะนั้น เมื่อ สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>ราช<WBR>บิดา เสด็จ<WBR>สู่ สวรรคาลัย พระ<WBR>องค์<WBR>จึง<WBR>ได้<WBR>ร่วม<WBR>กับ<WBR>พระ<WBR>ราชภ<WBR>รา<WBR>ดาภคินี ทรง<WBR>บริจาค<WBR>ทรัพย์รวม<WBR>กับ<WBR>ทุน<WBR>ของ<WBR>สภา<WBR>อุณาโลม<WBR>แดง<WBR>ที่<WBR>มี<WBR>อยู่ สร้าง<WBR>โรง<WBR>พยาบาล<WBR>ขึ้น<WBR>ใน<WBR>ที่<WBR>ดินส่วน<WBR>พระ<WBR>องค์ แล้ว<WBR>โปรด<WBR>เกล้าฯ ขนาน<WBR>นาม<WBR>ตาม<WBR>พระ<WBR>ปรมาภิไธย พระ<WBR>บาท<WBR>สมเด็จ<WBR>พระ<WBR>รามาธิบดี<WBR>ศรี<WBR>สินทร มหา<WBR>จุฬา<WBR>ลง<WBR>กรณ์ พระ<WBR>จุลจอม<WBR>เกล้า<WBR>เจ้า<WBR>อยู่<WBR>หัว<WBR>ว่า "โรง<WBR>พยาบาล จุฬา<WBR>ลง<WBR>กรณ์" เพื่อ<WBR>เป็น<WBR>อนุสรณ์ ใน<WBR>พระ<WBR>ราช<WBR>บิดา ให้<WBR>โรง<WBR>พยาบาล<WBR>นี้ เป็น<WBR>ของ<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>สยาม เมื่อ พ.ศ. 2457 ชื่อ<WBR>สภา<WBR>อุณา<WBR>โลม<WBR>แดง และ<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>นี้ เรียก<WBR>ปะ<WBR>ปน<WBR>กัน<WBR>ตลอด<WBR>มา แต่<WBR>เมื่อ พ.ศ. 2453 ชื่อ<WBR>สภา<WBR>อุณา<WBR>โลม แดง<WBR>ก็<WBR>สูญ<WBR>ไป คง<WBR>ใช้<WBR>กัน<WBR>แต่ สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>สยาม หรือ<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ไทย ตาม<WBR>ชื่อ<WBR>ประเทศ ซึ่ง<WBR>เปลี่ยน<WBR>จาก สยาม<WBR>เป็น<WBR>ไทย มา<WBR>จน<WBR>บัด<WBR>นี้
  ส่วน<WBR>การ<WBR>รับ<WBR>รอง ระหว่าง<WBR>ประเทศ คณะ<WBR>กรรมการ<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ระหว่าง ประเทศ ได้<WBR>รับ<WBR>รอง<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>ไทย เมื่อ<WBR>วัน<WBR>ที่ 27 พฤษภาคม 2463 และ สหพันธ์<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด<WBR>และ<WBR>สภา<WBR>เสี้ยว<WBR>วง<WBR>เดือน แดง<WBR>ระหว่าง<WBR>ประเทศ (เดิม<WBR>คือ สันนิบาต<WBR>สภา<WBR>กา<WBR>ชาด) ได้<WBR>รับ<WBR>เข้า เป็น<WBR>สมาชิก เมื่อ<WBR>วัน<WBR>ที่ 8 เมษายน 2464
   
 14. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="87%">ประวัติความเป็นมา</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">เนื่องด้วยในประเทศไทย มีคนตาบอดหรือมืดมัวอยู่เป็นจำนวนมากที่มีสาเหตุจากโรคกระจกตา หรือตาดำ ซึ่งศัพท์ทางแพทย์ เรียกว่า Cornea อันอาจจะรักษาให้หายหรือทุเลาได้ โดยวิธีการผ่าตัด ที่เรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา หรือ Corneal Transplantaiton ( Keratoplasty)
  ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่า จักษุแพทย์ได้กระจกตามาด้วยวิธีใด ในสมัยก่อน ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ดวงตาสากล (International Eye Bank) ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ John Harry King, Jr. เป็นผู้อำนวยการ จัดส่งดวงตามาให้ทางเครื่องบิน และบางโอกาสจักษุแพทย์ในประเทศไทยก็พยายามช่วยตัวเอง โดยการแสวงหาดวงตาจากศพที่ไม่มีญาติ ซึ่งถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้ นานๆ ถึงจะได้ดวงตาสักครั้ง ไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่รออยู่เป็นจำนวนมาก
  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ดวงตาตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามืดมัวอย่างในอารยะประเทศ ด้วยการปรึกษาร่วมกันระหว่าง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันทร์ (ในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภากาชาดไทย) ศาสตราจารย์นายแพทย์ กอบชัย พรหมินทะโรจน์ และนายแพทย์พิศักดิ์ ลุ่มสวัสดิ์ มีความเห็นพ้องกันว่า สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลมีความเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคดวงตา เพื่อจะได้นำดวงตาเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ต่อไป ในปี พ.ศ. 2508 สภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริจาคดวงตาสภากาชาดไทยชุดแรก เมื่อ 18 พฤษภาคม 2508 คณะกรรมการชุดแรกได้บัญญัติคำว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษที่ว่า Thai Red Cross Eye Bank ซึ่งสภากาชาดไทยได้ใช้เป็นชื่อของหน่วยงานนี้ตลอดมา
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2512 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาจากผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรก นำมาใช้ทำผ่าตัดให้ผู้ป่วยสำเร็จ 2 ราย เพื่อเป็นการระลึกถึงคณะกรรมการมีมติให้ถือเอาวันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้แสดงความจำนงอุทิศดวงตา ความว่า
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2 height=24> </TD><TD width="87%" height=24>
  "ดวงตาเราคู่นี้แสนมีค่า เกินกว่าจะทิ้งไปให้สูญเปล่า
  </TD><TD width="11%" height=24> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">
  เราไม่อยู่เราไม่ใช้นัยน์ตาเรา ให้คนเขาเก็บไว้ใช้เราได้บุญ "
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2> </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">พันธกิจ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาทำหน้าที่
  1. เป็นศูนย์รับแสดงความจำนงอุทิศดวงตาจากผู้มีกุศลจิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาดำพิการ
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">2. เก็บรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรมส่งให้โรงพยาบาลเพื่อจักษุแพทย์ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">3. เป็นศูนย์กลางประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">4. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานสากล</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">5. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดวงตาภาคทุกแห่ง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">6. ให้บริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อการรักษาโรคผิวดวงตา และกระจกตา </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2>
  </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">วิสัยทัศน์</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">หาดวงตาได้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  <TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2>
  </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">โครงสร้างและอัตรากำลัง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><!-- <td width="87%">
  ผู้อำนวยการ
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  รองผู้อำนวยการ
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - เจ้าหน้าที่บริหาร 2 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - นายช่างศิลป์ 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  - ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">
  </td> <td width="87%">
  ฝ่ายปฏิบัติการ
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td width="87%">
  - หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td width="87%">
  - พยาบาลผู้ประสานงาน 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td width="87%">
  - นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา​
  </td> <td width="11%"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td width="87%">
  - เจ้าหน้าที่เก็บดวงตา 6 อัตรา ​
  </td>--><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก

  </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  ผู้อำนวยการศูนยดวงตาสภากาชาดไทย

  </TD></TR><TR><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2> </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">หน้าที่ความรับผิดชอบ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาแก่ประชาชน </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">2. รับอุทิศดวงตา จากผู้มีกุศลจิต</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">3. จัดเก็บดวงตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">4. พัฒนาการเก็บรักษาดวงตา เพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุด</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">5. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้การปฏิบัติงานทันสมัยอยู่เสมอ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">6. เป็นศูนย์กลางประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดย จักษุแพทย์</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">7. ให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินงานจัดหา และบริจาคดวงตา ศูนย์ดวงตาภาคทุกแห่ง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2>
  </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">วัตถุประสงค์ของศูนย์ดวงตา</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">1. รับอุทิศดวงตาจากผู้มีกุศลจิต </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">2. มอบดวงตาที่ได้รับจากผู้อุทิศ ให้จักษุแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยตาดำพิการ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">3. เป็นศูนย์กลางประสานงานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยตาดำพิการได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#99cccc colSpan=2>
  </TD><TD width="87%" bgColor=#99cccc>ประวัติความเป็นมา-- พันธกิจ-- วิสัยทัศน์-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ-- วัตถุประสงค์-- เครือข่าย</TD><TD width="11%" bgColor=#99cccc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาและเครือข่าย</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  </TD><TD width="87%">เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
  เพื่อให้งานด้านบริจาคดวงตา และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตากระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการในปี 2538 ศูนย์ดวงตาได้จัดตั้งดวงตาภาคขึ้นใหม่ การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2 height=12> </TD><TD width="87%" height=12>ปัจจุบันศูนย์ดวงตาได้จัดตั้งศูนย์ดวงตาภาค รวม 10 ภาคคือ
  ศูนย์ดวงตาภาค 1 รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เป็นศูนย์กลาง
  </TD><TD width="11%" height=12> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 2 รพ.สระบุรี จ.สระบุรี เป็นศูนย์กลาง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 3 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 4 รพ.ศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรี เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 5 รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 6 รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 9 รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์กลาง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 10 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 11 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลาง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="87%">ศูนย์ดวงตาภาค 12 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เป็นศูนย์กลาง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
  [​IMG]
  </TD><TD width="87%">กลับสู่ด้านบน</TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 15. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="88%">ประวัติความเป็นมา </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้วยวิธีอื่นให้มีชีวิตใหม่ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษา คือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิต ซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก กล่าวคือ ปัญหาการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะทั้งวงการแพทย์และสาธารณชนทั่วไป และปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ จึงเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง
  สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรกลางการกุศล ได้ริเริ่มเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทย วันที่ 14 มีนาคม 2531 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับคณะแพทย์จากสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2533 จึงมีคำสั่งตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยเป็นการภายใน ในสังกัดสำนักงานกลาง แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น
  ปี 2536 อันเป็นปีครบรอบร้อยปีสภากาชาดไทย สภากาชาดไทยได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 โดยมีพลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นประธานกรรมการ มีสถานที่ทำการอยู่ที่ตึกกองอาสากาชาด ชั้น 2 และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffcc colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#ffffcc>ประวัติความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- นโยบาย -- หน้าที่ความรับผิดชอบ -- โครงสร้าง -- กิจกรรม</TD><TD width="11%" bgColor=#ffffcc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">
  วัตถุประสงค์
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">วัตถุประสงค์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">1. เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">2. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะให้กับโรงพยาบาลที่มีผู้รอรับอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">3. เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับอวัยวะทั่วประเทศ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">4. เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค ด้วยความเสมอภาคและถูกต้องตามหลักวิชาการ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">5. เป็นศูนย์กลางการตรวจชนิดของเนื้อเยื่อของการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">6. เป็นศูนย์ข้อมูล บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">7. เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะในประเทศข้างเคียง หากมีการจัดสรรแลกเปลี่ยนอวัยวะบริจาคระหว่างประเทศในอนาคต </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffcc colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#ffffcc>ประวัติความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- นโยบาย -- หน้าที่ความรับผิดชอบ -- โครงสร้าง -- กิจกรรม</TD><TD width="11%" bgColor=#ffffcc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">นโยบาย</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">- จัดสรรอวัยวะอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">- ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่างๆไปใช้ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffcc colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#ffffcc>ประวัติความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- นโยบาย -- หน้าที่ความรับผิดชอบ -- โครงสร้าง -- กิจกรรม</TD><TD width="11%" bgColor=#ffffcc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">หน้าที่ความรับผิดชอบ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะ โดยประชาสัมพันธ์ทั้งสาธารณชน บุคคลทางการแพทย์ ในเรื่องความสำเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะ สมองตาย กระบวนการบริจาคอวัยวะ และการขาดแคลนอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- รับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ (Donor Registration)</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- รับลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับการบริจาคอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- การจัดสรรอวัยวะด้วยความเสมอภาค ถูกต้องตามหลักวิชาการ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตสมองตายกับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ การเดินทางของทีมผ่าตัด การขนส่งอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2> </TD><TD width="88%">- ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะ ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ถ้าญาติต้องการ และขอสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทยแก่ทายาท</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffcc colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#ffffcc>ประวัติความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- นโยบาย -- หน้าที่ความรับผิดชอบ -- โครงสร้าง -- กิจกรรม</TD><TD width="11%" bgColor=#ffffcc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">โครงสร้างการบริหารงาน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
  </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
  </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  นายแพทย์สุภนิติ์ นิวาตวงศ์
  </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD>
  รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
  </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"><TABLE width=400 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=300>
  ตำแหน่ง
  </TD><TD width=100>
  อัตรา
  </TD></TR><TR><TD>ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 7</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>พยาบาล 6</TD><TD>
  2​
  </TD></TR><TR><TD>นักวิชาการศึกษา 5</TD><TD>
  3​
  </TD></TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่ธุรการ 4</TD><TD>
  2​
  </TD></TR><TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่ธุรการ 2</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>นักเทคนิคการแพทย์</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์</TD><TD>
  1​
  </TD></TR><TR><TD>ผู้ช่วยพยาบาล 3</TD><TD>
  2​
  </TD></TR><TR><TD>นักการภารโรง</TD><TD>
  1​
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffcc colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#ffffcc>ประวัติความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- นโยบาย -- หน้าที่ความรับผิดชอบ -- โครงสร้าง -- กิจกรรม</TD><TD width="11%" bgColor=#ffffcc> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กิจกรรมรณรงค์แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"></TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 16. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  [​IMG]
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="88%">ประวัติความเป็นมา </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD vAlign=top width="88%"> หลังจากการประชุมสันนิบาตกาชาด ครั้งที่ 17 เสร็จสิ้นลง ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทยในขณะนั้นได้นำมติดังกล่าวเสนอต่อกรรมการสภากาชาดไทยขอจัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นในกองวิทยาศาสตร์ งานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย จึงได้เริ่มกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2495 เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของสภากาชาดสากล
  ต่อมา พ.ศ.2496 ราชสกุลรังสิต ได้บริจาคเงินสร้างตึกที่ทำงานการบริการโลหิตขึ้น ว่าตึกรังสิตานุสรณ์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2496
  การรับบริจาคโลหิตในปีแรกๆ นั้นจะกระทำเฉพาะภายในสถานที่เท่านั้นมีผู้บริจาควันละไม่ถึง 10 ราย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิตเป็นผู้บริจาคโลหิตหมายเลข 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2498 จึงได้เริ่มรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ โดยได้รับบริจาครถยนต์จากสมาคมเซ็นต์แอนดรูแห่งกรุงเทพฯ
  พ.ศ.2499 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชดำเนินปีละครั้งทุกปี ต่อมาปี พ.ศ.2503 สภากาชาดไทยได้จัดให้มีเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต 1,7,20,30,40และ50 ครั้งขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกใหม่โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป
  เพื่อให้งานบริการโลหิตขยายตัวกว้างขวางขึ้นสภากาชาดไทยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทนชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.2504 โดยมีพลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการคนแรกซึ่งได้มีการพัฒนาขยายงานรับบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยการเปิดสาขาบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค
  พลตรีศิริ สิริโยธิน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505-2512 และถึงอนิจกรรมในปี พ.ศ.2520 ด้วยผลงานนานับประการที่ท่านทุ่มเทแแรงกายแรงใจกำลังความคิดให้กับงานบริการโลหิตของประเทศไทยมาตลอด 17 ปีเต็ม ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตฉะนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้ตั้งชื่อห้องประชุมที่ชั้น 4 ว่าห้องประชุม "ศิริ สิริโยธิน"
  ในปีพ.ศ.2506 รัฐบาลฝรั่งเศส ได้แสดงความสนใจที่จะให้ช่วยเหลือเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งในการนี้ ศาสตราจารย์ฌอง แบร์นาร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและเสนอว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยินดีให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครืองมือเครื่องใช้รวมมูลค่า 10 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เชิญผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ที่มีงานบริการโลหิตมาประชุมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและที่ประชุมก็มีมติมอบหมายให้สภากาชาดไทยพิจารณารับไปจัดโครงการเสนอเนื่องจากมีความพร้อมทางด้านนี้มากที่สุด
  ภายหลังจาการปรึกษาหารือในรายละเอียดกับกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีตามลำดับเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2508 ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้วมอบให้สภากาชาดไทยรับไปดำเนินการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2509 ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยมีมติอนุมัติให้แยกแผนกบริการโลหิตออกจากกองวิทยาศาสตร์ตั้งเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และแต่งตั้งนายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ เป็นอำนวยการท่านแรกของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และได้มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
  ปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได้จัดตั้งงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างและเครื่องเรือนรวม 6.1 ล้านบาท โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิติขจร เป็นประกอบการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2511 และวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดอาคาร ซึ่งอาคารดังกล่าวนี้ยังคงใช้เป็นที่ทำการอยู่ในปัจจุบันโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
  ปี พ.ศ.2520 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 14 ล้านบาท สร้างอาคารขึ้นอีกหลังหนึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้สำหรับการผลิตพลาสมาแห้งและแยกส่วนประกอบพลาสมา โดยสร้างแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.2522 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งานบริการโลหิตของชาติได้มีการพัฒนาและขยายขอบข่ายของงานออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในด้านของคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#cc9999 colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#cc9999>ประวัติความเป็นมา-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ</TD><TD width="11%" bgColor=#cc9999> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">
  โครงสร้างและอัตรากำลัง
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR>* <TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  ผู้อำนวยการ
  พญ.รัชนี โอเจริญ
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  รองผู้อำนวยการ
  พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  <TABLE width="59%" align=center border=0><TBODY><TR><TD width="39%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="22%"> </TD><TD width="39%">
  [​IMG]
  </TD></TR><TR><TD width="39%" height=24>
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  </TD><TD width="22%" height=24> </TD><TD width="39%" height=24>
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ​
  </TD></TR><TR><TD width="39%" height=29>
  นางเพ็ญนิภา บุญวิสุทธิ์
  </TD><TD width="22%" height=29> </TD><TD width="39%" height=29>
  นางกรองกาญจน์ สรรค์ศุภกิจ​
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">กลับสู่ด้านบน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD bgColor=#cc9999 colSpan=2> </TD><TD width="88%" bgColor=#cc9999>ประวัติความเป็นมา-- โครงสร้างและอัตรากำลัง-- หน้าที่ความรับผิดชอบ</TD><TD width="11%" bgColor=#cc9999> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD width="88%">หน้าที่ความรับผิดชอบ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">สภากาชาดไทย ได้กำหนดหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไว้ในข้อบังคับของสภากาชาดไทย ข้อ 42 ทวิ ดังนี้คือ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. แปรรูปโลหิตที่เหลือใช้สำหรับเก็บและจ่ายเพื่อรักษาโรคบางชนิด </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. ทำการวิจัย การถ่ายโลหิตและเรื่องโลหิตวิทยา</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. ช่วยจัดตั้งงานบริการโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดในรูปของสาขาบริการโลหิตแห่งชาติหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้จัดตั้งสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค และสาขาบริการโลหิตในกรุงเทพฯ รวมทั้งหมด 147 สาขา สำหรับการบริการโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพฯ มีดังนี้คือ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3.สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4.โรงพยาบาลตำรวจ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 5.โรงพยาบาลรามาธิบดี </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 6.วชิรพยาบาล </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">บทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในปัจจุบัน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. จัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต เพื่อบริการให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. จัดทำอุปกรณ์การเจาะเก็บโลหิต เช่น ถุงบรรจุโลหิต, น้ำยาต่าง ๆ ใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และจ่ายให้แก่สาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. ผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต เพื่อใช้ในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทางการศึกษาทั่วประเทศ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ได้แก่ แอลบูมิน, อิมมูโนโกลบูลิน</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 5. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 6. ช่วยเหลือธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ในด้านการตรวจสอบหมู่โลหิตที่มีปัญหาและการจัดหาหมู่โลหิตพิเศษ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 7. จัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางธนาคารเลือด </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 8. จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติให้ครบ 12 ภาค ทั่วประเทศ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">การแบ่งงาน สายงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 10 ฝ่ายดังนี้</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย คือ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. หน่วยธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ งานประชุมและจัดเลี้ยง งานเลขานุการ และให้ความร่วมมือสนับสนุนกับทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. หน่วยการเงิน บัญชี และพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่เงินในงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ, เงินบริจาค, เงินทุนต่าง ๆ การจัดซื้อและการพัสดุของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. หน่วยอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานช่างทุกประเภท งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอาคารสำนักงาน ตลอดจนงานสวนและงานรักษาความปลอดภัย</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. หน่วยเลขานุการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่าง ผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและส่งเสริมวิชาการ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิต ส่วนประกอบโลหิต ถุงบรรจุโลหิต, งานตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, งานตรวจสอบความสะอาดสถานที่ผลิต, งานตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์, งานเตรียมน้ำยา Sterile และ Non-Sterile ให้ใช้ในฝ่ายต่าง ๆ, งานดำเนินการขอหนังสือรับรองรุ่นผลิตภัณฑ์จากกองชีววัตถุ, งานสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบ, งานศึกษาและควบคุมคุณภาพในโครงการต่าง ๆ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดหาผู้บริจาคโลหิต มีหน้าที่ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. วางแผนการดำเนินงานจัดหาโลหิตบริจาคภายนอกสถานที่ โดยการติดต่อประสานงานขอรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีในการเชิญชวนหรือชักจูงใจให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิตที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. นำเสนอวิทยาการความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานบริการโลหิตต่อสื่อมวลชนทุกแขนง </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 5. จัดอบรมสัมมนาประชุมวิชาการ และจัดทำโครงการต่างๆ ในการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มองเห็นความสำคัญของงานบริการโลหิตและให้ความร่วมมือสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต มีหน้าที่เจาะเก็บโลหิตทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ดังนี้</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. การเก็บเจาะโลหิตภายในสถานที่ เป็นการเจาะเก็บโลหิตจากประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โดยปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดรับเฉพาะวันที่ 1 มกราคม) </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  วันจันทร์ - อังคาร - พุธ - ศุกร์ จะเปิดรับตั้งแต่ 8.00-16.30 น.​
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  วันพฤหัสบดี จะเปิดรับตั้งแต่ 7.30-18.30 น.​
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  วันเสาร์และวันหยุดราชการอื่นๆ จะเปิดรับตั้งแต่ 8.00-12.00 น. ​
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">
  วันอาทิตย์ จะเปิดรับตั้งแต่ 12.00-16.00 น.​
  </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. การเจาะเก็บภายนอกสถานที่ เป็นการเจาะเก็บโลหิตโดยการจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ออกไปรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้การออกรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ จะต้องดำเนินการติดต่อนัดหมาย วัน เวลา การใช้สถานที่หรือการใช้รถรับบริจาคเคลื่อนที่ โดยมีการประสานงานติดต่อนัดหมาย เช่น หน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา วัด รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานเอกชน กลุ่มโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายทะเบียนและสถิติ มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้บริจาคโลหิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตั้งแต่ทะเบียนประวัติผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลโลหิตทุกหน่วย ทะเบียนผู้มีสิทธิรับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 -108 ครั้ง และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 3 ชั้น 2 และชั้น 1 สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคครบ 50 ครั้ง 75 ครั้ง และ 100 ครั้ง ตามลำดับ ตลอดจนการจัดทำรายงานสถิติของงานบริการโลหิต พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งสถิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น ๆ ขอมา</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายคัดกรอง จ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ในการตรวจโลหิตทุกยูนิต เพื่อให้ได้โลหิตที่ปลอดภัยที่สุดก่อนจะจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">การตรวจที่สำคัญมีดังนี้ คือ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">1.ตรวจหมู่โลหิต ระบบ ABO </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">2.ตรวจหมู่โลหิต ระบบ Rh</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">3.ตรวจกรองแอนติบอดีของหมู่โลหิตระบบอื่น</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">4.ตรวจซิฟิลิส (VDRL) </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">5.ตรวจร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">6.ตรวจร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HVC)</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">7.ตรวจไวรัส เอชไอวี (HIV) (anti-HIV,HIV-Ag) </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก มีหน้าที่ดังนี้ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">1.ตรวจโลหิตเพื่อยืนยันผลการตรวจเดิมหรือตรวจเพิ่มเติมแก่ฝ่ายคัดกรอง จ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และธนาคารเลือดของโรงพยาบาลทั่วประเทศ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">2.รับบริจาคพลาสมาและเกล็ดโลหิตจากผู้บริจาครายเดียว</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">3.เก็บรักษาเม็ดโลหิตแดง,เซลล์ไขกระดูกและกระดูกแช่แข็ง</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">4.รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้กับตนเองก่อนผ่าตัด</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">5.ตรวจโลหิตและดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิตที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายพลาสมาและแปรรูปโลหิต มีหน้าที่ เตรียมส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายผลิตน้ำยาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ มีหน้าที่ผลิตน้ำยาแอนติซีรัมที่ใช้ในการตรวจหมู่โลหิต ผลิตภัณฑ์เซลล์มาตรฐานและน้ำยาต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางธนาคารเลือด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และจำหน่ายแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน ตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 ชนิด </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1.Anti-A</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. Anti-B</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. Anti-AB</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. Anti-A</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 5. Anti-H </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 6.Anti HUMAN GLOBULIN SERUM</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 7. Anti-M </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 8. Anti-N</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 9. Anti-D</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%">มีหน้าที่ผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิดต่าง ๆ, น้ำยาป้องกันการแข็งตัวของโลหิต, อุปกรณ์และน้ำยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ดังนี้</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 1. ผลิตและจำหน่ายน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของโลหิต (ACD) สำหรับเก็บโลหิตเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 2. ผลิตและจำหน่ายน้ำกลั่น สำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 3. ผลิตน้ำยา สำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับห้องปฏิบัติการ และจ่ายให้สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 4. ผลิตและจ่ายชุดเจาะเก็บโลหิตสำหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 5. เตรียมอุปกรณ์ปราศจากชื้อ สำหรับใช้ในการเจาะเก็บโลหิต</TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 6. ทำการฆ่าเชื้อเครื่องมือที่ใช้เฉพาะในแผนกต่างๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ </TD><TD width="11%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD><TD width="88%"> 7. จัดเตรียมเครื่องมือใช้สำหรับหน่วยเคลื่อนที่ในการออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ </TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 17. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#183478 border=0><TBODY><TR><TD width=101></TD><TD width=491> </TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101> </TD><TD width=491><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD colSpan=6>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD rowSpan=3>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101> </TD><TD width=491> </TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101>
  [​IMG]
  </TD><TD width=491>บริการโลหิต </TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101> </TD><TD width=491><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  </TD><TD width="92%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  </TD><TD width="92%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  </TD><TD width="92%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101>
  [​IMG]
  </TD><TD width=491>บริการดวงตา</TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101> </TD><TD width=491><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">กระบวนการจัดเก็บดวงตา</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">กระจกตาแช่น้ำยา Optisol</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">กระจกตาแช่ Glycerine</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">ตาขาว</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">เยื่อหุ้มรก Amniotic membrane</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">การจ่ายดวงตาอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%"> </TD><TD width="92%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101>
  [​IMG]
  </TD><TD width=491>บริการอวัยวะ</TD><TD width=384> </TD></TR><TR><TD width=101> </TD><TD width=491><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">การจัดสรรหัวใจ ปอด ตับ</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="8%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="92%">การจัดสรรไต</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 18. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#183478 border=0><TBODY><TR><TD width=56></TD><TD width=615><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD colSpan=6>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD rowSpan=3>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=289> </TD></TR><TR><TD width=56>
  [​IMG]
  </TD><TD width=615>บริการโลหิต </TD><TD width=289> </TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD colSpan=3>
  ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (THAI RED CROSS BLOOD BAG)
  ปัจจุบันการใช้โลหิตได้มีการนำไปใช้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการใช้ในรูปของโลหิตรวม (Whole Blood) แล้วยังนำไป ใช้ในรูปส่วนประกอบของโลหิต (Blood Components) ซึ่งได้แก่เกล็ดเลือด (Platelet) เม็ดโลหิตแดงเข้มข้น ( Packed Red Cell) และเม็ดโลหิตขาว ( Buffy Coat) แต่การใช้ขวดแก้ว เก็บโลหิตจะทำให้ได้โลหิตในรูปโลหิตรวม และเป็นการ ไม่สะดวกในการเตรียมส่วนประกอบโลหิตจากขวดแก้วโดยใช้เครื่องปั่น การใช้ขวดแก้วจะแตกง่ายกว่า ถุงบรรจุโลหิต อีกทั้ง ส่วนประกอบโลหิตที่เตรียมจากขวดต้องนำไปใช้โดยเร็วภายใน 24 ช.ม. เพราะเป็นระบบเปิด (Opened System) แต่ถ้าใช้ ถุงบรรจุโลหิต แบบถุงคู่ (Double bag),ถุงชุด 3 ใบ (Triple Bag) หรือถุง 4 ใบ (Quadruple bag) จะเป็นระบบปิด (Closed System) ซึ่งสามารถเก็บส่วนประกอบ โลหิตได้นานและได้คุณภาพดี หากโลหิตที่ได้รับบริจาคสามารถ เก็บไว้ในถุง ทั้งหมดและสามารถนำไปแยก ส่วนประกอบโลหิตได้ทุกยูนิต จะทำให้ผู้ป่วยได้รับ โลหิตเฉพาะส่วนตามความจำเป็นของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผลในการรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นการประหยัดการใช้โลหิต เพื่อให้ต้นทุนถุงบรรจุโลหิตต่ำลง และเป็น การช่วยเหลือตนเองด้วย
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้พัฒนาการผลิตถุงบรรจุโลหิตแทนขวดแก้ว ในปีพ.ศ. 2532 ได้มีการ ประชุมนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับงานบริจาคโลหิต และที่ประชุมมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ส่วน ประกอบโลหิตอย่าง พอ เพียงทั่วประเทศ แต่เนื่องจากถุงบรรจุโลหิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะพัฒนาการผลิตถุงบรรจุโลหิต จากสภากาชาดไทย และได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2535 โดย ได้รับงบประมาณดำเนินการ 30 ล้านบาท โดยมอบหมาย ให้ฝ่าย เตรียมเครื่องมือและน้ำยาเอ.ซี.ดี ( ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายผลิต ถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหลัง จากได้รับอนุมัติแล้วก็ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ติดตั้งเครื่องมือ และดำเนินการทดลองผลิตใน ปี พ.ศ. 2538 โดยได้รับ ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีจากสภากาชาดประเทศออสเตรีย (Transfusion Equipment Austria Red Cross) โครงการถุงบรรจุ โลหิตแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้
  ระยะที่ 1
  - มกราคม 2538 ได้ผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิดถุงคู่บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี (CPD Double Bag) จากถุงเปล่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  - เมษายน 2538 นำออกทดลองใช้ ( Clinical Trial) ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  ระยะที่ 2
  - ตุลาคม 2538 ผลิตถุงชนิดถุงเดี่ยว บรรจุน้ำยา พี.ซี.ดี ขนาด 350 มิลลิลิตร (CPD Single Bag 350 ml.) จากถุงเปล่าที่ผลิตเองและทำการทดลองใช้ ( Clinical trial) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  - 27 มีนาคม 2539 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียซึ่งผลิต ถุงบรรจุโลหิตโดยสภากาชาด นับตั้งแต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ดำเนินการผลิตถุงบรรจุโลหิตเมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และกำลังการผลิตขึ้นเป็นลำดับ และได้ผลิตใช้แล้วจำนวน 6 ชนิดดังนี้
  1. ถุงเดี่ยว บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี ขนาด 350 มล. (ซีซี)
  2. ถุงคู่ บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี ขนาด 350 มล. (ซีซี)
  3. ถุงคู่ บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี ขนาด 450 มล. (ซีซี)
  4. ถุงชุด บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี ขนาด 450 มล. (ซีซี)
  5. ถุงเดี่ยว บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี เอวัน ขนาด 350 มล. (ซีซี)
  6. ถุงคู่ บรรจุน้ำยาพี.ซี.ดี เอวัน ขนาด 350 มล. (ซีซี)

  รวมการผลิตได้จำนวน 951,321 หน่วย หรือแยกเป็นจำนวนถุงได้ 1,400,000 ถุง โดยไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆ กับผู้ป่วย เมื่อนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถ ลดต้นทุนการจัดซื้อถุงบรรจุโลหิตถึง 22 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 สามารถลดต้นทุนจากการจัดซื้อถุงบรรจุโลหิตประมาณ 12 ล้านบาท นอกจากนี้ยัง สามารถลดอัตราการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นกลไกหนึ่ง ในการควบคุมราคาถุงบรรจุโลหิตที่จำหน่ายในประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีอัตราการผลิตถุงประมาณ 700,000ถุง หรือเมื่อคิด เป็นถุงชุดหรือถุงเดี่ยวจะได้ประมาณ 400,000 หน่วย สำหรับแผนการผลิต ในปี พ.ศ. 2543 ได้ประมาณการผลิตว่า จะผลิต ถุง Triple Bag จาก 50,000 เป็น 120,000 หน่วย ส่วนถุงชนิดอื่นๆ ก็อาจเพิ่มได้ประมาณ 10% ซึ่งคงเพียงพอ สำหรับใช้ ภายในศูนย์ฯ และภาคบริการโลหิตเท่านั้น แต่ยังไม่เพียงพอ สำหรับทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าหากได้รับงบประมาณเครื่องมืออีก 1 ชุดพร้อมอัตรากำลังในปี พ.ศ. 2544 ก็คงสามารถผลิตใช้เพียงพอทั่วประเทศ ในปีพ.ศ.2545 เพราะ ขณะนี้มีเครื่องมือ ชุด เดียวซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์เมื่อมีการเปลี่ยนชนิดถุงที่ผลิต นอกจากนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังมี โครงการที่จะผลิตถุงชุด 4 ใบ (Quadruple bag) เพื่อใช้เตรียมเม็ดโลหิตแดงที่มีเม็ดโลหิตขาวเจือปนน้อย (Leukocyte poor packed red cell ) และเกล็ดโลหิตที่มีเม็ดโลหิตขาว เจือปนน้อย (Leukocyte poor platelet concentrate) และผลิตน้ำยาเก็บรักษาและกันโลหิตแข็งตัว ( Additive solution) เพื่อเก็บเม็ดเลือดแดงได้นานถึง 42 วันด้วย
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 19. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#183478 border=0><TBODY><TR><TD width=56></TD><TD width=615><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD colSpan=6>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD rowSpan=3>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=289> </TD></TR><TR><TD width=56>
  [​IMG]
  </TD><TD width=615>บริกาอวัยวะ</TD><TD width=289> </TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD colSpan=3>
  การจัดสรรอวัยวะ

  การจัดสรรหัวใจ ปอด ตับ
  1. จัดสรรตามสถานะของผู้รอรับอวัยวะ ถ้าผู้รอรับมีอาการหนัก ต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะด่วน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรอวัยวะให้ก่อน
  2. จัดสรรตามลำดับของโรงพยาบาลสมาชิก

  การจัดสรรไต
  1. ไต 1 ข้างจัดสรรให้กับผู้รอรับไตที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
  2. ไตอีก 1 ข้างจัดสรรตามลำดับของโรงพยาบาลสมาชิก
  การจัดสรรไตนี้จะพิจารณาจากการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ระยะเวลาในการรอรับไต
  อายุผู้รอรับไต และระดับภูมิต้านทานต่อชนิดของเนื้อเยื่อ ซึ่งคำนวณโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและผลการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อผ่านจึงจะได้รับการจัดสรรไตให้
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 20. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,328
  ค่าพลัง:
  +141,934
  <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=10 width="100%" bgColor=#183478 border=0><TBODY><TR><TD width=56></TD><TD width=615><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD colSpan=6>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD rowSpan=4>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD rowSpan=5>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD colSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD rowSpan=3>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=289> </TD></TR><TR><TD width=56>
  [​IMG]
  </TD><TD width=615>บริการดวงตา</TD><TD width=289> </TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD colSpan=3>กระบวนการจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาค มีขั้นตอนดังนี้

  1. ต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามปกติไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงหลังผู้บริจาคเสียชีวิต
  2. พิจารณาสาเหตุการตาย ผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่อาจติดต่อถึงผู้รับดวงตาได้ จะไม่ทำการจัดเก็บ
  3. เมื่อพิจารณาตามข้อ (2) แล้วเห็นว่าสมควรเก็บดวงตาจึงทำการผ่าตัดเก็บดวงตา
  4. ทำการเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตของผู้บริจาคมาส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
  ์ 5. ให้จักษุแพทย์ตรวจดูสภาพกระจกตาของดวงตาที่เก็บมาได้และบันทึกรายละเอียด
  6. จากข้อ (4 )หากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโลหิตเป็น บวก ต้องทำลายดวงตา
  7. เมื่อผลวิเคราะห์ตัวอย่างโลหิตเป็นลบจึงดำเนินการขั้นต่อไป คือ
  8. ทำการผ่าตัดแยกส่วนดวงตาภายในสภาวะปลอดเชื้อ (ทำในห้องผ่าตัดหรือตู้ปลอดเชื้อ)
  9. ตัดกระจกตาโดยมีตาขาวติดโดยรอบประมาณ 2 - 3 ม.ม. แช่ในภาชนะโปร่งใสบรรจุน้ำยา Optisol 20 มิลลิลิตร
  แล้วส่งไปตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์หลังกระจกตา
  10. บันทึกข้อมูลของดวงตาบริจาคลงในแบบฟอร์ม
  11. นำดวงตาทีตรวจนับเซลล์หลังกระจกตาแล้ว ตามข้อ(9) เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซีลส
  ซึ่งพร้อมที่จะนำส่งให้จักษุแพทย์ตามลำดับที่จองคิวไว
  12. นำส่วนตาขาวมาตัดเยื่อบุตา กล้ามเนื้อตา ประสาทตา นำแก้วตา น้ำวุ้น จอประสาทตา
  และยูเวียออกให้หมด ทำความสะอาดตาขาวด้วยผ้ากอซ แล้วเก็บรักษาโดยวิธี
  SilicaDessication แช่ใน Zephiran Chloride Solution แล้วจุ่มใน Xylod,
  เก็บโดยใช้ 95% Glycerine และ Molecular Sieve ของSodium และ
  Calcium Alumnosilicates แช่ใน Absolute Alcoshol หรืออาจเก็บแช่ใน 70% Alcohol ก็ได้
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...