เสียงธรรม การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย dearestguardian, 21 มีนาคม 2006.

 1. dearestguardian

  dearestguardian เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 เมษายน 2005
  โพสต์:
  306
  ค่าพลัง:
  +1,417
  การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์
  พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. arm.9

  arm.9 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  ขออนุโมทนาบุญท่านด้วยนะครับ

  ดีมากเลยครับ
   
 3. pattarawat

  pattarawat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,671
  ค่าพลัง:
  +7,974
  โหลดมาฟังแล้วครับ (แต่ยังไม่หมด) ขออนุโมทนา สาธุ ครับ
   
 4. อ_เอกวัฒน์

  อ_เอกวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  279
  ค่าพลัง:
  +270
  ขออนุโมทนาแด่ผู้ให้ธรรมเป้นทานขอพรนี้ถึงท่านทั้งหลายเทอญ
   
 5. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,773
  ค่าพลัง:
  +12,908
  มาฟังอีกครับ ขออนุโมทนาอย่างยิ่งครับ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2007
 6. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,167
  ค่าพลัง:
  +19,714
  สาธุ ๆ ขออนุโมทนาค่ะ
   
 7. noy001

  noy001 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +4
  ขออนุโมทนา ด้วยครับ สำหรับธรรมะดีๆ สาธุ สาธุ
   
 8. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,813
  ค่าพลัง:
  +23,555
  อนุโมทนาสาธุกับบุญกุศลเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ด้วยครับ ขอให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นอยู่ตราบสิ้นกาลนาน

  อานิสงส์บุญกุศลใดจักพึงบังเกิด ขออุทิศให้แก่มารดาบิดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โลก ผู้มีพระคุณ ญาติมิตร มนตรีบริวาร ในทุกภพทุกชาติ ตลอดจนถึงเทวดา เปรต สัตว์ในอบายทุคติ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงได้รับรู้และอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากัน ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเทอญฯ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ปัจจโย โหตุ

  <!--emo&:02:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo-->


  "พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
  "เมื่อรู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"
  "พระสัมมาสัมโพธิญาณ ปัจจโย โหตุ"
  "เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"

  <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]
  <!--endemo-->
  <!--emo&:16:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:12:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:10:-->[​IMG]

  <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]

  <!--endemo-->
  [​IMG]<!-- / message --><!-- sig -->
  <!-- / message -->
   
 9. JUNID

  JUNID สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +17
  อนุโมทนาครับ
   
 10. zogleg

  zogleg สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +3
  ขอให้ท่านได้มักผลในเร็ววันนะครับ
   
 11. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,460
  สาธุ สาธุ สาธุการค่ะ
  ยามเผชิญความทุกข์ยาก มักให้กำลังตัวเองเสมอว่า หนทางที่เราเดิน เทียบไม่ได้กับเส้นทางพระโพธิสัตว์ท่าน

  อิทังบุญญพลัง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด
  <O:p</O:p
  ผลบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบันวันนี้ ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงไรข้าพเจ้าขออุทิศกุศลนั้นให้แก่พระโพธิสัตว์ทุกองค์ และบริวารทั้งปวงจงทุกประการเทอญ
  <O:p</O:p
  อนึ่งบุญใดที่พระโพธิสัตว์ทุกองค์ และบริวารทั้งปวงได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทอญ
  <O:p</O:p
  สิ่งใดข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้า ขอขมาขอท่านจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ<O:p</O:p
  สิ่งใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
  <O:p</O:p
  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญศลทุก ๆประการนั้นไปกับกระแสเมตตาจิตขอพระโพธิสัตว์ทุกองค์ และบริวารทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ๓๑ ภูมิ ทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาลจงมีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงทุกประการเทอญ
  <O:p</O:p
  ข้าพเจ้าขอพรว่าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอุทิศกุศลแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตขอให้ศักดิสิทธิ์มีฤิทธิ์คล้ายประหนึ่งว่าท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาบันดาลให้เป็นไปด้วยเทอญ
  <O:p</O:p
  นะ โม พุทธายะ พุทธัง อนันตัง ธรรมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปรมัง สุขขัง <O:p</O:p
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ<O:p</O:p
   
 12. Mr.Kim

  Mr.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2007
  โพสต์:
  3,036
  ค่าพลัง:
  +7,019
  สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 13. sms80

  sms80 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +244
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ
   
 14. เหยี่ยวดง

  เหยี่ยวดง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +0
  การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

  ชัยวัฒน์
   
 15. phitinana

  phitinana สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +2
  ขออนุโมทนาแด่ผู้ให้ธรรมเป้นทานขอพรนี้ถึงท่านทั้งหลายเทอญ<!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 004194357.jpg
   004194357.jpg
   ขนาดไฟล์:
   126.9 KB
   เปิดดู:
   145
  • 8878.jpg
   8878.jpg
   ขนาดไฟล์:
   71.5 KB
   เปิดดู:
   138
 16. พยัคฆ์ร้าย

  พยัคฆ์ร้าย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  1,413
  ค่าพลัง:
  +160
  อนุโมทนาสาธุครับ
   
 17. yang_8

  yang_8 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +1
  ขอบคุณคับ
   
 18. พระยงยุทธ วิสุทฺโธ

  พระยงยุทธ วิสุทฺโธ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  114
  ค่าพลัง:
  +67
  สาธุอนุโมทนา
  สุขสมบัติ จักรพรรดิ พระนิพพาน จงดลบัลดาลในสันดานของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
 1. กุลวิชญ์
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 2. cm2net
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  0
 3. nokeag100
  ตอบ:
  865
  เปิดดู:
  28,987
 4. KK1234
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,891
 5. cartoony
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,055

แชร์หน้านี้

Loading...