การฝึกมโนมยิทธิ ศูนย์พุทธศรัทธา (15 - 16 ต.ค. ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ เริ่มฝึก 12.30 น.)

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ชนะ สิริไพโรจน์, 22 มีนาคม 2009.

 1. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  มโนมยิทธิ ๑

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ขอนำบทความเรื่องมโนมยิทธิมาให้อ่านเพื่อความเข้าใจ
  ก่อนที่ท่านจะโหลดไฟล์ pdf ไปอ่าน คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ตามสมควร

  วิชามโนมยิทธิ เป็นหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาทางด้านวิชชา ๓ กึ่งอภิญญา
  คำว่ามโนมยิทธิ แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) นำมาสอน จุดประสงค์
  เพื่อให้คนได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่อง นรก สวรรค์
  พรหม พระนิพพาน เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง เป็นการตัดตัววิจิกิจฉา
  ความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการละสังโยชน์ข้อที่ ๒ ในสังโยชน์ ๑๐

  คนที่ฝึกได้สามารถใช้จิตหรืออทิสมานกาย ท่องเที่ยวไปตามภพภูมิต่างๆ ได้
  เมื่อเขาไปเห็นแดนอบายภูมิ เห็นโทษจากการละเมิดศีล เขาก็จะตั้งใจและ
  รักษาศีลได้บริสุทธิ์ เป็นการละสังโยชน์ข้อที่ ๓ คือสีลัพพตปรามาส

  คนที่ฝึกมโนมยิทธิได้ การทรงอารมณ์พระโสดาบันจะได้ผลอย่างรวดเร็ว
  เพราะพระโสดาบันตัดสังโยชน์ได้ ๓ ข้อ คือ สักกายะทิษฐิ, วิจิกิจฉา และ
  สีลัพพตปรามาส และพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง ท่านกล่าวไว้ว่า
  สักกายะทิษฐิของพระโสดาบันคือ คิดว่าตัวเราจะต้องตายแน่ และให้นึกถึง
  ความตายอยู่เสมอ คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ พรุ่งนี้ จะได้ไม่ประมาทในชีวิต

  ในผลของการปฏิบัติ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่า ถ้าปฏิบัติได้คล่อง
  ทรงอารมณ์ฌาน ๔ ได้เป็นปกติ จะเกิดญาณรู้แปดอย่างคือ

  ๑. ทิพย์จักขุญาณ มีความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์
  ๒. จุตูปปาตญาณ รู้ว่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ใด สัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากใหน
  ๓. เจโตปริญาณ รู้อารมณ์จิตของคนและสัตว์
  ๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
  ๕. อตีตังสญาณ รู้เหตุการในอดีตของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ต่างๆ ได้
  ๖. อนาคตังสญาณ รู้เหตุการณ์ในอนาคตได้
  ๗. ปัจจุปันนังสญาณ รู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ว่าขณะนี้ใครกำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าคนๆ นั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม
  ๘. ยถากัมมุตตาญาณ รู้ผลกรรมของคนและสัตว์ได้ ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน

  การฝึกมโนมยิทธินั้น สิ่งสำคัญจุดหนึ่งก็คือ ตัวลังเลสงสัย เพราะเป็นนิวรณ์
  คือเครื่องกั้นความดี ถ้าคุณยังสงสัยอยู่ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้ คนที่จะฝึกได้
  ต้องมีศีล ๕ บริสุทธิ์ จิตละนิวรณ์ได้ขณะฝึก ตัดตัวอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยทั้งหลาย
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวว่าผู้มาฝึกให้ทำตัวแบบคนโง่ไปก่อน
  ครูฝึกเขาแนะนำอย่างไรก็ทำอารมณ์จิตพิจารณาตามครูสอน
  ถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดก็จะคิดโน่น สงสัยนี่ อารมณ์สมาธิก็เกิดยาก เพราะมัวคิดฟุ้งซ่าน

  ส่วนใหญ่ครูฝึกก็จะแนะนำให้พิจารณาขันธ์ ๕ ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไร
  ร่างกายคนเรามันไม่มีอะไรดี มีแต่สิ่งสกปรก และมันก็มีความเสื่อมสลายไปทุกวัน
  ไม่ช้าก็เจ็บป่วย และตายในที่สุด เป็นตัววิปัสนาญาณถ้าเราทำอารมณ์ได้ตามที่ครูฝึกแนะนำ
  จิตของเราก็จะผ่องใสถ้าเคลื่อนจิตไปได้แล้ว ภาพที่ปรากฏจะชัดเจนแจ่มใสตามกำลังจิตของแต่ละคน
  การเห็นการสัมผัสด้วยจิตจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ศีล อารมณ์สมาธิและวิปัสนาญาณ ของแต่ละคน

  การศึกษามากรู้มากบางคนคิดว่าตัวเองดีแล้วเก่งแล้ว
  เปรียบเหมือนน้ำเต็มแก้ว เติมอะไรไม่ได้
  ต้องทำจิตของเราให้ว่าง เหมือนแก้วที่ไม่มีน้ำ
  เราก็สามารถจะเติมน้ำ คือความรู้ตามความเป็นจริง
  ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ใครจะพูดจะบอกอย่างไร
  เราก็อย่าไปเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ
  ก่อนปฏิบัติก็ต้องดูว่า เรามีความพร้อมไหม
  หลักสำคัญคือศีลเราบริสุทธิ์หรือยัง
  สมาธิจิตเราสงบเพียงพอต่อการใช้ในการฝึกหรือยัง
  ขณะฝึกเราทำอารมณ์ได้ถูกต้องไหม
  ละนิวรณ์ ๕ ได้หรือเปล่า ตัดความลังเลสงสัยได้ไหม
  เมื่อฝึกแล้วถ้าคุณฝึกได้คุณก็จะรู้ด้วยตัวคุณเองว่า
  มโนมยิทธิเป็นการสะกดจิตหรืออุปาทานตามที่คนบางคนพูดกันหรือเปล่า
  แต่ถ้าฝึกแล้ว ฝึกไม่ได้ก็อย่าไปเหมาว่าวิชานี้ไม่มีจริง
  ฉันไปฝึกมาแล้ว ไม่เห็นอะไรเลย
  เพราะคนที่เขาฝึกได้มีมากมายหลายหมื่นคนแล้ว
  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มกราคม 2015
 2. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  สถานที่ฝึกมโนมยิทธิ
  วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  วิธีการเดินทาง
  ขับรถส่วนตัว
  (1) จากกรุงเทพ ขับเข้ามาในตัวเมืองอุทัย และขับออกจากเมืองไปตามทางหลวง หมายเลข 3265 มุ่งตรงไปทางแพข้ามฟากอำเภอมโนรมย์ของชัยนาท ประมาณ 12 กิโลเมตร
  (2) จากกรุงเทพ ขับมาตาม ทางหลวงหมายเลข 32 จนถึงส่วนของจังหวัดชัยนาท ให้ขับตรงมาจนถึงจุดตัดกับถนนหมายเลข 3212
  ให้เลี้ยวซ้ายเพื้อไป อ.มโนรมย์ (สุดถนน 3212 เป็นแม่น้ำสะแกกรัง ให้เอารถขึ้นแพข้ามฟากไปฝั่งอุทัยธานี (ไม่ทราบว่ากี่บาทต่อรถหนึ่งคัน) และขับต่อขึ้นไปตามถนน 3265 ไม่กี่นาทีก็จะถึงบริเวณวัด

  นั่งรถโดยสาร
  วิธีที่ 1. นั่งรถ บขส. สาย กรุงเทพ - มโนรมย์ (ชัยนาท) ขึ้นจากหมอชิตใหม่ นั่งจนมาถึงมโนรมย์ จะเป็นแพหรือโป๊ะข้ามฟาก ให้นั่งโป๊ะข้ามแม่น้ำสะแกกรังไปฝั่งอุทัยธานี 2 บาท แล้วต่อรถสองแถว 5 บาท ที่ผ่านวัดท่าซุง (รถหมดประมาณบ่ายสาม) นั่งไปประมาณ 10 กว่านาที ก็จะพบกำแพงเหลืองๆ ยาวตลอดแนว ก็แสดงว่าถึงวัดแล้ว
  วิธีที่ 2. นั่งรถตู้ไปอุทัยธานี (จอดที่ใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ มุม ตะวันออกเฉียงเหนือของอนุสาวรีย์ คนละ110 บ. รอบแรก 6 โมงเช้า
  ใช้เวลา 3 ชม. วันงานคนมาก) ถึงตลาดอุทัย (บขส.อุทัย) ให้ขึ้นรถสองแถวที่เขียนว่า ท่าซุง-มโนรมย์ ราคา 8 บาท (รถหมดประมาณ 4-5 โมงเย็น) หรือเหมารถสามล้อ นั่งได้ 2 คน ในราคาประมาณ 70 บ.
  โทรศัพท์ (พระเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับสาย) (056) 512-578 , 511-366 , 511-391 , 511-938 , 511-944

  การปฏิบัติธรรมที่วัด
  ตามปกติ ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดา ที่วัดไม่ได้มีจัด งานสำคัญ ท่านสามารถมาพักที่วัดได้โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
  - พักครั้งละไม่เกิน 7 วัน
  - การมาพักต้องติอต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช(อยู่บริเวณโบสถ์ ติดกับหอนาฬิกา)
  - ต้องมีบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เป็นหลักฐาน
  - หากเป็นพระต้องมีใบรับรองจากเจ้าอาวาสที่ท่านสังกัดม าแสดงโดยทางวัด
  - พระเจ้าหน้าที่จะขอเก็บไว้ 1 บัตรหรือใบต่อ 1 ห้องพักเพื่อแลกกับกุญแจ (และไว้มาแลกคืนตอนกลับ)
  - ต้องมาติดต่อพระเจ้าหน้าที่ (ไม่ว่าจะขอกุญแจหรือคืนกุญแจ) ต้องติดต่อในช่วงต่อไปนี้เท่านั้นคือ
  ช่วงเช้า 9.00 น.ถึง 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น.ถึง 16.00 น
  (หากติดต่อนอกเวลา จะไม่อนุญาตให้พักในวัด)
  - ที่พักมีพักเป็นห้องๆ หลายจุดในวัด แยกชายหญิง
  - เตรียมเสื้อผ้าที่สุภาพมาให้เพียงพอ
  - ทางวัดมีห้องน้ำไว้บริการเพียงพอ
  - เรื่องอาหารการกินผู้มาปฏิบัติต้องรับผิดชอบตนเอง โดยมีร้านอาหารตั้งอยู่หลายจุดรอบๆ วัด
  - ภายในวัด มีร้านสหกรณ์ของวัดจำหน่ายของใช้ของจำเป็นทุกอย่าง
  - มีการทำวัตรเช้าที่ศาลานวราช ทำวัตรเย็นที่วิหาร 100 เมตร
  - ในวัดมีมีรถบัสที่ดัดแปลงเป็นรถนั้ง 2 แถวหรือไม่ก็มีรถสามล้อเครื่องให้ใช้บริการตามสะดวก
  - ห้ามดื่มเหล้าและเล่นการพนันรวมทั้งอบายมุขทุกอย่าง
  -ท่านต้องเคารพในสถานที่และทำตามระเบียบของวัดท่าซุงอย่างเคร่งครัด

  การเจริญกรรมฐานและการฝึกมโนมยิทธิ
  ท่านสามารถฝึกกรรมฐานทั้งแบบมโนมยิทธิและกรรมฐานแบบปกติได้ทุกวันในเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
  ที่มหาวิหารแก้ว 100 เมตร

  บ้านสายลม กรุงเทพฯ
  บ้านสายลม เจ้าของบ้านคือท่านเจ้ากรมเสริม สุขสวัสดิ์ เป็นสถานที่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อจะลงมารับสังฆทานที่บ้านสายลมทุกเสาร์อาทิตย์ ต้นเดือน และจะมีการฝึกมโนมยิทธิในวันเสาร์อาทิตย์ทุกต้นเดือน ด้วย ปัจจุบันพระครูปลัดอนันต์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดท่าซุงจึงเดินทางที่บ้านสายล มเหมือนสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ต้น เดือนเช่นเดิม ปัจจุบัน บ้านสายลมได้สร้างตึกกรรมฐานใหม่ 3 ชั้น โดย
  -ชั้น 1 จำหน่ายวัตถุมงคล หนังสือ เทป วีซีดี นิตยสารธัมมวิโมกข์ (เปิดทุกวันเว้นวันอาทิตย์ 9.00-17.00 น.)
  -ชั้น 2 เป็นห้องฝึกญาน 8
  -ชั้น 3 เป็นห้องไว้ฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้มาฝึกใหม่ จำนวนหลายห้อง

  วิธีการเดินทาง+แผนที่ที่อยู่ตามไปรษณีย์ : เลขที่ 9 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  ขับรถ วิ่งถนนพหลโยธิน เข้าซอยสายลม (พหลฯ ซ.8) ตรงเข้ามาเมื่อตรงผ่านกรมไปรษณีย์โทรเลขมาแล้ว ถนนจะบังคับเลี้ยวขวา แล้วให้ตรงมาเรื่อยๆ (ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตามทางหลักอีก) ตรงเข้ามาอีกเล็กน้อยจะมีแยกซ้ายมือ ให้เลี้ยวเข้าซ้ายนั้นแล้วหาที่จอดรถ (อย่าจอดรถขวางประตูบ้านคนอื่นหรือกีดขวางการจราจร) ซึ่งบ้านสายลมจะอยู่ห่างจากแยกทางซ้ายเพียงประมาณ 50 เมตร จะเห็นอาคารกรรมฐานใหญ่ชัดเจน (หมายเหตุ. มีเส้นทางอื่นๆ ก็เข้ามาได้ เช่นเข้าจาก ถ.วิภาวดีรังสิต)
  ดู แผนที่บ้านสายลม และภาพถ่ายบ้านสายลมจากดาวเทียม
  หรือนั่งรถเมล์ สาย 8, 26, 29, 34, 39, 59, 77 ปอ. 3, ปอ.9, ปอ.10, ปอ. 29 และ ปอ.77 ลงซอยพหลโยธิน ซ.8 (ซอยสายลม 1) แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกว่า มาบ้านหลวงพ่อ(บ้านสายลม บ้านเจ้ากรมเสริม ) คิดราคา 5-10 บาท หรือเดินเข้ามาเองก็ได้ประมาณ 10 นาที
  เชิญดู รูปภาพจากปากซอยสายลมถึงบ้านสายลม
  รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานี อารีย์ แล้วลงฝั่งตึก IBM แล้วเดินมาปากซอยพหลโยธิน ซ.8 (ซอยสายลม 1) โทรศัพท์
  02-6167177, 02-271-3868 , 02-272-6759การรับสังฆทาน
  พระครูปลัดอนันต์ จะมาพักที่บ้านสายลมของเสาร์อาทิตย์แรกของแต่ละเดือน
  (ดูวันรับสังฆทาน ณ บ้านสายลม จากกำหนดการวัดท่าซุง)
  กำหนดการรับสังฆทานของบ้านสายลม คือ
  วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-11.00,12.00-15.30,20.00-21.00
  วันจันทร์ 10.00-11.00,12.00-15.30,20.00-21.00
  การฝึกมโนมยิทธิเวลาฝึก 12.00 - 15.00 น. ของทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน (ดูวันฝึกจากกำหนดการวัดท่าซุง)
  การเตรียมตัว
  ท่านที่จะมาฝึก ควรจะมาถึงที่บ้านสายลมอย่างน้อยตั้งแต่ 11 น. เพื่อทานอาหาร ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เมื่อพร้อมให้ไปที่ตึกกรรมฐานใหม่ โดยตรงทางขึ้นบันไดให้หยิบดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู ใส่เงินเหรียญบูชาครู สลึงนึงขึ้นไป แล้วแต่ศรัทธาของท่าน และเดินขึ้นไปชั้นสาม จะมีครูผู้สอนคอยจัดกลุ่มให้นั่งเป็นวงๆ ตามที่ครูเห็นเหมาะสม จะมีแบ่งวงชายและหญิง นั่งทำใจให้สงบ หรือซ้อมภาวนา นะมะพะธะ ไปสบายๆ ลืมเรื่องวุ่นวายปัญหาส่วนตัวไปซักชั่วโมง รอครูผู้สอนให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่ามาสายเกิน 12.00 น. เพราะจะไม่อนุญาตให้เข้ามาฝึก ประตูห้องฝึกจะล็อค


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2016
 3. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  ศูนย์พุทธศรัทธา
  สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
  ๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
  โทร. ๐๓๖-๒๐๑๖๐๐, ๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔, ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖

  กิจกรรมบำเพ็ญกุศล
  ปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันศุกร์
  ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เสร็จแล้วเจริญพระกรรมฐาน
  (มีพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธาทุกวันศุกร์ที่ ๑ ของเดือน)

  ฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจร)
  เพื่อความแน่นอนกรุณาโทรสอบถามก่อนครับ

  งานบวชเนกขัมมะบารมี มีจัดเป็นประจำปีละ ๔ ครั้ง
  ๑. วันมาฆบูชา ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
  ๒. วันวิสาขบูชา ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ทอดผ้าป่าประจำปี)
  ๓. วันแม่แห่งชาติ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
  ๔. วันพ่อแห่งชาติ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
  และทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา


  รายละเอียดการเดินทาง

  [​IMG]

  แผนที่เดินทางไปศูนย์พุทธศรัทธา
  รถส่วนตัว
  จากกรุงเทพฯ การเดินทางใช้เส้นทางสายเอเชียจะสะดวกที่สุด คือ เข้าทางอ่างทอง
  เมื่อใกล้ถึงทางแยกเข้าตัวเมืองอ่างทอง ให้ชิดซ้าย จะมีป้ายบอกไป อ.ท่าเรือ
  ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานลอย แล้วขับตรงไปประมาณ ๒๖ กิโลเมตร
  เจอไฟแดงแรกให้ตรงไปถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๖ จะมีสะพานลอยข้ามทางรถไฟ
  ลงสะพานลอยจะเป็นสี่แยกไฟแดงที่ 2 ซ้ายมือจะมีป้อมตำรวจ
  ให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ก็ถึง ศูนย์พุทธศรัทธา

  รถตู้สาธารณะ
  ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปลายทาง อ.บ้านหมอ มีรถออกทุกวัน/ทุก 1 ชั่วโมง
  (รถของ Nooz.. Win Tour จะมาส่งให้ถึงศูนย์พุทธศรัทธาและขากลับจะมารับให้โดยเพิ่มค่าบริการเล็กน้อย)
  จากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก ๐๗.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๒๐.๐๐ น. สอบถามเรื่องรถตู้ ๐๘๑-๙๙๔๙๙๑๖, ๐๘๖-๑๓๖๗๑๗๘
  ขากลับจาก อ.บ้านหมอ เข้ากรุงเทพฯ รถเที่ยวสุดท้ายออกเวลา ๑๘.๐๐ น.
  รถไฟ
  จากหัวลำโพง มาลงที่สถานีรถไฟบ้านหมอ
  รายละเอียดตารางเวลารถไฟที่ลิงค์นี้

  เมื่อถึงแล้ว โทรฯ ติดต่อ ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖
  ทางศูนย์พุทธศรัทธา จะมีรถมารับที่สถานีรถไฟและ
  ท่านที่มารถตู้เมื่อขึ้นรถแล้วบอกรถตู้ให้เลยมาส่งที่ศูนย์พุทธศรัทธาด้วย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2015
 4. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  มโนมยิทธิ ๑

  ท่านที่สนใจการฝึกมโนยิทธิ กรุณาเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ
  การฝึกมโนมยิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ<!-- google_ad_section_end -->

  หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องมโนมยิทธิ

  มโนมยิทธิ ๒ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  [​IMG]

  มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
  และบทความของ สุนิสา วงศ์ราม
  สำหรับท่านที่สนใจในการปฏิบัติพระกรรมฐานในแนวมโนมยิทธิ
  จัดทำเป็น ebook เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยศูนย์พุทธศรัทธา
  ครอบครัว ปันภัทรทรัพย์ และเว็บพลังจิต

  [​IMG]

  โหลด อีบุ๊ึคมโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน...ศูนย์พุทธศรัทธา

  โหลด อีบุ๊คมโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน...ศูนย์พุทธศรัทธา

  โหลดอีบุ๊คหลวงพ่อที่นี่ก็ได้ครับ (เผื่ออีกลิงค์มีปัญหา)


  [​IMG]

  เวอร์ชั่นนี้ สำหรับคนที่ต้องการปริ้นท์เก็บไว้อ่าน

  <HR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff; COLOR: #ffffff" SIZE=1>
  โหลด ไฟล์มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฉบับพิมพ์)...ศูนย์พุทธศรัทธา


  [SIZE=-1]<EMBED height=250 type=application/x-shockwave-flash align=middle pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer width=200 src=http://www.crazyprofile.com/clocks/my_clock04.swf allowScriptAccess="sameDomain" wmode="transparent" quality="high" FlashVars="pic=200941820Untitled-1.jpg&fldr=4_2009&widt=200&hight=250&sclr=57.1875&typcl=undefined&typhnd=hand02&scol=0x90f341&mcol=0x5f00&hcol=0x6000&threecl=0xf7f20a&sixcl=0xf7f20a&ninecl=0xf7f20a&twelvecl=0xf7f20a">[/SIZE]

  [SIZE=-1]<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา </O:p>
  *
  [​IMG]
  </O:p>


  [/SIZE]<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กันยายน 2010
 5. ธรรมะสวนัง

  ธรรมะสวนัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,206
  ค่าพลัง:
  +1,136
 6. แสงสว่างกลางดวงใจ

  แสงสว่างกลางดวงใจ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +21
  ผมโหลดมาอ่านแล้ว เป็นหนังสือที่รวมเรื่องน่าอ่านไว้มากมาย อนุโมทนาบุญครับ
   
 7. piya0101

  piya0101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  182
  ค่าพลัง:
  +252
  ขอบคุณมาก ๆ ครับ สำเนาไว้ศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ขออนุโมทนาในกุศลของท่านที่ทำดีแล้วนี้ด้วยครับ สาธุ
   
 8. Neo-Freeman

  Neo-Freeman Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +50
  ฝึกแบบไม่รู้แนวทางมานานครับ

  วันนี้ได้ข้อมูลคำสอน ที่เป็นประโยชน์ คุณค่ามหาศาลมาก

  จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และศิษยานุศิษย์ทุกๆ ท่าน

  ที่ได้นำคำสั่งสอนของหลวงพ่อออกมาเผยแพร่

  ขออนุโมทนา ในธรรมทานทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยครับ
   
 9. meeni04

  meeni04 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +172
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ขอให้เจริญๆ จิตสว่างสดใส ในทุกกาลนะครับ สาธุ
   
 10. พระกระพี้

  พระกระพี้ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +53
  อนุโมทนา ครับผม  อยากจะเรียนถาม

  กระผมเองไม่เคยฝึกมาก่อน แต่คิดว่าตัวเองต้องการครูบาอาจารย์
  คอยแนะนำ ฝึกตามหนังสือ เหมือนไม่เข้าใจ จะต้องไปที่วัดหรือเปล่า
  หรือมีสถานที่อื่นอีก ส่วนบ้านสายลมไม่สะดวกจะไปนะครับ
   
 11. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  การฝึกครั้งแรกควรมีครูฝึกนำครับ ถ้าไม่สะดวกที่ซอยสายลม
  ก็ควรไปที่วัดท่าซุงครับ เมื่อฝึกได้แล้วค่อยมาฝึกด้วยตนเองที่บ้าน
  ที่วัดท่าซุงมีฝึกทุกวันที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ไปให้ถึงวัดก่อนเที่ยงครับ
  ผมไม่ทราบว่าท่านอยู่จังหวัดใด เพราะมีสถานที่ฝึกอีกหลายแห่งครับ
  แต่ถ้าไปวัดท่าซุงได้จะดีที่สุดครับ
  ต้องขออภัยที่มาตอบช้าเพราะเพิ่งจะเปิดเข้ามาครับ

  <!-- / message -->
   
 12. j-adirek

  j-adirek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +204
  สิ่งใดเป็นสิ่งดีสิ่งนั้นเราควรบูชาครับอนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 13. jirabig

  jirabig สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +6
  ผมทดลองโหลดมาแล้วครับ แต่ว่าเปิดไม่ได้ พอเปิดแล้วมันขึ้นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับ ช่วยแนะนำวิธีการเปิดให้ด้วยครับ

  ขอบคุณครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 เมษายน 2009
 14. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  <!-- google_ad_section_end -->
  ที่คุณโหลดเป็นไฟล์ pdf ครับ ถ้าเปิดไม่ได้
  ต้องลงโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ pdf ครับ
  ที่ผมใช้อยู่เป็นโปรแกรม Adoby Reader 9
  โหลดได้ที่ www. filehippo.com ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 เมษายน 2009
 15. Teetab

  Teetab เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  421
  ค่าพลัง:
  +4,658
  ขอบคุณมากครับ

  อ่านทีไร ก็เตือนสติได้ทุกครั้ง

  ขออนุโมทนาครับ
   
 16. classic songs

  classic songs เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  106
  ค่าพลัง:
  +896
  โอ้ ขอโมทนาสาธุ มีความสงสัยในอารมณ์มโนฯอยู่แล้ว เดี๋ยวจะลองไปฝึกตามคำสอนของหลวงพ่อดู
   
 17. paitoon01

  paitoon01 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1,483
  ค่าพลัง:
  +4,156
  เรียนถามคุณพี่ชนะ สิริไพโรจน์ครับ
  มีจำหน่ายเป็นเล่มไหมครับ
  ผมโหลดไฟล์ PDF ใส่คอมฯ ไว้แล้ว แต่บางครั้งก็สะดวกที่จะอ่านจากหนังสือ
  เช่นอ่านก่อนนอน หรืออ่านในรถเป็นต้น
  การปรินท์จากไฟล์ PDF เป็นกระดาษ A4 บางครั้งไม่สะดวกครับ

  กรุณาแจ้งราคาและสถานที่ซื้อด้วยครับ
  ขออนุโมทนาบุญที่ได้เผยแพร่พระธรรม
  และคำสอนของหลวงพ่อฤาษีครับ
   
 18. paitoon01

  paitoon01 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1,483
  ค่าพลัง:
  +4,156
  เรียนถามคุณพี่ชนะ สิริไพโรจน์ครับ
  มีจำหน่ายเป็นเล่มไหมครับ
  ผมโหลดไฟล์ PDF ใส่คอมฯ ไว้แล้ว แต่บางครั้งก็สะดวกที่จะอ่านจากหนังสือ
  เช่นอ่านก่อนนอน หรืออ่านในรถเป็นต้น
  การปรินท์จากไฟล์ PDF เป็นกระดาษ A4 บางครั้งไม่สะดวกครับ

  กรุณาแจ้งราคาและสถานที่ซื้อด้วยครับ
  ขออนุโมทนาบุญที่ได้เผยแพร่พระธรรม
  และคำสอนของหลวงพ่อฤาษีครับ
   
 19. nut5467

  nut5467 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +164
  ขออนุโมทนา ในธรรมทานทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยครับ<!-- google_ad_section_end -->
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->อฐิษฐานจิต ให้มุ่งสู่ถึงพระนิพพาน
   
 20. golferjk

  golferjk สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +15
  ขอบคุณมากครับเคยได้ยินแต่พ่อเล่าให้ฟังว่าท่านเก่งมากครับ แบบว่าพ่อผมค่อนค้างธรรมะธรรโมอะครับเลยติดนิสัยพ่อเลย
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - การฝึกมโนมยิทธิ ศูนย์พุทธศรัทธา ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ
 1. พุทธศาสนิกชนไทย
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,723
 2. ชนะ สิริไพโรจน์
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,445
 3. Blackmagic F
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  779
 4. banana366
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  1,758
 5. kuna
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,139

แชร์หน้านี้

Loading...